Project

Herinrichten openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone HS

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Weinig groen in de openbare ruimte

Straks

Groene buitenruimte rondom de Haagse Hogeschool en station Hollands Spoor

Wat

Er komt meer groen in de openbare ruimte van het Campuskwartier en de Spoorzone HS.  

Waar

Gebied rondom de Haagse Hogeschool en station Hollands Spoor (Waldorpstraat-Oost).

Waarom

De buitenruimte in Laakhavens Hollands Spoor wordt groener. Door de motie ‘Versnel ontwikkeling groene buitenruimte Laakhavens (RIS312710)’ besloot de gemeente zo snel mogelijk te starten met de vergroening van het gebied. Het Campuskwartier en Spoorzone HS biedt hiervoor mogelijkheden.

Wie

Gemeente Den Haag

Haagse Hogeschool en gebied rond station Den Haag Hollands Spoor

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2022
  • De gemeente maakte in 2022 het 1e schetsontwerp voor het gebied. Het ontwerp paste niet goed bij de ondergrond. Daarom besloot de gemeente het ontwerp voor de Campuszone en Spoorzone HS tegelijkertijd te maken.
 2. Stap voltooidOntwerpen 2022
  • De gemeente werkte het schetsontwerp voor het Campuskwartier en de Spoorzone HS verder uit.
 3. Stap voltooidOnderzoeken 2e kwartaal 2024

  De gemeente organiseert bijeenkomsten over de herinrichting. Informatie over de bijeenkomsten vindt u onder het kopje Doe mee bovenaan deze pagina..

  • De gemeente organiseert participatiebijeenkomsten over het schetsontwerp voor het Campuskwartier en Spoorzone HS. Inwoners en belanghebbenden kunnen hun ideeën, meningen, wensen en zorgen delen. De gemeente gebruikt dit om de plannen verder uit te werken.
 4. Stap voltooidOntwerpen 3e kwartaal 2024
  • De gemeente werkt verder aan het voorlopig ontwerp.
 5. Stap voltooidOnderzoeken 4e kwartaal 2024

  De gemeente organiseert bijeenkomsten over de herinrichting. Informatie over de bijeenkomsten vindt u onder het kopje Doe mee bovenaan deze pagina.

  • De gemeente organiseert een slotbijeenkomst en laat zien wat zij met uw inbreng heeft gedaan. En de gemeente presenteert de schetsontwerpen op hoofdlijnen. Hier kunt u op reageren.
 6. Stap voltooidBesluiten 1e kwartaal 2025
  • Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders in het 1e kwartaal van 2025 een besluit over het voorlopig ontwerp.
 7. Stap voltooidInspraak 1e kwartaal 2025
  • Naar verwachting ligt het voorlopig ontwerp 6 weken ter inzage. U kunt de plannen bekijken en hierop reageren (zienswijze).
 8. Stap voltooidBesluiten 2e kwartaal 2025
  • Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het 2e kwartaal van 2025 een besluit over het voorlopig ontwerp.
 9. Stap voltooidUitvoeren 2025
  • Als het voorlopig ontwerp wordt vastgesteld, kan naar verwachting in 2025 de herinrichting starten.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Geplande evenementen

Wat komt eraan?

 1. 2e kwartaal 2024 – Participatie Herinrichting openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone Hollands Spoor

  De 1e stappen om het onderwerp te bespreken met de omgeving zijn al gezet. Bij eerdere participatiemomenten haalde de gemeente al veel wensen en ideeën op over de inrichting van de openbare ruimte.

  Op basis van die wensen en ideeën maakte de gemeente al schetsontwerpen. De gemeente gaat samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden verder met het uitwerken van wensen en ideeën. Deze worden verwerkt in een aangepast schetsontwerp. Tijdens de participatiebijeenkomsten mag u verder meedenken over thema’s zoals mobiliteit en (fiets)parkeren, groen en waterinrichting, veiligheid en voorzieningen. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden ontvangen een uitnodiging voor de participatiebijeenkomsten. De verwachting is dat u in het voorjaar een uitnodiging krijgt. Zodra de planning bekend is vindt u op deze pagina meer informatie en data van de participatiebijeenkomsten. 

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor

 2. 4e kwartaal 2024 – Slotbijeenkomst Herinrichting openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone Hollands Spoor

  Tijdens de slotbijeenkomst laat de gemeente zien wat er met uw inbreng en die van de omgeving is gedaan tijdens het participatieproces. En vertelt zij hoe zij dit gaat verwerken. De gemeente presenteert de schetsontwerpen op hoofdlijnen. De verwachting is dat u na de zomer een uitnodiging ontvangt voor de slotbijeenkomst. U kunt tijdens de bijeenkomst reageren op de schetsontwerpen en uw mening delen. De gemeente gaat hierover graag met u in gesprek. Zodra de planning bekend is kunt u op deze pagina meer informatie vinden en de datum van de slotbijeenkomst. 

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar cid@denhaag.nl.