Central Innovation District

In 2040 is het CID dé plek om te wonen, werken, leren, vernieuwen en ontmoeten. Het economische hart van de stad.

Vier mensen zitten aan tafel en kijken naar een kaart van de omgeving. op de achtergrond hangen posters. Ook luisteren mensen op de achtergrond naar een presentatie.
8 mensen zitten aan een vierkante tafel. Er ligt een grote poster met foto's op tafel, die 1 van de mensen aan tafel aanwijst.
Evenementenruimte met 3 tafels. Aan de tafels zitten meerdere mensen die samen naar posters, presentaties en foto's kijken.
7 mensen zitten aan tafel en kijken naar een plattegrond van de wijk. Op de achtergrond een projectiescherm.
7 mensen kijken naar een maquette van het Central innovation District. 1 van de mensen wijst naar de maquette en legt de anderen iets uit.
Een impressie van het Koningin Julianaplein in Den Haag, omringd door gebouwen en groen. Het plein ligt in het Central Innovation District en is onderdeel van de plannen voor de ontwikkeling van het economische hart van de stad en de omgeving.
Kantoorpand aan de Bezuidenhoutseweg 50. Het gebouw is wit en heeft veel glas.
Luchtfoto van het Central Innovation District
Maquette van het Central Innovation District in het stadhuis

Het Central Innovation District (CID) is een nieuw stuk Haags centrum. Het economische hart van de stad. Gelegen naast de oude binnenstad. En tussen en rond de treinstations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het gebied is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Nergens anders komen de landelijke overheid, bedrijven en hoger onderwijs zo dicht bij elkaar. Dat biedt kansen. Het CID is een fijne plek om te wonen, werken, leren en te ontmoeten.

Den Haag groeit. Steeds meer mensen wonen en werken in de stad. Daarom maakt de gemeente de komende 20 jaar in het CID ruimte voor toekomstige en huidige inwoners, studenten, ondernemers, professionals en bezoekers.

Een gebied vol met mogelijkheden

Met alle gemakken om de hoek:

 • winkels en horeca
 • onderwijs
 • overheidsorganisaties
 • strand en duinen 
 • bedrijven 
 • cultuurinstellingen  

Het centrum wordt verdubbeld

En dubbel zo aantrekkelijk, gezellig en leefbaar met:

 • nieuwe woningen en kantoren  
 • meer voorzieningen in de buurt  
 • meer groen in de buitenruimte  
 • prettige wandel- en fietsroutes  
 • nog betere aansluitingen met het openbaar vervoer  
 • mogelijkheden voor deelvervoer  

Samen met de buurt en met ontwikkelaars, investeerders, maatschappelijke partners en woningcorporaties breidt de gemeente het centrum uit. Zodat het CID een leefbaar en prettig gebied wordt waar iedereen zich thuis voelt. 

 1. CID in cijfers, van nu tot 2040

Vernieuwen

Het CID past bij de toekomst. Gemeente en ontwikkelaars bouwen duurzaam. Er komt meer groen op straat, op daken en aan de muren. In het gebied komt een bijzondere mix van rust, sfeer en drukte. Ook economische vernieuwing krijgt meer ruimte. Met creatieve werkruimtes en plekken voor nieuwe bedrijven en ondernemers.

Verbinden

Er komen nieuwe routes en verbindingen in en naar het gebied. Zodat het CID nog beter bereikbaar wordt. De voetganger en de fietser komen op 1. Door de groei van de stad is er minder ruimte voor de auto. Zo worden de straten veiliger en schoner. Ook komt er meer ruimte voor groen. En er komen meer plekken om elkaar te ontmoeten.

Verrassen

Stadmaken krijgt een vaste plek in het CID. Samen met de omgeving vullen gemeente en ontwikkelaars lege plekken (tijdelijk) in. En de gemeente versterkt de karakters van de 8 deelgebieden in het CID. Daarom nodigt de gemeente iedereen uit om mee te denken over de plannen in het gebied. Van inwoners en studenten, tot aan ontwikkelaars en bedrijven.

Nieuwsbrief CID

Er gebeurt veel in het CID. Op de hoogte blijven? De digitale nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen. 

Meld u aan

Deelgebieden Central Innovation District

Kaart deelgebieden CID. Van links naar rechts: Laakhavens, Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Schenk, Den Haag Centraal, Bezuidenhout-West, Beatrixkwartier, Laan van NOI.
 1. Welke plannen zijn al klaar?
  1. Agenda Ruimte voor de Stad (2016)

   Den Haag groeit. Richting 2040 komt er een groot aantal nieuwe inwoners bij. In Den Haag is weinig ruimte om te bouwen. Daarom moet de gemeente keuzes maken waar gebouwd kan worden. In de Agenda Ruimte voor de Stad staan de regels en kaders voor ruimtelijke ontwikkeling in de stad. Bekijk de Agenda Ruimte voor de Stad via RIS295016.

  2. Nota over hoogbouw in Den Haag (2017)

   De nota ‘Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline’ is een uitwerking van de Agenda Ruimte voor de Stad. Bekijk de nota over hoogbouw in Den Haag via RIS298448.

  3. CID agenda 2040 (2019)

   Bekijk de CID agenda 2040 via RIS302327.

  4. Gebiedsagenda’s (2019)

   Voor een aantal deelgebieden rond station Hollands Spoor/Laakhavens, station Laan van NOI en station Den Haag Centraal zijn gebiedsagenda’s opgesteld. In deze agenda’s staat wat er verandert in het gebied. Dat kunnen nieuwe gebouwen zijn, een andere inrichting van de weg en/of meer groen.

  5. Communicatie- en participatieplan CID (2019)
  6. Structuurvisie CID (2021)

   In de Structuurvisie CID beschrijft de gemeente hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling van het CID tot 2040. De gemeente vindt het belangrijk dat wat er in het gebied gebeurt, op elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. De investeringen van veel partijen zijn de volgende 20 jaar groot. Lees meer over de Structuurvisie CID Den Haag (RIS307135)(externe link).

   Het doel is het gebied te ontwikkelen tot een duurzaam, economisch, vernieuwend, leefbaar en inclusief onderdeel van de stad. Daarbij horen een goede bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. De functies wonen, werken, ontspannen, reizen en winkelen worden gemengd. Op een manier dat er gebieden zijn met de nadruk op rust, op stedelijke drukte en op een combinatie van die 2. In de structuurvisie beschreven als rust, reuring en ruis. Het is belangrijk dat bedrijven, overheid, scholen en universiteiten dicht bij elkaar zitten en kennis delen.

   De structuurvisie is om te kijken of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars of bedrijven. Het geeft ook een richting aan de toekomstige bestemmingsplannen in het gebied.

  7. Voorzieningenonderzoek (2022-2023)

   Als er nieuwe woningen en kantoren bijkomen, is het belangrijk dat er ook voldoende maatschappelijke voorzieningen komen voor de mensen die er wonen, werken en ontspannen. Daarom onderzoekt de gemeente hoeveel scholen, winkels, sportvoorzieningen of bijvoorbeeld hoeveel groen er nodig is in het CID. De omgeving is betrokken bij het onderzoek via de CID Dagen in 2022, de CID Dag in 2023 en door gesprekken met de klankbordgroep CID. Het onderzoek is een bijlage bij de Evaluatie Nota Haagse Referentienormen (RIS316628). En onderdeel van Haagse richtinggevende normen maatschappelijke voorzieningen en groen 2024 Gemeente Den Haag (RIS317835) Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2024 een besluit over de Nota Haagse Referentienormen.

  8. Kwaliteitsplan CID (2023)

   De gemeente maakte een Kwaliteitsplan. Hierin staan afspraken over hoe gebouwen en de ruimte buiten er uit moet komen te zien. Bij het maken van het plan is de omgeving betrokken. In het 1e kwartaal van 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over het Kwaliteitsplan. Bekijk het Kwaliteitsplan via RIS314594.

   In de video legt stedenbouwkundige Remko Slavenburg uit wat een kwaliteitsplan is. En waarom dit plan er is.

Toekomstplannen per deelgebied

Op basis van de structuurvisie, het kwaliteitsplan en het voorzieningenonderzoek maakt de gemeente per deelgebied een plan. Hierin staan meer in detail afspraken over de toekomst van dat gebied. Het gaat om de deelgebieden waar de grootste veranderingen komen: Laakhavens Hollands Spoor, Den Haag Centraal, Laan van NOI en het Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West. Per deelgebied wordt er een toekomstplan gemaakt. Elk plan bestaat uit 4 documenten:

 • ontwikkelvisie
 • beeldkwaliteitsplan
 • ontwikkelstrategie
 • buitenruimteplan

Dit zijn belangrijke plannen over de toekomst van elk gebied. Hierin staan de voorwaarden waaraan toekomstige projecten moeten voldoen. Bij het maken van deze plannen wordt de omgeving nauw betrokken.

In de tussentijd werken verschillende ontwikkelaars aan een plan voor nieuwe woningen en kantoren. De ontwikkelaars betrekken de omgeving bij het maken van hun nieuwbouwplan.

Ontwikkelingen per deelgebied

Wat komt eraan?

 1. 2e kwartaal 2024 – Participatiebijeenkomst verbeteren fietsroute Schenkkade

  De gemeente onderzoekt hoe de fietsroute over de Schenkkade veiliger en beter kan. In september 2023 was hierover een eerste bijeenkomst met het wijkberaad Bezuidenhout, de Fietsersbond en bewoners. Lees meer over de bijeenkomst op: Schenkkade: verslag participatie-avond – Bereikbaarheid Den Haag

  De gemeente maakt nu met de reacties van de bijeenkomst een schetsontwerp. Dat ontwerp bespreekt de gemeente nog een keer met de buurt. De volgende participatiebijeenkomst is naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024. 

  Kijk voor meer informatie over het project op: Schenkkade: plan – Bereikbaarheid Den Haag

 2. 2e kwartaal 2024 – Participatie Herinrichting openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone Hollands Spoor

  De 1e stappen om de schetsontwerpen te bespreken met de omgeving zijn al gezet. Bij eerdere participatiemomenten haalde de gemeente al veel wensen en ideeën op over de inrichting van de openbare ruimte.

  Op basis van die wensen en ideeën maakte de gemeente schetsontwerpen. De gemeente gaat samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden nu verder met het uitwerken van wensen en ideeën. Deze worden verwerkt in een aangepast schetsontwerp. Tijdens de participatiebijeenkomsten mag u verder meedenken over thema’s zoals mobiliteit en (fiets)parkeren, groen en waterinrichting, veiligheid en voorzieningen. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden ontvangen een uitnodiging voor de participatiebijeenkomsten. De verwachting is dat u voor de zomer een uitnodiging krijgt. Zodra de planning bekend is vindt u op deze pagina meer informatie en data van de participatiebijeenkomsten. 

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Herinrichten openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone HS – Projecten – Den Haag

 3. 3e kwartaal 2024 – Participatie Buitenruimteplan Laakhavens Hollands Spoor

  De gemeente werkt op dit moment aan het Buitenruimteplan voor het gebied Laakhavens Hollands Spoor. Dit plan beschrijft het toekomstige karakter van de openbare ruimte, dus in grote lijnen hoe de buitenruimte wordt gebruikt. En ook de voorwaarden waaraan de buitenruimte moet voldoen. Bijvoorbeeld waar bomen en planten komen of waar ruimte komt voor sporten, spelen, ontmoeten en ontspannen. Naar verwachting start midden 2024 de participatie over thema’s uit het buitenruimteplan. Zodra de planning bekend is kunt u op deze pagina meer informatie en data van de participatiebijeenkomsten vinden. Zodra bekend is wanneer de slotbijeenkomst kan plaatsvinden vermelden we dit ook op deze pagina. 

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor

 4. 3e kwartaal 2024 – Participatiebijeenkomsten pocketpark Juliana van Stolberglaan

  Op de voormalige plek van het Koninklijk Conservatorium starten binnenkort de voorbereidingen van de bouw van een nieuw kantoor voor de ANWB en een Rijkskantoor. 

  Tussen de 2 kantoren komt een levendig park. De gemeente ontwerpt het park samen met de buurt. Zodra de planning bekend is ontvangt u een uitnodiging voor de participatiebijeenkomst. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie en de datum van de participatiebijeenkomst.

  Lees meer over het project op de pagina: Kantoren op locatie Koninklijk Conservatorium – Projecten – Den Haag

 5. Na de zomer 2024 – Inspraak en inloopbijeenkomst beeldkwaliteitsplan omgeving Den Haag Centraal

  Het afgelopen jaar werkte de gemeente aan het Beeldkwaliteitsplan Den Haag Centraal. In dit plan staat in hoofdlijnen hoe de openbare ruimte eruit moet komen te zien. Binnenkort gaat het beeldkwaliteitsplan naar het college. Daarna ligt het plan 6 weken ter inzage. U kunt dan het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze).

  Zodra bekend is wanneer het plan ter inzage ligt, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u het plan bekijken en vragen stellen. U bent hierbij van harte welkom. Houd deze pagina in de gaten voor de juiste datum van de inloopbijeenkomst.

  Lees meer over het project op: Plannen voor omgeving Den Haag Centraal – Projecten – Den Haag

 6. 4e kwartaal 2024 – Slotbijeenkomst Herinrichting openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone Hollands Spoor

  Tijdens de slotbijeenkomst laat de gemeente zien wat er met uw inbreng en die van de omgeving is gedaan tijdens het participatieproces. En vertelt zij hoe zij dit gaat verwerken. De gemeente presenteert de schetsontwerpen op hoofdlijnen. De verwachting is dat u na de zomer een uitnodiging ontvangt voor de slotbijeenkomst. U kunt tijdens de bijeenkomst reageren op de schetsontwerpen en uw mening delen. De gemeente gaat hierover graag met u in gesprek. Zodra de planning bekend is kunt u op deze pagina meer informatie vinden en de datum van de slotbijeenkomst. 

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor

 7. September-oktober 2024 – Themagesprekken Ontwikkelvisie Laan van NOI

  De gemeente organiseert gesprekken over verschillende onderwerpen uit de ontwikkelvisie. Bij sommige onderwerpen vraagt de gemeente naar uw wensen en ideeën. Bij andere onderwerpen vraagt de gemeente om, als groep, advies te geven. Dit advies gebruikt de gemeente voor de toekomstplannen van het gebied.

  Zodra de onderwerpen en planning van de participatiemomenten bekend is, stuurt de gemeente een uitnodiging naar de omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. U vindt de planning u op de website onder ‘Doe mee’.

