Central Innovation District

In 2040 is het CID dé plek om te wonen, werken, leren, innoveren en ontspannen.

Vier mensen zitten aan tafel en kijken naar een kaart van de omgeving. op de achtergrond hangen posters. Ook luisteren mensen op de achtergrond naar een presentatie.
8 mensen zitten aan een vierkante tafel. Er ligt een grote poster met foto's op tafel, die 1 van de mensen aan tafel aanwijst.
Evenementenruimte met 3 tafels. Aan de tafels zitten meerdere mensen die samen naar posters, presentaties en foto's kijken.
7 mensen zitten aan tafel en kijken naar een plattegrond van de wijk. Op de achtergrond een projectiescherm.
7 mensen kijken naar een maquette van het Central innovation District. 1 van de mensen wijst naar de maquette en legt de anderen iets uit.
Een impressie van het Koningin Julianaplein in Den Haag, omringd door gebouwen en groen. Het plein ligt in het Central Innovation District en is onderdeel van de plannen voor de ontwikkeling van het economische hart van de stad en de omgeving.
Kantoorpand aan de Bezuidenhoutseweg 50. Het gebouw is wit en heeft veel glas.
Luchtfoto van het Central Innovation District
Maquette van het Central Innovation District in het stadhuis

Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het CID is het economische hart van Den Haag. De regio heeft hier enorme mogelijkheden. Nu al levert het gebied werk voor bijna 80.000 mensen en telt het 30.000 studenten. Er wonen 45.000 mensen in het gebied, in 23.000 woningen.

In het CID is een unieke mix van organisaties:

 • kennisinstellingen
 • grotere en kleinere bedrijven
 • overheden
 • non-gouvernementele organisaties (ngo’s)
 • innovatieve broedplaatsen en andere organisaties

Met het CID werkt de gemeente samen met de stad. Aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan. Met aantrekkingskracht voor talent, bedrijvigheid en kennis, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Zodat ook toekomstige generaties in Den Haag kunnen werken en leven.

Wonen en werken

Er komen ongeveer 20.500 woningen bij voor 35.000 nieuwe inwoners. Er wordt gerekend op ongeveer 640.000 vierkante meter aan nieuwe kantoren. En 255.000 vierkante meter aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De functies worden niet in groepen bij elkaar gezet, maar verdeeld over het hele gebied.

Bereikbaarheid

Het aantal reizen dat mensen maken om van en naar het werk te gaan, verdubbelt door de ontwikkelingen. In de openbare ruimte wordt de voetganger op 1 gezet, gevolgd door de fietser en het openbaar vervoer. De auto’s die straks in het gebied rijden zijn vooral bestemmingsverkeer.

Innovatie

Er wordt veel geïnvesteerd in kennis en vernieuwing van partijen die zijn gevestigd in het gebied. Daarmee kan dit gebied zich sterk ontwikkelen en internationaal meedoen.

Welke plannen zijn al klaar?

 1. Nota over hoogbouw in Den Haag (2017)

  De nota ‘Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline’ is een uitwerking van de Agenda Ruimte voor de Stad. Bekijk de nota over hoogbouw in Den Haag via RIS298448.

 2. CID agenda 2040 (2019)

  Bekijk de CID agenda 2040 via RIS302327.

 3. Gebiedsagenda’s (2019)

  Voor een aantal deelgebieden rond station Hollands Spoor/Laakhavens, station Laan van NOI en station Den Haag Centraal zijn gebiedsagenda’s opgesteld. In deze agenda’s staat wat er verandert in het gebied. Dat kunnen nieuwe gebouwen zijn, een andere inrichting van de weg en/of meer groen.

 4. Communicatie- en participatieplan CID (2019)
 5. Structuurvisie CID (2021)

  In de Structuurvisie CID beschrijft de gemeente hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling van het CID tot 2040. De gemeente vindt het belangrijk dat wat er in het gebied gebeurt, op elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. De investeringen van veel partijen zijn de volgende 20 jaar groot. Lees meer over de Structuurvisie CID Den Haag (RIS307135)(externe link).

