Project

Paxhaven: haven en informatiepunt aan de Prinsessegracht

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Geen aanlegplaatsen voor boten

Straks

Haven en informatiepunt

Wat

Haven voor kleine boten en informatiepunt aan de Prinsessegracht.

Waar

Prinsessegracht.

Waarom

Door een haven aan te leggen bij de Prinsessegracht wil de gemeente laten zien dat varen bij de stad Den Haag hoort. Ook wil de gemeente dat deze historische plek weer het karakter krijgt van de vroegere Boschsloot.

Wie

Gemeente Den Haag.

Planning

 1. Stap voltooidOnderzoeken 2016-2017
  • De gemeente deed samen met de omgeving onderzoek naar het verbeteren van verbindingen tussen station Den Haag Centraal, de Koekamp, het Haagse Bos en het centrum. Het resultaat staat in de Leidraad Stadsentree Den Haag CS
 2. Stap voltooidOnderzoeken 21 april 2021
  • Online bijeenkomst over het concept-voorlopig ontwerp.
 3. Stap voltooidInspraak Juli 2021
  • Het voorlopig ontwerp Haven Prinsessegracht lag ter inzage. U kon het inzien en hierop reageren. 
 4. Stap voltooidBesluiten September 2021
 5. Stap voltooidVoorbereiden Januari 2022
  • Voorbereidende werkzaamheden zoals verplaatsen kunstwerk en boom.
 6. Huidige stapUitvoeren 2022-2023
  • eind april 2022: start aanleg haven. Dit duurde ongeveer 6 maanden.
  • najaar 2023: start ontwikkeling informatiepunt 
 7. Aankomende stapAfronden Voorjaar 2024
  • Naar verwachting is de haven in het voorjaar van 2024 klaar.

Haven en informatiepunt aan de Prinsessegracht

De gemeente heeft al langere tijd plannen voor een haven met een aanlegplek en opstapplek voor kleine boten. Deze plek komt dan langs de Prinsessegracht, op de hoek met de Bezuidenhoutseweg. Ook kijkt de gemeente of het mogelijk is om hier een informatiepunt te maken.

De gemeente wil bij de Prinsessegracht een fijne plek aan het water maken. Midden in de stad, aan de rand van het groen. Met een informatiepunt voor bezoekers in het trafohuisje dat er staat. Zij is in gesprek met Stedin om de trafo uit het huisje te plaatsen. Zo kan het huisje vrij komen voor het informatiepunt.

Impressie van de haven aan de Prinsessegracht

Nieuwe naam haven

De gemeente schakelde de hulp van de stad in om mee te denken over een naam voor de nieuwe haven. Uit de 269 inzendingen koos de jury een naam. De jury bestond uit wethouder Hilbert Bredemeijer, Vesna Knezevic (projectmanager gemeente Den Haag) en de voorzitter van de bewonersorganisatie Bewoners rondom ’t Plein, Jeroen Oosterwal. De nieuwe naam voor de haven is: Paxhaven.

Stadsentree

De  Prinsessegracht is onderdeel van de stadsentree die bewoners en bezoekers herkennen als echt Haags. Door hier een haven aan te leggen, wil de gemeente laten zien dat varen bij de stad Den Haag hoort. Zij wil dat deze historische plek weer het karakter krijgt van de vroegere Boschsloot.

Het college en de gemeenteraad willen een haven op een centrale plek dicht bij station Den Haag CS.  Het doel van de gemeente, de wensen van de rondvaartorganisaties en de belangen van betrokkenen worden samen besproken. In 2020 onderzocht de gemeente of de plannen haalbaar zijn. Zij verwerkte de resultaten van dit onderzoek en paste het schetsontwerp aan naar een concept-voorlopig ontwerp. De gemeente heeft dit concept-voorlopig ontwerp met de betrokkenen besproken.

Van voorlopig naar definitief ontwerp

Inwoners van de stad konden het voorlopig ontwerp 8 weken bekijken. In die periode kwamen geen bezwaren op het ontwerp binnen. Het college heeft het voorlopig ontwerp vastgesteld. Dit betekent dat dit ontwerp is uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Impressie haven en informatiepunt aan de Prinsessegracht

Zie ook

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen over de plannen of wilt u op de hoogte blijven van het project? Stuur dan een e-mail naar havencs@denhaag.nl.