  Lees meer over het project en de verslagen op de pagina: Toekomstplan voor Laan van NOI – Projecten – Den Haag

 8. September-oktober 2024 – Themagesprekken Ontwikkelvisie Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West

  De gemeente organiseert gesprekken over verschillende onderwerpen uit de ontwikkelvisie. Bij sommige onderwerpen vraagt de gemeente naar uw wensen en ideeën. Bij andere onderwerpen vraagt de gemeente om, als groep, advies te geven. Dit advies gebruikt de gemeente voor de toekomstplannen van het gebied.

  Zodra de onderwerpen en planning van de participatiemomenten bekend is, stuurt de gemeente een uitnodiging naar de omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. U vindt de planning u op de website onder ‘Doe mee’.

  Lees meer over het project en de verslagen op de pagina: Toekomstplan voor het Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West

 9. September-oktober 2024 – Ontwerpateliers (workshops) openbare ruimte KJ Plein

  De gemeente organiseert samen met de ontwerper van de buitenruimte ontwerpateliers (workshops). Samen denken ze na over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wanneer de datum bekend is, vindt u de planning bij het kopje ‘Doe mee’ bovenaan de pagina.

  Lees meer op: Herontwikkeling Koningin Julianaplein

 10. November 2024 – Laatste bijeenkomst openbare ruimte KJ Plein

  Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente zien hoe de wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in het concept voorlopig ontwerp. Zodra de datum bekend is, vindt u de planning op de website onder ‘Doe mee’.

  Lees meer op: Herontwikkeling Koningin Julianaplein

 11. November 2024 – Laatste bijeenkomst Ontwikkelvisie Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West

  Tussen september 2022 en november 2024 organiseerde de gemeente bijeenkomsten over de plannen voor de toekomst van het Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West. Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente zien hoe uw wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in de ontwikkelvisie. Wanneer de datum bekend is, vindt u de planning op de website onder ‘Doe mee’.

 12. Najaar 2024 – Ontwerpateliers (workshops) openbare ruimte rondom nieuw SoZa-gebouw

  De gemeente organiseert samen met de ontwerper van de buitenruimte ontwerpateliers (workshops). Samen denken ze na over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wanneer de datum bekend is, vindt u de planning bij het kopje ‘Doe mee’ bovenaan de pagina.

  Kijk voor meer informatie op de projectpagina: Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa) – Projecten – Den Haag

 13. Najaar 2024 – Laatste bijeenkomst openbare ruimte rondom nieuw SoZa-gebouw

  Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente zien hoe de wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in het concept voorlopig ontwerp. Zodra de datum bekend is, vindt u de planning op de website onder ‘Doe mee’.

  Kijk voor meer informatie op de projectpagina: Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa) – Projecten – Den Haag

 14. 1e kwartaal 2025 – Inspraak en inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat

  De gemeente werkt aan het voorlopig ontwerp voor de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat. Naar verwachting gaat het voorlopig ontwerp in het 1e kwartaal van 2025 naar het college van burgemeester en wethouders. Daarna ligt het plan 6 weken ter inzage. U kunt dan het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze). 

  Zodra bekend is wanneer het plan ter inzage ligt, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u het plan bekijken en vragen stellen. U bent hierbij van harte welkom. Houd deze pagina in de gaten voor de datum van de inloopbijeenkomst. 

  Lees meer over het project op: Herinrichten kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat – Projecten – Den Haag  

 15. 2025 – Participatie Buitenruimteplan Den Haag Centraal 

  De gemeente start in 2025 met het maken van het Buitenruimteplan voor het gebied Den Haag Centraal. Dit plan beschrijft het toekomstige karakter van de openbare ruimte, dus in grote lijnen hoe de buitenruimte wordt gebruikt. En ook de voorwaarden waaraan de buitenruimte moet voldoen. Bijvoorbeeld waar bomen en planten komen. Of waar ruimte komt voor sporten, spelen, ontmoeten en ontspannen. Naar verwachting start in 2025 de participatie over thema’s uit het buitenruimteplan. Zodra de planning bekend is kunt u op deze pagina meer informatie en data van de participatiebijeenkomsten vinden. Zodra bekend is wanneer de slotbijeenkomst kan plaatsvinden staat dit ook op deze pagina.  

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Toekomstplan voor Den Haag Centraal – Projecten – Den Haag 

Wat is er al gedaan?

 1. 2024
  1. 14 maart tot 30 april 2024 – Vragenlijst toekomst Oude Lijn en station Laan van NOI

   Iedereen die woont of werkt langs de Oude Lijn of die veel reist over dit spoortraject (de spoorlijn tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht) kon tussen 14 maart en 30 april 2024 een vragenlijst invullen.

   Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail en de gemeenten Leiden, Den Haag, Schiedam en Dordrecht onderzoeken de mogelijkheden voor de spoorlijn. In de online vragenlijst kon u voorkeuren aangeven en meedenken over onderwerpen als:

   • Waar moet de overheid in investeren op en rond het spoor tussen Leiden en Dordrecht?
   • Waar moet bij station Laan van NOI meer en minder ruimte voor komen?

   Meer informatie

   Het onderzoek voor het verbeteren van de Oude Lijn is een gezamenlijk project van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail en de gemeenten Leiden, Den Haag, Schiedam en Dordrecht.

   Kijk voor meer informatie op: MIRT-verkenning Oude Lijn | MIRT trajecten.

  2. 21 maart tot en met 2 mei 2024 – Inspraak beeldkwaliteitsplan Laakhavens Hollands Spoor

   Het ontwerp beeldkwaliteitsplan Laakhavens Hollands Spoor lag ter inzage. Belanghebbenden konden van donderdag 21 maart en tot en met donderdag 2 mei 2024 reageren op het beeldkwaliteitsplan.

   Reageren kon op meerdere manieren.

   Stadhuis

   U kon naar het stadhuis komen. Daarvoor moest u online een afspraak maken: Den Haag – Den Haag Informatiecentrum.

   Brief

   U kon een brief met reactie sturen naar:

   Gemeente Den Haag
   Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Projectmanagement Den Haag
   Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag,
   onder vermelding van ‘Zienswijze beeldkwaliteitsplan Laakhavens Hollands Spoor’.
   Ter attentie van:
   Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Portefeuille Projecten

   Bellen naar 14070

   U kon bellen naar telefoonnummer 14070.

   Meer informatie

   Lees meer over het project op: Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor – Projecten – Den Haag

  3. 23 april 2024: Inloopbijeenkomst beeldkwaliteitsplan Laakhavens Hollands Spoor

   23 april 2024 was de inloopbijeenkomst. De gemeente vertelde u meer over het beeldkwaliteitsplan. Ook kon u uw mening geven en vragen stellen. De bijeenkomst was bij Stadsdeelkantoor Laak, Slachthuisplein 25 van 18.30 tot 20.30 uur.

  4. 10 april 2024 – Participatiebijeenkomst MIRT-Verkenning station Laan van NOI

   Woensdag 10 april 2024 was er een bijeenkomst over de vernieuwing van station Laan van NOI tot een volwaardig OV-knooppunt. Tijdens de bijeenkomst kregen bezoekers een toelichting op het onderzoek. Ook konden bezoekers vragen stellen en aandachtspunten, wensen en ideeën delen. De bijeenkomst was in de Koningkerk in Voorburg.