  Het doel is het gebied te ontwikkelen tot een duurzaam, economisch, vernieuwend, leefbaar en inclusief onderdeel van de stad. Daarbij horen een goede bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. De functies wonen, werken, ontspannen, reizen en winkelen worden gemengd. Op een manier dat er gebieden zijn met de nadruk op rust, op stedelijke drukte en op een combinatie van die 2. In de structuurvisie beschreven als rust, reuring en ruis. Het is belangrijk dat bedrijven, overheid, scholen en universiteiten dicht bij elkaar zitten en kennis delen.

  De structuurvisie is om te kijken of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars of bedrijven. Het geeft ook een richting aan de toekomstige bestemmingsplannen in het gebied.

 6. Kwaliteitsplan CID (2023)

  De gemeente maakte een Kwaliteitsplan. Hierin staan afspraken over hoe gebouwen en de ruimte buiten er uit moet komen te zien. Bij het maken van het plan is de omgeving betrokken. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het Kwaliteitsplan. Bekijk het Kwaliteitsplan via RIS314594.

  In de video legt stedenbouwkundige Remko Slavenburg uit wat een kwaliteitsplan is. En waarom dit plan gemaakt is.

Aan welke plannen wordt gewerkt?

 1. Voorzieningenonderzoek

  Als er nieuwe woningen en kantoren bijkomen, is het belangrijk dat er ook voldoende voorzieningen komen voor de mensen die er wonen, werken en ontspannen. Daarom onderzoekt de gemeente hoeveel scholen, winkels, sportvoorzieningen of bijvoorbeeld hoeveel groen er nodig is in het CID. De omgeving is betrokken bij het onderzoek. Midden 2023 is het onderzoek klaar.

 2. Toekomstplannen per deelgebied

  De gemeente maakt per deelgebied in het CID een plan met afspraken over de toekomst van dat gebied. Dit plan is een uitwerking van de Structuurvisie. Het gaat om de deelgebieden waar de grootste veranderingen komen: omgeving Hollands Spoor/Laakhavens, omgeving Den Haag Centraal, omgeving Laan van NOI en het Beatrixkwartier. Elk plan bestaat uit verschillende documenten: ontwikkelvisie, beeldkwaliteitsplan, ontwikkelstrategie en buitenruimteplan.

  Dit zijn belangrijke plannen over de toekomst van elk gebied. Hierin staan de voorwaarden waaraan toekomstige projecten moeten voldoen. Bij het maken van deze plannen wordt de omgeving nauw betrokken.

  In de tussentijd werken verschillende ontwikkelaars aan een plan voor nieuwe woningen en kantoren. De ontwikkelaars betrekken de omgeving bij het maken van hun nieuwbouwplan.

CID Dagen

De komende jaren gaat er veel veranderen in het Central Innovation District. De gemeente maakt de plannen voor het gebied graag samen met u. Daarom organiseert de gemeente de CID Dagen.

Lees meer over de CID Dagen en bekijk de verslagen

Blijf op de hoogte over dit gebied

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

Deelgebieden Central Innovation District

Kaart deelgebieden Central Innovation District. Van links naar rechts: Laakhavens, Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Schenk, Den Haag Centraal, Bezuidenhout-West, Beatrixkwartier, Laan van NOI.

Wat is er al gedaan?

 1. 16 mei 2023 – CID Dag

  De gemeente ging weer met u in gesprek tijdens de eerste CID Dag van 2023. Deze dag is een vervolg op de CID Dagen van oktober 2022. Bewoners, gebruikers en ondernemers gaven toen aan meer te willen weten over voorzieningen en verkeer (mobiliteit) in het gebied. Hoe gaat de gemeente daarmee om als er veel woningen en mensen bij komen in de toekomst? De bijeenkomst was op 16 mei van 19.00 – 21.30 in het stadhuis.

  Programma

  1. 18.30 – 19.00 uur | Inloop
  2. 19.00 – 19.30 uur | Inleiding

   De CID Dag gaat van start! Bert Kassies, programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID, praat u bij over de laatste ontwikkelingen. Waar is de laatste maanden aan gewerkt en wat zijn de plannen voor de toekomst?  

