Project

Toekomstplan voor Den Haag Centraal

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Veel steen en weinig groen, veel kantoren, weinig voorzieningen en geen goede verbindingen met de andere gebieden

Straks

Een levendig, meer gemengd gebied met nieuwe woningen, kantoren, voorzieningen en meer groen

Wat

De gemeente werkt aan een toekomstplan voor omgeving Den Haag Centraal. Hierin staan afspraken over de toekomst van het gebied. Bijvoorbeeld over hoe de openbare ruimte eruit moet komen te zien en aan welke voorwaarden toekomstige projecten moeten voldoen. Op dit moment werkt de gemeente aan een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan.  

Waar

Omgeving Den Haag Centraal.

Waarom

Rond station Den Haag Centraal komt overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen. Een unieke plek in Nederland. Er is veel vraag naar nieuwe woningen en kantoren. De gemeente wil het gebied veranderen in een levendige en aantrekkelijke plek waar iedereen fijn kan wonen, werken, leren, vernieuwen en ontspannen. Daarom maakt de gemeente een toekomstplan. Zodat omgeving Den Haag Centraal straks een leefbare en fijne plek is voor iedereen.  

Wie

Gemeente Den Haag.

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2019
  • De gemeente maakte in 2019 gebiedsagenda’s waarin de plannen voor de omgeving Den Haag Centraal worden beschreven. Lees meer via RIS304124 en RIS301329
 2. Stap voltooidOnderzoeken 2022

  De gemeente organiseerde bijeenkomsten over thema’s uit de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan. Bekijk de verslagen onder het kopje Downloads onderaan deze pagina. Informatie over de bijeenkomsten vindt u onder het kopje Doe mee bovenaan deze pagina. 

  • September 2022: een digitale vragenlijst over de plannen in het gebied.  
  • 14 en 15 oktober 2022: de CID Dagen met bijeenkomsten over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.  
 3. Stap voltooidOnderzoeken April – november 2023

  De gemeente organiseerde bijeenkomsten over thema’s uit de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan. Bekijk de verslagen onder het kopje Downloads onderaan deze pagina. Informatie over de bijeenkomsten vindt u onder het kopje Doe mee bovenaan deze pagina.

  • 18 april 2023: een informatiemarkt en workshops over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.  
  • 11 mei 2023: een digitale bijeenkomst. Deze was hetzelfde als de fysieke bijeenkomst op 18 april.  
  • 25 mei 2023: organiseerde de gemeente verdiepende themagesprekken over leefbaarheid, klimaat, verkeer en openbare ruimte.    
  • 14 juni 2023: themabijeenkomst over mobiliteit (verkeer). 
  • 20 juni 2023: straatinterviews met studenten over het Anna van Buerenplein en de ontwikkelvisie.  
  • 8 november 2023: slotbijeenkomst over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan. 
 4. Stap voltooidPlan maken 2023
  • De gemeente werkte de plannen voor omgeving Den Haag Centraal uit in de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.  
 5. Huidige stapInspraak september – oktober 2024
  • 18 april 2024: Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwikkelvisie naar de gemeenteraad gestuurd. Lees meer op: Ontwikkelvisie Den Haag Centraal Gemeente Den Haag RIS318431 (raadsinformatie.nl).
  • September-oktober 2024: Het beeldkwaliteitsplan ligt ter inzage voor inspraak. U kunt het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze). Zodra bekend is wanneer het plan ter inzage ligt, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst.
 6. Aankomende stapBesluiten September 2024
  • De gemeenteraad neemt naar verwachting een besluit over de ontwikkelvisie. 
 7. Aankomende stapPlan maken 3e – 4e kwartaal 2024
  • De gemeente werkt de plannen voor Den Haag Centraal uit in de ontwikkelstrategie.
 8. Aankomende stapBesluiten december 2024
  • De gemeenteraad neemt naar verwachting in december 2024 een besluit over het beeldkwaliteitsplan.  
 9. Aankomende stapOnderzoeken 2025
  • De gemeente organiseert bijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over thema’s uit het buitenruimteplan.  

Meedenken en meepraten

De gemeente maakt de plannen graag samen met u. Daarom organiseert de gemeente verschillende bijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en mee te praten over de plannen. Alle ideeën, wensen, zorgen en meningen krijgen zoveel mogelijk een plek. Bekijk de geplande bijeenkomsten.

Ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan klaar

De gemeente maakte eerst een ontwikkelvisie. Dit document beschrijft de toekomst van omgeving Den Haag Centraal. Hierin staat in grote lijnen hoe de ruimte en de kwaliteit van gebied moet worden. Ook maakte de gemeente een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat het toekomstige karakter van de omgeving. Zoals hoe de gebouwen (architectuur) en de openbare ruimte eruit moeten zien. In deze plannen staan ook de voorwaarden (kaders) waaraan toekomstige projecten moeten voldoen. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan. 

Ontwikkelstrategie en buitenruimteplan 

Daarna maakt de gemeente een ontwikkelstrategie. Dit document beschrijft hoe de gemeente de plannen gaat uitvoeren. Zoals de middelen die de gemeente inzet om omgeving Den Haag Centraal te kunnen ontwikkelen. En de gemeente maakt een buitenruimteplan. Hierin staat het toekomstige karakter van de openbare ruimte. Zoals hoe de buitenruimte wordt gebruikt, onderhouden en beheerd. En de voorwaarden (kaders) waaraan toekomstige openbare ruimte projecten moeten voldoen. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over de ontwikkelstrategie en het buitenruimteplan.

Sfeerbeelden

Bekijk hoe het gebied eruit kan komen te zien. Onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden.

Schets toekomstbeeld Den Haag Centraal. Bron: ontwikkelvisie Den Haag Centraal
Sfeerbeeld: een van de mogelijkheden van de Ammunitiehaven na versmalling van het Prins Bernhardviaduct. Bron: ontwikkelvisie Den Haag Centraal
Sfeerbeeld van groen busdek Den Haag Centraal. Bron: ontwikkelvisie Den Haag Centraal
Sfeerbeeld van groen Haagse Loperplein naast Den Haag Centraal. Bron: ontwikkelvisie Den Haag Centraal

 

Video over de plannen in omgeving station Den Haag Centraal

Projectmanager Steven Hokken en stedenbouwkundige Remko Slavenburg vertellen in een video wat de plannen zijn voor omgeving Den Haag Centraal. Zij leggen ook uit wat een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan is. En waarom de gemeente deze plannen graag met u samen wil maken. 

Downloads

 1. Participatieverslag Ontwikkelvisie Den Haag Centraal Februari 2024 (PDF, 1.7 mb)

  download
 2. Verslag 8 November 2023 Slotbijeenkomst Omgeving Den Haag Centraal (PDF, 2.3 mb)

  download
 3. Presentatie Slotbijeenkomst 8 November 2023 Den Haag Centraal Ontwikkelvisie (PDF, 1.7 mb)

  download
 4. Concept Presentatie Slotbijeenkomst 8 November 2023 Den Haag Centraal Beeldkwaliteitsplan (PDF, 13.6 mb)

  download
 5. Uitnodiging 8 November 2023 Toekomstplannen Omgeving Den Haag Centraal (PDF, 217.9 kb)

  download
 6. Verslag 20 Juni 2023 Studenten Interviews Omgeving Den Haag Centraal (PDF, 585.8 kb)

  download
 7. Presentatie 14 Juni 2023 Mobiliteit (PDF, 1.7 mb)

  download
 8. Verslag 14 Juni 2023 Bijeenkomst Mobiliteit Omgeving Den Haag Centraal (PDF, 910.5 kb)

  download
 9. Verslag 25 Mei 2023 Themagesprekken Omgeving Den Haag Centraal (PDF, 4.2 mb)

  download
 10. Verslag 18 April 2023 Infomarkt Workshops Omgeving Den Haag Centraal (PDF, 3.9 mb)

  download
 11. Informatiebrief 2 Den Haag Centraal maart 2023 (PDF, 1.1 mb)

  download
 12. Informatiebrief 1 Den Haag Centraal September 2022 (PDF, 1.3 mb)

  download
 13. Enquête Resultaten Ontwikkelvisie Den Haag Centraal 2022 (PDF, 514.3 kb)

  download
 14. Verslag CID Dagen Bijeenkomst Toekomst Omgeving Den Haag Centraal 2022 (PDF, 1.4 mb)

  download

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Geplande evenementen

Wat komt eraan?

 1. September – oktober 2024 – Inspraak en inloopbijeenkomst beeldkwaliteitsplan omgeving Den Haag Centraal

  Het afgelopen jaar werkte de gemeente aan het Beeldkwaliteitsplan Den Haag Centraal. In dit plan staat in hoofdlijnen hoe de openbare ruimte eruit moet komen te zien. Binnenkort gaat het beeldkwaliteitsplan naar het college. Daarna ligt het plan 6 weken ter inzage. U kunt dan het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze).