   Plannen stationsgebied Laan van NOI

   Er zijn plannen om het stationsgebied Laan van NOI te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. De vernieuwing van het station is daar een belangrijk onderdeel van. Over het onderzoek dat hiervoor gestart is, was op 10 april 2024 de 1e participatiebijeenkomst.

   Vernieuwing station Laan van NOI

   Station Laan van NOI is deel van de Oude Lijn, de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht.

   In dit deel van Zuid-Holland is de komende jaren een grote groei in economie. Er komen ook meer mensen, woningen en voorzieningen.  Dit vraagt om goed openbaar vervoer in een prettige leefomgeving. Daarom komen er nieuwe stations (Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle, Dordrecht Leerpark) en gaan er meer treinen rijden tussen Den Haag en Dordrecht. Ook worden de 4 bestaande knooppunten verbeterd (Leiden Centraal, Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht). 

   Samenwerken aan volwaardig OV-knooppunt

   ProRail, NS, RET, HTM, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag werken samen aan station Laan van NOI. Het doel is om straks een volwaardig OV-knooppunt te maken met een aantrekkelijke openbare ruimte en passende voorzieningen voor de reizigers en omwonenden. 

   Lees meer over het project op de website: Home | Knooppuntlaanvannoi

 2. 2023
  1. 8 november 2023 – Laatste bijeenkomst over plannen omgeving Den Haag Centraal

   Tussen september 2022 en juni 2023 organiseerde de gemeente bijeenkomsten over de plannen voor de omgeving van Den Haag Centraal. Belangrijk voor u omdat er in de toekomst nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen bij komen. Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente u graag zien hoe uw wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in 2 plannen: ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan. De bijeenkomst is woensdag 8 november 2023 bij ZINN aan het Koningin Julianaplein. U bent van harte welkom.

   Voor wie

   (Toekomstige) bewoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden in omgeving Den Haag Centraal

   Wanneer

   Woensdag 8 november 2023 van 18.00 tot 21.30 uur

   Waar

   ZINN, Koningin Julianaplein 10 (ingang via stationshal Den Haag Centraal)

   Programma

   18:00 tot 21:30 uur: informatieplein over bebouwing, verkeer, groen, openbare ruimte, leefbaarheid (vrije inloop).

   19:00 tot 20:15 uur: presentatie over de plannen. De gemeente legt uit hoe de reacties zijn verwerkt in de ontwikkelvisie. Ook kunnen tafelgasten en bezoekers voor de laatste keer reageren op de plannen.

   20:15 tot 21:00 uur: presentatie over het beeldkwaliteitsplan en hoe de reacties zijn verwerkt.

   21:00 tot 21:30 uur: samenvatting van de presentatie over de ontwikkelvisie in het Engels.

   Aanmelden

   Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar csnoi@denhaag.nl.

   Meer informatie

   Meer informatie over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal staat op de pagina Plannen voor omgeving Den Haag Centraal. Op de pagina kunt u de uitlegvideo over de plannen bekijken. Maar ook verslagen lezen. En zien wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over de plannen. Vanaf 1 november 2023 kunt u de presentaties van de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan bekijken.

   Nieuwsbrief CID

   Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

   Contact

   Heeft u vragen over de bijeenkomst, het aanmelden of een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl

   Downloads

   Bekijk de uitnodiging en concept presentatie voor de laatste bijeenkomst.

   1. Concept Presentatie Slotbijeenkomst 8 November 2023 Den Haag Centraal Beeldkwaliteitsplan (PDF, 13.6 mb)Download
   2. Concept Presentatie Slotbijeenkomst 8 November 2023 Den Haag Centraal Ontwikkelvisie (PDF, 1.3 mb)Download
   3. Uitnodiging 8 November 2023 Toekomstplannen Omgeving Den Haag Centraal (PDF, 217.9 kb)Download
  2. 2 november 2023 – Informatiebijeenkomst bouw KJ Den Haag

   Eind 2023 start de bouw van KJ Den Haag op het Koningin Julianaplein naast station Den Haag Centraal. Aannemer J.P. van Eesteren organiseert samen met de gemeente en de ontwikkelaar een informatiebijeenkomst. De inloopbijeenkomst is 2 november 2023 bij Projectkantoor J.P. van Eesteren aan de Bezuidenhoutseweg 27. Aanmelden is niet nodig.

   Voor wie

   Bewoners, organisaties en geïnteresseerden omgeving KJ Den Haag

   Wanneer

   Donderdag 2 november van 16.00 tot 20.00 uur

   Waar

   Projectkantoor J.P. van Eesteren, Bezuidenhoutseweg 27

   Programma

   Tijdens deze bijeenkomst vertelt de aannemer over de planning en de werkzaamheden. En kunt u kennismaken met het bouwteam. De gemeente is aanwezig voor vragen over de openbare ruimte en de fietsenstalling.

   Meer informatie

   Meer informatie over het KJ Plein staat op de pagina Herontwikkeling Koningin Julianaplein. Informatie over de bouw en contactgegevens staan op de website van de aannemer www.wijbouwen.nu/kj.

   Nieuwsbrief CID

   Dit project is onderdeel van het CID. Meer weten over de plannen in het gebied? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District

  3. 4 tot en met 6 oktober 2023 – CID op Expo Real München

   De gemeente Den Haag was op de vastgoedbeurs in München, Duitsland. Zij was onderdeel van de Holland Metropole stand. En vertelde over de ontwikkelingen en mogelijkheden in het Central Innovation District. En lieten de maquette zien met de plannen in het deelgebied Laakhavens centrum.

   Voor wie

   Ontwikkelaar, investeerders, beleggers en andere belangstellenden in gebiedsontwikkeling

   Wanneer

   Woensdag 4 tot vrijdag 6 oktober 2023

   Waar

   Messe München, Am Messesee 2, 81829 München (Duitsland). Standnummer 130 in Hal A2

   Doe mee

   Op woensdag 4 oktober van 11.30 tot 12.15 uur organiseert de gemeente een debat in conferentiezaal A21. Het debat is in het engels. Het onderwerp is: Innovation Districts: the magic is in the mixReady to unlock the allure of mixed-use real estate as a prime investment? De gemeente gaat met verschillende gasten in gesprek over de aantrekkingskracht van gebouwen met een mix van functies. Zoals: wonen, werken, studeren, winkelen, ontspannen. U bent van harte welkom om mee te praten over dit onderwerp.

   Over Holland Metropole

   Holland Metropole is een samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. En de top van Nederlandse vastgoedontwikkelaars en -belegger. Maar ook een aantal ontwerpbureaus voor stedenbouw en architectuur. Het doel is om de ontwikkel- en investeringsmogelijkheden in de 5 grootste steden van Nederland en het gebied daar tussenin (de Randstad en Eindhoven) in beeld te brengen. Lees verder op The alliance between Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht & Eindhoven – Holland Metropole.

   Meer informatie

   Meer informatie over de beurs leest u op: Real Estate Fair and Conference in Munich | EXPO REAL

   Nieuwsbrief CID

   Meer weten over de plannen in het gebied? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District

  4. 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 – Inspraak ontwerp bestemmingsplan Juliana van Stolberglaan 1

   Het ontwerp bestemmingsplan van de locatie Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan 1 lag van 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 ter inzage voor inspraak. Binnen deze periode konden belanghebbenden het ontwerp inzien en hierop reageren.