  3. 19.30 – 20.15 uur | Voorzieningenonderzoek CID

   Om in het gebied prettige en leefbare buurten te laten ontstaan, is het belangrijk dat er naast woningen ook voldoende voorzieningen en groen komen. Het Voorzieningenonderzoek CID geeft inzicht in welke voorzieningen, zoals zorg- en cultuurorganisaties, scholen, parken en horeca, waar een plek kunnen krijgen in het CID.  

   De gemeente legt uit wat de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe zijn en wat dit betekent voor de toekomstplannen in het CID. De gemeente is benieuwd naar uw reactie. Ook kunt u vragen stellen. 

  4. 20.15 – 20.30 uur | Pauze

   De koffie en thee staat klaar. Medewerkers van de gemeente staan bij de maquette om uw vragen te beantwoorden.  

  5. 20.30 – 21.30 uur | Stappen en trappen in het CID

   Mobiliteit (verkeer) is een belangrijk onderwerp in Den Haag. Want er wonen en werken steeds meer mensen in de stad. Om de stad ook in de toekomst leefbaar, veilig en bereikbaar te houden is het belangrijk om anders te kijken naar verkeer. Voor het CID betekent dit, dat er meer ruimte komt voor lopen, fietsen en openbaar vervoer. 

   Na een paar korte sprekers gaat u in groepen rondom kaarten in gesprek over lopen en fietsen in het CID. Hoe wilt u een loop- of fietsroute ervaren? Wat wilt u onderweg tegenkomen? Er wordt afgesloten met een terugkoppeling. Uw ideeën en wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in de toekomstplannen.  

  6. 21.30 – 22.00 uur | Afsluiting en borrel

   De CID Dag sluit af bij de maquette met een borrel. U kunt dan andere deelnemers zoals bewoners, ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente ontmoeten. 

  Nieuwsbrief CID

  Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

 2. 11 mei 2023 – Online bijeenkomst plannen omgeving Den Haag Centraal

  De gemeente ging weer met u in gesprek tijdens de eerste CID Dag van 2023. Deze dag is een vervolg op de CID Dagen van oktober 2022. Bewoners, gebruikers en ondernemers gaven toen aan meer te willen weten over voorzieningen en verkeer (mobiliteit) in het gebied. Hoe gaat de gemeente daarmee om als er veel woningen en mensen bij komen in de toekomst? De gemeente wilde hier graag met u over praten op 16 mei. De bijeenkomst was van 19.00 – 21.30 in het stadhuis.

  Programma

  1. 18.30 – 19.00 uur | Inloop
  2. 19.00 – 19.30 uur | Inleiding

   De CID Dag gaat van start! Bert Kassies, programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID, praat u bij over de laatste ontwikkelingen. Waar is de laatste maanden aan gewerkt en wat zijn de plannen voor de toekomst?  

  3. 19.30 – 20.15 uur | Voorzieningenonderzoek CID

   Om in het gebied prettige en leefbare buurten te laten ontstaan, is het belangrijk dat er naast woningen ook voldoende voorzieningen en groen komen. Het Voorzieningenonderzoek CID geeft inzicht in welke voorzieningen, zoals zorg- en cultuurorganisaties, scholen, parken en horeca, waar een plek kunnen krijgen in het CID.  

   De gemeente legt uit wat de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe zijn en wat dit betekent voor de toekomstplannen in het CID. De gemeente is benieuwd naar uw reactie. Ook kunt u vragen stellen. 

  4. 20.15 – 20.30 uur | Pauze

   De koffie en thee staat klaar. Medewerkers van de gemeente staan bij de maquette om uw vragen te beantwoorden.  

  5. 20.30 – 21.30 uur | Stappen en trappen in het CID

   Mobiliteit (verkeer) is een belangrijk onderwerp in Den Haag. Want er wonen en werken steeds meer mensen in de stad. Om de stad ook in de toekomst leefbaar, veilig en bereikbaar te houden is het belangrijk om anders te kijken naar verkeer. Voor het CID betekent dit, dat er meer ruimte komt voor lopen, fietsen en openbaar vervoer. 

   Na een paar korte sprekers gaat u in groepen rondom kaarten in gesprek over lopen en fietsen in het CID. Hoe wilt u een loop- of fietsroute ervaren? Wat wilt u onderweg tegenkomen? Er wordt afgesloten met een terugkoppeling. Uw ideeën en wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in de toekomstplannen.  

  6. 21.30 – 22.00 uur | Afsluiting en borrel

   De CID Dag sluit af bij de maquette met een borrel. U kunt dan andere deelnemers zoals bewoners, ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente ontmoeten. 

  Nieuwsbrief CID

  Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

 3. 18 april 2023 – Inloopbijeenkomst omgeving Den Haag Centraal

  De gemeente vertelde tijdens de inloopbijeenkomst waarom en hoe zij samen met bewoners werkt aan een ontwikkelvisie en een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Ook vroeg de gemeente uw mening over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld over de verbinding tussen de Rivierenbuurt en het Centrum. En over hoe de gebouwen, straten en pleinen in het gebied eruit moeten komen te zien. U kon de maquette bekijken en een presentatie volgen. De presentatie was op dinsdag 18 april 2023 om 19.00 en 20.00 uur.

  Presentatie

  De projectmanager en stedenbouwkundige gaven 2 keer (dezelfde) presentatie over de plannen. De presentatie was om 19.00 en 20.00 uur.

  Verder meepraten

  Bij de presentatie stond ook de maquette van het Central Innovation District (CID). Hier staat bij hoe het gebied in de toekomst zou kunnen veranderen. Ook kon u hier uw ideeën en wensen opschrijven. En vertellen over welke onderwerpen u verder wilt praten tijdens de volgende bijeenkomst in mei 2023.

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 4. 30 maart 2023 – Inloop bestemmingsplan, MER en beeldkwaliteit SoZa-gebouw

  Tijdens de inloopbijeenkomst op 30 maart 2023 gaf de gemeente informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER). Dit voor de herontwikkeling van het SoZa-gebouw. Ook kon u op de bijeenkomst het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar delen.

  Aanleiding

  Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de plannen voor de nieuwbouw op de plek van het oude ministerie SZW (het SoZa-gebouw). Een aantal voorwaarden zijn aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens.   

  Op basis hiervan maakt de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan en een milieueffectrapport (MER) dat nu ter inzage ligt. Ook komt er een beeldkwaliteitsdocument waarvoor uw ideeën welkom zijn.

  Ontwerp-bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER) ter inzage

  Het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (plannaam: Anna van Hannoverstraat 4) staan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen die dat wil, mag tot en met 26 april 2023 zijn mening geven over deze documenten door een zienswijze in te sturen.

  Tijdens de inloopavond zijn er ook medewerkers van de gemeente. Zij kunnen een toelichting geven op de stukken. Over het ontwerp-bestemmingsplan en de milieueffectrapportage kunt u vragen stellen.

  Meedenken over beeldkwaliteitsdocument 

  U kunt ook het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar voren brengen. In dit document beschrijft de gemeente hoe de gebouwen en de directe omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld als het gaat om materialen en kleuren. De ideeën, wensen en meningen van deze avond gaan mee als advies aan de gemeenteraad. De Welstandscommissie van de gemeente gebruikt het beeldkwaliteitsdocument om een omgevingsvergunning te beoordelen.

  Samenvatting ontwerp-bestemmingsplan en MER

  Het bestemmingsplan maak het mogelijk dat het bestaande gebouw plaats maakt voor 2 gebouwen met ieder 2 torens van maximaal 75 meter hoog. Hierin komen ongeveer 1.000 tot 1.200 woningen. En is er plek voor kantoren. Op de begane grond is er ruimte voor voorzieningen. Zoals een huisarts, winkels en horeca voor de bewoners van de wijk.

