Ontwikkelingen Laan van NOI

Het stationsgebied wordt een aantrekkelijk woon-werkgebied.

Luchtfoto van gebied rondom station Laan van NOI.

Laan van NOI wordt een levendig woon-werkgebied. De aankomende jaren komen er nieuwe woningen en kantoren en meer ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Zodat het gebied leefbaar en gezellig blijft. Er komen meer voorzieningen in de buurt en fijne wandel- en fietsroutes in en naar het gebied. Ook zorgt de gemeente voor een aantrekkelijke openbare ruimte, met meer groen op straat. Hierdoor wordt Laan van NOI een fijne plek voor iedereen. 

Dankzij station Laan van NOI is het gebied al goed bereikbaar. Met de tram, metro, bus of trein reist u snel in en naar het gebied. Steden in de buurt zoals Leiden en Delft zijn binnen 15 minuten te bereiken. Vliegvelden Schiphol en Rotterdam The Hague zijn binnen 30 minuten te bereiken.  

In het gebied is straks van alles te doen

 • Wonen in een duurzame woning 
 • Bezoeken van winkels en voorzieningen in de buurt  
 • Genieten van vrije tijd in een van de cafés of de groene buitenruimte  
 • Werken in een modern kantoor met andere professionals  

De plannen tot 2040

 • Maximaal 3.000 nieuwe woningen  
 • Maximaal 17.100 vierkante meter voor maatschappelijke voorzieningen  
 • Maximaal 32.000 vierkante meter voor commerciële voorzieningen 
 • Maximaal 100.000 vierkante meter voor kantoren  

 


Er zijn veel kansen voor dit gebied. De plannen zijn nog in ontwikkeling. Daarom nodigt de gemeente iedereen uit om mee te denken en mee te praten over de plannen. Houd de website in de gaten voor de projecten en de planning.  

Vernieuwing station Laan van NOI


Door de groei van de stad komen er meer reizigers bij. Daarom wordt het stationsgebied vernieuwd. Hierdoor wordt station Laan van NOI een volwaardig ov-knooppunt waar de buurt, bewoners en reizigers passende voorzieningen kunnen gebruiken. Zodat het niet alleen een fijne plek is om over te stappen, maar ook om te zijn. Ook worden beide zijden van het station beter met elkaar verbonden. Met goede aansluitingen op de omgeving.  

Ruimte voor wetenschap en techspecialisten


Werken aan belangrijke vraagstukken in Nederland, zoals digitale veiligheid en wetenschappelijke vernieuwing is belangrijk voor het gebied. Daarom maakt de gemeente meer ruimte voor snelgroeiende (tech)bedrijven. Hiermee wordt versterkt wat er al gebeurt, zoals op de The Hague Security Delta Campus (HSD-campus): het nationale innovatiecentrum dat werkt aan (digitale) veiligheid.  

Kaart gebied omgeving Laan van NOI

Projecten op de kaart

1. Gebied voor toekomstplan Laan van NOI

Onderdelen Toekomstplan (wit bolletje):

A. Gebiedsontwikkeling Van Alphenstraat. Herontwikkeling groenstrook tussen het spoor en de Van Alphenstraat. Meer informatie op www.spoorzone-vanalphenstraat.nl.
B. Tramkeervoorziening. Onderzoek mogelijk om de tramkeervoorziening op andere wijze in te passen.
C. Onderdoorgangen spoor. Onderzoek naar de mogelijkheid om extra spooronderdoorgangen te maken.
D. Locatie eetcafé De Corridor. Onderzoek naar hoe dit gebied opnieuw ingericht kan worden.
E. Tankstations Wittebrug-TinQ, Tango en BP. Onderzoek naar het inpassen en nieuw ontwikkelen van de tankstationlocaties.
F. Schenkkade/Voetgangersbrug Schenk. Onderzoek naar een extra oversteek over de Schenkzone en de inrichting van het gebied rondom de Schenk en Schenkkade.

Bouwprojecten (zwart bolletje):

2. Herontwikkeling voormalig ministerie van Sociale Zaken (SoZa). Nieuwe woningen en ruimte voor kantoren en voorzieningen. 

Openbare ruimte projecten (groen bolletje):

3. SoZa-locatie. Inrichting buitenruimte rond nieuwe gebouwen.
4. Schenkkade. Onderzoek naar hoe het Schenkviaduct en omgeving ingericht kan worden met meer groen en ruimte voor ontspanning.