   Lees meer over het project op Kantoren op locatie Koninklijk Conservatorium – Projecten – Den Haag.

  5. 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 – Inspraak Verlengde Velostrada

   Het ontwerp voor een deel van de fietsroute Verlengde Velostrada lag van 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 ter inzage voor inspraak. Binnen deze periode konden belanghebbenden het ontwerp inzien en hierop reageren.

   De Verlengde Velostrada is een van de fietsroutes die de volgende jaren in de regio komt. Het ontwerp dat nu gemaakt is, gaat om het deel dat loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI (schakel 2).

   Lees meer over het project op: 

  6. 5 september 2023 – Laatste bijeenkomst over concept ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan Den Haag Centraal

   5 september 2023 was de laatste bijeenkomst over de concept ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan voor omgeving Den Haag Centraal. Tijdens de bijeenkomst vertelde de gemeente welke reacties zij tijdens de vorige bijeenkomsten heeft verzameld. En hoe de gemeente deze heeft verwerkt in de concept plannen.

   Meer informatie over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal staat op de pagina Plannen voor omgeving Den Haag Centraal.

  7. 19 september 2023 – Juliana van Stolberglaan 1: inloopbijeenkomst

   Dinsdag 19 september 2023 was de inloopbijeenkomst over de KC-locatie aan de Juliana van Stolberglaan 1. Dat was in de foyer raadzaal van het stadhuis. Tijdens de bijeenkomst kon u het bestemmingsplan bekijken en vragen stellen.

   Reageren op het ontwerp

   Belanghebbenden en bewoners uit Den Haag konden tot en met 2 oktober 2023 reageren op het ontwerp bestemmingsplan van de KC-locatie aan de Juliana van Stolberglaan. Dit kon op verschillende manieren: per brief, online of per telefoon.

   Lees meer over het project op Kantoren op locatie Koninklijk Conservatorium.

  8. 4 april tot 25 mei 2023 – Tentoonstelling maquette Central Innovation District

   Van 4 april tot en met 25 mei 2023 was er in het Atrium Den Haag een maquette te zien van het Central Innovation District (CID). De maquette laat de plannen zien voor de buitenruimte en de nieuwe gebouwen in het CID.

   Lees meer over de tentoonstelling op Expositie Maquette Central Innovation District (CID) – Economisch hart van Den Haag – Atrium City Hall.

  9. 18 april 2023 – Informatiemarkt en workshops (inloopbijeenkomst) omgeving Den Haag Centraal

   De gemeente vertelde tijdens de inloopbijeenkomst waarom en hoe zij samen met bewoners werkt aan een ontwikkelvisie en een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Tijdens de workshops vroeg de gemeente uw mening over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld over de verbinding tussen de Rivierenbuurt en het Centrum. En over hoe de gebouwen, straten en pleinen in het gebied eruit moeten komen te zien. U kon de maquette bekijken en een presentatie volgen.

   Presentatie

   De projectmanager en stedenbouwkundige gaven 2 keer (dezelfde) presentatie over de plannen. De presentatie was om 19.00 en 20.00 uur.

   Verder meepraten

   Bij de presentatie stond ook de maquette van het Central Innovation District (CID). Hier staat bij hoe het gebied in de toekomst zou kunnen veranderen. Ook kon u hier uw ideeën en wensen opschrijven. En vertellen over welke onderwerpen u verder wilt praten tijdens de volgende bijeenkomst in mei 2023.

   Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

  10. 11 mei 2023 – Online bijeenkomst plannen omgeving Den Haag Centraal

   De gemeente ging weer met u in gesprek tijdens de eerste CID Dag van 2023. Deze dag is een vervolg op de CID Dagen van oktober 2022. Bewoners, gebruikers en ondernemers gaven toen aan meer te willen weten over voorzieningen en verkeer (mobiliteit) in het gebied. Hoe gaat de gemeente daarmee om als er veel woningen en mensen bij komen in de toekomst? De gemeente wilde hier graag met u over praten op 16 mei. De bijeenkomst was van 19.00 – 21.30 in het stadhuis.

   Programma

   1. 18.30 – 19.00 uur | Inloop
   2. 19.00 – 19.30 uur | Inleiding

    De CID Dag gaat van start! Bert Kassies, programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID, praat u bij over de laatste ontwikkelingen. Waar is de laatste maanden aan gewerkt en wat zijn de plannen voor de toekomst?  

   3. 19.30 – 20.15 uur | Voorzieningenonderzoek CID

    Om in het gebied prettige en leefbare buurten te laten ontstaan, is het belangrijk dat er naast woningen ook voldoende voorzieningen en groen komen. Het Voorzieningenonderzoek CID geeft inzicht in welke voorzieningen, zoals zorg- en cultuurorganisaties, scholen, parken en horeca, waar een plek kunnen krijgen in het CID.  

    De gemeente legt uit wat de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe zijn en wat dit betekent voor de toekomstplannen in het CID. De gemeente is benieuwd naar uw reactie. Ook kunt u vragen stellen. 

   4. 20.15 – 20.30 uur | Pauze

    De koffie en thee staat klaar. Medewerkers van de gemeente staan bij de maquette om uw vragen te beantwoorden.  

   5. 20.30 – 21.30 uur | Stappen en trappen in het CID

    Mobiliteit (verkeer) is een belangrijk onderwerp in Den Haag. Want er wonen en werken steeds meer mensen in de stad. Om de stad ook in de toekomst leefbaar, veilig en bereikbaar te houden is het belangrijk om anders te kijken naar verkeer. Voor het CID betekent dit, dat er meer ruimte komt voor lopen, fietsen en openbaar vervoer. 

    Na een paar korte sprekers gaat u in groepen rondom kaarten in gesprek over lopen en fietsen in het CID. Hoe wilt u een loop- of fietsroute ervaren? Wat wilt u onderweg tegenkomen? Er wordt afgesloten met een terugkoppeling. Uw ideeën en wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in de toekomstplannen.  

   6. 21.30 – 22.00 uur | Afsluiting en borrel

    De CID Dag sluit af bij de maquette met een borrel. U kunt dan andere deelnemers zoals bewoners, ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente ontmoeten. 

   Nieuwsbrief CID

   Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

  11. 16 mei 2023 – CID Dag 2023

   De gemeente ging weer met u in gesprek tijdens de eerste CID Dag van 2023. Deze dag is een vervolg op de CID Dagen van oktober 2022. Bewoners, gebruikers en ondernemers gaven toen aan meer te willen weten over voorzieningen en verkeer (mobiliteit) in het gebied. Hoe gaat de gemeente daarmee om als er veel woningen en mensen bij komen in de toekomst? De gemeente wilde hier graag met u over praten op 16 mei. De bijeenkomst was van 19.00 – 21.30 in het stadhuis.

   Programma

   1. 18.30 – 19.00 uur | Inloop
   2. 19.00 – 19.30 uur | Inleiding

    De CID Dag gaat van start! Bert Kassies, programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID, praat u bij over de laatste ontwikkelingen. Waar is de laatste maanden aan gewerkt en wat zijn de plannen voor de toekomst?  