  Er is een MER gemaakt. Hierin staan de gevolgen voor het milieu. Zodat deze goed meegenomen kunnen worden in de besluitvorming. Over het milieueffectrapport komt een advies door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

 5. 13, 14, 15 oktober 2022 – CID Dagen: informatiemarkt met maquette, werkateliers, presentaties en prijsvraag

  De gemeente Den Haag wil met (toekomstige) bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek om samen de toekomstplannen voor de deelgebieden beter te maken. Het gaat om de plannen voor de omgeving Den Haag Centraal, Laan van NOI, Beatrixkwartier-Utrechtsebaan, Schenk en Laakhavens. Dit doet ze door onder andere tijdens de CID Dagen zoveel mogelijk wensen en ideeën te verzamelen.

  Kijk op denhaag.nl/ciddagen voor het programma van 2022. Alle wensen en ideeën die zijn verzameld leest u in de verslagen. Of lees het digitale tijdschrift met video’s over de plannen per buurt, interviews met bezoekers en de verslagen van de bijeenkomsten.

 1. 30 maart 2023 – Inloop bestemmingsplan, MER en beeldkwaliteit SoZa-gebouw

  Tijdens de inloopbijeenkomst op 30 maart 2023 gaf de gemeente informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER). Dit voor de herontwikkeling van het SoZa-gebouw. Ook kon u op de bijeenkomst het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar delen.

  Aanleiding

  Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de plannen voor de nieuwbouw op de plek van het oude ministerie SZW (het SoZa-gebouw). Een aantal voorwaarden zijn aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens.   

  Op basis hiervan maakt de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan en een milieueffectrapport (MER) dat nu ter inzage ligt. Ook komt er een beeldkwaliteitsdocument waarvoor uw ideeën welkom zijn.

  Ontwerp-bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER) ter inzage

  Het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (plannaam: Anna van Hannoverstraat 4) staan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen die dat wil, mag tot en met 26 april 2023 zijn mening geven over deze documenten door een zienswijze in te sturen.

  Tijdens de inloopavond zijn er ook medewerkers van de gemeente. Zij kunnen een toelichting geven op de stukken. Over het ontwerp-bestemmingsplan en de milieueffectrapportage kunt u vragen stellen.

  Meedenken over beeldkwaliteitsdocument 

  U kunt ook het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar voren brengen. In dit document beschrijft de gemeente hoe de gebouwen en de directe omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld als het gaat om materialen en kleuren. De ideeën, wensen en meningen van deze avond gaan mee als advies aan de gemeenteraad. De Welstandscommissie van de gemeente gebruikt het beeldkwaliteitsdocument om een omgevingsvergunning te beoordelen.

  Samenvatting ontwerp-bestemmingsplan en MER

  Het bestemmingsplan maak het mogelijk dat het bestaande gebouw plaats maakt voor 2 gebouwen met ieder 2 torens van maximaal 75 meter hoog. Hierin komen ongeveer 1.000 tot 1.200 woningen. En is er plek voor kantoren. Op de begane grond is er ruimte voor voorzieningen. Zoals een huisarts, winkels en horeca voor de bewoners van de wijk.

  Er is een MER gemaakt. Hierin staan de gevolgen voor het milieu. Zodat deze goed meegenomen kunnen worden in de besluitvorming. Over het milieueffectrapport komt een advies door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

 2. 13, 14, 15 oktober 2022 – CID Dagen: informatiemarkt met maquette, werkateliers, presentaties en prijsvraag

  De gemeente Den Haag wil met (toekomstige) bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek om samen de toekomstplannen voor de deelgebieden beter te maken. Het gaat om de plannen voor de omgeving Den Haag Centraal, Laan van NOI, Beatrixkwartier-Utrechtsebaan, Schenk en Laakhavens. Dit doet ze door onder andere tijdens de CID Dagen zoveel mogelijk wensen en ideeën te verzamelen.

  Kijk op denhaag.nl/ciddagen voor het programma van 2022. Alle wensen en ideeën die zijn verzameld leest u in de verslagen. Of lees het digitale tijdschrift met video’s over de plannen per buurt, interviews met bezoekers en de verslagen van de bijeenkomsten.

Heeft u vragen over de veranderingen in het CID? Stuur dan een e-mail naar cid@denhaag.nl.

Blijf op de hoogte over dit gebied

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden