Project

Herontwikkeling Koningin Julianaplein

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaars

Nu

Weinig ruimte om te wonen en ontspannen rondom station Den Haag Centraal

Straks

Nieuwe woningen en voorzieningen, een nieuwe stadshal en een aantrekkelijk plein

Wat

Op het Koningin Julianaplein (KJ-plein) aan station Den Haag Centraal komen 2 woontorens. De torens zijn ongeveer 90 meter hoog. Er komen ongeveer 400 woningen in. De 2 torens zijn met elkaar verbonden door een lager gedeelte tussen de torens. Hier komen groene daktuinen en een groot gemeenschappelijk terras. Ook komt er ruimte voor voorzieningen zoals horeca en winkels. Aan het station komt een nieuwe stadshal. Het KJ-plein zelf krijgt een nieuwe inrichting met groen en een paviljoen.

Waar

Het KJ-plein tegenover station Den Haag Centraal.

Waarom

Het KJ-plein is een belangrijke stadsentree van de stad. Veel mensen komen op deze manier de stad binnen. Daarom wordt het KJ-plein een herkenbare Haagse plek. Met meer groen, betere verbindingen naar de stad en de Koekamp. En een paviljoen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente wil bewoners, bezoekers en ondernemers gastvrij welkom heten in Den Haag.

Wie

Gemeente Den Haag en Ontwikkelcombinatie KJ-plein (OCKJ): Amvest, Development en Synchroon.

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2002-2016
  • De gemeente sprak met ontwikkelaars over de mogelijkheden voor het KJ-plein.  
  • 2006: Het KJ-plein werd onderdeel van het Programma Stadsentrees. Lees meer via (RIS295374).  
 2. Stap voltooidInspraak 2017
  • 29 augustus 2017: het college van burgemeester en wethouders stelde het concept voorlopig ontwerp van de Stadsentree vast. Lees meer via (RIS390202).  
  • 31 augustus tot 12 oktober 2017: Het concept voorlopig ontwerp Stadsentree lag ter inzage. U kon de plannen bekijken en hierop reageren (zienswijze). De gemeente organiseerde een inloopbijeenkomst om wensen, ideeën en meningen te verzamelen.  
 3. Stap voltooidBesluiten 2017
  • 28 november 2017: de gemeenteraad stelde het voorontwerp vast. Lees meer via (RIS298517). 
 4. Stap voltooidOntwerpen 2017-2023
  • De ontwikkelaar werkte de plannen voor de bebouwing van het KJ-plein verder uit. De omgevingsvergunning voor dit plan is al verleend. De grond is klaar om op te bouwen.  
  • 2018: De gemeente presenteerde het voorontwerp van de inrichting van het plein aan bewoners- en belangenverenigingen. De verzamelde wensen, ideeën en meningen zijn waar mogelijk aangepast in het ontwerp.  
 5. Stap voltooidBesluiten 2023
 6. Stap voltooidUitvoeren September-december 2023
  • Midden september – midden december 2023: de gemeente startte met voorbereidend werk op het plein en in de fietsenstalling. Dit om het gebied klaar te maken voor de bouw van de woontorens KJ Den Haag. 
  • 1 oktober 2023: de fietsenstalling onder het KJ-Plein is dicht. 
  • Midden oktober – midden december 2023: de aannemer startte met het plaatsen van de bouwschutting. 
  • 2 november 2023: de aannemer organiseerde samen met de gemeente en ontwikkelaar een informatiebijeenkomst voor bewoners en organisaties uit de directe omgeving.  
  • 11 december 2023: start bouw  
 7. Huidige stapOntwerpen Augustus-november 2024
  • De gemeente werkt aan een plan voor de inrichting van het plein. Omwonenden, ondernemers en belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp. Wanneer de datum bekend is, vindt u de planning bij het kopje ‘Doe mee’ boven deze pagina. De directe omgeving ontvangt een uitnodiging.
  • September 2024: De gemeente organiseert een startbijeenkomst over het ontwerp voor de openbare ruimte van het KJ Plein. Tijdens de bijeenkomst laat de gemeente het ontwerp zien dat in het verleden is gemaakt. En legt de gemeente uit welke vragen er nog liggen voor het ontwerp. U kunt hierop reageren. U kunt zich ook aanmelden voor de ontwerpateliers (workshops) in september-oktober.
  • September-oktober 2024: De gemeente organiseert samen met de ontwerper van de buitenruimte ontwerpateliers (workshops). Samen denken ze na over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het ontwerp van de openbare ruimte. De ontwerper gebruikt de wensen, ideeën en adviezen om van het bestaande ontwerp een nieuw concept voorlopig ontwerp te maken.
  • November 2024: Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente zien hoe de wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in het concept voorlopig ontwerp.
 8. Aankomende stapUitvoeren December 2024
  • December 2024: de fietsenstalling onder het KJ-plein gaat voor een deel open. 
 9. Aankomende stapBesluiten 4e kwartaal 2024
  • Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders in het vierde kwartaal van 2024 een besluit over het voorlopig ontwerp. 
 10. Aankomende stapInspraak 4e kwartaal 2024 – 1e kwartaal 2025
  • Naar verwachting ligt het voorlopig ontwerp in 4e kwartaal 2024 – 1e kwartaal 2025 ter inzage voor een periode van 6 weken. U kan het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze).  
 11. Aankomende stapBesluiten 1e kwartaal 2025
  • Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2025 een besluit over het voorlopig ontwerp.  
 12. Aankomende stapUitvoeren 2026
  • Naar verwachting start de gemeente in het 4e kwartaal van 2026 met de inrichting van het KJ-plein.
 13. Aankomende stapAfronden 2027
  • Naar verwachting is de herontwikkeling begin 2027 klaar. De fietsenstalling onder het KJ-plein kan weer helemaal open. 

Sfeerbeelden nieuwe Koningin Julianaplein

KJ-Plein vanaf Koekamp
Sfeerbeeld torens KJ-plein. Beeld: Powerhouse Company
Impressie van nieuwe Koningin Juliana Plein.
Sfeerbeeld KJ-plein. Beeld: DELVA Landscape Architects
Impressie van het Koningin Julianaplein.
Sfeerbeeld nieuwe stadsentree KJ-plein. Beeld: Powerhouse Company
KJ-Plein stadshal
Sfeerbeeld nieuwe stadsentree KJ-plein. Beeld: Powerhouse Company
Impressie met flats van het Koningin Julianaplein.
Sfeerbeeld torens KJ-plein. Beeld: Powerhouse Company
Impressie van nieuwe omgeving Den Haag Centraal.
Sfeerbeeld torens KJ-plein. Beeld: Powerhouse Company

Verbinding van het gebied

De herontwikkeling van het KJ-plein verbindt de woontorens, de stationshal en de Koekamp met elkaar. Hierdoor wordt het straks een aantrekkelijke plek voor bewoners, gebruikers en reizigers om te ontmoeten en ontspannen.  

Meedenken en inspraak

De gemeente werkt in 2024 de plannen voor de openbare ruimte van het Koningin Julianaplein verder uit. Zodat het plein ingericht kan worden als de nieuwe woontorens er staan. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen hierover meedenken. Bekijk de planning en de Doe mee kalender voor de participatiemomenten.

Veilig oversteken Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat

Een belangrijk knooppunt rondom Den Haag Centraal is de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat. Veel fietsers en voetgangers maken gebruik van deze kruising. De kruising wordt opnieuw ingericht, zodat de route veiliger en aantrekkelijker wordt. En het zorgt voor een betere aansluiting naar de Koekamp. Lees meer over de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat

Ondergrondse fietsenstalling tijdelijk gesloten

Van 1 oktober 2023 tot december 2024 sluit de fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein Den Haag Centraal (KJ-stalling). De stalling moet tijdelijk dicht omdat er boven de stalling gebouwd gaat worden.

Er zijn voldoende stallingsplaatsen in de buurt. Lees meer over de tijdelijke sluiting en stallingsplaatsen in de buurt op: KJ-stalling: tijdelijke sluiting – Bereikbaarheid Den Haag

Omleidingen fietsers en voetgangers KJ Plein

Het Koningin Julianaplein (KJ-plein) bij station Den Haag Centraal is afgesloten met een bouwhek. Met een tijdelijke slinger in de weg kunnen fietsers veilig het fietspad langs de Bezuidenhoutseweg gebruiken. Voetgangers steken over en lopen via het voetpad aan de Koekampzijde. Zo is er een veilige omleiding die het verkeer zoveel mogelijk door laat stromen. Als de bouw van de torens de 22e verdieping bereikt moet de Bezuidenhoutseweg soms 15 minuten worden afgesloten voor auto’s vanwege de veiligheid. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Prinsessegracht. Fietsers kunnen dan over de rijbaan fietsen. Om opstoppingen te voorkomen gebeurt dit alleen buiten de spits. 

Omleidingskaart voor fietsers en auto’s. De gele lijn is voor fietsers. De blauwe lijn voor auto’s.

Meer informatie

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Wat komt eraan?

 1. September-oktober 2024 – Ontwerpateliers (workshops) openbare ruimte KJ Plein

  De gemeente organiseert samen met de ontwerper van de buitenruimte ontwerpateliers (workshops). Samen denken ze na over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wanneer de datum bekend is, vindt u de planning bij het kopje ‘Doe mee’ bovenaan de pagina.

  Lees meer op: Herontwikkeling Koningin Julianaplein

 2. November 2024 – Laatste bijeenkomst openbare ruimte KJ Plein

  Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente zien hoe de wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in het concept voorlopig ontwerp. Zodra de datum bekend is, vindt u de planning op de website onder ‘Doe mee’.

  Lees meer op: Herontwikkeling Koningin Julianaplein

Wat is er al gedaan?

 1. 2 november 2023 – Informatiebijeenkomst bouw KJ Den Haag

  Eind 2023 start de bouw van KJ Den Haag op het Koningin Julianaplein naast station Den Haag Centraal. Aannemer J.P. van Eesteren organiseert samen met de gemeente en de ontwikkelaar een informatiebijeenkomst. De inloopbijeenkomst is 2 november 2023 bij Projectkantoor J.P. van Eesteren aan de Bezuidenhoutseweg 27. Aanmelden is niet nodig.

  Voor wie

  Bewoners, organisaties en geïnteresseerden omgeving KJ Den Haag

  Wanneer

  Donderdag 2 november van 16.00 tot 20.00 uur

  Waar

  Projectkantoor J.P. van Eesteren, Bezuidenhoutseweg 27

  Programma

  Tijdens deze bijeenkomst vertelt de aannemer over de planning en de werkzaamheden. En kunt u kennismaken met het bouwteam. De gemeente is aanwezig voor vragen over de openbare ruimte en de fietsenstalling.

  Meer informatie

  Meer informatie over het KJ Plein staat op de pagina Herontwikkeling Koningin Julianaplein. Informatie over de bouw en contactgegevens staan op de website van de aannemer www.wijbouwen.nu/kj.

  Nieuwsbrief CID

  Dit project is onderdeel van het CID. Meer weten over de plannen in het gebied? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.