   3. 19.30 – 20.15 uur | Voorzieningenonderzoek CID

    Om in het gebied prettige en leefbare buurten te laten ontstaan, is het belangrijk dat er naast woningen ook voldoende voorzieningen en groen komen. Het Voorzieningenonderzoek CID geeft inzicht in welke voorzieningen, zoals zorg- en cultuurorganisaties, scholen, parken en horeca, waar een plek kunnen krijgen in het CID.  

    De gemeente legt uit wat de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe zijn en wat dit betekent voor de toekomstplannen in het CID. De gemeente is benieuwd naar uw reactie. Ook kunt u vragen stellen. 

   4. 20.15 – 20.30 uur | Pauze

    De koffie en thee staat klaar. Medewerkers van de gemeente staan bij de maquette om uw vragen te beantwoorden.  

   5. 20.30 – 21.30 uur | Stappen en trappen in het CID

    Mobiliteit (verkeer) is een belangrijk onderwerp in Den Haag. Want er wonen en werken steeds meer mensen in de stad. Om de stad ook in de toekomst leefbaar, veilig en bereikbaar te houden is het belangrijk om anders te kijken naar verkeer. Voor het CID betekent dit, dat er meer ruimte komt voor lopen, fietsen en openbaar vervoer. 

    Na een paar korte sprekers gaat u in groepen rondom kaarten in gesprek over lopen en fietsen in het CID. Hoe wilt u een loop- of fietsroute ervaren? Wat wilt u onderweg tegenkomen? Er wordt afgesloten met een terugkoppeling. Uw ideeën en wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in de toekomstplannen.  

   6. 21.30 – 22.00 uur | Afsluiting en borrel

    De CID Dag sluit af bij de maquette met een borrel. U kunt dan andere deelnemers zoals bewoners, ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente ontmoeten. 

   Nieuwsbrief CID

   Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

  12. 25 mei 2023 – Themagesprekken omgeving Den Haag Centraal

   Op donderdag 25 mei kon u uw mening geven over verschillende onderwerpen in de omgeving van Den Haag Centraal. U kon als groep, per onderwerp, een advies geven. Dit advies gebruikt de gemeente voor de toekomstplannen van het gebied.

   4 themagesprekken

   De gemeente organiseerde gesprekken over 4 onderwerpen. Bij 2 onderwerpen vraagt de gemeente naar uw wensen en ideeën. Bij de andere 2 onderwerpen vraagt de gemeente u om, als groep, advies te geven over een bepaalde plek in het CID.  

   U kon meedenken en meepraten over de volgende 4 thema’s:

   Thema 1 – Een groene en duurzame omgeving (mening geven/raadplegen)
   Hoe gaan we om met de stijgende temperatuur in de stad? Hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor groen en het opvangen van water?  

   Thema 2 – Opnieuw inrichten van Schedelsdoekshaven/Ammunitiehaven (mening geven/raadplegen)
   De gemeente heeft twee ontwerpen voor de omgeving gemaakt. Wat vindt u daarvan? Welke voordelen en nadelen ziet u?

   Thema 3 – Een leefbare omgeving (meedenken/advies geven) 
   Hoe zorgen we dat het Anna van Buerenplein en het nieuwe plein aan de tijdelijke Tweede Kamer een levendige omgeving wordt in de middag en avond?

   Thema 4 – Het opnieuw inrichten van kruising Theresiastraat en Prins Clauslaan (meedenken/advies geven) 
   Hoe kunnen we dit kruispunt opnieuw inrichten? Hoe maken we het veilig voor het verkeer? Hoe geven we meer ruimte aan fietsers en voetgangers?

   Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

  13. 14 juni 2023 – Mobiliteit omgeving Den Haag Centraal

   De gemeente organiseerde op woensdagavond 14 juni 2023 een bijeenkomst over mobiliteit (verkeer) in en rondom station Den Haag Centraal. De bijeenkomst was bij ZZIIN aan Koningin Juliaplein 10.

   Programma

   Tijdens de bijeenkomst ging de gemeente verder met u in gesprek over de verkeerstructuur en het stratenplan. En wat de gevolgen hiervan zijn voor de automobilist, fietser en wandelaar in het gebied van de ontwikkelvisie. En de wijken eromheen. Tijdens de bijeenkomst kon u ook het voorlopig ontwerp van de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat bekijken.

   Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

  14. 30 maart 2023 – Inloop bestemmingsplan, MER en beeldkwaliteit SoZa-gebouw

   Tijdens de inloopbijeenkomst op 30 maart 2023 gaf de gemeente informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER). Dit voor de herontwikkeling van het SoZa-gebouw. Ook kon u op de bijeenkomst het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar delen.

   Aanleiding

   Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de plannen voor de nieuwbouw op de plek van het oude ministerie SZW (het SoZa-gebouw). Een aantal voorwaarden zijn aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens.   

   Op basis hiervan maakt de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan en een milieueffectrapport (MER) dat nu ter inzage ligt. Ook komt er een beeldkwaliteitsdocument waarvoor uw ideeën welkom zijn.

   Ontwerp-bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER) ter inzage

   Het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (plannaam: Anna van Hannoverstraat 4) staan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen die dat wil, mag tot en met 26 april 2023 zijn mening geven over deze documenten door een zienswijze in te sturen.

   Tijdens de inloopavond zijn er ook medewerkers van de gemeente. Zij kunnen een toelichting geven op de stukken. Over het ontwerp-bestemmingsplan en de milieueffectrapportage kunt u vragen stellen.

   Meedenken over beeldkwaliteitsdocument 

   U kunt ook het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar voren brengen. In dit document beschrijft de gemeente hoe de gebouwen en de directe omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld als het gaat om materialen en kleuren. De ideeën, wensen en meningen van deze avond gaan mee als advies aan de gemeenteraad. De Welstandscommissie van de gemeente gebruikt het beeldkwaliteitsdocument om een omgevingsvergunning te beoordelen.

   Samenvatting ontwerp-bestemmingsplan en MER

   Het bestemmingsplan maak het mogelijk dat het bestaande gebouw plaats maakt voor 2 gebouwen met ieder 2 torens van maximaal 75 meter hoog. Hierin komen ongeveer 1.000 tot 1.200 woningen. En is er plek voor kantoren. Op de begane grond is er ruimte voor voorzieningen. Zoals een huisarts, winkels en horeca voor de bewoners van de wijk.

   Er is een MER gemaakt. Hierin staan de gevolgen voor het milieu. Zodat deze goed meegenomen kunnen worden in de besluitvorming. Over het milieueffectrapport komt een advies door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

 3. 2022
  1. 13, 14, 15 oktober 2022 – CID Dagen: informatiemarkt met maquette, werkateliers, presentaties en prijsvraag

   De gemeente Den Haag wil met (toekomstige) bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek om samen de toekomstplannen voor de deelgebieden beter te maken. Het gaat om de plannen voor de omgeving Den Haag Centraal, Laan van NOI, Beatrixkwartier-Utrechtsebaan, Schenk en Laakhavens. Dit doet ze door onder andere tijdens de CID Dagen zoveel mogelijk wensen en ideeën te verzamelen.

   Kijk op denhaag.nl/ciddagen voor het programma van 2022. Alle wensen en ideeën die zijn verzameld leest u in de verslagen. Of lees het digitale tijdschrift met video’s over de plannen per buurt, interviews met bezoekers en de verslagen van de bijeenkomsten.

