Op het platform www.projecten.denhaag.nl (hierna: het platform) wordt door verschillende partners van de gemeente informatie geplaatst. Alle partijen die informatie plaatsen op het platform doen dit met de grootst mogelijke zorg en doen er alles aan de informatie actueel en juist te houden.

De gemeente garandeert echter niet dat de inhoud van het platform volledig en juist is. Mocht u op dit platform een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stelt de gemeente uw reactie bijzonder op prijs.

U kunt dit laten weten via het contactformulier.

Antwoordprocedure

Reacties die worden ingediend per e-mail of met behulp van het webformulier worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dat betekent dat u uiterlijk binnen een termijn van 6 tot 8 weken een reactie van de gemeente kan verwachten.

Privacy

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de gemeente.

Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van het platform en al zijn onderdelen (waaronder fora) zijn gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Content van derden

Het is mogelijk dat het platform applicaties, content en/of diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van het platform. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Beveiliging systemen

De gemeente spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De gemeente legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van het platform, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Aansprakelijkheid

De informatie op dit platform is alleen bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op het platform worden ontleend. De gemeente is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op het platform, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van het platform die zouden zijn ingegeven door de op het platform geplaatste informatie.