  Zodra bekend is wanneer het plan ter inzage ligt, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u het plan bekijken en vragen stellen. U bent hierbij van harte welkom. Houd deze pagina in de gaten voor de juiste datum van de inloopbijeenkomst.

  Lees meer over het project op: Plannen voor omgeving Den Haag Centraal – Projecten – Den Haag

 2. 2025 – Participatie Buitenruimteplan Den Haag Centraal 

  De gemeente start in 2025 met het maken van het Buitenruimteplan voor het gebied Den Haag Centraal. Dit plan beschrijft het toekomstige karakter van de openbare ruimte, dus in grote lijnen hoe de buitenruimte wordt gebruikt. En ook de voorwaarden waaraan de buitenruimte moet voldoen. Bijvoorbeeld waar bomen en planten komen. Of waar ruimte komt voor sporten, spelen, ontmoeten en ontspannen. Naar verwachting start in 2025 de participatie over thema’s uit het buitenruimteplan. Zodra de planning bekend is kunt u op deze pagina meer informatie en data van de participatiebijeenkomsten vinden. Zodra bekend is wanneer de slotbijeenkomst kan plaatsvinden staat dit ook op deze pagina.  

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Toekomstplan voor Den Haag Centraal – Projecten – Den Haag 

Wat is er al gedaan?

 1. 8 november 2023 – Laatste bijeenkomst over plannen omgeving Den Haag Centraal

  Tussen september 2022 en juni 2023 organiseerde de gemeente bijeenkomsten over de plannen voor de omgeving van Den Haag Centraal. Belangrijk voor u omdat er in de toekomst nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen bij komen. Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente u graag zien hoe uw wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in 2 plannen: ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan. De bijeenkomst is woensdag 8 november 2023 bij ZINN aan het Koningin Julianaplein. U bent van harte welkom.

  Voor wie

  (Toekomstige) bewoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden in omgeving Den Haag Centraal

  Wanneer

  Woensdag 8 november 2023 van 18.00 tot 21.30 uur

  Waar

  ZINN, Koningin Julianaplein 10 (ingang via stationshal Den Haag Centraal)

  Programma

  18:00 tot 21:30 uur: informatieplein over bebouwing, verkeer, groen, openbare ruimte, leefbaarheid (vrije inloop).

  19:00 tot 20:15 uur: presentatie over de plannen. De gemeente legt uit hoe de reacties zijn verwerkt in de ontwikkelvisie. Ook kunnen tafelgasten en bezoekers voor de laatste keer reageren op de plannen.

  20:15 tot 21:00 uur: presentatie over het beeldkwaliteitsplan en hoe de reacties zijn verwerkt.

  21:00 tot 21:30 uur: samenvatting van de presentatie over de ontwikkelvisie in het Engels.

  Aanmelden

  Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar csnoi@denhaag.nl.

  Meer informatie

  Meer informatie over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal staat op de pagina Plannen voor omgeving Den Haag Centraal. Op de pagina kunt u de uitlegvideo over de plannen bekijken. Maar ook verslagen lezen. En zien wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over de plannen. Vanaf 1 november 2023 kunt u de presentaties van de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan bekijken.

  Nieuwsbrief CID

  Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

  Contact

  Heeft u vragen over de bijeenkomst, het aanmelden of een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl

  Downloads

  Bekijk de uitnodiging en concept presentatie voor de laatste bijeenkomst.

  1. Concept Presentatie Slotbijeenkomst 8 November 2023 Den Haag Centraal Beeldkwaliteitsplan (PDF, 13.6 mb)Download
  2. Concept Presentatie Slotbijeenkomst 8 November 2023 Den Haag Centraal Ontwikkelvisie (PDF, 1.3 mb)Download
  3. Uitnodiging 8 November 2023 Toekomstplannen Omgeving Den Haag Centraal (PDF, 217.9 kb)Download

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 2. 14 juni 2023 – Mobiliteit omgeving Den Haag Centraal

  De gemeente organiseerde op woensdagavond 14 juni 2023 een bijeenkomst over mobiliteit (verkeer) in en rondom station Den Haag Centraal. De bijeenkomst was bij ZZIIN aan Koningin Juliaplein 10.