Verkeersprojecten (blauw bolletje):

5. Vernieuwing station Laan van NOI. Onderzoek (MIRT-verkenning) naar het verbeteren van het station tot volwaardig ov-knooppunt met een aantrekkelijke openbare ruimte en passende voorzieningen. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), NS, ProRail, HTM en RET werken hier samen aan. www.knooppuntlaanvannoi.nl
6. Herinrichten Van Alphenstraat als onderdeel van de Verlengde Velostrada, de nieuwe fiets- en wandelroute tussen de Binckhorstlaan en de Laan van NOI. En onderdeel van de fietsroute tussen Den Haag en Leiden.
7. Uitbreiding fietsparkeren. De gemeente werkt samen met ProRail aan de uitbreiding van de fietsenstallingen bij station Laan van NOI.  
8. Mobiliteitshub Laan van NOI. Onderzoek naar een (tijdelijke) plek bij het station voor deelfietsen, – scooters en -auto’s.
9. Fietsverbinding Schenkkade. Maken van een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de Schenk, tussen de Laan van NOI en de Beatrixlaan.

Proef met Leefbaarheidseffectrapportage (LER)

De gemeente test een nieuwe manier om te zorgen dat het in woonwijken prettig wonen is en blijft. Die manier heet de Leefbaarheidseffectrapportage (LER) en is een idee van het wijkberaad Bezuidenhout. Het LER is een computermodel dat voor een wijk laat zien hoe het gaat met bijvoorbeeld het groen. En met voorzieningen, zoals het aantal winkels en scholen. De LER laat ook zien wat voor gevolgen plannen voor de toekomst hebben voor een wijk. De gemeenteraad heeft de plannen rondom station Laan van NOI aangewezen als proeftuin hiervoor. 

Wilt u meer weten? Ga dan naar de website LER Den Haag 2020 – Laan van NOI. 

In 2021 waren er 2 bijeenkomsten over de LER. Wilt u de verslagen hiervan ontvangen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl

Nieuwsbrief CID

Er gebeurt veel in het CID. Op de hoogte blijven? De digitale nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen. 

Meld u aan

Downloads

Bekijk de folder met een overzicht van de ontwikkelingen en projecten in deelgebied Laan van NOI.

 1. Factsheet Deelgebied Laan Van NOI Juni 2024 (PDF, 4.1 mb)

  download

Onderdeel van gebied

Central Innovation District

Onderdeel van gebied

Wat komt eraan?

 1. September-oktober 2024 – Themagesprekken Ontwikkelvisie Laan van NOI

  De gemeente organiseert gesprekken over verschillende onderwerpen uit de ontwikkelvisie. Bij sommige onderwerpen vraagt de gemeente naar uw wensen en ideeën. Bij andere onderwerpen vraagt de gemeente om, als groep, advies te geven. Dit advies gebruikt de gemeente voor de toekomstplannen van het gebied.

  Zodra de onderwerpen en planning van de participatiemomenten bekend is, stuurt de gemeente een uitnodiging naar de omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. U vindt de planning op deze pagina onder ‘Doe mee’.

  Lees meer over het project en de verslagen op de pagina: Toekomstplan voor Laan van NOI – Projecten – Den Haag

 2. Najaar 2024 – Ontwerpateliers (workshops) openbare ruimte rondom nieuw SoZa-gebouw

  De gemeente organiseert samen met de ontwerper van de buitenruimte ontwerpateliers (workshops). Samen denken ze na over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wanneer de datum bekend is, vindt u de planning bij het kopje ‘Doe mee’ bovenaan de pagina.

  Kijk voor meer informatie op de projectpagina: Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa) – Projecten – Den Haag

 3. Najaar 2024 – Laatste bijeenkomst openbare ruimte rondom nieuw SoZa-gebouw

  Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente zien hoe de wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in het concept voorlopig ontwerp. Zodra de datum bekend is, vindt u de planning op de website onder ‘Doe mee’.

  Kijk voor meer informatie op de projectpagina: Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa) – Projecten – Den Haag

 4. November 2024 – Laatste bijeenkomst Ontwikkelvisie Laan van NOI

  Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente zien hoe uw wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in de ontwikkelvisie. Wanneer de datum bekend is, vindt u de planning op de website onder ‘Doe mee’.

Wat is er al gedaan?

