De toekomst van Den Haag Centraal is groen, leefbaar en levendig

Nieuws

Een levendig, groen en goed verbonden gebied. Dat is het toekomstbeeld voor de omgeving Den Haag Centraal in 2040. Dat presenteerde het stadsbestuur 18 april 2024 in de ‘ontwikkelvisie Den Haag Centraal’. In het gebied komen meer woningen, betere verbindingen voor voetgangers en fietsers en meer groen. Daarnaast komt er ruimte voor voorzieningen en meer kantoren. In het gebied komen de komende jaren zeker 2.250 woningen, 130.000 m2 kantoor en 21.140 m2 maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, apotheken, wijkcentra, cultuur en onderwijs.

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling): “We willen dat ook de omgeving Den Haag Centraal voor mensen écht aanvoelt als een leefbaar gebied. Een plek waar je graag rondwandelt, woont en werkt. Een gebied dat de hele dag door leeft. Dat gaan we mogelijk maken, met heldere plannen voor het gebied. Het gebied rondom het station is het visitekaartje van onze stad. Die gaan we de komende jaren stevig opknappen.”

Schets toekomstbeeld Den Haag Centraal. Bron: ontwikkelvisie Den Haag Centraal

Aantrekkelijke, autovrije wandelroutes

De ontwikkelvisie staat vol ambities. Zo komt ten oosten van Den Haag Centraal een nieuw groen plein: het Haagse Loperplein, onderdeel van de zogeheten ‘Haagse Loper’. Dit is een aantrekkelijke, autovrije wandelroute door de stad van het Spui, via de Turfmarkt, naar de Theresiastraat. Langs deze looproute vinden wandelaars op de begane grond van de omliggende gebouwen allerlei voorzieningen. Door de vernieuwing van de Koninklijke Bibliotheek ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van een nieuw plein als onderdeel van de Haagse Loper. Ook de Rijnstraat wordt in de plannen vergroend.

Verbinden Rivierenbuurt met het centrum

In de plannen ligt onder andere focus op het beter verbinden van de Rivierenbuurt met het centrum. Zo wordt de kruising bij de Nieuwe Haven eenvoudiger gemaakt en prettiger voor voetgangers en fietsers. Ook krijgt de Ammunitiehaven een stuk groenere ‘voorkant’, waarbij gebouwen in plaats van naar de Turfmarkt richting de Rivierenbuurt gebouwd worden. Daarnaast wordt de historische gracht langs de Oranjebuitensingel en de Boomsluiterskade/Zwarteweg, tussen de Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven, weer zichtbaar. De overkluizing die er nu ligt wordt vervangen door twee losse bruggen. Met deze plannen wordt de Rivierenbuurt beter met de binnenstad verbonden.

Groen busdek

Ook is er de ambitie om het dek, waar nu het busstation ligt te vergroenen. Deze zogeheten ‘Groene Kamer’ wordt een plek om in de zon te wachten op de trein, tram of bus, maar ook om te spelen of te sporten. Met (groene) toegangspaden wordt het gebied beter bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Meer ruimte voor voetganger en fietser

Voetgangers en fietsers gaan meer ruimte krijgen in de omgeving Den Haag Centraal. Bijvoorbeeld bij het Prins Bernhardviaduct, dat vernieuwd wordt. Op het nieuwe viaduct is er minder ruimte voor auto’s (2 rijbanen) waardoor er meer ruimte ontstaat voor groen, bomen, fietsers en voetgangers.  

Auto’s gaan op en andere manier door het gebied, waardoor het mogelijk wordt om drukke kruispunten en de openbare ruimte efficiënter in te richten. Het oude centrum en het Spuikwartier blijven toegankelijk voor auto’s via het Prins Bernhardviaduct en de Bezuidenhoutseweg. De Rivierenbuurt onder andere via het Schenkviaduct.

Op de Schedeldoekshaven en Ammunitiehaven neemt het aantal auto’s af, omdat hier geen doorgaand verkeer meer gaat rijden. Daardoor kan hier op bepaalde plekken een snelheidslimiet van 30km/u worden ingesteld. Zo worden de straten veiliger en aantrekkelijker en blijven tegelijkertijd de wijken bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Buurt in verandering

De afgelopen jaren is het gebied rondom het station al flink veranderd: het Anna van Buerenplein is veiliger en prettiger gemaakt door het plaatsen van betere verlichting, meer groen en zitbanken. Op het Koningin Julianaplein wordt gebouwd aan de nieuwe, groene stadsentree van Den Haag en langs de A12 staan sinds 2022 The Roofs. Ook de Koekamp heeft een flinke opknapbeurt gehad en de aanlegsteiger voor bootjes in de Paxhaven ligt klaar voor gebruik.

Samen met de omgeving

Om inwoners, ondernemers, gebruikers van het gebied te betrekken en de toekomst van Den Haag Centraal zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun wensen en behoeften heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Op verschillende manieren en momenten zijn omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden uitgenodigd om hun wensen, zorgen en advies te geven over de plannen in de ontwikkelvisie. Met enquêtes, bijeenkomsten en straatinterviews is informatie opgehaald en ruimte gegeven om actief mee te denken over hoe het gebied er in de toekomst uit kan zien. Daarnaast is het Rijk als belangrijke partij en gebruiker van het gebied nauw betrokken bij de totstandkoming van de ontwikkelvisie. Maar ook onderwijs heeft speciale aandacht met groei van Haagse opleidingen van de Leidse en Delftse universiteiten.

Gebiedsontwikkeling Central Innovation District: nieuw stuk Haags centrum

Het gebied Den Haag Centraal is onderdeel van de plannen voor het Central Innovation District (CID). Dit is een nieuw stuk Haags centrum. Het economische hart van de stad, waar overheid, wonen, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar komen. Een internationaal knooppunt tussen en rondom de drie grootste Haagse stations: Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Lees meer over het CID op de pagina Central Innovation District – Projecten – Den Haag.

Meer informatie

Lees meer over de plannen voor Den Haag Centraal en bekijk de ontwikkelvisie op Toekomstplan voor Den Haag Centraal – Projecten – Den Haag. Dit jaar verschijnt ook het beeldkwaliteitsplan Den Haag Centraal waarin onder andere staat wat de uitstraling van de gebouwen en de openbare ruimte in het gebied wordt.

CID nieuwsbrief

Er gebeurt veel in het CID. Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de CID nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief is er 6 keer in het jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen.