Project

Kantoren op Juliana van Stolberglaan 1

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Leeg voormalig Koninklijk Conservatorium

Straks

Nieuw kantoor voor het Rijk en de ANWB en een klein park

Wat

En komt een nieuw kantoor voor het Rijk. Ook komt er het hoofdkantoor, alarmcentrale, verkeersinformatie en het ledenservicecentrum voor de ANWB.

Waar

Plek van het oude Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan.

Waarom

Het Koninklijk Conservatorium (KC) is begin 2022 verhuisd. De plaats waar nu het conservatorium staat (de KC-locatie) is vrij. Daarom werkt de gemeente aan een plan voor nieuwe kantoren op de KC-locatie.

Wie

Gemeente Den Haag, het Rijksvastgoedbedrijf en de ANWB.

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2019
  • De gemeente maakte in 2019 een gebiedsagenda waarin de plannen voor de KC-locatie worden beschreven. Lees meer via RIS301329.
 2. Stap voltooidVooronderzoek 2020-2021

  De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf onderzochten de mogelijkheden voor een gebouw voor de ANWB en een gebouw voor het Rijk. Ook was er onderzoek naar de cultuur- en architectuurhistorische waarde van het bestaande gebouw.

  Leer meer via:

 3. Stap voltooidOnderzoeken 2021
 4. Stap voltooidBesluiten 2022
  • De gemeenteraad stelde de Nota van Uitgangspunten voor de KC-locatie vast. Lees meer via RIS310948.
 5. Stap voltooidOnderzoeken 2022
  • 4 juli 2022: bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden met ontwikkelaars en gemeente over bouwplan en beeldkwaliteit. 
  • 14 en 15 oktober 2022: de gemeente gaf een terugkoppeling aan bewoners en belanghebbenden over de beeldkwaliteit.  
 6. Stap voltooidOntwerpen 2022
  • De ontwikkelaars maakten ontwerpen en vroegen vergunningen aan.
 7. Stap voltooidUitvoeren 2e kwartaal 2023
  • Juni 2023: gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf bereiden de sloopwerkzaamheden voor. 
  • Juli 2023: de sloop van het pand staat gepland voor eind juli 2023. Naar verwachting duren de sloopwerkzaamheden 6 maanden. 
 8. Stap voltooidInspraak 3e kwartaal – 4e kwartaal 2023
  • 21 augustus tot en met 2 oktober 2023: Het bestemmingsplan lag ter inzage voor inspraak. U kon het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze). 
  • 19 september 2023: inloopbijeenkomst over het ontwerp-beeldkwaliteitsdocument. Lees meer over de bijeenkomst bij het kopje Doe mee bovenaan de pagina. 
  • 13 november 2023 tot en met 24 december 2023: het ontwerp-beeldkwaliteitsdocument lag ter inzage voor inspraak. U kon het document bekijken en hierop reageren (zienswijze). Lees meer over de inspraak bij het kopje Doe mee bovenaan de pagina. 
 9. Stap voltooidBesluiten februari 2024
  • 15 februari 2024: De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast. Lees meer op: RIS317781
  • 15 februari 2024: De gemeenteraad stelde het beeldkwaliteitsdocument vast. Lees meer op: RIS317783
  • 15 februari 2024: De gemeenteraad stelde de grondexploitatie Juliana van Stolberglaan vast. Lees meer op: RIS315935 
 10. Stap voltooidOnderzoeken 3e kwartaal 2024
  • Naar verwachting start de gemeente in het 3e kwartaal van 2024 met het maken van het ontwerp van het pocketpark. De omgeving wordt hierbij betrokken. Daarna wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt. Wanneer de exacte planning bekend is ontvangen bewoners, ondernemers en belanghebbenden een uitnodiging om mee te denken.  
 11. Stap voltooidUitvoeren 2024-2025
  • Naar verwachting start de bouw van het ANWB-kantoor in het 2e kwartaal van 2024. In 2025 start de bouw van het Rijkskantoor.  
 12. Stap voltooidAfronden 2025
  • Naar verwachting is in 2025 het ANWB-kantoor klaar. Het Rijkskantoor is in 2026 klaar.  

Meer informatie

Een completer beeld van de planning staat op de website van de ontwikkelaar: Overzicht – RVB in het Beatrixkwartier – Rijksvastgoedbedrijf community.

Sfeerbeeld nieuwe kantoren Juliana van Stolberglaan 1. Bron: Sketchfab modellen van Modelmaker, Aitortilla01, nrrny.

Nota van Uitgangspunten

Bij ontwikkelprojecten stelt de gemeente eerst een Nota van Uitgangspunten (NvU) op. In de NvU staat aan welke voorwaarden bouwplannen moeten voldoen. De NvU vormt de basis voor het ontwerp. Het onderzoek naar de cultuur- en architectuurhistorische waarde was hier onderdeel van.

Tijdens het maken van de concept NvU sprak de gemeente met de omgeving om ideeën en wensen te verzamelen. De gemeenteraad stelde de NvU vast op 10 februari 2022. Hierbij zijn voorwaarden aangepast. De hoogte van 1 van de gebouwen is verlaagd van 110 naar 91 meter. Ook wordt er onderzoek gedaan of ook de buurt en hun bezoekers gebruik kunnen maken van de parkeergarage. Het park dat erbij hoort, gaat de gemeente samen met bewoners ontwerpen.

Bouwplan

De ontwikkelaars en de gemeente werken het ontwerp voor de gebouwen verder uit. Voor het meedenken over het bouwplan organiseerden de ontwikkelaars ANWB en RVB op 4 juli 2022 een bijeenkomst. Zij gaven informatie over:

 • de (schets)ontwerpen van de twee gebouwen
 • de bezonnings- en windonderzoeken
 • parkeren
 • de invulling van de begane grond van de gebouwen

De gemeente was erbij om uitleg te geven en reacties te verzamelen over de architectuur (beeldkwaliteit). De ontwikkelaars werken als het kan de reacties verder uit in de bouwplannen.

Bestemmingsplan

Voordat de bouw kan beginnen moet de gemeente eerst een bestemmingsplan vaststellen. De NvU is de basis daarvoor. Als het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen de ontwikkelaars een omgevingsvergunning aanvragen. Na goedkeuring kunnen de ontwikkelaars met de bouw beginnen. Het bestemmingsplan lag van 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 ter inzage. U kon toen het plan bekijken en hierop reageren. De gemeente maakt later bekend hoe de sloop en nieuwbouw verder gaan.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Geplande evenementen

Wat komt eraan?

 1. 3e kwartaal 2024 – Participatiebijeenkomsten pocketpark Juliana van Stolberglaan

  Op de voormalige plek van het Koninklijk Conservatorium starten binnenkort de voorbereidingen van de bouw van een nieuw kantoor voor de ANWB en een Rijkskantoor. 

  Tussen de 2 kantoren komt een levendig park. De gemeente ontwerpt het park samen met de buurt. Zodra de planning bekend is ontvangt u een uitnodiging voor de participatiebijeenkomst. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie en de datum van de participatiebijeenkomst.

Wat is er al gedaan?

 1. 21 augustus tot en met 2 oktober 2023 – Inspraak ontwerp bestemmingsplan Juliana van Stolberglaan 1

  Het ontwerp bestemmingsplan van de locatie Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan lag ter inzage. Belanghebbenden konden van dinsdag 22 augustus en tot en met maandag 2 oktober 2023 reageren op het ontwerp bestemmingsplan.

  Voor wie

  Belanghebbenden en bewoners Juliana van Stolberglaan

  Wanneer

  Maandag 21 augustus tot en met maandag 2 oktober 2023

  Waar

  Op het stadhuis op Spui 70, per brief of per telefoon

  Reageren op het ontwerp

  Belanghebbenden en bewoners uit Den Haag kunnen tot en met 2 oktober 2023 reageren op het ontwerp bestemmingsplan. Dat kan op verschillende manieren.

  Stadhuis

  U kunt naar het stadhuis komen. Hiervoor kunt u online een afspraak maken: Den Haag – Den Haag Informatiecentrum.

  Brief

  U kunt een brief met reactie sturen naar:

  Gemeente Den Haag
  Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Projectmanagement Den Haag
  Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag,
  onder vermelding van ‘Zienswijze KC locatie aan de Juliana van Stolberglaan 1’.
  Ter attentie van:
  Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Portefeuille Projecten

  Bellen naar 14070

  U kunt bellen naar telefoonnummer 14070.

  Meer informatie

  Lees meer over het project op Kantoren op locatie Koninklijk Conservatorium – Projecten – Den Haag.

 2. 19 september 2023 – inloopbijeenkomst

  Dinsdag 19 september 2023 van 19.00 tot 21.00 uur organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst. Dit was in de foyer raadzaal van het stadhuis, Spui 70. Tijdens de bijeenkomst kon u het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsdocument bekijken en vragen stellen. Bewoners en andere belanghebbenden ontvignen een brief met informatie over het programma.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.