Project

Herinrichten openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone HS

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Weinig groen in de openbare ruimte

Straks

Groene buitenruimte rondom de Haagse Hogeschool en station Hollands Spoor

Wat

Er komt meer groen in de openbare ruimte van het Campuskwartier en de Spoorzone HS. En meer ruimte om te wandelen, fietsen, ontmoeten en ontspannen.

Waar

Gebied rondom de Haagse Hogeschool tot aan de ingang van station Hollands Spoor.

Waarom

Rondom station Hollands Spoor en langs de Verheeskade en Waldorpstraat komen veel nieuwe woningen, kantoren en ruimte voor voorzieningen. Omdat het steeds drukker wordt, is een veilige, aantrekkelijke en groene openbare ruimte belangrijk. Het gebied rond de Haagse Hogeschool verandert in een groene stadscampus. Met een betere verbinding tussen de ingang van het station en de rest van de stad. Zodat het een plek is waar studenten, bewoners, gebruikers en reizigers elkaar prettig kunnen ontmoeten en ontspannen. 

Wie

Gemeente Den Haag

Haagse Hogeschool en gebied rond station Den Haag Hollands Spoor

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2022
  • De gemeente maakte in  2022 het 1e eerste schetsontwerp voor het gebied rondom de Haagse Hogeschool. Het schetsontwerp paste niet goed bij de ondergrond. Ook stond de herinrichting van de Waldopstraat-Oost nog niet in het plan. De gemeente breid Het schetsontwerp voor het Campuskwartier later uit met een ontwerp voor Waldorpstraat-Oost.
 2. Stap voltooidOntwerpen januari 2024
  • De gemeente werkte het schetsontwerp voor het Campuskwartier en de Spoorzone HS verder uit.
 3. Stap voltooidOnderzoeken 2e kwartaal – 4e kwartaal 2024
  • De gemeente organiseert bijweenkomsten over het ontwerp voor de openbare ruimte van het Campuskwartier en Spoorzone HS. Inwoners, ondernemers, gebruikers en belanghebbenden kunnen dan ideeën, meningen, wensen en zorgen delen. De gemeente gebruikt dit om het ontwerp verder uit te werken. Wanneer bekend is wanneer de bijeenkomsten zijn leest u dat op deze pagina.
 4. Stap voltooidOnderzoeken 2e kwartaal 2025
  • De gemeente organiseert een slotbijeenkomst. De gemeente laat zien wat er met uw inbreng is gedaan. En de gemeente presenteert het voorlopig ontwerp. Hier kunt u op reageren.
 5. Stap voltooidBesluiten 3e kwartaal 2025
  • Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders in het 3e kwartaal van 2025 een besluit over het voorlopig ontwerp.
 6. Stap voltooidInspraak 4e kwartaal 2025
  • Naar verwachting ligt het voorlopig ontwerp in het 4e kwartaal 2025 ter inzage voor een periode van 6 weken. U kan het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze).
 7. Stap voltooidBesluiten 4e kwartaal 2025
  • Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het 4e kwartaal van 2025 een besluit over het voorlopig ontwerp.
 8. Stap voltooidUitvoeren 2026
  • Als het voorlopig ontwerp wordt vastgesteld, kan naar verwachting in 2026 de herinrichting starten.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Geplande evenementen

Wat komt eraan?

 1. 2e kwartaal 2024 – Participatie Herinrichting openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone Hollands Spoor

  De 1e stappen om het onderwerp te bespreken met de omgeving zijn al gezet. Bij eerdere participatiemomenten haalde de gemeente al veel wensen en ideeën op over de inrichting van de openbare ruimte.

  Op basis van die wensen en ideeën maakte de gemeente al schetsontwerpen. De gemeente gaat samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden verder met het uitwerken van wensen en ideeën. Deze worden verwerkt in een aangepast schetsontwerp. Tijdens de participatiebijeenkomsten mag u verder meedenken over thema’s zoals mobiliteit en (fiets)parkeren, groen en waterinrichting, veiligheid en voorzieningen. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden ontvangen een uitnodiging voor de participatiebijeenkomsten. De verwachting is dat u in het voorjaar een uitnodiging krijgt. Zodra de planning bekend is vindt u op deze pagina meer informatie en data van de participatiebijeenkomsten. 

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor

 2. 4e kwartaal 2024 – Slotbijeenkomst Herinrichting openbare ruimte Campuskwartier en Spoorzone Hollands Spoor

  Tijdens de slotbijeenkomst laat de gemeente zien wat er met uw inbreng en die van de omgeving is gedaan tijdens het participatieproces. En vertelt zij hoe zij dit gaat verwerken. De gemeente presenteert de schetsontwerpen op hoofdlijnen. De verwachting is dat u na de zomer een uitnodiging ontvangt voor de slotbijeenkomst. U kunt tijdens de bijeenkomst reageren op de schetsontwerpen en uw mening delen. De gemeente gaat hierover graag met u in gesprek. Zodra de planning bekend is kunt u op deze pagina meer informatie vinden en de datum van de slotbijeenkomst. 

  Bekijk voor meer informatie de pagina: Toekomstplan voor Laakhavens Hollands Spoor

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar cid@denhaag.nl.