Project

Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Een oud industriegebied met veel hoogbouw

Straks

Een fijne plek om te wonen, werken, leren en ontspannen

Wat

De gemeente werkt aan een toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor. Hierin staan afspraken over de toekomst van het gebied. Bijvoorbeeld over hoe de openbare ruimte eruit moet komen te zien en aan welke voorwaarden toekomstige projecten moeten voldoen. Op dit moment werkt de gemeente aan een ontwikkelstrategie en een buitenruimteplan.  

Waar

Laakhavens Hollands Spoor.

Waarom

Laakhavens Hollands Spoor is een oud industriegebied met veel onbenutte ruimte. En er zijn veel bedrijven en scholen. De gemeente wil het gebied veranderen in een levendig en aantrekkelijk gebied om te wonen, werken, leren en ontspannen. Den Haag groeit. Daarom maakt de gemeente een toekomstplan. Zodat het gebied een leefbare plek wordt en blijft voor nieuwe en huidige bewoners, ondernemers, studenten en bezoekers.

Wie

Gemeente Den Haag.

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2019
  • De gemeente maakte in 2019 een gebiedsagenda waarin de plannen voor Laakhavens Hollands Spoor worden beschreven. Lees meer via RIS301329.  
 2. Stap voltooidPlan maken 2019
  • De gemeente werkte de plannen voor Laakhavens Hollands Spoor uit in de ontwikkelvisie.   
 3. Stap voltooidBesluiten Maart 2022
  • Het college van Burgemeester en Wethouders keurde de ontwikkelvisie goed. Lees meer via RIS311821.  
 4. Stap voltooidOnderzoeken Oktober 2022

  De gemeente organiseerde bijeenkomsten over thema’s uit de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan. Bekijk het verslag onder het kopje Downloads onderaan deze pagina.

  • Op 14 en 15 oktober 2022 organiseerde de gemeente de CID Dagen met bijeenkomsten over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan. 
 5. Stap voltooidBesluiten December 2022
  • De gemeenteraad heeft de ontwikkelvisie op 2 december 2022 vastgesteld. Lees meer via RIS311821
 6. Stap voltooidPlan maken 2023-2024
  • De gemeente werkt de plannen voor Laakhavens Hollands Spoor uit in het beeldkwaliteitsplan en de ontwikkelstrategie. 
 7. Stap voltooidInspraak Maart – juni 2024
 8. Huidige stapBesluiten 3e kwartaal 2024
 9. Aankomende stapPlan maken 3e kwartaal 2024
  • De gemeente werkt de plannen voor Laakhavens Hollands Spoor uit in de ontwikkelstrategie en het buitenruimteplan. 
 10. Aankomende stapOnderzoeken 3e kwartaal 2024
  • De gemeente organiseert bijeenkomsten over het buitenruimteplan. Inwoners en belanghebbenden kunnen hun ideeën, meningen, wensen en zorgen delen. De gemeente gebruikt dit om de plannen verder uit te werken. Zodra bekend is wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden kunt u op deze pagina informatie vinden. Of kijk bij het kopje Doe mee bovenaan deze pagina.
 11. Aankomende stapPlan maken 3e kwartaal 2024
  • De gemeente werkt verder aan de ontwikkelstrategie en het buitenruimteplan.  
 12. Aankomende stapBesluiten 1e kwartaal 2025
  • Naar verwachting biedt de gemeente de ontwikkelstrategie en het buitenruimteplan aan de gemeenteraad aan.  
Sfeerbeeld Verheeskade

Meedenken en meepraten

De gemeente maakt de plannen graag samen met u. Daarom organiseert de gemeente verschillende bijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en mee te praten over de plannen. Alle ideeën, wensen, zorgen en meningen krijgen zoveel mogelijk een plek. Bekijk de geplande bijeenkomsten.

Ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan klaar

De gemeente maakte eerst een ontwikkelvisie. Dit document beschrijft de toekomst van Laakhavens Hollands Spoor. Hierin staat in grote lijnen hoe de ruimte en de kwaliteit van het gebied moet worden. De gemeenteraad heeft op 2 december 2022 de ontwikkelvisie Laakhavens vastgesteld. Ook stelde de gemeenteraad 11 juli 2024 het beeldkwaliteitsplan vast. Hierin staat het toekomstige karakter van de omgeving. Zoals hoe de gebouwen (architectuur) en de openbare ruimte eruit moeten zien. In deze plannen staan ook de voorwaarden (kaders) waaraan toekomstige projecten moeten voldoen.

Ontwikkelstrategie en buitenruimteplan

Daarna maakt de gemeente een ontwikkelstrategie. Dit document beschrijft hoe de gemeente de plannen gaat uitvoeren. Zoals de middelen die de gemeente inzet om Laakhavens Hollands Spoor te kunnen ontwikkelen. En de gemeente maakt een buitenruimteplan. Hierin staat het toekomstige karakter van de openbare ruimte. Zoals hoe de buitenruimte wordt gebruikt, onderhouden en beheerd. En de voorwaarden (kaders) waaraan toekomstige openbare ruimte projecten moeten voldoen. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over de ontwikkelstrategie en het buitenruimteplan.

