Project

Verlengde Velostrada

Gestart door Gemeente Den Haag en het Rijk

Nu

Geen goede verbinding tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg

Straks

Nieuwe fiets- en wandelroute tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg

Wat

Tussen de gemeentes Den Haag en Leidschendam-Voorburg komt een nieuwe fiets- en wandelroute. Met de aanleg van deze route kunnen fietsers en wandelaars straks veilig het spoor en de A12 oversteken. En langs het spoor naar hun bestemming fietsen of lopen.

Waar

De route loopt vanaf de Rijswijkseweg parallel aan het spoor door Binckhorst Noord tot voorbij station Laan van NOI in Voorburg.

Waarom

De gemeente Den Haag werkt samen met rijk en regio aan het verbeteren van de bereikbaarheid voor het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst. Naast een goede openbaar vervoer verbinding zijn er ook andere maatregelen die zorgen voor een betere bereikbaarheid. 1 van die maatregelen is de Verlengde Velostrada.

Wie

De Verlengde Velostrada is onderdeel van een pakket van mobiliteitsmaatregelen voor CID-Binckhorst. Rijk en regio investeren samen in dit pakket. De partijen zijn:

  • gemeente Den Haag
  • gemeenten Leidschendam-Voorburg
  • ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
  • provincie Zuid-Holland
  • metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Impressie Verlengde Velostrada

Planning

De bouw van de Verlengde Velostrada start in 2025. Naar verwachting is de route in 2027 klaar.

Ontwerp en uitvoering

Het ontwerp en de uitvoering van De Verlengde Velostrada gebeurt in 3 delen (schakels):

  • Schakel 1: loopt van de Rijswijkseweg tot de Binckhorstlaan. Onderdeel hiervan is een nieuwe brug over de Trekvliet.
  • Schakel2: loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI, over de A12 en over het spoor Den Haag Centraal-Utrecht.
  • Schakel 3: verbindt schakel 1 en 2 met elkaar met een brug over de Binckhorstlaan heen. Dit stuk wordt gemaakt als de nieuwe tramlijn langs de Binckhorstlaan daar klaar is.

Ontwerp schakel 2

Schakel 2 loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI. Er komt een nieuw viaduct over de spoorlijn. Bij dit nieuwe viaduct komt ook een fijne verblijfsplek met bomen, gras en planten. Deze plek krijgt een parkachtige uitstraling. Over de A12 wordt een nieuw fiets- en voetpad op het bestaande viaduct aangelegd. Aan het eind van de spoordijk rijden fietsers Voorburg in en volgen daar de bestaande wegen. Deze wegen worden ingericht als fietsstraat.

Meer informatie

Lees meer over de Verlengde Velostrada op De Binckhorst bereikbaar | Mobiliteit CID-Binckhorst.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.