Deze website is goed te gebruiken voor mensen met een functiebeperking. De site probeert hiermee te voldoen aan de Europese standaard EN 301 549. De website wordt hierop getoetst en de toegankelijkheidsverklaring bijgewerkt.

Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van deze website? Neem contact op via websites@denhaag.nl.