Project

Verbeteren Koekamp en terrein Staatsbosbeheer

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Achterstallig onderhoud en geen goede verbinding met het Haagse Bos

Straks

Beter bereikbaar en groener park met informatiecentrum

Wat

De gemeente knapte samen met eigenaar Staatsbosbeheer de Koekamp op. Het park sluit nu goed aan op de plannen voor een nieuwe groene indeling op het Koningin Julianaplein. Aan de andere kant sluit de Koekamp aan op het Haagse Bos. Staatsbosbeheer opent het nu nog gesloten deel van de Koekamp straks voor publiek. Ook komt er een informatiecentrum in het park. De A12 bij de Malietoren kreeg een begroeide overkapping. Nu sluit de Koekamp ook aan op het Haagse Bos en het nationaal park De Hollandse Duinen.

Waar

Koekamp en terrein Staatsbosbeheer.

Waarom

Het park had onderhoud nodig. Ook waren er geen goede wandel- en fietspaden. Verder was er er geen goede verbinding met het Haagse Bos.

Wie

Gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer.

Planning

De gemeenteraad keurde in 2019 de plannen goed. Het werk kreeg vertraging doordat er beroep was ingesteld. Begin november 2021 ging de gemeente weer door met het werk. De gemeente moest een aantal bomen kappen om de paden, de brug en de watergangen te verleggen. Dat werk was in juli 2022 klaar. Tot en met juni 2023 bestaan de laatste werkzaamheden uit het aanplanten van groen en gras, het plaatsen van afvalbakken en een nieuwe fietsenoversteek op de Bezuidenhoutseweg. Staatsbosbeheer werkt nog aan haar eigen terrein in de Koekamp.

Impressie van de nieuwe Koekamp vlakbij de Malietoren

De stad praat mee

De gemeente vroeg samen met Staatsbosbeheer de mening van groen-, fiets- en bewonersorganisaties en experts. Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn de wensen en mogelijkheden voor het verbeteren van de Koekamp besproken. Waar dat kon zijn wensen voor aanpassingen en verbeteringen verwerkt in het uiteindelijke plan.
Een alternatief plan (RIS 301580) (‘alternatievenonderzoek plan G’) is uitgebreid bestudeerd. Het plan is afgevallen door problemen met watercompensatie en verkeersveiligheid. De motie om op de Bezuidenhoutseweg minder verkeer te laten rijden is afgekeurd. Dit was door problemen met de groeiende drukte op de weg en de verkeersveiligheid.

Meer informatie over het Bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Koekamp met op de achtergrond het stationsgebied

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.