Project

Toekomstplan voor Laakhavens/Hollands Spoor

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Een oud industriegebied met veel hoogbouw

Straks

Een fijne plek om te wonen, werken, leren en ontspannen

Wat

De gemeente werkt aan een toekomstplan voor Laakhavens/Hollands Spoor. Hierin staan afspraken over de toekomst van het gebied. Bijvoorbeeld over hoe de openbare ruimte eruit moet komen te zien en aan welke voorwaarden toekomstige projecten moeten voldoen. Op dit moment werkt de gemeente aan een beeldkwaliteitsplan, een ontwikkelstrategie en een buitenruimteplan.  

Waar

Laakhavens/Hollands Spoor.

Waarom

Laakhavens/Hollands Spoor is een oud industriegebied met veel onbenutte ruimte. En er zijn veel bedrijven en scholen. De gemeente wil het gebied veranderen in een levendig en aantrekkelijk gebied om te wonen, werken, leren en ontspannen. Den Haag groeit. Daarom maakt de gemeente een toekomstplan. Zodat er genoeg ruimte is voor nieuwe en huidige bewoners, ondernemers, studenten en bezoekers. En zodat Laakhavens/Hollands Spoor een leefbare en fijne plek blijft voor iedereen.  

Wie

Gemeente Den Haag.

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2019

  De gemeente maakte in 2019 een gebiedsagenda waarin de plannen voor Laakhavens/Hollands Spoor worden beschreven. Lees meer via RIS301329

 2. Stap voltooidPlan maken 2019

  De gemeente werkt de plannen voor Laakhavens/Hollands Spoor uit in de ontwikkelvisie.  

 3. Stap voltooidBesluiten Maart 2022

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwikkelvisie goedgekeurd. Lees meer via RIS311821.  

 4. Stap voltooidOnderzoeken Oktober 2022

  Op 14 en 15 oktober 2022 organiseerde de gemeente de CID Dagen met bijeenkomsten over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

 5. Stap voltooidBesluiten December 2022

  De gemeenteraad heeft de ontwikkelvisie op 2 december 2022 vastgesteld. Lees meer via RIS311821

 6. Huidige stapPlan maken 2023

  De gemeente werkt de plannen voor Laakhavens/Hollands Spoor uit in het beeldkwaliteitsplan en de ontwikkelstrategie  
   

 7. Aankomende stapBesluiten Eind 2023

  Naar verwachting biedt de gemeente het beeldkwaliteitsplan aan de gemeenteraad aan.

 8. Aankomende stapPlan maken 2024

  De gemeente werkt de plannen voor Laakhavens/Hollands Spoor uit in de ontwikkelstrategie en het buitenruimteplan. Er worden nieuwe bijeenkomsten georganiseerd over thema’s uit het buitenruimteplan. 

Beeldkwaliteitsplan en ontwikkelstrategie

De gemeente maakt eerst een ontwikkelvisie. Dit document beschrijft de toekomst van Laakhavens/Hollands Spoor. Hierin staat in grote lijnen hoe de ruimte en de kwaliteit van het gebied moet worden. De gemeenteraad heeft op 2 december 2022 de ontwikkelvisie Laakhavens vastgesteld. Ook maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat het toekomstige karakter van de omgeving. Zoals hoe de gebouwen (architectuur) en de openbare ruimte eruit moeten zien. Lees voor meer informatie over deze plannen de veelgestelde vragen

Ontwikkelstrategie en buitenruimeplan

Daarna maakt de gemeente een ontwikkelstrategie. Dit document beschrijft hoe de gemeente de plannen gaat uitvoeren. Zoals de middelen die de gemeente inzet om Laakhavens/Hollands Spoor te kunnen ontwikkelen. En de gemeente maakt een buitenruimteplan. Hierin staat het toekomstige karakter van de openbare ruimte. Zoals hoe de buitenruimte wordt gebruikt, onderhouden en beheerd. Bekijk voor meer informatie over deze plannen de veelgestelde vragen

Meedenken en meepraten

De gemeente maakt de plannen graag samen met u. Daarom organiseert de gemeente verschillende bijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en mee te praten over de plannen. Alle ideeën, wensen, zorgen en meningen krijgen zoveel mogelijk een plek.  
 
Bekijk de geplande bijeenkomsten. Of kijk bij het kopje ‘Doe mee’ op deze pagina om de bijeenkomsten in Laakhavens/Hollands Spoor te zien. 

Uitlegvideo over de plannen

Projectmanager Ronald van der Ark en beleidsadviseur Ellemijk Marks vertellen over de plannen voor Laakhavens. Zij leggen ook uit wat een ontwikkelvisie en een beeldkwaliteitsplan precies zijn.

Projectleider Boy Verhoef en senior beleidsadviseur Ellemijk Marks vertellen over de plannen voor de buitenruimte in Laakhavens. Zij leggen ook uit wat een buitenruimteplan precies is.

Vanaf 2023 worden de 1e grote bouwprojecten in de Laakhavens uitgevoerd. Vanaf dat moment start een werkgroep om regelmatig te praten over de ontwikkelingen in het gebied. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan een e-mail naar projectenlaakhaven@denhaag.nl.

Heeft u vragen over de veranderingen in de Laakhavens? Stuur dan een e-mail naar projectenlaakhaven@denhaag.nl.