Project

Herinrichten kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Een kruising met weinig groen en geen goede loop- en fietsroutes

Straks

Een kruising met overzicht, goede routes en meer groen

Wat

De kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat wordt veiliger en aantrekkelijker. Er komen betere loop- en fietsroutes en meer groen.

Waar

De kruising tussen de Bezuidenhoutseweg en de Rijnstraat, bij het Koningin Julianaplein (KJ-plein).

Waarom

De kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat is een belangrijk knooppunt rondom Den Haag Centraal. Veel fietsers en voetgangers maken gebruik van deze kruising. De kruising wordt opnieuw ingericht, zodat dat de route veiliger en aantrekkelijker wordt. En het zorgt voor een betere aansluiting naar Den Haag Centraal, de herinrichting van het Koningin Julianaplein en de Koekamp. Het ontwerp van de kruising is onderdeel van het ontwerp voor de verbeterde Koekamp.

Wie

Gemeente Den Haag.

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2016 – 2017
  • De gemeente sprak met inwoners en belangenorganisaties over het vernieuwen van de stadsentree Den Haag Centraal. En verzamelde meningen en ideeën voor dit gebied tijdens verschillende workshops.
  • De gemeente maakte de Leidraad Stadsentree Den Haag CS (RIS390202). Dit is de basis van het voorlopig ontwerp (VO) kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat.
 2. Stap voltooidOnderzoeken Juni – oktober 2018
  • De gemeente organiseerde op 12 juni, 10 juli en 16 oktober 2018 bijeenkomsten. Inwoners en belangenorganisaties konden meedenken over de plannen voor de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat.
 3. Stap voltooidOntwerpen November 2018
  • De gemeente maakte een concept Voorlopig Ontwerp kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat. Door onduidelijkheid over de bouw van het Koningin Julianaplein lag het planproces tijdelijk stil.
 4. Stap voltooidOnderzoeken 14 juni 2023
  • De gemeente organiseerde op 14 juni 2023 een bijeenkomst om het concept Voorlopig Ontwerp kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat te bespreken. Inwoners en belanghebbenden konden hun ideeën, meningen, wensen en zorgen delen. De gemeente gebruikt deze inbreng om het concept ontwerp af te maken.
 5. Stap voltooidBesluiten 1e helft 2025
  • Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders in de 1e helft van 2025 een besluit over het Voorlopig Ontwerp.
 6. Stap voltooidInspraak 1e kwartaal 2025
  • Naar verwachting ligt het Voorlopig Ontwerp in het 1e kwartaal van 2025 ter inzage voor een periode van 6 weken. U kan de plannen bekijken en hierop reageren (zienswijze).
 7. Stap voltooidBesluiten September 2025
  • Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het 3e kwartaal van 2025 een besluit over het voorlopig ontwerp. 
 8. Stap voltooidUitvoeren 2027
  • De definitieve inrichting van de kruising start naar verwachting in 2027, als de bouw op het Koningin Julianaplein klaar is.
Voorlopig Ontwerp van de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat. Let op: het Voorlopig Ontwerp van het Koningin Julianaplein staat ook op deze afbeelding, maar dat is nog niet klaar.

Herontwikkeling Koningin Julianaplein

Het Koningin Julianaplein is een belangrijke stadsentree van de stad. Veel mensen komen op deze manier de stad binnen. Daarom wordt het KJ-plein een herkenbare Haagse plek voor bewoners en bezoekers. Er komen nieuwe woningen, voorzieningen, meer groen en betere verbindingen. De gemeente wil bewoners, bezoekers en ondernemers gastvrij welkom heten in Den Haag. Lees meer op Herontwikkeling Koningin Julianaplein – Projecten – Den Haag.

Ondergrondse fietsenstalling

In de ondergrondse stalling onder het Koningin Julianaplein is plaats voor ongeveer 8.500 fietsen. Vanuit de fietsenstalling loopt u direct richting de Stationshal en de treinen. Of ander openbaar vervoer. Tijdens de bouw van de torens gaat de fietsenstalling tijdelijk dicht. In de Rijnstraat en in de Anna van Buerenstraat zijn genoeg stallingsplaatsen. Lees meer over ondergrondse fietsenstalling Koningin Julianaplein

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk


Geplande evenementen

Er zijn nu geen geplande evenementen.

Wat komt eraan?

 1. 1e kwartaal 2025 – Inspraak en inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat

  De gemeente werkt aan het voorlopig ontwerp voor de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat. Naar verwachting gaat het voorlopig ontwerp in het 1e kwartaal van 2025 naar het college van burgemeester en wethouders. Daarna ligt het plan 6 weken ter inzage. U kunt dan het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze). 

  Zodra bekend is wanneer het plan ter inzage ligt, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u het plan bekijken en vragen stellen. U bent hierbij van harte welkom. Houd deze pagina in de gaten voor de datum van de inloopbijeenkomst. 

  Lees meer over het project op: Herinrichten kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat – Projecten – Den Haag  

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.