Ontwikkelingen in omgeving Den Haag Centraal

Een levendige plek om te wonen, werken en ontspannen.

Fietser op OV-fiets bij fietsenstalling Koningin Julianaplein.
Luchtfoto van de omgeving Den Haag Centraal.
Impressie van nieuwe omgeving Den Haag Centraal.
Wit gebouw met bruine ramen op de Bezuidenhoutseweg 50.
Impressie haven Prinsessegracht.
Impressie met flats van het Koningin Julianaplein.
Impressie van het Koningin Julianaplein.
Impressie van woontorens The Roofs.

Omgeving Den Haag Centraal is het gebied van de Utrechtsebaan tot het Spui. En van de Bezuidenhoutseweg en het Prins Bernhardviaduct tot aan de Ammunitiehaven. De gemeente wil het gebied rondom Den Haag Centraal veranderen in een levendig gebied. Een gebied waar mensen prettig wonen, werken en ontspannen.  Er komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. En meer plekken om te ontspannen, met meer ruimte voor groen. Ook komen er betere verbindingen voor de voetganger, fietser en de ov-reiziger.

Kaart gebied Den Haag Centraal en omgeving

Kaart gebied Centraal Station en omgeving

Projecten op de kaart

 1. Gebied voor ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan omgeving Den Haag Centraal. Plannen voor omgeving Den Haag Centraal.
 2. Utrechtsebaan. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een stadspark op de overkapping over de Utrechtsebaan en versmalling Prins Clauslaan.
 3. Overbouwing sporen. Onderzoek naar de mogelijkheden om het spooremplacement te overbouwen met daarop ruimte voor gebouwen en groen en te laten aansluiten op Bezuidenhout-West, Rivierenbuurt en het centrum.
 4. Schedeldoekshaven. Herontwikkeling van onder meer de het Prins Bernhardviaduct, het Terminalgebouw, Spui 184. Met meer voorzieningen en meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Omgeving Schedeldoekshaven: herinrichting.
 5. Koningscorridor. Doortrekken HOV-lijn CID/Binckhorst richting Scheveningen. Voorlopige Voorkeursvariant voor HOV Binckhorst | Mobiliteit CID-Binckhorst.
 6. Herinrichting kruising Rijnstraat – Bezuidenhoutseweg.
 7. Bellevue. Herontwikkeling woningen, kantoren en voorzieningen. Bellevue-locatie: plan voor bouw woningen en kantoren.
 8. Koningin Julianaplein. Appartementengebouwen met ook horeca en winkels. Het plein krijgt een groene invulling met een paviljoen. Nieuwbouw op Koningin Julianaplein.
 9. Herontwikkeling locatie Koninklijke Bibliotheek. Nieuwbouw Koninklijke Bibliotheek.
 10. Inrichting openbare ruimte Maria Stuartplein. The Roofs en inrichten openbare ruimte Maria Stuartplein
 11. Overkapping A12 bij Maria Stuartplein. Overkapping deel Utrechtsebaan bij Maria Stuartplein
 12. Bezuidenhoutseweg 50. Herontwikkeling appartementen en kantoren. Bezuidenhoutseweg 50: plan voor bouw appartementen en kantoren.
 13. Beatrixkwartier. De gemeente werkt aan een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan voor het Beatrixkwartier en Utrechtsebaan. Plannen voor Beatrixkwartier en Utrechtsebaan.

Nieuwsbrief Central Innovation District

Er gebeurt veel in het CID. De digitale nieuwsbrief verschijnt 6 tot 10 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen.

Meld u aan

Wat is er al gedaan?

 1. 14 juni 2023 – Mobiliteit omgeving Den Haag Centraal

  De gemeente organiseerde op woensdagavond 14 juni 2023 een bijeenkomst over mobiliteit (verkeer) in en rondom station Den Haag Centraal. De bijeenkomst was bij ZZIIN aan Koningin Juliaplein 10.

  Programma

  Tijdens de bijeenkomst ging de gemeente verder met u in gesprek over de verkeerstructuur en het stratenplan. En wat de gevolgen hiervan zijn voor de automobilist, fietser en wandelaar in het gebied van de ontwikkelvisie. En de wijken eromheen. Tijdens de bijeenkomst kon u ook het voorlopig ontwerp van de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat bekijken.

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 2. 25 mei 2023 – Themagesprekken omgeving Den Haag Centraal

  Op donderdag 25 mei kon u uw mening geven over verschillende onderwerpen in de omgeving van Den Haag Centraal. U kon als groep, per onderwerp, een advies geven. Dit advies gebruikt de gemeente voor de toekomstplannen van het gebied.

  4 themagesprekken

  De gemeente organiseerde gesprekken over 4 onderwerpen. Bij 2 onderwerpen vraagt de gemeente naar uw wensen en ideeën. Bij de andere 2 onderwerpen vraagt de gemeente u om, als groep, advies te geven over een bepaalde plek in het CID.  

  U kon meedenken en meepraten over de volgende 4 thema’s:

  Thema 1 – Een groene en duurzame omgeving (mening geven/raadplegen)
  Hoe gaan we om met de stijgende temperatuur in de stad? Hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor groen en het opvangen van water?  

  Thema 2 – Opnieuw inrichten van Schedelsdoekshaven/Ammunitiehaven (mening geven/raadplegen)
  De gemeente heeft twee ontwerpen voor de omgeving gemaakt. Wat vindt u daarvan? Welke voordelen en nadelen ziet u?

  Thema 3 – Een leefbare omgeving (meedenken/advies geven) 
  Hoe zorgen we dat het Anna van Buerenplein en het nieuwe plein aan de tijdelijke Tweede Kamer een levendige omgeving wordt in de middag en avond?

  Thema 4 – Het opnieuw inrichten van kruising Theresiastraat en Prins Clauslaan (meedenken/advies geven) 
  Hoe kunnen we dit kruispunt opnieuw inrichten? Hoe maken we het veilig voor het verkeer? Hoe geven we meer ruimte aan fietsers en voetgangers?

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 3. 16 mei 2023 – CID Dag

  De gemeente ging weer met u in gesprek tijdens de eerste CID Dag van 2023. Deze dag is een vervolg op de CID Dagen van oktober 2022. Bewoners, gebruikers en ondernemers gaven toen aan meer te willen weten over voorzieningen en verkeer (mobiliteit) in het gebied. Hoe gaat de gemeente daarmee om als er veel woningen en mensen bij komen in de toekomst? De bijeenkomst was op 16 mei van 19.00 – 21.30 in het stadhuis.

  Programma

  1. 18.30 – 19.00 uur | Inloop
  2. 19.00 – 19.30 uur | Inleiding

   De CID Dag gaat van start! Bert Kassies, programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID, praat u bij over de laatste ontwikkelingen. Waar is de laatste maanden aan gewerkt en wat zijn de plannen voor de toekomst?  

  3. 19.30 – 20.15 uur | Voorzieningenonderzoek CID

   Om in het gebied prettige en leefbare buurten te laten ontstaan, is het belangrijk dat er naast woningen ook voldoende voorzieningen en groen komen. Het Voorzieningenonderzoek CID geeft inzicht in welke voorzieningen, zoals zorg- en cultuurorganisaties, scholen, parken en horeca, waar een plek kunnen krijgen in het CID.  

   De gemeente legt uit wat de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe zijn en wat dit betekent voor de toekomstplannen in het CID. De gemeente is benieuwd naar uw reactie. Ook kunt u vragen stellen. 

  4. 20.15 – 20.30 uur | Pauze

   De koffie en thee staat klaar. Medewerkers van de gemeente staan bij de maquette om uw vragen te beantwoorden.  

  5. 20.30 – 21.30 uur | Stappen en trappen in het CID

   Mobiliteit (verkeer) is een belangrijk onderwerp in Den Haag. Want er wonen en werken steeds meer mensen in de stad. Om de stad ook in de toekomst leefbaar, veilig en bereikbaar te houden is het belangrijk om anders te kijken naar verkeer. Voor het CID betekent dit, dat er meer ruimte komt voor lopen, fietsen en openbaar vervoer. 

   Na een paar korte sprekers gaat u in groepen rondom kaarten in gesprek over lopen en fietsen in het CID. Hoe wilt u een loop- of fietsroute ervaren? Wat wilt u onderweg tegenkomen? Er wordt afgesloten met een terugkoppeling. Uw ideeën en wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in de toekomstplannen.  

  6. 21.30 – 22.00 uur | Afsluiting en borrel

   De CID Dag sluit af bij de maquette met een borrel. U kunt dan andere deelnemers zoals bewoners, ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente ontmoeten. 

  Nieuwsbrief CID

  Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

 4. 11 mei 2023 – Online bijeenkomst plannen omgeving Den Haag Centraal

  De gemeente ging weer met u in gesprek tijdens de eerste CID Dag van 2023. Deze dag is een vervolg op de CID Dagen van oktober 2022. Bewoners, gebruikers en ondernemers gaven toen aan meer te willen weten over voorzieningen en verkeer (mobiliteit) in het gebied. Hoe gaat de gemeente daarmee om als er veel woningen en mensen bij komen in de toekomst? De gemeente wilde hier graag met u over praten op 16 mei. De bijeenkomst was van 19.00 – 21.30 in het stadhuis.

