Project

Toekomstplan voor Laan van NOI

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Een gebied met vooral kantoren, weinig voorzieningen, veel onbenutte ruimte en weinig groen

Straks

Een aantrekkelijk gebied met nieuwe woningen, kantoren, voorzieningen en meer groen. En een nieuw station.

Wat

De gemeente werkt aan een plan voor de toekomst voor Laan van NOI (Laan van Nieuw Oost-Indië). Hierin staan afspraken over de toekomst van het gebied. Bijvoorbeeld over hoe de buitenruimte eruit moet komen te zien. En de voorwaarden voor toekomstige projecten. Op dit moment werkt de gemeente aan een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan.

Waar

Laan van NOI.

Waarom

Laan van NOI heeft vooral veel kantoren en veel onbenutte ruimte. De gemeente wil het gebied veranderen in een levendige plek. Zodat het ook prettig wordt om er te wonen en ontspannen. Den Haag groeit. Daarom maakt de gemeente plannen voor het gebied. Zodat Laan van NOI een leefbare en fijne plek blijft.

Wie

Gemeente Den Haag.

Planning

  1. Stap voltooidVooronderzoek 2019

    De gemeente maakte in 2019 een gebiedsagenda met de plannen voor omgeving station Laan van NOI. Lees meer via Gebiedsagenda’s drie prioritaire gebieden CID Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl) (RIS301329).

  2. Stap voltooidOnderzoeken 2022

    De gemeente organiseerde bijeenkomsten over thema’s uit de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan. Bekijk de verslagen onder het kopje Downloads onderaan deze pagina. Informatie over de bijeenkomsten vindt u onder het kopje Doe mee bovenaan deze pagina.

    • 18 mei 2022: startbijeenkomst ‘Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI en Spoorzone van Alphenstraat’. Georganiseerd door gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg en NS Stations. Kijk voor meer informatie op www.spoorzone-vanalphenstraat.nl. Of bekijk het verslag van de startbijeenkomst 18 mei 2022.
    • 14 en 15 oktober 2022: de CID-dagen met bijeenkomsten over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.
  3. Stap voltooidPlan maken 2023-2024

    De gemeente werkt de plannen voor omgeving Laan van NOI uit in de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

    Let op: de planning kan veranderen. Op dit moment verwerkt de gemeente de eerder opgehaalde wensen, ideeën en meningen. Door te weinig personeel bij de gemeente heeft het maken van de visie vertraging. Is er meer bekend over het vervolg, dan wordt de planning op deze pagina bijgewerkt.

  4. Huidige stapOnderzoeken 2024

    De gemeente organiseert naar verwachting voor de zomer van 2024 een vervolgbijeenkomst over de ontwikkelvisie voor Laan van NOI. Tijdens de bijeenkomst vertelt de gemeente over de reacties in 2022. En hoe deze tot nu toe zijn verwerkt. Ook is de gemeente benieuwd naar de onderwerpen waarover u verder wilt praten. Is de planning bekend, dan stuurt de gemeente een uitnodiging naar de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

  5. Aankomende stapPlan maken 4e kwartaal 2024
    • De gemeente werkt de plannen voor Laan van NOI uit in de ontwikkelvisie.
    • Het college van burgemeester en wethouders stuurt de ontwikkelvisie naar de gemeenteraad.
  6. Aankomende stapBesluiten 1e kwartaal 2025
    • Het college van burgemeester en wethouders stuurt de ontwikkelvisie naar de gemeenteraad. 
    • De gemeenteraad neemt een besluit over de ontwikkelvisie. 

Meedenken en meepraten

De gemeente maakt de plannen graag samen met u. Daarom organiseert de gemeente verschillende bijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en mee te praten. Alle ideeën, wensen, zorgen en meningen krijgen zoveel mogelijk een plek. Bekijk de geplande bijeenkomsten.

Ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan

De gemeente maakt eerst een ontwikkelvisie. Dit document beschrijft de toekomst van omgeving Laan van NOI. Hierin staat in grote lijnen hoe de ruimte en de kwaliteit van het gebied moet worden. In de ontwikkelvisie komen ook de regels voor het ontwikkelen van de Spoorzone Van Alphenstraat. Dit is de strook grond langs de Van Alphenstraat aan de Voorburgse kant van het station.

Ook maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat het toekomstige karakter van de omgeving. Zoals hoe de gebouwen (architectuur) en de buitenruimte eruit moeten zien. In deze plannen staan ook de voorwaarden (kaders) waaraan toekomstige projecten moeten voldoen. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

Ontwikkelstrategie en buitenruimteplan

Daarna maakt de gemeente een ontwikkelstrategie. Dit document beschrijft hoe de gemeente de plannen uitvoert. Zoals de middelen die de gemeente inzet om omgeving Laan van NOI te kunnen ontwikkelen. En de gemeente maakt een buitenruimteplan. Hierin staat het toekomstige karakter van de openbare ruimte. Zoals hoe de buitenruimte wordt gebruikt, onderhouden en beheerd. En de voorwaarden (kaders) waaraan toekomstige openbare ruimte projecten moeten voldoen. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over de ontwikkelstrategie en het buitenruimteplan.

Video over de plannen omgeving station Laan van NOI

Projectmanager Kai Liang en stedenbouwkundige Catelijne Elissen vertellen in een video wat de plannen zijn voor omgeving Laan van NOI. Zij leggen ook uit wat een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan is. En waarom de gemeente deze plannen graag met u samen wil maken.

Geplande evenementen

Wat komt eraan?

  1. Voor zomer 2024 – Vervolgbijeenkomst Ontwikkelvisie Laan van NOI

    De gemeente organiseert naar verwachting voor de zomer van 2024 een vervolgbijeenkomst over de toekomst voor het stationsgebied Laan van NOI. Is de planning bekend, dan stuurt de gemeente een uitnodiging naar de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

    In mei 2022 startte de gemeente de participatie over de plannen (ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan) met een startbijeenkomst. Op 14 en 15 oktober 2022 waren er bijeenkomsten. Door te weinig personeel bij de gemeente lag het project stil.

    In 2024 komen nieuwe bijeenkomsten over thema’s uit de ontwikkelvisie. Zodat de plannen afgemaakt kunnen worden. Tijdens de vervolgbijeenkomst vertelt de gemeente over de reacties in 2022. En hoe deze tot nu toe zijn verwerkt. Ook is de gemeente benieuwd naar de onderwerpen waarover u verder wilt praten.

    Lees meer over het project en de verslagen van 2022 op de pagina Toekomstplan voor Laan van NOI – Projecten – Den Haag.

  2. September-oktober 2024 – Themagesprekken Ontwikkelvisie Laan van NOI

    De gemeente organiseert gesprekken over verschillende onderwerpen uit de ontwikkelvisie. Bij sommige onderwerpen vraagt de gemeente naar uw wensen en ideeën. Bij andere onderwerpen vraagt de gemeente om, als groep, advies te geven. Dit advies gebruikt de gemeente voor de toekomstplannen van het gebied.

    Zodra de onderwerpen en planning van de participatiemomenten bekend is, stuurt de gemeente een uitnodiging naar de omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. U vindt de planning u op de website onder ‘Doe mee’.

    Lees meer over het project en de verslagen op de pagina: Toekomstplan voor Laan van NOI – Projecten – Den Haag

Wilt u meer weten over het project? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.