  Programma

  Tijdens de bijeenkomst ging de gemeente verder met u in gesprek over de verkeerstructuur en het stratenplan. En wat de gevolgen hiervan zijn voor de automobilist, fietser en wandelaar in het gebied van de ontwikkelvisie. En de wijken eromheen. Tijdens de bijeenkomst kon u ook het voorlopig ontwerp van de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat bekijken.

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 3. 25 mei 2023 – Themagesprekken omgeving Den Haag Centraal

  Op donderdag 25 mei kon u uw mening geven over verschillende onderwerpen in de omgeving van Den Haag Centraal. U kon als groep, per onderwerp, een advies geven. Dit advies gebruikt de gemeente voor de toekomstplannen van het gebied.

  4 themagesprekken

  De gemeente organiseerde gesprekken over 4 onderwerpen. Bij 2 onderwerpen vraagt de gemeente naar uw wensen en ideeën. Bij de andere 2 onderwerpen vraagt de gemeente u om, als groep, advies te geven over een bepaalde plek in het CID.  

  U kon meedenken en meepraten over de volgende 4 thema’s:

  Thema 1 – Een groene en duurzame omgeving (mening geven/raadplegen)
  Hoe gaan we om met de stijgende temperatuur in de stad? Hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor groen en het opvangen van water?  

  Thema 2 – Opnieuw inrichten van Schedelsdoekshaven/Ammunitiehaven (mening geven/raadplegen)
  De gemeente heeft twee ontwerpen voor de omgeving gemaakt. Wat vindt u daarvan? Welke voordelen en nadelen ziet u?

  Thema 3 – Een leefbare omgeving (meedenken/advies geven) 
  Hoe zorgen we dat het Anna van Buerenplein en het nieuwe plein aan de tijdelijke Tweede Kamer een levendige omgeving wordt in de middag en avond?

  Thema 4 – Het opnieuw inrichten van kruising Theresiastraat en Prins Clauslaan (meedenken/advies geven) 
  Hoe kunnen we dit kruispunt opnieuw inrichten? Hoe maken we het veilig voor het verkeer? Hoe geven we meer ruimte aan fietsers en voetgangers?

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 4. 11 mei 2023 – Online bijeenkomst plannen omgeving Den Haag Centraal

  Op 11 mei 2023 was de online bijeenkomst over de toekomstplannen voor de omgeving Den Haag Centraal De projectmanager en stedenbouwkundige gaven een presentatie over de plannen. En vertelden waarom er een ontwikkelvisie en een beeldkwaliteitsplan komt voor het gebied. Tijdens de bijeenkomst konden aanwezigen vragen stellen en hun mening geven.

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 5. 18 april 2023 – Informatiemarkt en workshops (inloopbijeenkomst) omgeving Den Haag Centraal

  De gemeente vertelde tijdens de inloopbijeenkomst waarom en hoe zij samen met bewoners werkt aan een ontwikkelvisie en een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Tijdens de workshops vroeg de gemeente uw mening over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld over de verbinding tussen de Rivierenbuurt en het Centrum. En over hoe de gebouwen, straten en pleinen in het gebied eruit moeten komen te zien. U kon de maquette bekijken en een presentatie volgen.

  Presentatie

  De projectmanager en stedenbouwkundige gaven 2 keer (dezelfde) presentatie over de plannen. De presentatie was om 19.00 en 20.00 uur.

  Verder meepraten

  Bij de presentatie stond ook de maquette van het Central Innovation District (CID). Hier staat bij hoe het gebied in de toekomst zou kunnen veranderen. Ook kon u hier uw ideeën en wensen opschrijven. En vertellen over welke onderwerpen u verder wilt praten tijdens de volgende bijeenkomst in mei 2023.

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 6. 13, 14, 15 oktober 2022 – CID Dagen: informatiemarkt met maquette, werkateliers, presentaties en prijsvraag

  De gemeente Den Haag wil met (toekomstige) bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek om samen de toekomstplannen voor de deelgebieden beter te maken. Het gaat om de plannen voor de omgeving Den Haag Centraal, Laan van NOI, Beatrixkwartier-Utrechtsebaan, Schenk en Laakhavens. Dit doet ze door onder andere tijdens de CID Dagen zoveel mogelijk wensen en ideeën te verzamelen.

  Kijk op denhaag.nl/ciddagen voor het programma van 2022. Alle wensen en ideeën die zijn verzameld leest u in de verslagen. Of lees het digitale tijdschrift met video’s over de plannen per buurt, interviews met bezoekers en de verslagen van de bijeenkomsten.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.