Gemeente stuurt op afspraken over voorzieningen en groen

Nieuws

Den Haag groeit de volgende jaren flink. Tot 2040 komen er zeker nog 80.000 nieuwe Hagenaars bij. De gemeente wees de Binckhorst, Zuidwest en het Central Innovation District (CID) aan als plekken waar duizenden nieuwe woningen komen. Alleen al in het CID komen er 20.500 nieuwe woningen en kantoren bij.

Het is belangrijk dat er ook voldoende maatschappelijke voorzieningen komen. Hoe zorgt de gemeente dat er straks genoeg scholen, huisartsen of sportvoorzieningen zijn? En dat de buitenruimte een fijne plek is?

Sfeerbeeld CID

Wethouder Van Asten legt in een interview met het AD en Omroep West uit waarom voorzieningen in de buurt belangrijk zijn: ‘Je wilt dat mensen een binding hebben met de wijk’, zegt Van Asten. ‘Dan voelen ze zich eigenaar van de buurt, houden ze de buitenruimte netjes en kijken bewoners naar elkaar om. Als er voorzieningen zijn, zoals restaurantjes of bankjes op straat, dan kom je elkaar tegen. Het is belangrijk dat mensen vermaak in de eigen wijk kunnen vinden.’

Sturen op voorzieningen

Daarom gaat de gemeente meer sturen op voorzieningen. Hiervoor maakte zij de nota Haagse richtinggevende normen maatschappelijke voorzieningen en groen 2024 Gemeente Den Haag (RIS317835). Van Asten: ‘Daarin staat per gebied precies beschreven hoeveel tandartsen, huisartsen of scholen we nodig hebben. Dat leggen we van tevoren vast, zodat bij de start van een nieuwbouwproject iedereen weet wat er nodig is en waarvoor de ontwikkelaars en de gemeente gezamenlijk aan de lat staan.’

Nota’s: afspraken voor het CID

De gemeente maakt ook afspraken voor het CID. Bijvoorbeeld in het Kwaliteitsplan CID en in de Beeldkwaliteitsplannen voor ieder deelgebied. In 2023 onderzocht de gemeente hoeveel scholen, winkels, sportvoorzieningen en groen nodig zijn in het CID-gebied. De omgeving was betrokken bij dit voorzieningenonderzoek via de CID Dagen in 2022, de CID Dag in 2023 en door gesprekken met de bewonersorganisaties (PR8wijken). Het voorzieningenonderzoek is een bijlage bij de Evaluatie Nota Haagse Referentienormen (RIS316628).

Gebiedsontwikkeling Central Innovation District

Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen en rondom de 3 Haagse intercitystations (Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI). In het CID werkt de gemeente samen met de stad aan de ontwikkeling van het nieuwe economische hart van de stad. Lees meer over het CID op de pagina Central Innovation District – Projecten – Den Haag.

CID nieuwsbrief

Er gebeurt veel in het CID. Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de CID nieuwsbrief! De digitale nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen.