Project

Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa)

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Plek van voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Straks

Een gebouw met woningen, kantoren en voorzieningen voor de hele buurt

Wat

Op de plek van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa) komen 2 gebouwen. De gebouwen krijgen allebei 2 torens van maximaal 75 meter hoog. Hierin komen woningen, kantoren en voorzieningen voor de hele buurt.

Waar

Anna van Hannoverstraat, naast station Laan van NOI.

Waarom

De eigenaar van het SoZa-gebouw wil deze plek graag ontwikkelen. Het plan voor de herontwikkeling levert een grote bijdrage aan de aanpak van de woningnood en de economische groei van de stad.

Wie

Ontwikkelaar VORM Ontwikkeling en gemeente Den Haag.

Planning

 1. Stap voltooidOnderzoeken 2019-2020
  • De eigenaar/ontwikkelaar van het gebouw nodigde iedereen die in de omgeving woont, werkt of een ander belang heeft, uit voor verschillende bijeenkomsten. Dit om mee te denken over de plannen. De ideeën zijn als het kon verwerkt in het Planuitwerkingskader (PUK).
 2. Stap voltooidPlan maken 4e kwartaal 2021
 3. Stap voltooidBesluiten 4e kwartaal 2021
 4. Stap voltooidPlan maken 2022
  • mei en juni 2022: bijeenkomsten van de klankbordgroep over het bouwplan
  • 6 juli 2022: informatiebijeenkomst over de resultaten van het overleg met de klankbordgroep over het bouwplan
  • 14 december 2022: bijeenkomst van de klankbordgroep over het beeldkwaliteitsdocument
 5. Stap voltooidInspraak 1e en 2e kwartaal 2023
  • 16 maart tot en met 26 april 2023: Het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) lagen ter inzage voor inspraak. U kon de plannen bekijken en hierop reageren (zienswijze)
  • 30 maart 2023: Inloopbijeenkomst over het ontwerp-bestemmingsplan, het milieueffectrapport (MER) en het beeldkwaliteitsdocument
  • 31 mei tot en met 10 juli 2023: Het ontwerp-beeldkwaliteitsdocument lag ter inzage voor inspraak. U kon het document bekijken en hierop reageren (zienswijze)
 6. Stap voltooidBesluiten 2023
 7. Stap voltooidVoorbereiden December 2023
  • Na vaststelling van het bestemmingsplan, het milieueffectrapport (MER) en het beeldkwaliteitsdocument kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen en de bouw voorbereiden.
 8. Huidige stapOntwerpen juli – oktober 2024
  • 3 juli 2024: De gemeente organiseert een startbijeenkomst over het ontwerp voor de openbare ruimte rondom het nieuwe SoZa-gebouw. Tijdens de bijeenkomst laat de gemeente het eerste schetsontwerp zien dat na participatiebijeenkomsten in 2022 is gemaakt. En legt de gemeente uit welke vragen er nog liggen voor het ontwerp. U kunt hierop reageren. U kunt zich ook aanmelden voor de ontwerpateliers (workshops). De gemeente organiseert deze in het najaar. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: Startbijeenkomst participatie Beatrixkwartier en Bezuidenhout-West, Laan van NOI en openbare ruimte SoZa.
  • Najaar 2024: De gemeente organiseert samen met de ontwerper van de buitenruimte ontwerpateliers (workhops). Samen denken ze na over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het ontwerp van de openbare ruimte. De ontwerper gebruikt de wensen, ideeën en adviezen om van het schetsontwerp een concept voorlopig ontwerp te maken. Wanneer de datum bekend is, vindt u de planning bij het kopje ‘Doe mee’ boven deze pagina.
  • Najaar 2024: Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente zien hoe de wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in het concept voorlopig ontwerp. Wanneer de datum bekend is, vindt u de planning bij het kopje ‘Doe mee’ boven deze pagina.
 9. Aankomende stapInspraak Eind 2024
  • Naar verwachting ligt het voorlopig ontwerp eind 2024 ter inzage voor een periode van 6 weken. U kunt de plannen bekijken en hierop reageren (zienswijze).
 10. Aankomende stapBesluiten 1e kwartaal 2025
  • Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2025 een besluit over het Voorlopig Ontwerp voor de openbare ruimte rondom het nieuwe SoZa-gebouw.
 11. Aankomende stapUitvoeren 4e kwartaal 2024
  • Na het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen de (bouw)werkzaamheden starten. Het gebouw wordt in 2 fasen gebouwd. De gemeente start zo snel als mogelijk met het herinrichten van de openbare ruimte. Zodat de buitenruimte klaar is bij oplevering van de woningen.
 12. Aankomende stapAfgerond 2027-2030
  • Naar verwachting is de 1e fase van de bouw in 2027 klaar en de 2e fase in 2030.

