Gemeente oefent met de Participatiegids

Nieuws

De gemeente oefent in 4 grote gebiedsprojecten in de stad met een nieuwe manier van samenwerken (participatie). Deze nieuwe aanpak staat in de Participatiegids.

In Den Haag is ruimte nodig voor woningen, winkels, scholen en meer groen. Door samen te werken met ontwikkelaars, bewoners en andere partijen ziet iedereen welke waarde het aanpassen van de openbare ruimte heeft. En welke ideeën en zorgen er zijn. Het is ook duidelijk wie welke taak heeft: de gemeente of de ontwikkelaar.

Het is belangrijk dat deze samenwerking vanaf de opstart van een gebiedsproject gebeurt. Bij elke volgende stap in het project maken de partijen opnieuw afspraken over de manier waarop ze kunnen meedenken of meedoen.

Participatiegids

De gids is nog niet officieel. Bewoners, experts en ontwikkelaars hebben de concept-Participatiegids samen gemaakt. De gids bestaat uit 3 delen. Daarin staat:

 • welke taken de gemeente, experts en ontwikkelaars hebben bij het ontwikkelen van een gebied
 • welke rechten bewoners hebben om mee te beslissen
 • wie precies verantwoordelijk is voor welk deel wat en hoe de gemeente en ontwikkelaars aan participatie kunnen doen

7 regels

De aanpak in de Participatiegids werkt volgens 7 regels:

 1. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor participatie.
 2. Participatie begint met het samen nadenken over het ontwikkelen van een gebied en het maken van een plan (ontwikkelingsplan).
 3. Maak voor elke fase duidelijke afspraken over participatie.
 4. Thema’s die belangrijk zijn voor een gebied bepalen de voorwaarden voor participatie.
 5. De gemeente helpt en zorgt dat de participatie goed verloopt.
 6. Het Haags Participatiekompas is de basis voor participatie.
 7. De gemeente beoordeelt of de kwaliteit van participatie goed genoeg is.

4 projecten

De gemeente oefent met de nieuwe samenwerking bij 4 projecten:

 1. Ruimte voor winkels, scholen en gezondheidscentra in De Dreven (Zuidwest)
 2. Toekomst van de Pier
 3. Aanpak voor Laakhavens
 4. Participatieplan voor Bellevue

Na de test

Met alle kennis en ervaring uit de oefening maakt de gemeente na 1 jaar een nieuwe versie van de Participatiegids. Deze versie wordt daarna onderdeel van de nieuwe regels voor participatie: de verordening. De gids is ook belangrijk voor de invoering van de Omgevingswet.