Uitlegvideo over de plannen

Projectmanager Ronald van der Ark en beleidsadviseur Ellemijk Marks vertellen over de plannen voor Laakhavens. Zij leggen ook uit wat een ontwikkelvisie en een beeldkwaliteitsplan precies zijn.

Projectleider Boy Verhoef en senior beleidsadviseur Ellemijk Marks vertellen over de plannen voor de buitenruimte in Laakhavens. Zij leggen ook uit wat een buitenruimteplan precies is.

Geplande evenementen

Wat komt eraan?

 1. 3e kwartaal 2024: Participatie Herinrichting openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone Hollands Spoor

  De 1e stappen om het onderwerp te bespreken met de omgeving zijn al gezet. Bij eerdere participatiemomenten haalde de gemeente al veel wensen en ideeën op over de inrichting van de openbare ruimte.

  Op basis van die wensen en ideeën maakte de gemeente al schetsontwerpen. De gemeente gaat samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden verder met het uitwerken van wensen en ideeën. Deze worden verwerkt in een aangepast schetsontwerp. Tijdens de participatiebijeenkomsten mag u verder meedenken over thema’s zoals mobiliteit en (fiets)parkeren, groen en waterinrichting, veiligheid en voorzieningen. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden ontvangen een uitnodiging voor de participatiebijeenkomsten. De verwachting is dat u in het voorjaar een uitnodiging krijgt. Zodra de planning bekend is vindt u op deze pagina meer informatie en data van de participatiebijeenkomsten. 

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Herinrichten openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone HS – Projecten – Den Haag

 2. 3e kwartaal 2024: Participatie Buitenruimteplan Laakhavens Hollands Spoor

  De gemeente werkt op dit moment aan het Buitenruimteplan voor het gebied Laakhavens Hollands Spoor. Dit plan beschrijft het toekomstige karakter van de openbare ruimte, dus in grote lijnen hoe de buitenruimte wordt gebruikt. En ook de voorwaarden waaraan de buitenruimte moet voldoen. Bijvoorbeeld waar bomen en planten komen of waar ruimte komt voor sporten, spelen, ontmoeten en ontspannen. Naar verwachting start midden 2024 de participatie over thema’s uit het buitenruimteplan. Zodra de planning bekend is kunt u op deze pagina meer informatie en data van de participatiebijeenkomsten vinden. Zodra bekend is wanneer de slotbijeenkomst kan plaatsvinden vermelden we dit ook op deze pagina. 

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor

 3. 4e kwartaal 2024: Slotbijeenkomst Herinrichting openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone Hollands Spoor

  Tijdens de slotbijeenkomst laat de gemeente zien wat er met uw inbreng en die van de omgeving is gedaan tijdens het participatieproces. En vertelt zij hoe zij dit gaat verwerken. De gemeente presenteert de schetsontwerpen op hoofdlijnen. De verwachting is dat u na de zomer een uitnodiging ontvangt voor de slotbijeenkomst. U kunt tijdens de bijeenkomst reageren op de schetsontwerpen en uw mening delen. De gemeente gaat hierover graag met u in gesprek. Zodra de planning bekend is kunt u op deze pagina meer informatie vinden en de datum van de slotbijeenkomst. 

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor

Wat is er al gedaan?

 1. 21 maart tot en met 2 mei 2024 – Inspraak beeldkwaliteitsplan Laakhavens Hollands Spoor

  Het ontwerp beeldkwaliteitsplan Laakhavens Hollands Spoor lag ter inzage. Belanghebbenden konden van donderdag 21 maart en tot en met donderdag 2 mei 2024 reageren op het beeldkwaliteitsplan.

  Reageren kon op meerdere manieren.

  Stadhuis

  U kon naar het stadhuis komen. Daarvoor moest u online een afspraak maken: Den Haag – Den Haag Informatiecentrum.

  Brief

  U kon een brief met reactie sturen naar:

  Gemeente Den Haag
  Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Projectmanagement Den Haag
  Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag,
  onder vermelding van ‘Zienswijze beeldkwaliteitsplan Laakhavens Hollands Spoor’.
  Ter attentie van:
  Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Portefeuille Projecten

  Bellen naar 14070

  U kon bellen naar telefoonnummer 14070.

  Meer informatie

  Lees meer over het project op: Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor – Projecten – Den Haag

 2. 23 april 2024: Inloopbijeenkomst beeldkwaliteitsplan Laakhavens Hollands Spoor

  23 april 2024 was de inloopbijeenkomst. De gemeente vertelde u meer over het beeldkwaliteitsplan. Ook kon u uw mening geven en vragen stellen. De bijeenkomst was bij Stadsdeelkantoor Laak, Slachthuisplein 25 van 18.30 tot 20.30 uur.

Heeft u vragen over de veranderingen in de Laakhavens? Stuur dan een e-mail naar projectenlaakhaven@denhaag.nl.