Het plan

Op de plek van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa) komen 2 gebouwen. De gebouwen krijgen allebei 2 torens van maximaal 75 meter hoog.

Sfeerbeeld SoZa. Beeld: Barcode Architects & VORM

Woningen en kantoren

Er komen 1.000 tot 1.200 woningen. De woningen variëren van klein tot groot. Hiervan worden er 30% sociale huurwoningen en 20% middeldure huurwoningen. Verder komen er kantoren voor vooral bedrijven die werken aan internetveiligheid en technologie. Hiermee kan het gebied rond station Laan van NOI verder invulling krijgen als ‘IT Security Campus’.

Sfeerbeeld SoZa. Beeld: Barcode Architects & VORM

Inrichting

 • Op de benedenverdieping is er ruimte voor voorzieningen zoals een huisartsenpost, winkels en horeca.
 • Er komt meer groene ruimte bij de gebouwen. Er komen aantrekkelijke looproutes vanaf het station naar het Beatrixkwartier, de Schenk en de wijk Bezuidenhout.
 • Fietsen en auto’s worden binnen geparkeerd. De gebouwen zijn vooral voor nieuwe bewoners en gebruikers die een eigen auto minder belangrijk vinden. Ze maken gebruik van openbaar vervoer, deelauto’s en fiets.
Sfeerbeeld SoZa. Beeld: Barcode Architects & VORM

Besluiten

VORM Ontwikkeling is de eigenaar van het SoZa-gebouw en wil graag deze plek ontwikkelen. Daarvoor heeft de ontwikkelaar de afgelopen jaren onderzocht wat bewoners en bedrijven op deze plek nodig hebben. Ook de gemeente heeft plannen voor deze plek.

De gemeente beschreef de voorwaarden voor het plan. Die beschrijving heet een Planuitwerkingskader (PUK). De gemeenteraad stelde dit PUK op 16 december 2021 vast. Hierbij zijn voorwaarden aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens.

Het bestemmingsplan, het milieueffectrapport (MER) en het beeldkwaliteitsdocument zijn door de gemeenteraad op 14 december 2023 vastgesteld.

Kijk voor meer informatie over het plan ook op de website SOZA – An uptown district.

Meedenken en inspraak

De ontwikkelaars en de gemeente werken het ontwerp voor het gebied en de gebouwen komende tijd uit. Dit doen ze samen met bewoners. Er is aandacht voor de architectuur en de invulling van de gebouwen.

Klankbordgroepen Bouwplan

Voor het meedenken over het bouwplan organiseerde de ontwikkelaar in mei en juni 2022 bijeenkomsten met klankbordgroepen. In de klankbordgroepen is nagedacht over bijvoorbeeld het gebouw en de openbare ruimte. Over de resultaten was op 6 juli 2022 een bijeenkomst voor iedereen die in de buurt woont. Kijk voor meer informatie over de klankbordgroepen op de website SOZA – Participatie.

Lees het verslag van de bijeenkomsten in het participatieboek.

De voorstellen voor de openbare ruimte gaan alleen over de buitenruimte direct naast de gebouwen. Voor de hele buitenruimte van het stationsgebied maakt de gemeente nog een plan. In het bouwplan van de ontwikkelaar kunnen ook nog aanpassingen nodig zijn. Dit kan als blijkt dat iets niet past in het plan van de gemeente. Of niet past in het bestemmingsplan.

Beeldkwaliteitsdocument

De gemeente heeft met de klankbordgroep voor het bouwplan ook gesproken over het beeldkwaliteitsdocument. Dit document beschrijft hoe de gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld de materialen en kleuren die gebruikt worden. Het beeldkwaliteitsdocument wordt gebruikt door de Welstandscommissie van de gemeente om een omgevingsvergunning te beoordelen.

Ontwerp openbare ruimte

De gemeente werkt in 2024 de plannen voor de openbare ruimte rondom het nieuwe SoZa-gebouw verder uit. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen hierover meedenken.

Downloads

 1. Uitnodiging Startbijeenkomst Participatie 3 juli 2024 (PDF, 138.1 kb)

  download

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Wat komt eraan?

 1. Najaar 2024 – Ontwerpateliers (workshops) openbare ruimte rondom nieuw SoZa-gebouw

  De gemeente organiseert samen met de ontwerper van de buitenruimte ontwerpateliers (workshops). Samen denken ze na over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wanneer de datum bekend is, vindt u de planning bij het kopje ‘Doe mee’ bovenaan de pagina.

  Kijk voor meer informatie op de projectpagina: Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa) – Projecten – Den Haag

 2. Najaar 2024 – Laatste bijeenkomst openbare ruimte rondom nieuw SoZa-gebouw

  Tijdens de laatste bijeenkomst laat de gemeente zien hoe de wensen, ideeën en adviezen zijn verwerkt in het concept voorlopig ontwerp. Zodra de datum bekend is, vindt u de planning op de website onder ‘Doe mee’.

  Kijk voor meer informatie op de projectpagina: Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa) – Projecten – Den Haag

Wat is er al gedaan?

 1. 30 maart 2023 – Inloop bestemmingsplan, MER en beeldkwaliteit SoZa-gebouw

  Tijdens de inloopbijeenkomst op 30 maart 2023 gaf de gemeente informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER). Dit voor de herontwikkeling van het SoZa-gebouw. Ook kon u op de bijeenkomst het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar delen.

  Aanleiding

  Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de plannen voor de nieuwbouw op de plek van het oude ministerie SZW (het SoZa-gebouw). Een aantal voorwaarden zijn aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens.   

  Op basis hiervan maakt de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan en een milieueffectrapport (MER) dat nu ter inzage ligt. Ook komt er een beeldkwaliteitsdocument waarvoor uw ideeën welkom zijn.

  Ontwerp-bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER) ter inzage

  Het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (plannaam: Anna van Hannoverstraat 4) staan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen die dat wil, mag tot en met 26 april 2023 zijn mening geven over deze documenten door een zienswijze in te sturen.

  Tijdens de inloopavond zijn er ook medewerkers van de gemeente. Zij kunnen een toelichting geven op de stukken. Over het ontwerp-bestemmingsplan en de milieueffectrapportage kunt u vragen stellen.

  Meedenken over beeldkwaliteitsdocument 

  U kunt ook het concept-beeldkwaliteitsdocument bekijken. En uw ideeën, wensen en meningen over beeldkwaliteit naar voren brengen. In dit document beschrijft de gemeente hoe de gebouwen en de directe omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld als het gaat om materialen en kleuren. De ideeën, wensen en meningen van deze avond gaan mee als advies aan de gemeenteraad. De Welstandscommissie van de gemeente gebruikt het beeldkwaliteitsdocument om een omgevingsvergunning te beoordelen.

  Samenvatting ontwerp-bestemmingsplan en MER

  Het bestemmingsplan maak het mogelijk dat het bestaande gebouw plaats maakt voor 2 gebouwen met ieder 2 torens van maximaal 75 meter hoog. Hierin komen ongeveer 1.000 tot 1.200 woningen. En is er plek voor kantoren. Op de begane grond is er ruimte voor voorzieningen. Zoals een huisarts, winkels en horeca voor de bewoners van de wijk.

  Er is een MER gemaakt. Hierin staan de gevolgen voor het milieu. Zodat deze goed meegenomen kunnen worden in de besluitvorming. Over het milieueffectrapport komt een advies door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Wilt u meer weten over het project? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.