Central Innovation District

In 2040 is het CID dé plek om te wonen, werken, leren, vernieuwen en ontspannen. Het economische hart van de stad.

Vier mensen zitten aan tafel en kijken naar een kaart van de omgeving. op de achtergrond hangen posters. Ook luisteren mensen op de achtergrond naar een presentatie.
8 mensen zitten aan een vierkante tafel. Er ligt een grote poster met foto's op tafel, die 1 van de mensen aan tafel aanwijst.
Evenementenruimte met 3 tafels. Aan de tafels zitten meerdere mensen die samen naar posters, presentaties en foto's kijken.
7 mensen zitten aan tafel en kijken naar een plattegrond van de wijk. Op de achtergrond een projectiescherm.
7 mensen kijken naar een maquette van het Central innovation District. 1 van de mensen wijst naar de maquette en legt de anderen iets uit.
Een impressie van het Koningin Julianaplein in Den Haag, omringd door gebouwen en groen. Het plein ligt in het Central Innovation District en is onderdeel van de plannen voor de ontwikkeling van het economische hart van de stad en de omgeving.
Kantoorpand aan de Bezuidenhoutseweg 50. Het gebouw is wit en heeft veel glas.
Luchtfoto van het Central Innovation District
Maquette van het Central Innovation District in het stadhuis

Het Central Innovation District (CID) is een nieuw stuk Haags centrum. Het economische hart van de stad. Gelegen naast de oude binnenstad. En tussen en rond de treinstations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het gebied is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Nergens anders komen de landelijke overheid, bedrijven en hoger onderwijs zo dicht bij elkaar. Dat biedt kansen. Het CID is een fijne plek om te wonen, werken, leren en te zijn.

Den Haag groeit. Steeds meer mensen wonen en werken in de stad. Daarom maakt de gemeente de komende 20 jaar in het CID ruimte voor toekomstige en huidige inwoners, studenten, ondernemers, professionals en bezoekers.

Een gebied vol met mogelijkheden

Met alle gemakken om de hoek:

 • winkels en horeca
 • onderwijs
 • overheidsorganisaties
 • strand en duinen 
 • bedrijven 
 • cultuurinstellingen  

Het centrum wordt verdubbeld

En dubbel zo aantrekkelijk, gezellig en leefbaar met:

 • nieuwe woningen en kantoren  
 • meer voorzieningen in de buurt  
 • meer groen in de buitenruimte  
 • prettige wandel- en fietsroutes  
 • nog betere aansluitingen met het openbaar vervoer  
 • mogelijkheden voor deelvervoer  

Samen met de buurt en met ontwikkelaars, investeerders, maatschappelijke partners en woningcorporaties breidt de gemeente het centrum uit. Zodat het CID een leefbaar en prettig gebied wordt waar iedereen zich thuis voelt. 

Vernieuwen

Het CID past bij de toekomst. Gemeente en ontwikkelaars bouwen duurzaam. Er komt meer groen op straat, op daken en aan de muren. In het gebied komt een bijzondere mix van rust, sfeer en drukte. Ook economische vernieuwing krijgt meer ruimte. Met creatieve werkruimtes en plekken voor nieuwe bedrijven en ondernemers.

Verrassen

Stadmaken krijgt een vaste plek in het CID. Samen met de omgeving vullen gemeente en ontwikkelaars lege plekken (tijdelijk) in. En de gemeente versterkt de karakters van de 8 deelgebieden in het CID. Daarom nodigt de gemeente iedereen uit om mee te denken over de plannen in het gebied. Van inwoners en studenten, tot aan ontwikkelaars en bedrijven.

Verbinden

Er komen nieuwe routes en verbindingen in en naar het gebied. Zodat het CID nog beter bereikbaar wordt. De voetganger en de fietser komen op 1. Door de groei van de stad is er minder ruimte voor de auto. Zo worden de straten veiliger en schoner. Ook komt er meer ruimte voor groen. En er komen meer plekken om elkaar te ontmoeten.

Nieuwsbrief Central Innovation District

Er gebeurt veel in het CID. De digitale nieuwsbrief verschijnt 6 tot 10 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen.

Meld u aan

Aan welke plannen wordt gewerkt?

 1. Voorzieningenonderzoek (2022-2023)

  Als er nieuwe woningen en kantoren bijkomen, is het belangrijk dat er ook voldoende maatschappelijke voorzieningen komen voor de mensen die er wonen, werken en ontspannen. Daarom onderzoekt de gemeente hoeveel scholen, winkels, sportvoorzieningen of bijvoorbeeld hoeveel groen er nodig is in het CID. De omgeving is betrokken bij het onderzoek via de CID Dagen in 2022, de CID Dag in 2023 en door gesprekken met de klankbordgroep CID. Het onderzoek is een bijlage bij de Evaluatie Nota Haagse Referentienormen (RIS316628). Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2024 een besluit over de Nota Haagse Referentienormen.

 2. Toekomstplannen per deelgebied (2021-2024)

  De gemeente maakt per deelgebied in het CID een plan met afspraken over de toekomst van dat gebied. Dit plan is een uitwerking van de Structuurvisie. Het gaat om de deelgebieden waar de grootste veranderingen komen: omgeving Hollands Spoor/Laakhavens, omgeving Den Haag Centraal, omgeving Laan van NOI en het Beatrixkwartier. Elk plan bestaat uit verschillende documenten:

  • ontwikkelvisie
  • beeldkwaliteitsplan
  • ontwikkelstrategie
  • buitenruimteplan

  Dit zijn belangrijke plannen over de toekomst van elk gebied. Hierin staan de voorwaarden waaraan toekomstige projecten moeten voldoen. Bij het maken van deze plannen wordt de omgeving nauw betrokken.

