Project

Kantoren op locatie Koninklijk Conservatorium

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Leeg voormalig Koninklijk Conservatorium

Straks

Nieuw kantoor voor het Rijk en de ANWB en een klein park

Wat

En komt een nieuw kantoor voor het Rijk. Ook komt er het hoofdkantoor, alarmcentrale, verkeersinformatie en het ledenservicecentrum voor de ANWB.

Waar

Plek van het oude Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan.

Waarom

Het Koninklijk Conservatorium (KC) is begin 2022 verhuisd. De plaats waar nu het conservatorium staat (de KC-locatie) is vrij. Daarom werkt de gemeente aan een plan voor nieuwe kantoren op de KC-locatie.

Wie

Gemeente Den Haag, het Rijksvastgoedbedrijf en de ANWB.

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2019

  De gemeente maakte in 2019 een gebiedsagenda waarin de plannen voor de KC-locatie worden beschreven. Lees meer via RIS301329.

 2. Stap voltooidVooronderzoek 2020-2021

  De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf onderzochten de mogelijkheden voor een gebouw voor de ANWB en een gebouw voor het Rijk. Ook was er onderzoek naar de cultuur- en architectuurhistorische waarde van het bestaande gebouw.

  Leer meer via:

 3. Stap voltooidOnderzoeken 2021

  Oktober en december 2021: bijeenkomsten voor bewoners en belanghebbenden over de Nota van Uitgangspunten (NvU).

 4. Stap voltooidBesluiten 2022
 5. Stap voltooidOnderzoeken 2022
  • 4 juli 2022: bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden met ontwikkelaars en gemeente over bouwplan en beeldkwaliteit.
  • 14 en 15 oktober 2022: de gemeente geeft een terugkoppeling aan bewoners en belanghebbenden over de beeldkwaliteit. Lees meer in het verslag van de CID dag 2022.
 6. Stap voltooidOntwerpen 2022

  De ontwikkelaars maken ontwerpen en vragen vergunningen aan.

 7. Stap voltooidUitvoeren 2e kwartaal 2023 – 1e kwartaal 2024
  • juni 2023: gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf bereiden de sloopwerkzaamheden voor.
  • juli 2023: de sloop van het pand staat gepland voor eind juli 2023. Naar verwachting duren de sloopwerkzaamheden 6 maanden.
 8. Huidige stapInspraak 3e kwartaal – 4e kwartaal 2023
  • 21 augustus tot en met 2 oktober 2023: Het bestemmingsplan ligt ter inzage voor inspraak. U kunt het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze).
  • 19 september 2023: inloopbijeenkomst over het ontwerp-beeldkwaliteitsdocument. Lees meer over de bijeenkomst bij het kopje Doe mee bovenaan de pagina.
  • 13 november 2023 tot en met 24 december 2023: het ontwerp-beeldkwaliteitsdocument ligt ter inzage voor inspraak. U kunt het document bekijken en hierop reageren (zienswijze). Lees meer over de inspraak bij het kopje Doe mee bovenaan de pagina.
 9. Aankomende stapBesluiten 1e kwartaal 2024

  De gemeenteraad neemt een besluit over het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de grondexploitatie.

 10. Aankomende stapAfronden 2025

  Naar verwachting is in 2025 het 1e gebouw klaar.

Meer informatie

Een completer beeld van de planning staat op de website van de ontwikkelaar: Overzicht – RVB in het Beatrixkwartier – Rijksvastgoedbedrijf community.

Nota van Uitgangspunten

Bij ontwikkelprojecten stelt de gemeente eerst een Nota van Uitgangspunten (NvU) op. In de NvU staat aan welke voorwaarden bouwplannen moeten voldoen. De NvU vormt de basis voor het ontwerp. Het onderzoek naar de cultuur- en architectuurhistorische waarde was hier onderdeel van.

Tijdens het maken van de concept NvU sprak de gemeente met de omgeving om ideeën en wensen te verzamelen. De gemeenteraad stelde de NvU vast op 10 februari 2022. Hierbij zijn voorwaarden aangepast. De hoogte van 1 van de gebouwen is verlaagd van 110 naar 91 meter. Ook wordt er onderzoek gedaan of ook de buurt en hun bezoekers gebruik kunnen maken van de parkeergarage. Het park dat erbij hoort, gaat de gemeente samen met bewoners ontwerpen.

Bouwplan

De ontwikkelaars en de gemeente werken het ontwerp voor de gebouwen verder uit. Voor het meedenken over het bouwplan organiseerden de ontwikkelaars ANWB en RVB op 4 juli 2022 een bijeenkomst. Zij gaven informatie over:

 • de (schets)ontwerpen van de twee gebouwen
 • de bezonnings- en windonderzoeken
 • parkeren
 • de invulling van de begane grond van de gebouwen

De gemeente was erbij om uitleg te geven en reacties te verzamelen over de architectuur (beeldkwaliteit). De ontwikkelaars werken als het kan de reacties verder uit in de bouwplannen.

Bestemmingsplan

Voordat de bouw kan beginnen moet de gemeente eerst een bestemmingsplan vaststellen. De NvU is de basis daarvoor. Als het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen de ontwikkelaars een omgevingsvergunning aanvragen. Na goedkeuring kunnen de ontwikkelaars met de bouw beginnen. Aan het ontwerp-bestemmingsplan wordt gewerkt. U kunt dit begin 2023 bekijken en erop reageren. De gemeente maakt later bekend hoe de sloop en nieuwbouw verder gaan.

Geplande evenementen

Wat is er al gedaan?

 1. 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 – Inspraak ontwerp bestemmingsplan Juliana van Stolberglaan 1

  Het ontwerp bestemmingsplan van de locatie Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan lag ter inzage. Belanghebbenden konden van dinsdag 22 augustus en tot en met maandag 2 oktober 2023 reageren op het ontwerp bestemmingsplan.

  Voor wie

  Belanghebbenden en bewoners Juliana van Stolberglaan

  Wanneer

  Maandag 21 augustus tot en met maandag 2 oktober 2023

  Waar

  Op het stadhuis op Spui 70, per brief of per telefoon

  Reageren op het ontwerp

  Belanghebbenden en bewoners uit Den Haag kunnen tot en met 2 oktober 2023 reageren op het ontwerp bestemmingsplan. Dat kan op verschillende manieren.

  Stadhuis

  U kunt naar het stadhuis komen. Hiervoor kunt u online een afspraak maken: Den Haag – Den Haag Informatiecentrum.

  Brief

  U kunt een brief met reactie sturen naar:

  Gemeente Den Haag
  Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Projectmanagement Den Haag
  Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag,
  onder vermelding van ‘Zienswijze KC locatie aan de Juliana van Stolberglaan 1’.
  Ter attentie van:
  Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Portefeuille Projecten

  Bellen naar 14070

  U kunt bellen naar telefoonnummer 14070.

  Meer informatie

  Lees meer over het project op Kantoren op locatie Koninklijk Conservatorium – Projecten – Den Haag.

 2. 19 september 2023 – inloopbijeenkomst

  Dinsdag 19 september 2023 van 19.00 tot 21.00 uur organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst. Dit was in de foyer raadzaal van het stadhuis, Spui 70. Tijdens de bijeenkomst kon u het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsdocument bekijken en vragen stellen. Bewoners en andere belanghebbenden ontvignen een brief met informatie over het programma.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.