 1. 3 juli 2024 – Startbijeenkomst participatie Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West, Laan van NOI en openbare ruimte SoZa

  De gemeente start met de participatie voor 3 projecten: ontwikkelvisie Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West, ontwikkelvisie Laan van NOI en openbare ruimte SoZa. Op 3 juli 2024 vertelde de gemeente wat er na de participatiebijeenkomsten in 2022 is gebeurd. En wat u de komende maanden mag verwachten.

  Voor wie

  Bewoners, geïnteresseerden en belanghebbenden in Bezuidenhout, het Beatrixkwartier en Laan van NOI 

  Wanneer

  Woensdag 3 juli 2024 van 17.00 tot 21.30 uur.  

  Waar

  The Hague Tech, Wilhelmina van Pruisenweg 35

  Informatiemarkt

  Er was een informatiemarkt over de volgende onderwerpen:

  • Toekomstplan Laan van NOI en Toekomstplan Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West. De gemeente vertelt over de ontwikkelvisie. Hierin komt te staan hoe de gebieden de komende 20 jaar ontwikkelen. Bijvoorbeeld: waar kunnen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen komen, fijne plekken voor ontmoeting en groen en goede fiets- en wandelpaden?  
  • Openbare ruimte SoZa. De gemeente vertelt over het schetsontwerp voor de buitenruimte rond het nieuwe gebouw tegenover het station. Hoe wordt het gebied een prettige plek voor jong en oud? 
  • Doorlopende videopresentatie met belangrijke uitleg over de ontwikkelvisies.  
  • Workshops en wandelingen.

  Ook kon u vragen stellen. De gemeente hoort graag uw ideeën, wensen en zorgen. 

  Middagprogramma

  17.00 tot 18.30 uur: informatiemarkt en videopresentatie.

  Avondprogramma

  19.00 tot 21.30 uur: informatiemarkt en videopresentatie.  

  19.15 tot 20.00 uur (ronde 1):

  • Wandeling Openbare ruimte en groen Laan van NOI 
  • Wandeling Levendige stad Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West 
  • Workshop Verkeer Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West (wandelen, fietsen, openbaar vervoer en auto)
  • Workshop Openbare ruimte SoZa

  20.15 tot 21.00 uur (ronde 2):

  • Wandeling Groen en Klimaat Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West 
  • Wandeling Bereikbaarheid en verkeer Laan van NOI 
  • Workshop Identiteit (DNA) van het gebied Laan van NOI
  • Workshop Openbare ruimte SoZa

  Meer informatie  

  Lees meer over de plannen en de planning op de projectpagina’s:

  Gebiedsontwikkeling Central Innovation District   

  Het Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West, Laan van NOI en SoZa liggen in het Central Innovation District (CID). Dat is het gebied tussen en rondom de 3 Haagse intercitystations (Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI). In het CID werkt de gemeente samen met de stad aan de ontwikkeling van het nieuwe economische hart van de stad. Lees meer over het CID op de pagina Central Innovation District – Projecten – Den Haag.  

  CID nieuwsbrief   

  Er gebeurt veel in het CID. Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de CID nieuwsbrief! De digitale nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen. 

 2. 14 maart tot 30 april 2024 – Vragenlijst toekomst Oude Lijn en station Laan van NOI

  Iedereen die woont of werkt langs de Oude Lijn of die veel reist over dit spoortraject (de spoorlijn tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht) kon tussen 14 maart en 30 april 2024 een vragenlijst invullen.

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail en de gemeenten Leiden, Den Haag, Schiedam en Dordrecht onderzoeken de mogelijkheden voor de spoorlijn. In de online vragenlijst kon u voorkeuren aangeven en meedenken over onderwerpen als:

  • Waar moet de overheid in investeren op en rond het spoor tussen Leiden en Dordrecht?
  • Waar moet bij station Laan van NOI meer en minder ruimte voor komen?

  Meer informatie

  Het onderzoek voor het verbeteren van de Oude Lijn is een gezamenlijk project van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail en de gemeenten Leiden, Den Haag, Schiedam en Dordrecht.

  Kijk voor meer informatie op: MIRT-verkenning Oude Lijn | MIRT trajecten.