  In de tussentijd werken verschillende ontwikkelaars aan een plan voor nieuwe woningen en kantoren. De ontwikkelaars betrekken de omgeving bij het maken van hun nieuwbouwplan.

Welke plannen zijn al klaar?

 1. Agenda Ruimte voor de Stad (2016)

  Den Haag groeit. Richting 2040 komt er een groot aantal nieuwe inwoners bij. In Den Haag is weinig ruimte om te bouwen. Daarom moet de gemeente keuzes maken waar gebouwd kan worden. In de Agenda Ruimte voor de Stad staan de regels en kaders voor ruimtelijke ontwikkeling in de stad. Bekijk de Agenda Ruimte voor de Stad via RIS295016.

 2. Nota over hoogbouw in Den Haag (2017)

  De nota ‘Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline’ is een uitwerking van de Agenda Ruimte voor de Stad. Bekijk de nota over hoogbouw in Den Haag via RIS298448.

 3. CID agenda 2040 (2019)

  Bekijk de CID agenda 2040 via RIS302327.

 4. Gebiedsagenda’s (2019)

  Voor een aantal deelgebieden rond station Hollands Spoor/Laakhavens, station Laan van NOI en station Den Haag Centraal zijn gebiedsagenda’s opgesteld. In deze agenda’s staat wat er verandert in het gebied. Dat kunnen nieuwe gebouwen zijn, een andere inrichting van de weg en/of meer groen.

 5. Communicatie- en participatieplan CID (2019)
 6. Structuurvisie CID (2021)

  In de Structuurvisie CID beschrijft de gemeente hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling van het CID tot 2040. De gemeente vindt het belangrijk dat wat er in het gebied gebeurt, op elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. De investeringen van veel partijen zijn de volgende 20 jaar groot. Lees meer over de Structuurvisie CID Den Haag (RIS307135)(externe link).

  Het doel is het gebied te ontwikkelen tot een duurzaam, economisch, vernieuwend, leefbaar en inclusief onderdeel van de stad. Daarbij horen een goede bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. De functies wonen, werken, ontspannen, reizen en winkelen worden gemengd. Op een manier dat er gebieden zijn met de nadruk op rust, op stedelijke drukte en op een combinatie van die 2. In de structuurvisie beschreven als rust, reuring en ruis. Het is belangrijk dat bedrijven, overheid, scholen en universiteiten dicht bij elkaar zitten en kennis delen.

  De structuurvisie is om te kijken of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars of bedrijven. Het geeft ook een richting aan de toekomstige bestemmingsplannen in het gebied.

 7. Kwaliteitsplan CID (2023)

  De gemeente maakte een Kwaliteitsplan. Hierin staan afspraken over hoe gebouwen en de ruimte buiten er uit moet komen te zien. Bij het maken van het plan is de omgeving betrokken. In het 1e kwartaal van 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over het Kwaliteitsplan. Bekijk het Kwaliteitsplan via RIS314594.

  In de video legt stedenbouwkundige Remko Slavenburg uit wat een kwaliteitsplan is. En waarom dit plan er is.

Deelgebieden Central Innovation District

Kaart deelgebieden CID. Van links naar rechts: Laakhavens, Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Schenk, Den Haag Centraal, Bezuidenhout-West, Beatrixkwartier, Laan van NOI.

Ontwikkelingen per deelgebied

Geplande evenementen

Wat komt eraan?

 1. 1e kwartaal 2024 – Inspraak en inloopbijeenkomst beeldkwaliteitsplan omgeving Den Haag Centraal

  Het beeldkwaliteitsplan voor de omgeving van Den Haag Centraal ligt 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken en hierop reageren. Dat kan op verschillende manieren: per brief, online of per telefoon.

  In deze periode organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u het plan bekijken en vragen stellen.

  Lees meer over het project op: Plannen voor omgeving Den Haag Centraal – Projecten – Den Haag

Wat is er al gedaan?

 1. 8 november 2023 – Laatste bijeenkomst over plannen omgeving Den Haag Centraal

  Tussen september 2022 en juni 2023 organiseerde de gemeente bijeenkomsten over de plannen voor de omgeving van Den Haag Centraal. Belangrijk voor u omdat er in de toekomst nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen bij komen. Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente u graag zien hoe uw wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in 2 plannen: ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan. De bijeenkomst is woensdag 8 november 2023 bij ZINN aan het Koningin Julianaplein. U bent van harte welkom.

  Voor wie

  (Toekomstige) bewoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden in omgeving Den Haag Centraal

  Wanneer

  Woensdag 8 november 2023 van 18.00 tot 21.30 uur

  Waar

  ZINN, Koningin Julianaplein 10 (ingang via stationshal Den Haag Centraal)

  Programma

  18:00 tot 21:30 uur: informatieplein over bebouwing, verkeer, groen, openbare ruimte, leefbaarheid (vrije inloop).

  19:00 tot 20:15 uur: presentatie over de plannen. De gemeente legt uit hoe de reacties zijn verwerkt in de ontwikkelvisie. Ook kunnen tafelgasten en bezoekers voor de laatste keer reageren op de plannen.