Doe mee met het CID

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen kunnen meedenken en meepraten (participatie) over plannen voor het CID. Dit zorgt voor betere plannen en meer betrokkenheid. Daarom organiseert de gemeente verschillende momenten om uw wensen, zorgen en ideeën te verzamelen. Dat gebeurt per project of deelgebied. De geplande activiteiten staan op deze pagina.

Ook organiseert de gemeente CID Dagen. Om in gesprek te gaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor het hele CID gebied. Zoals mobiliteit, groen en voorzieningen.

Lees meer over de CID Dagen en bekijk de verslagen

Heeft u vragen over de veranderingen in het Central Innovation District? Stuur dan een e-mail naar cid@denhaag.nl.

Blijf op de hoogte over dit gebied

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De gemeente maakte voor het hele CID een aantal plannen over de toekomst van het gebied. Hierin staan afspraken en regels over hoe de gemeente het gebied verder wil ontwikkelen. Bijvoorbeeld over de indeling van de ruimte en de kwaliteit van de omgeving. En wat er nodig is in het gebied, zoals het aantal woningen, groen en voorzieningen. Voor het CID-gebied zijn 3 plannen gemaakt:

 1. Structuurvisie  
 2. Kwaliteitsplan 
 3. Voorzieningenonderzoek  
 1. Wat is een structuurvisie?

  In de structuurvisie wordt het beleid van de gemeente vertaald naar een toekomstplan voor de ruimte van het gebied. Het beschrijft hoe de gemeente een gebied verder wil ontwikkelen. De gemeente vindt het belangrijk dat wat er in het gebied gebeurt, op elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. De structuurvisie beschrijft op grote lijnen hoe de identiteit, de grootte en de wensen van het gebied eruit moeten zien. Bijvoorbeeld:

  • het aantal woningen
  • de plekken om te werken
  • het verkeer
  • groen
  • gewenste voorzieningen 

  De structuurvisie is om te kijken of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars of bedrijven. De structuurvisie geeft ook een richting aan de toekomstige omgevingsplannen in het gebied.

  Participatie
  De gemeente maakt de structuurvisie samen met andere belanghebbenden:

  • het Rijk
  • zorg- en cultuurinstellingen
  • verkeer- en milieuverenigingen
  • andere gemeentes

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt de structuurvisie naar de gemeenteraad;
  2. De structuurvisie ligt 6 weken ter inzage voor inspraak. Bewoners en belanghebbenden kunnen het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze);
  3. De gemeenteraad neemt een besluit over de structuurvisie (vaststellen).
 2. Wat is een kwaliteitsplan?

  Het kwaliteitsplan is een beleidsdocument dat kijkt naar de kwaliteit van de omgeving. Het beschrijft de basis voor de ruimte en de beeldkwaliteit (hoe iets eruitziet) in een gebied. Bijvoorbeeld de identiteit van de deelgebieden, het ontwerp van de openbare ruimte en de soorten gebouwen. Ook is er aandacht voor belangrijke kernkwaliteiten in een gebied. Dat zijn randvoorwaarden waar de ontwikkeling echt aan moet voldoen.

  Het kwaliteitsplan is een vervolg op de structuurvisie. Hierin staan regels voor iedereen die in die toekomst in het CID wil bouwen. En het biedt inspiratie. Zo zorgt de gemeente voor voldoende kwaliteit van de gebouwen en buitenruimte. Maar ook voor samenhang tussen de deelgebieden en binnen de gebiedsontwikkeling.

  Participatie
  De gemeente maakt het kwaliteitsplan samen met de omgeving. Zij organiseert onder andere bijeenkomsten. Dit om wensen, ideeën, zorgen en adviezen te verzamelen van iedereen die (wil) wonen, werken, leren en verblijven in het gebied.

  Besluitvorming

  1. De gemeente stuurt het kwaliteitsplan naar de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over het kwaliteitsplan (vaststellen).
 3. Wat is het voorzieningenonderzoek CID?

  Voorzieningen, zoals cultuur-, sport-, zorg- en onderwijsinstellingen, zijn belangrijk voor de leefbaarheid in het gebied. Het voorzieningenonderzoek laat zien hoeveel voorzieningen er nodig zijn voor het aantal (nieuwe) inwoners in het CID. En het bekijkt waar deze voorzieningen zouden kunnen komen. Ook de hoeveelheid groen neemt de gemeente mee in het voorzieningenonderzoek.

  Met het voorzieningenonderzoek kan de gemeente bepalen welke voorzieningen nodig zijn. Hierbij houdt de gemeente rekening met de behoefte van (nieuwe) inwoners. Door het voorzieningenonderzoek kan de gemeente zorgen voor voldoende reserveringen van ruimte in het (deel)gebied.

  Participatie
  Bewoners en belanghebbenden kregen informatie over de opzet en voortgang van het onderzoek. Ook konden zij op het onderzoek reageren. De gemeente besprak het onderzoek ook met de 8 bewonersorganisaties in het CID.
  Er komen verschillende documenten per deelgebied. Het onderwerp voorzieningen komt terug in de ontwikkelvisie en het buitenruimteplan. De gemeente organiseert bijeenkomsten, zodat inwoners en andere belanghebbenden kunnen meedenken en meepraten over de plannen in het (deel)gebied, zoals voorzieningen.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het voorzieningenonderzoek CID ter informatie naar de gemeenteraad. Het is een onderbouwing van de nota Haagse referentienormen;
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over de nota Haagse referentienormen (vaststellen)

Toekomstplannen per deelgebied

De gemeente maakt per deelgebied een plan. Hierin staan afspraken over de toekomst van dat gebied. Deze maakt de gemeente op basis van de structuurvisie, het kwaliteitsplan en het voorzieningenonderzoek. Het gaat om de deelgebieden waar de grootste veranderingen komen: Laakhavens Hollands Spoor, Het Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West, Den Haag Centraal en Laan van NOI. Per deelgebied worden er 4 plannen gemaakt:

 1. Ontwikkelvisie 
 2. Beeldkwaliteitsplan  
 3. Ontwikkelstrategie  
 4. Buitenruimteplan  
 1. Wat is een ontwikkelvisie?

  Een ontwikkelvisie beschrijft het toekomstplan van het deelgebied. Hierin staat in grote lijnen hoe de ruimte en de kwaliteit van het deelgebied moet worden. Bijvoorbeeld de kansen, het karakter en de doelen. En aan welke voorwaarden toekomstige projecten moeten voldoen. Het is het 1e document dat wordt gemaakt voor een deelgebied.


  Participatie
  De gemeente maakt de ontwikkelvisie samen met de omgeving. Zij organiseert onder andere bijeenkomsten. Dit om wensen, ideeën, zorgen en adviezen te verzamelen van iedereen die (wil) wonen, werken, leren en verblijven in het gebied.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt de ontwikkelvisie naar de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over de ontwikkelvisie (vaststellen).
 2. Wat is een beeldkwaliteitsplan?

  Een beeldkwaliteitsplan beschrijft het toekomstige karakter van de omgeving. Hierin staat hoe de gebouwen (architectuur) en de openbare ruimte eruit moeten zien. Bijvoorbeeld welke materialen en kleuren er moeten komen. En aan welke voorwaarden toekomstige projecten moeten voldoen. Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de ontwikkelvisie voor het deelgebied.