 3. 10 april 2024 – Participatiebijeenkomst MIRT-Verkenning station Laan van NOI

  Woensdag 10 april 2024 was er een bijeenkomst over de vernieuwing van station Laan van NOI tot een volwaardig OV-knooppunt. Tijdens de bijeenkomst kregen bezoekers een toelichting op het onderzoek. Ook konden bezoekers vragen stellen en aandachtspunten, wensen en ideeën delen. De bijeenkomst was in de Koningkerk in Voorburg.

  Plannen stationsgebied Laan van NOI

  Er zijn plannen om het stationsgebied Laan van NOI te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. De vernieuwing van het station is daar een belangrijk onderdeel van. Over het onderzoek dat hiervoor gestart is, was op 10 april 2024 de 1e participatiebijeenkomst.

  Vernieuwing station Laan van NOI

  Station Laan van NOI is deel van de Oude Lijn, de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht.

  In dit deel van Zuid-Holland is de komende jaren een grote groei in economie. Er komen ook meer mensen, woningen en voorzieningen.  Dit vraagt om goed openbaar vervoer in een prettige leefomgeving. Daarom komen er nieuwe stations (Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle, Dordrecht Leerpark) en gaan er meer treinen rijden tussen Den Haag en Dordrecht. Ook worden de 4 bestaande knooppunten verbeterd (Leiden Centraal, Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht). 

  Samenwerken aan volwaardig OV-knooppunt

  ProRail, NS, RET, HTM, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag werken samen aan station Laan van NOI. Het doel is om straks een volwaardig OV-knooppunt te maken met een aantrekkelijke openbare ruimte en passende voorzieningen voor de reizigers en omwonenden. 

  Lees meer over het project op de website: Home | Knooppuntlaanvannoi

 4. 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 – Inspraak Verlengde Velostradra

  Het ontwerp voor een deel van de fietsroute Verlengde Velostrada lag van 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 ter inzage voor inspraak. Binnen deze periode konden  belanghebbenden het ontwerp inzien en hierop reageren.

  De Verlengde Velostrada is een van de fietsroutes die de volgende jaren in de regio komt. Het ontwerp dat nu gemaakt is, gaat om het deel dat loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI (schakel 2).

  Lees meer over het project op: 

 5. 30 maart 2023 – Inloop bestemmingsplan, MER en beeldkwaliteit SoZa-gebouw

  Tijdens de inloopbijeenkomst op 30 maart 2023 gaf de gemeente informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER). Dit voor de herontwikkeling van het SoZa-gebouw. Ook kon u op de bijeenkomst het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar delen.

  Aanleiding

  Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de plannen voor de nieuwbouw op de plek van het oude ministerie SZW (het SoZa-gebouw). Een aantal voorwaarden zijn aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens.   

  Op basis hiervan maakt de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan en een milieueffectrapport (MER) dat nu ter inzage ligt. Ook komt er een beeldkwaliteitsdocument waarvoor uw ideeën welkom zijn.

  Ontwerp-bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER) ter inzage

  Het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (plannaam: Anna van Hannoverstraat 4) staan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen die dat wil, mag tot en met 26 april 2023 zijn mening geven over deze documenten door een zienswijze in te sturen.

  Tijdens de inloopavond zijn er ook medewerkers van de gemeente. Zij kunnen een toelichting geven op de stukken. Over het ontwerp-bestemmingsplan en de milieueffectrapportage kunt u vragen stellen.

  Meedenken over beeldkwaliteitsdocument 

  U kunt ook het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar voren brengen. In dit document beschrijft de gemeente hoe de gebouwen en de directe omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld als het gaat om materialen en kleuren. De ideeën, wensen en meningen van deze avond gaan mee als advies aan de gemeenteraad. De Welstandscommissie van de gemeente gebruikt het beeldkwaliteitsdocument om een omgevingsvergunning te beoordelen.

  Samenvatting ontwerp-bestemmingsplan en MER

  Het bestemmingsplan maak het mogelijk dat het bestaande gebouw plaats maakt voor 2 gebouwen met ieder 2 torens van maximaal 75 meter hoog. Hierin komen ongeveer 1.000 tot 1.200 woningen. En is er plek voor kantoren. Op de begane grond is er ruimte voor voorzieningen. Zoals een huisarts, winkels en horeca voor de bewoners van de wijk.

  Er is een MER gemaakt. Hierin staan de gevolgen voor het milieu. Zodat deze goed meegenomen kunnen worden in de besluitvorming. Over het milieueffectrapport komt een advies door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rond station Laan van NOI? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.