  20:15 tot 21:00 uur: presentatie over het beeldkwaliteitsplan en hoe de reacties zijn verwerkt.

  21:00 tot 21:30 uur: samenvatting van de presentatie over de ontwikkelvisie in het Engels.

  Aanmelden

  Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar csnoi@denhaag.nl.

  Meer informatie

  Meer informatie over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal staat op de pagina Plannen voor omgeving Den Haag Centraal. Op de pagina kunt u de uitlegvideo over de plannen bekijken. Maar ook verslagen lezen. En zien wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over de plannen. Vanaf 1 november 2023 kunt u de presentaties van de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan bekijken.

  Nieuwsbrief CID

  Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

  Contact

  Heeft u vragen over de bijeenkomst, het aanmelden of een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl

  Downloads

  Bekijk de uitnodiging en concept presentatie voor de laatste bijeenkomst.

  1. Concept Presentatie Slotbijeenkomst 8 November 2023 Den Haag Centraal Beeldkwaliteitsplan (PDF, 13.6 mb)Download
  2. Concept Presentatie Slotbijeenkomst 8 November 2023 Den Haag Centraal Ontwikkelvisie (PDF, 1.3 mb)Download
  3. Uitnodiging 8 November 2023 Toekomstplannen Omgeving Den Haag Centraal (PDF, 217.9 kb)Download
 2. 2 november 2023 – Informatiebijeenkomst bouw KJ Den Haag

  Eind 2023 start de bouw van KJ Den Haag op het Koningin Julianaplein naast station Den Haag Centraal. Aannemer J.P. van Eesteren organiseert samen met de gemeente en de ontwikkelaar een informatiebijeenkomst. De inloopbijeenkomst is 2 november 2023 bij Projectkantoor J.P. van Eesteren aan de Bezuidenhoutseweg 27. Aanmelden is niet nodig.

  Voor wie

  Bewoners, organisaties en geïnteresseerden omgeving KJ Den Haag

  Wanneer

  Donderdag 2 november van 16.00 tot 20.00 uur

  Waar

  Projectkantoor J.P. van Eesteren, Bezuidenhoutseweg 27

  Programma

  Tijdens deze bijeenkomst vertelt de aannemer over de planning en de werkzaamheden. En kunt u kennismaken met het bouwteam. De gemeente is aanwezig voor vragen over de openbare ruimte en de fietsenstalling.

  Meer informatie

  Meer informatie over het KJ Plein staat op de pagina Herontwikkeling Koningin Julianaplein. Informatie over de bouw en contactgegevens staan op de website van de aannemer www.wijbouwen.nu/kj.

  Nieuwsbrief CID

  Dit project is onderdeel van het CID. Meer weten over de plannen in het gebied? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District

 3. 19 september 2023 – Juliana van Stolberglaan 1: inloopbijeenkomst

  Dinsdag 19 september 2023 was de inloopbijeenkomst over de KC-locatie aan de Juliana van Stolberglaan 1. Dat was in de foyer raadzaal van het stadhuis. Tijdens de bijeenkomst kon u het bestemmingsplan bekijken en vragen stellen.

  Reageren op het ontwerp

  Belanghebbenden en bewoners uit Den Haag konden tot en met 2 oktober 2023 reageren op het ontwerp bestemmingsplan van de KC-locatie aan de Juliana van Stolberglaan. Dit kon op verschillende manieren: per brief, online of per telefoon.

  Lees meer over het project op Kantoren op locatie Koninklijk Conservatorium.

 4. 5 september 2023 – Laatste bijeenkomst over concept ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan Den Haag Centraal

  5 september 2023 was de laatste bijeenkomst over de concept ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan voor omgeving Den Haag Centraal. Tijdens de bijeenkomst vertelde de gemeente welke reacties zij tijdens de vorige bijeenkomsten heeft verzameld. En hoe de gemeente deze heeft verwerkt in de concept plannen.

  Meer informatie over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal staat op de pagina Plannen voor omgeving Den Haag Centraal.

 5. 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 – Inspraak Verlengde Velostrada

  Het ontwerp voor een deel van de fietsroute Verlengde Velostrada lag van 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 ter inzage voor inspraak. Binnen deze periode konden belanghebbenden het ontwerp inzien en hierop reageren.

  De Verlengde Velostrada is een van de fietsroutes die de volgende jaren in de regio komt. Het ontwerp dat nu gemaakt is, gaat om het deel dat loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI (schakel 2).

  Lees meer over het project op: 

 6. 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 – Inspraak ontwerp bestemmingsplan Juliana van Stolberglaan 1

  Het ontwerp bestemmingsplan van de locatie Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan 1 lag van 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 ter inzage voor inspraak. Binnen deze periode konden belanghebbenden het ontwerp inzien en hierop reageren.

  Lees meer over het project op Kantoren op locatie Koninklijk Conservatorium – Projecten – Den Haag.

 7. 14 juni 2023 – Mobiliteit omgeving Den Haag Centraal

  De gemeente organiseerde op woensdagavond 14 juni 2023 een bijeenkomst over mobiliteit (verkeer) in en rondom station Den Haag Centraal. De bijeenkomst was bij ZZIIN aan Koningin Juliaplein 10.

  Programma

  Tijdens de bijeenkomst ging de gemeente verder met u in gesprek over de verkeerstructuur en het stratenplan. En wat de gevolgen hiervan zijn voor de automobilist, fietser en wandelaar in het gebied van de ontwikkelvisie. En de wijken eromheen. Tijdens de bijeenkomst kon u ook het voorlopig ontwerp van de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat bekijken.

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 8. 25 mei 2023 – Themagesprekken omgeving Den Haag Centraal

  Op donderdag 25 mei kon u uw mening geven over verschillende onderwerpen in de omgeving van Den Haag Centraal. U kon als groep, per onderwerp, een advies geven. Dit advies gebruikt de gemeente voor de toekomstplannen van het gebied.

  4 themagesprekken

  De gemeente organiseerde gesprekken over 4 onderwerpen. Bij 2 onderwerpen vraagt de gemeente naar uw wensen en ideeën. Bij de andere 2 onderwerpen vraagt de gemeente u om, als groep, advies te geven over een bepaalde plek in het CID.  

  U kon meedenken en meepraten over de volgende 4 thema’s:

  Thema 1 – Een groene en duurzame omgeving (mening geven/raadplegen)
  Hoe gaan we om met de stijgende temperatuur in de stad? Hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor groen en het opvangen van water?  

  Thema 2 – Opnieuw inrichten van Schedelsdoekshaven/Ammunitiehaven (mening geven/raadplegen)
  De gemeente heeft twee ontwerpen voor de omgeving gemaakt. Wat vindt u daarvan? Welke voordelen en nadelen ziet u?

  Thema 3 – Een leefbare omgeving (meedenken/advies geven) 
  Hoe zorgen we dat het Anna van Buerenplein en het nieuwe plein aan de tijdelijke Tweede Kamer een levendige omgeving wordt in de middag en avond?

  Thema 4 – Het opnieuw inrichten van kruising Theresiastraat en Prins Clauslaan (meedenken/advies geven) 
  Hoe kunnen we dit kruispunt opnieuw inrichten? Hoe maken we het veilig voor het verkeer? Hoe geven we meer ruimte aan fietsers en voetgangers?

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 9. 16 mei 2023 – CID Dag 2023

  De gemeente ging weer met u in gesprek tijdens de eerste CID Dag van 2023. Deze dag is een vervolg op de CID Dagen van oktober 2022. Bewoners, gebruikers en ondernemers gaven toen aan meer te willen weten over voorzieningen en verkeer (mobiliteit) in het gebied. Hoe gaat de gemeente daarmee om als er veel woningen en mensen bij komen in de toekomst? De gemeente wilde hier graag met u over praten op 16 mei. De bijeenkomst was van 19.00 – 21.30 in het stadhuis.

  Programma

  1. 18.30 – 19.00 uur | Inloop
  2. 19.00 – 19.30 uur | Inleiding

   De CID Dag gaat van start! Bert Kassies, programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID, praat u bij over de laatste ontwikkelingen. Waar is de laatste maanden aan gewerkt en wat zijn de plannen voor de toekomst?  

  3. 19.30 – 20.15 uur | Voorzieningenonderzoek CID

   Om in het gebied prettige en leefbare buurten te laten ontstaan, is het belangrijk dat er naast woningen ook voldoende voorzieningen en groen komen. Het Voorzieningenonderzoek CID geeft inzicht in welke voorzieningen, zoals zorg- en cultuurorganisaties, scholen, parken en horeca, waar een plek kunnen krijgen in het CID.  

   De gemeente legt uit wat de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe zijn en wat dit betekent voor de toekomstplannen in het CID. De gemeente is benieuwd naar uw reactie. Ook kunt u vragen stellen. 

  4. 20.15 – 20.30 uur | Pauze

   De koffie en thee staat klaar. Medewerkers van de gemeente staan bij de maquette om uw vragen te beantwoorden.  

  5. 20.30 – 21.30 uur | Stappen en trappen in het CID

   Mobiliteit (verkeer) is een belangrijk onderwerp in Den Haag. Want er wonen en werken steeds meer mensen in de stad. Om de stad ook in de toekomst leefbaar, veilig en bereikbaar te houden is het belangrijk om anders te kijken naar verkeer. Voor het CID betekent dit, dat er meer ruimte komt voor lopen, fietsen en openbaar vervoer. 

   Na een paar korte sprekers gaat u in groepen rondom kaarten in gesprek over lopen en fietsen in het CID. Hoe wilt u een loop- of fietsroute ervaren? Wat wilt u onderweg tegenkomen? Er wordt afgesloten met een terugkoppeling. Uw ideeën en wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in de toekomstplannen.  

  6. 21.30 – 22.00 uur | Afsluiting en borrel

   De CID Dag sluit af bij de maquette met een borrel. U kunt dan andere deelnemers zoals bewoners, ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente ontmoeten. 

  Nieuwsbrief CID

  Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

 10. 11 mei 2023 – Online bijeenkomst plannen omgeving Den Haag Centraal

  De gemeente ging weer met u in gesprek tijdens de eerste CID Dag van 2023. Deze dag is een vervolg op de CID Dagen van oktober 2022. Bewoners, gebruikers en ondernemers gaven toen aan meer te willen weten over voorzieningen en verkeer (mobiliteit) in het gebied. Hoe gaat de gemeente daarmee om als er veel woningen en mensen bij komen in de toekomst? De gemeente wilde hier graag met u over praten op 16 mei. De bijeenkomst was van 19.00 – 21.30 in het stadhuis.

  Programma

  1. 18.30 – 19.00 uur | Inloop
  2. 19.00 – 19.30 uur | Inleiding

   De CID Dag gaat van start! Bert Kassies, programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID, praat u bij over de laatste ontwikkelingen. Waar is de laatste maanden aan gewerkt en wat zijn de plannen voor de toekomst?  

  3. 19.30 – 20.15 uur | Voorzieningenonderzoek CID

   Om in het gebied prettige en leefbare buurten te laten ontstaan, is het belangrijk dat er naast woningen ook voldoende voorzieningen en groen komen. Het Voorzieningenonderzoek CID geeft inzicht in welke voorzieningen, zoals zorg- en cultuurorganisaties, scholen, parken en horeca, waar een plek kunnen krijgen in het CID.  

   De gemeente legt uit wat de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe zijn en wat dit betekent voor de toekomstplannen in het CID. De gemeente is benieuwd naar uw reactie. Ook kunt u vragen stellen. 

  4. 20.15 – 20.30 uur | Pauze

   De koffie en thee staat klaar. Medewerkers van de gemeente staan bij de maquette om uw vragen te beantwoorden.  

  5. 20.30 – 21.30 uur | Stappen en trappen in het CID

   Mobiliteit (verkeer) is een belangrijk onderwerp in Den Haag. Want er wonen en werken steeds meer mensen in de stad. Om de stad ook in de toekomst leefbaar, veilig en bereikbaar te houden is het belangrijk om anders te kijken naar verkeer. Voor het CID betekent dit, dat er meer ruimte komt voor lopen, fietsen en openbaar vervoer. 

   Na een paar korte sprekers gaat u in groepen rondom kaarten in gesprek over lopen en fietsen in het CID. Hoe wilt u een loop- of fietsroute ervaren? Wat wilt u onderweg tegenkomen? Er wordt afgesloten met een terugkoppeling. Uw ideeën en wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in de toekomstplannen.  

  6. 21.30 – 22.00 uur | Afsluiting en borrel

   De CID Dag sluit af bij de maquette met een borrel. U kunt dan andere deelnemers zoals bewoners, ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente ontmoeten. 

  Nieuwsbrief CID

  Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

 11. 18 april 2023 – Informatiemarkt en workshops (inloopbijeenkomst) omgeving Den Haag Centraal

  De gemeente vertelde tijdens de inloopbijeenkomst waarom en hoe zij samen met bewoners werkt aan een ontwikkelvisie en een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Tijdens de workshops vroeg de gemeente uw mening over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld over de verbinding tussen de Rivierenbuurt en het Centrum. En over hoe de gebouwen, straten en pleinen in het gebied eruit moeten komen te zien. U kon de maquette bekijken en een presentatie volgen.

  Presentatie

  De projectmanager en stedenbouwkundige gaven 2 keer (dezelfde) presentatie over de plannen. De presentatie was om 19.00 en 20.00 uur.

  Verder meepraten

  Bij de presentatie stond ook de maquette van het Central Innovation District (CID). Hier staat bij hoe het gebied in de toekomst zou kunnen veranderen. Ook kon u hier uw ideeën en wensen opschrijven. En vertellen over welke onderwerpen u verder wilt praten tijdens de volgende bijeenkomst in mei 2023.

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 12. 4 april tot 25 mei 2023 – Tentoonstelling maquette Central Innovation District

  Van 4 april tot en met 25 mei 2023 was er in het Atrium Den Haag een maquette te zien van het Central Innovation District (CID). De maquette laat de plannen zien voor de buitenruimte en de nieuwe gebouwen in het CID.

  Lees meer over de tentoonstelling op Expositie Maquette Central Innovation District (CID) – Economisch hart van Den Haag – Atrium City Hall.

 13. 30 maart 2023 – Inloop bestemmingsplan, MER en beeldkwaliteit SoZa-gebouw

  Tijdens de inloopbijeenkomst op 30 maart 2023 gaf de gemeente informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER). Dit voor de herontwikkeling van het SoZa-gebouw. Ook kon u op de bijeenkomst het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar delen.

  Aanleiding

  Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de plannen voor de nieuwbouw op de plek van het oude ministerie SZW (het SoZa-gebouw). Een aantal voorwaarden zijn aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens.   

  Op basis hiervan maakt de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan en een milieueffectrapport (MER) dat nu ter inzage ligt. Ook komt er een beeldkwaliteitsdocument waarvoor uw ideeën welkom zijn.

  Ontwerp-bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER) ter inzage

  Het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (plannaam: Anna van Hannoverstraat 4) staan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen die dat wil, mag tot en met 26 april 2023 zijn mening geven over deze documenten door een zienswijze in te sturen.

  Tijdens de inloopavond zijn er ook medewerkers van de gemeente. Zij kunnen een toelichting geven op de stukken. Over het ontwerp-bestemmingsplan en de milieueffectrapportage kunt u vragen stellen.

  Meedenken over beeldkwaliteitsdocument 

  U kunt ook het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar voren brengen. In dit document beschrijft de gemeente hoe de gebouwen en de directe omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld als het gaat om materialen en kleuren. De ideeën, wensen en meningen van deze avond gaan mee als advies aan de gemeenteraad. De Welstandscommissie van de gemeente gebruikt het beeldkwaliteitsdocument om een omgevingsvergunning te beoordelen.