  Programma

  1. 18.30 – 19.00 uur | Inloop
  2. 19.00 – 19.30 uur | Inleiding

   De CID Dag gaat van start! Bert Kassies, programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID, praat u bij over de laatste ontwikkelingen. Waar is de laatste maanden aan gewerkt en wat zijn de plannen voor de toekomst?  

  3. 19.30 – 20.15 uur | Voorzieningenonderzoek CID

   Om in het gebied prettige en leefbare buurten te laten ontstaan, is het belangrijk dat er naast woningen ook voldoende voorzieningen en groen komen. Het Voorzieningenonderzoek CID geeft inzicht in welke voorzieningen, zoals zorg- en cultuurorganisaties, scholen, parken en horeca, waar een plek kunnen krijgen in het CID.  

   De gemeente legt uit wat de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe zijn en wat dit betekent voor de toekomstplannen in het CID. De gemeente is benieuwd naar uw reactie. Ook kunt u vragen stellen. 

  4. 20.15 – 20.30 uur | Pauze

   De koffie en thee staat klaar. Medewerkers van de gemeente staan bij de maquette om uw vragen te beantwoorden.  

  5. 20.30 – 21.30 uur | Stappen en trappen in het CID

   Mobiliteit (verkeer) is een belangrijk onderwerp in Den Haag. Want er wonen en werken steeds meer mensen in de stad. Om de stad ook in de toekomst leefbaar, veilig en bereikbaar te houden is het belangrijk om anders te kijken naar verkeer. Voor het CID betekent dit, dat er meer ruimte komt voor lopen, fietsen en openbaar vervoer. 

   Na een paar korte sprekers gaat u in groepen rondom kaarten in gesprek over lopen en fietsen in het CID. Hoe wilt u een loop- of fietsroute ervaren? Wat wilt u onderweg tegenkomen? Er wordt afgesloten met een terugkoppeling. Uw ideeën en wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in de toekomstplannen.  

  6. 21.30 – 22.00 uur | Afsluiting en borrel

   De CID Dag sluit af bij de maquette met een borrel. U kunt dan andere deelnemers zoals bewoners, ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente ontmoeten. 

  Nieuwsbrief CID

  Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het CID? Meld u aan voor de nieuwsbrief Central Innovation District. 

 5. 18 april 2023 – Inloopbijeenkomst omgeving Den Haag Centraal

  De gemeente vertelde tijdens de inloopbijeenkomst waarom en hoe zij samen met bewoners werkt aan een ontwikkelvisie en een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Ook vroeg de gemeente uw mening over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld over de verbinding tussen de Rivierenbuurt en het Centrum. En over hoe de gebouwen, straten en pleinen in het gebied eruit moeten komen te zien. U kon de maquette bekijken en een presentatie volgen. De presentatie was op dinsdag 18 april 2023 om 19.00 en 20.00 uur.

  Presentatie

  De projectmanager en stedenbouwkundige gaven 2 keer (dezelfde) presentatie over de plannen. De presentatie was om 19.00 en 20.00 uur.

  Verder meepraten

  Bij de presentatie stond ook de maquette van het Central Innovation District (CID). Hier staat bij hoe het gebied in de toekomst zou kunnen veranderen. Ook kon u hier uw ideeën en wensen opschrijven. En vertellen over welke onderwerpen u verder wilt praten tijdens de volgende bijeenkomst in mei 2023.

  Lees meer over de plannen voor omgeving Den Haag Centraal

 6. 13, 14, 15 oktober 2022 – CID Dagen: informatiemarkt met maquette, werkateliers, presentaties en prijsvraag

  De gemeente Den Haag wil met (toekomstige) bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek om samen de toekomstplannen voor de deelgebieden beter te maken. Het gaat om de plannen voor de omgeving Den Haag Centraal, Laan van NOI, Beatrixkwartier-Utrechtsebaan, Schenk en Laakhavens. Dit doet ze door onder andere tijdens de CID Dagen zoveel mogelijk wensen en ideeën te verzamelen.

  Kijk op denhaag.nl/ciddagen voor het programma van 2022. Alle wensen en ideeën die zijn verzameld leest u in de verslagen. Of lees het digitale tijdschrift met video’s over de plannen per buurt, interviews met bezoekers en de verslagen van de bijeenkomsten.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.

Nieuwsbrief Central Innovation District

Er gebeurt veel in het CID. De digitale nieuwsbrief verschijnt 6 tot 10 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen.

Meld u aan