Project

Plannen voor omgeving Den Haag Centraal

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Veel steen en weinig groen, veel kantoren, weinig voorzieningen en geen goede verbindingen met de andere gebieden

Straks

Een levendig gebied met nieuwe woningen, kantoren, meer voorzieningen en meer groen

Wat

De gemeente maakt een plan waarin de toekomst van het gebied rond station Den Haag Centraal wordt beschreven. Dat heet een ontwikkelvisie. Ook maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat hoe de omgeving er uit moet zien.

Waar

Omgeving Den Haag Centraal.

Waarom

In het gebied rond Den Haag Centraal gaat de komende jaren veel gebeuren. Het gebied wordt een levendige plek dichtbij het station. Er komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Met plekken om te ontspannen en meer groen. En goede verbindingen met de gebieden eromheen. Zoals fijne loop- en fietsroutes.

Wie

Gemeente Den Haag.

Planning

 1. Vooronderzoek 2019

  De gemeente maakte in 2019 gebiedsagenda’s waarin de plannen voor de omgeving Den Haag Centraal worden beschreven. Lees meer via RIS304124 en RIS301329.

 2. Onderzoeken 2022
  • 14 en 15 oktober 2022: de gemeente organiseerde bijeenkomsten over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan. De uitkomsten worden zoveel mogelijk meegenomen in de verdere plannen.
  • September 2022: bewoners, omwonenden, gebruikers en andere betrokkenen konden een digitale vragenlijst invullen.  
 3. Ontwerpen 2023

  De gemeente werkt de plannen voor omgeving Den Haag Centraal uit in de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

 4. Onderzoeken April – juni 2023
  • De gemeente organiseert bijeenkomsten over thema’s uit de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan
  • 18 april 2023: inloopbijeenkomst van 18.30-20.30 uur in het Atrium van het Stadhuis.
 5. Inspraak 3e kwartaal 2023

  3e kwartaal 2023: het college van burgemeester en wethouders stuurt de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan naar de gemeenteraad. U kunt het beeldkwaliteitsplan inzien en daarop reageren.

 6. Besluiten 4e kwartaal 2023

  De gemeenteraad neemt een besluit over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

Ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan

De gemeente maakt een plan waarin zij de toekomst van het gebied beschrijft. Zo’n plan heet een ontwikkelvisie. De gemeente maakt ook een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Dit plan beschrijft het toekomstige karakter van het gebied. In dit plan staat hoe gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld welke materialen en kleuren gebruikt moeten worden. In de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan staan de voorwaarden waaraan projecten in dit gebied moeten voldoen.

Uitlegvideo over de plannen in omgeving station Den Haag Centraal

Projectmanager Steven Hokken en stedenbouwkundige Remko Slavenburg leggen in een video uit wat de plannen zijn en wat een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan is. En waarom de gemeente deze plannen graag met u samen willen maken.

Wensen en ideeën

Woont of werkt u in de buurt van Den Haag Centraal? De gemeente graag weten wat u van de plannen vindt. En wat er volgens u in de plannen moet komen te staan. Alle ideeën en wensen krijgen zoveel mogelijk een plek in de plannen.

CID dagen 2022

Op de CID dagen in oktober 2022 waren bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, natuurverenigingen en bedrijven zoals de HTM. Zij dachten mee over de plannen. Het ging daarbij over 3 onderwerpen:

 • verdichten en verbinden
 • vergroenen en verduurzamen
 • verblijven en leefbaarheid.

De deelnemers vroegen de gemeente om te letten op:

 • De drukte rondom Den Haag Centraal. Hoe blijft het stationsgebied toegankelijk, veilig en bereikbaar voor iedereen?
 • Meer groen en sfeer. Alles moet bij elkaar passen. Het is vooral belangrijk dat de gemeente iets durft af te maken. Er zijn veel projecten, maar wanneer zijn ze klaar?
 • Meer verschillende winkels, zorgcentra en horeca. Dan is er meer te doen en wordt het gebied gezelliger.
 • Aandacht voor de mensen. Denk aan sociale veiligheid en privacy. Zodat het een fijn gebied is om in te wonen en te werken.

Wilt u het hele verslag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.

Downloads

 1. Informatiebrief Den Haag Centraal September 2022 (PDF, 1.3 mb)

  download

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.