  Samenvatting ontwerp-bestemmingsplan en MER

  Het bestemmingsplan maak het mogelijk dat het bestaande gebouw plaats maakt voor 2 gebouwen met ieder 2 torens van maximaal 75 meter hoog. Hierin komen ongeveer 1.000 tot 1.200 woningen. En is er plek voor kantoren. Op de begane grond is er ruimte voor voorzieningen. Zoals een huisarts, winkels en horeca voor de bewoners van de wijk.

  Er is een MER gemaakt. Hierin staan de gevolgen voor het milieu. Zodat deze goed meegenomen kunnen worden in de besluitvorming. Over het milieueffectrapport komt een advies door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

 14. 13, 14, 15 oktober 2022 – CID Dagen: informatiemarkt met maquette, werkateliers, presentaties en prijsvraag

  De gemeente Den Haag wil met (toekomstige) bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek om samen de toekomstplannen voor de deelgebieden beter te maken. Het gaat om de plannen voor de omgeving Den Haag Centraal, Laan van NOI, Beatrixkwartier-Utrechtsebaan, Schenk en Laakhavens. Dit doet ze door onder andere tijdens de CID Dagen zoveel mogelijk wensen en ideeën te verzamelen.

  Kijk op denhaag.nl/ciddagen voor het programma van 2022. Alle wensen en ideeën die zijn verzameld leest u in de verslagen. Of lees het digitale tijdschrift met video’s over de plannen per buurt, interviews met bezoekers en de verslagen van de bijeenkomsten.

Doe mee met het CID

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen kunnen meedenken en meepraten (participatie) over plannen voor het CID. Dit zorgt voor betere plannen en meer betrokkenheid. Daarom organiseert de gemeente verschillende momenten om uw wensen, zorgen en ideeën te verzamelen. Dat gebeurt per project of deelgebied. De geplande activiteiten staan op deze pagina.

Ook organiseert de gemeente CID Dagen. Om in gesprek te gaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor het hele CID gebied. Zoals mobiliteit, groen en voorzieningen.

Lees meer over de CID Dagen en bekijk de verslagen

Heeft u vragen over de veranderingen in het Central Innovation District? Stuur dan een e-mail naar cid@denhaag.nl.

Blijf op de hoogte over dit gebied

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De gemeente maakte voor het hele CID een aantal plannen over de toekomst van het gebied. Hierin staan afspraken en regels over hoe de gemeente het gebied verder wil ontwikkelen. Bijvoorbeeld over de indeling van de ruimte en de kwaliteit van de omgeving. En wat er nodig is in het gebied, zoals het aantal woningen, groen en voorzieningen. Voor het CID-gebied zijn 3 plannen gemaakt:

 1. Structuurvisie  
 2. Kwaliteitsplan 
 3. Voorzieningenonderzoek  
 1. Wat is een structuurvisie?

  In de structuurvisie wordt het beleid van de gemeente vertaald naar een toekomstplan voor de ruimte van het gebied. Het beschrijft hoe de gemeente een gebied verder wil ontwikkelen. De gemeente vindt het belangrijk dat wat er in het gebied gebeurt, op elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. De structuurvisie beschrijft op grote lijnen hoe de identiteit, de grootte en de wensen van het gebied eruit moeten zien. Bijvoorbeeld:

  • het aantal woningen
  • de plekken om te werken
  • het verkeer
  • groen
  • gewenste voorzieningen 

  De structuurvisie is om te kijken of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars of bedrijven. De structuurvisie geeft ook een richting aan de toekomstige bestemmingsplannen in het gebied.

  Participatie
  De gemeente maakt de structuurvisie samen met andere belanghebbenden:

  • het Rijk
  • zorg- en cultuurinstellingen
  • verkeer- en milieuverenigingen
  • andere gemeentes

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt de structuurvisie naar de gemeenteraad;
  2. De structuurvisie ligt 6 weken ter inzage voor inspraak. Bewoners en belanghebbenden kunnen het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze);
  3. De gemeenteraad neemt een besluit over de structuurvisie (vaststellen).
 2. Wat is een kwaliteitsplan?

  Het kwaliteitsplan is een beleidsdocument dat kijkt naar de kwaliteit van de omgeving. Het beschrijft de basis voor de ruimte en de beeldkwaliteit (hoe iets eruitziet) in een gebied. Bijvoorbeeld de identiteit van de deelgebieden, het ontwerp van de openbare ruimte en de soorten gebouwen. Ook is er aandacht voor belangrijke kernkwaliteiten in een gebied. Dat zijn randvoorwaarden waar de ontwikkeling echt aan moet voldoen.

  Het kwaliteitsplan is een vervolg op de structuurvisie. Hierin staan regels voor iedereen die in die toekomst in het CID wil bouwen. En het biedt inspiratie. Zo zorgt de gemeente voor voldoende kwaliteit van de gebouwen en buitenruimte. Maar ook voor samenhang tussen de deelgebieden en binnen de gebiedsontwikkeling.

  Participatie
  De gemeente maakt het kwaliteitsplan samen met de omgeving. Zij organiseert onder andere bijeenkomsten. Dit om wensen, ideeën, zorgen en adviezen te verzamelen van iedereen die (wil) wonen, werken, leren en verblijven in het gebied.

  Besluitvorming

  1. De gemeente stuurt het kwaliteitsplan naar de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over het kwaliteitsplan (vaststellen).
 3. Wat is het voorzieningenonderzoek CID?