  Participatie
  De gemeente maakt het beeldkwaliteitsplan samen met de omgeving. Zij organiseert onder andere bijeenkomsten. Dit om wensen, ideeën, zorgen en adviezen te verzamelen van iedereen die (wil) wonen, werken, leren en verblijven in het gebied.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het beeldkwaliteitsplan naar de gemeenteraad;
  2. Het beeldkwaliteitsplan ligt 6 weken ter inzage voor inspraak. Bewoners en belanghebbenden kunnen het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze);
  3. De gemeenteraad neemt een besluit over het beeldkwaliteitsplan (vaststellen).
 3. Wat is een ontwikkelstrategie?

  Een ontwikkelstrategie beschrijft hoe de gemeente een ontwikkeling gaat uitvoeren. Hierin staan middelen die de gemeente inzet om een deelgebied te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld de samenwerking met de ontwikkelaars. Of de fases van het bouwen. En de kosten. De ontwikkelstrategie is de praktische uitwerking van de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

  Participatie
  De gemeente maakt de ontwikkelstrategie. In de strategie is veel aandacht voor uitvoering. Ook staan er veel juridische en economische factoren in. Daarom deelt de gemeente de ontwikkelstrategie niet met de omgeving.

  Besluitvorming

  1. De gemeente stuurt de ontwikkelstrategie naar de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over de ontwikkelstrategie (vaststellen).
 4. Wat is een buitenruimteplan?

  Een buitenruimteplan beschrijft het toekomstige karakter van de openbare ruimte. Hierin staat in grote lijnen hoe de buitenruimte wordt gebruikt. En de manier waarop het gebied wordt onderhouden en beheerd. Maar ook de voorwaarden waaraan de buitenruimte moet voldoen. Bijvoorbeeld waar bomen en planten komen of waar ruimte komt voor sporten, spelen, ontmoeten en ontspannen.

  Participatie
  De gemeente maakt het buitenruimteplan samen met de omgeving. Zij organiseert onder andere bijeenkomsten. Dit om wensen, ideeën, zorgen en adviezen te verzamelen van iedereen die (wil) wonen, werken, leren en verblijven in het gebied.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het buitenruimteplan naar de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad neemt een besluit over het buitenruimteplan (vaststellen).

Plannen per project

De gemeente maakt plannen per project. Hierin staan afspraken over hoe het project moet worden. Zoals de voorwaarden van de bouw, de bouwregels en de beeldkwaliteit. Deze worden gemaakt op basis van de plannen per deelgebied en de plannen van het gebied. Er zijn 4 plannen mogelijk per project:

 1. Omgevingsplan (bestemmingsplan)
 2. Nota van Uitgangspunten
 3. Planuitwerkingskader
 4. Beeldkwaliteitsdocument
 1. Wat is een omgevingsplan (bestemmingsplan)?

  Een omgevingsplan beschrijft wat er met de grond op een bepaalde plek mag gebeuren. Zoals de gebruiks- en de bouwmogelijkheden van een bepaalde plek. Bijvoorbeeld of de plek bedoeld is om te wonen, werken of sporten. In het omgevingsplan staan ook regels voor de gebouwen. Bijvoorbeeld de maximale hoogte van een gebouw. Of hoe groot het gebouw mag zijn (oppervlakte).

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het omgevingsplan naar de gemeenteraad;
  2. Het omgevingsplan ligt 6 weken ter inzage. Bewoners en belanghebbenden kunnen het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze);
  3. De gemeenteraad neemt een besluit over het omgevingsplan (vaststellen).

 2. Wat is een Nota van Uitgangspunten (NvU)?

  De gemeente stelt een Nota van Uitgangspunten (NvU) op bij gemeentelijke ontwikkelprojecten die niet passen bij een vastgesteld omgevingsplan. En voor ontwikkelprojecten waarvoor gemeentelijke grond nodig is. De NvU is een startdocument en vormt de basis voor het ontwerp.

  In de NvU staan aan welke voorwaarden de verdere plannen, zoals een omgevingsplan of bouwplan, moeten voldoen. De NvU kijkt onder andere naar de huidige situatie, het doel en welke regels belangrijk zijn. De gemeenteraad controleert of de verdere plannen voldoen aan de voorwaarden in de NvU.

  Participatie
  Tijdens het maken van de Nota van Uitgangspunten gaat de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Zij verzamelt alle ideeën, meningen, zorgen en wensen voor het gebied. Deze krijgen zo veel mogelijk een plek in de NvU.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt de NvU naar de gemeenteraad;
  2. De NvU ligt 6 weken ter inzage. Bewoners en belanghebbenden kunnen het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze);
  3. De gemeenteraad stemt in met de NvU;
  4. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de NvU (vaststellen).

  Na vaststelling van de Nvu werkt de gemeente het plan verder uit met een omgevingsplan. De ontwikkelaar maakt een ontwerp en vraagt vergunningen aan.

 3. Wat is een Planuitwerkingskader (PUK)?

  De eigenaar van een locatie wil op eigen grond een nieuw gebouw plaatsen dat niet past binnen het vastgestelde omgevingsplan. De gemeente bekijkt of het plan van de eigenaar past binnen de plannen en wensen van de stad. Daarna bepaalt de gemeente onder welke voorwaarden wel gebouwd kan worden. De voorwaarden staan in een Planuitwerkingskader (PUK).

  De gemeente maakt een PUK samen met de eigenaar of met ontwikkelaars. Hierin staan de voorwaarden waar de toekomstige ontwikkeling van deze plek aan moet voldoen. Het PUK vormt de basis van het ontwerp. Met het PUK kan de eigenaar/ontwikkelaar het plan in detail uitwerken. De gemeente past het omgevingsplan aan, zodat de eigenaar/ontwikkelaar kan bouwen.

  Participatie
  Tijdens het maken van het Planuitwerkingskader gaat de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Zij verzamelt alle ideeën, meningen, zorgen en wensen voor de plannen. Deze krijgen zo veel mogelijk een plek in het PUK.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het PUK naar de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad stemt in met het PUK;
  3. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het PUK (vaststellen).

  Na vaststelling van het PUK past de gemeente het omgevingsplan aan. De eigenaar/ontwikkelaar kan het ontwerp verder uitwerken tot een bouwplan.

 4. Wat is een beeldkwaliteitsdocument?

  Een beeldkwaliteitsdocument beschrijft het toekomstige karakter van een bepaald project. Hierin staat hoe het gebouw (architectuur) en de openbare ruimte eruit moet zien. Bijvoorbeeld over welke materialen en kleuren er moeten komen. De gemeente maakt een beeldkwaliteitsdocument als er nog geen beeldkwaliteitsplan is voor het deelgebied.

  Participatie
  De gemeente maakt het beeldkwaliteitsdocument samen met de omgeving. Zij organiseert onder andere bijeenkomsten. Dit om wensen, ideeën, zorgen en adviezen te verzamelen van iedereen die (wil) wonen, werken, leren en verblijven in het gebied.

  Besluitvorming

  1. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het beeldkwaliteitsdocument naar de gemeenteraad;
  2. Het beeldkwaliteitsdocument ligt 6 weken ter inzage. Bewoners en belanghebbenden kunnen het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze);
  3. De gemeenteraad neemt een besluit over het beeldkwaliteitsplan (vaststellen).