  Voorzieningen, zoals cultuur-, sport-, zorg- en onderwijsinstellingen, zijn belangrijk voor de leefbaarheid in het gebied. Het voorzieningenonderzoek laat zien hoeveel voorzieningen er nodig zijn voor het aantal (nieuwe) inwoners in het CID. En het bekijkt waar deze voorzieningen zouden kunnen komen. Ook de hoeveelheid groen neemt de gemeente mee in het voorzieningenonderzoek.

  Met het voorzieningenonderzoek kan de gemeente bepalen welke voorzieningen nodig zijn. Hierbij houdt de gemeente rekening met de behoefte van (nieuwe) inwoners. Door het voorzieningenonderzoek kan de gemeente zorgen voor voldoende reserveringen van ruimte in het (deel)gebied.

  Participatie
  Bewoners en belanghebbenden kregen informatie over de opzet en voortgang van het onderzoek. Ook konden zij op het onderzoek reageren. De gemeente besprak het onderzoek ook met de 8 bewonersorganisaties in het CID.
  Er komen verschillende documenten per deelgebied. Het onderwerp voorzieningen komt terug in de ontwikkelvisie en het buitenruimteplan. De gemeente organiseert bijeenkomsten, zodat inwoners en andere belanghebbenden kunnen meedenken en meepraten over de plannen in het (deel)gebied, zoals voorzieningen.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het voorzieningenonderzoek CID ter informatie naar de gemeenteraad. Het is een onderbouwing van de nota Haagse referentienormen;
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over de nota Haagse referentienormen (vaststellen)

Toekomstplannen per deelgebied

De gemeente maakt per deelgebied een plan. Hierin staan afspraken over de toekomst van dat gebied. Deze maakt de gemeente op basis van de structuurvisie, het kwaliteitsplan en het voorzieningenonderzoek. Het gaat om de deelgebieden waar de grootste veranderingen komen: Laakhavens/Hollands Spoor, omgeving Den Haag Centraal, omgeving Laan van NOI en het Beatrixkwartier. Per deelgebied worden er 4 plannen gemaakt:

 1. Ontwikkelvisie 
 2. Beeldkwaliteitsplan  
 3. Ontwikkelstrategie  
 4. Buitenruimteplan  
 1. Wat is een ontwikkelvisie?

  Een ontwikkelvisie beschrijft het toekomstplan van het deelgebied. Hierin staat in grote lijnen hoe de ruimte en de kwaliteit van het deelgebied moet worden. Bijvoorbeeld de kansen, het karakter en de doelen. En aan welke voorwaarden toekomstige projecten moeten voldoen. Het is het 1e document dat wordt gemaakt voor een deelgebied.


  Participatie
  De gemeente maakt de ontwikkelvisie samen met de omgeving. Zij organiseert onder andere bijeenkomsten. Dit om wensen, ideeën, zorgen en adviezen te verzamelen van iedereen die (wil) wonen, werken, leren en verblijven in het gebied.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt de ontwikkelvisie naar de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over de ontwikkelvisie (vaststellen).
 2. Wat is een beeldkwaliteitsplan?

  Een beeldkwaliteitsplan beschrijft het toekomstige karakter van de omgeving. Hierin staat hoe de gebouwen (architectuur) en de openbare ruimte eruit moeten zien. Bijvoorbeeld welke materialen en kleuren er moeten komen. En aan welke voorwaarden toekomstige projecten moeten voldoen. Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de ontwikkelvisie voor het deelgebied.

  Participatie
  De gemeente maakt het beeldkwaliteitsplan samen met de omgeving. Zij organiseert onder andere bijeenkomsten. Dit om wensen, ideeën, zorgen en adviezen te verzamelen van iedereen die (wil) wonen, werken, leren en verblijven in het gebied.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het beeldkwaliteitsplan naar de gemeenteraad;
  2. Het beeldkwaliteitsplan ligt 6 weken ter inzage voor inspraak. Bewoners en belanghebbenden kunnen het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze);
  3. De gemeenteraad neemt een besluit over het beeldkwaliteitsplan (vaststellen).
 3. Wat is een ontwikkelstrategie?

  Een ontwikkelstrategie beschrijft hoe de gemeente een ontwikkeling gaat uitvoeren. Hierin staan middelen die de gemeente inzet om een deelgebied te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld de samenwerking met de ontwikkelaars. Of de fases van het bouwen. En de kosten. De ontwikkelstrategie is de praktische uitwerking van de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

  Participatie
  De gemeente maakt de ontwikkelstrategie. In de strategie is veel aandacht voor uitvoering. Ook staan er veel juridische en economische factoren in. Daarom deelt de gemeente de ontwikkelstrategie niet met de omgeving.

  Besluitvorming

  1. De gemeente stuurt de ontwikkelstrategie naar de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over de ontwikkelstrategie (vaststellen).
 4. Wat is een buitenruimteplan?

  Een buitenruimteplan beschrijft het toekomstige karakter van de openbare ruimte. Hierin staat in grote lijnen hoe de buitenruimte wordt gebruikt. En de manier waarop het gebied wordt onderhouden en beheerd. Maar ook de voorwaarden waaraan de buitenruimte moet voldoen. Bijvoorbeeld waar bomen en planten komen of waar ruimte komt voor sporten, spelen, ontmoeten en ontspannen.

  Participatie
  De gemeente maakt het buitenruimteplan samen met de omgeving. Zij organiseert onder andere bijeenkomsten. Dit om wensen, ideeën, zorgen en adviezen te verzamelen van iedereen die (wil) wonen, werken, leren en verblijven in het gebied.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het buitenruimteplan naar de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over het buitenruimteplan (vaststellen).

Plannen per project

De gemeente maakt plannen per project. Hierin staan afspraken over hoe het project moet worden. Zoals de voorwaarden van de bouw, de bouwregels en de beeldkwaliteit. Deze worden gemaakt op basis van de plannen per deelgebied en de plannen van het gebied. Er zijn 4 plannen mogelijk per project:

 1. Bestemmingsplan
 2. Nota van Uitgangspunten
 3. Planuitwerkingskader
 4. Beeldkwaliteitsdocument
 1. Wat is een bestemmingsplan (omgevingsplan)?

  Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de grond op een bepaalde plek mag gebeuren. Zoals de gebruiks- en de bouwmogelijkheden van een bepaalde plek. Bijvoorbeeld of de plek bedoeld is om te wonen, werken of sporten. In het bestemmingsplan staan ook regels voor de gebouwen. Bijvoorbeeld de maximale hoogte van een gebouw. Of hoe groot het gebouw mag zijn (oppervlakte).

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het bestemmingsplan naar de gemeenteraad;
  2. Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Bewoners en belanghebbenden kunnen het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze);
  3. De gemeenteraad neemt een besluit over het bestemmingsplan (vaststellen).

 2. Wat is een Nota van Uitgangspunten (NvU)?

  De gemeente stelt een Nota van Uitgangspunten (NvU) op bij gemeentelijke ontwikkelprojecten die niet passen bij een vastgesteld bestemmingsplan. En voor ontwikkelprojecten waarvoor gemeentelijke grond nodig is. De NvU is een startdocument en vormt de basis voor het ontwerp.

  In de NvU staan aan welke voorwaarden de verdere plannen, zoals een bestemmingsplan of bouwplan, moeten voldoen. De NvU kijkt onder andere naar de huidige situatie, het doel en welke regels belangrijk zijn. De gemeenteraad controleert of de verdere plannen voldoen aan de voorwaarden in de NvU.

  Participatie
  Tijdens het maken van de Nota van Uitgangspunten gaat de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Zij verzamelt alle ideeën, meningen, zorgen en wensen voor het gebied. Deze krijgen zo veel mogelijk een plek in de NvU.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt de NvU naar de gemeenteraad;
  2. De NvU ligt 6 weken ter inzage. Bewoners en belanghebbenden kunnen het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze);
  3. De gemeenteraad stemt in met de NvU;
  4. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de NvU (vaststellen).

  Na vaststelling van de Nvu werkt de gemeente het plan verder uit met een bestemmingsplan. De ontwikkelaar maakt een ontwerp en vraagt vergunningen aan.

 3. Wat is een Planuitwerkingskader (PUK)?

  De eigenaar van een locatie wil op eigen grond een nieuw gebouw plaatsen dat niet past binnen het vastgestelde bestemmingsplan. De gemeente bekijkt of het plan van de eigenaar past binnen de plannen en wensen van de stad. Daarna bepaalt de gemeente onder welke voorwaarden wel gebouwd kan worden. De voorwaarden staan in een Planuitwerkingskader (PUK).

  De gemeente maakt een PUK samen met de eigenaar of met ontwikkelaars. Hierin staan de voorwaarden waar de toekomstige ontwikkeling van deze plek aan moet voldoen. Het PUK vormt de basis van het ontwerp. Met het PUK kan de eigenaar/ontwikkelaar het plan in detail uitwerken. De gemeente past het bestemmingsplan aan, zodat de eigenaar/ontwikkelaar kan bouwen.

  Participatie
  Tijdens het maken van het Planuitwerkingkader gaat de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Zij verzamelt alle ideeën, meningen, zorgen en wensen voor de plannen. Deze krijgen zo veel mogelijk een plek in het PUK.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het PUK naar de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad stemt in met het PUK;
  3. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het PUK (vaststellen).

  Na vaststelling van het PUK past de gemeente het bestemmingsplan aan. De eigenaar/ontwikkelaar kan het ontwerp verder uitwerken tot een bouwplan.

 4. Wat is een beeldkwaliteitsdocument?

  Een beeldkwaliteitsdocument beschrijft het toekomstige karakter van een bepaald project. Hierin staat hoe het gebouw (architectuur) en de openbare ruimte eruit moet zien. Bijvoorbeeld over welke materialen en kleuren er moeten komen. De gemeente maakt een beeldkwaliteitsdocument als er nog geen beeldkwaliteitsplan is voor het deelgebied.

  Participatie
  De gemeente maakt het beeldkwaliteitsdocument samen met de omgeving. Zij organiseert onder andere bijeenkomsten. Dit om wensen, ideeën, zorgen en adviezen te verzamelen van iedereen die (wil) wonen, werken, leren en verblijven in het gebied.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het beeldkwaliteitsdocument naar de gemeenteraad;
  2. Het beeldkwaliteitsdocument ligt 6 weken ter inzage. Bewoners en belanghebbenden kunnen het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze);
  3. De gemeenteraad neemt een besluit over het beeldkwaliteitsplan (vaststellen).