Gemeente en partners ondertekenen Haags Doorbouwverbond

Nieuws

Woningen blijven bouwen, ook als het lastig is. Hoe kan het wél? Gemeente, ontwikkelaars, beleggers, bouwers en woningcorporaties slaan de handen nog meer ineen met een nieuwe gezamenlijke aanpak om te blijven bouwen. In het Doorbouwverbond 2023-2026, met als motto ‘Hoe kan het wel?’, spreekt men opnieuw de ambitie uit om 4000 woningen per jaar te bouwen, te werken aan voldoende planvoorraad en te blijven investeren in de stad.

Op 14 juni 2023 ondertekenden vertegenwoordigers van de markt en de gemeente Den Haag het verbond op de Provada. Alle partijen die betrokken zijn bij de Haagse woningbouwopgave kunnen het verbond ook de komende tijd nog ondertekenen.

Wethouders aan het woord

Stijgende rentes, hoge bouwkosten en onzekerheden rond nationale regelgeving maken investeringen in woningbouw op dit moment onzeker, terwijl de behoefte aan een woning nog steeds groeit. Ook Den Haag heeft daarmee te maken. Wethouders Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling) en Martijn Balster (Volkshuisvesting) zijn daarom blij met dit gezamenlijke signaal van gemeente en markt. SteBru, Amvest en Haag Wonen namen het voortouw om samen met de gemeente als eerste te ondertekenen. 

Wethouder van Asten over het verbond: ‘We bouwen door aan de toekomst van onze stad, ook nu het moeilijk is. De komende twintig jaar groeit onze stad met 100.000 inwoners. Kinderen van huidige inwoners en nieuwe mensen die hier komen werken, moeten ook ergens kunnen wonen. Om dat voor elkaar te krijgen werken we nauw samen met ontwikkelaars, bouwers en corporaties. Ondanks de lastige marktomstandigheden zetten we samen de schouders eronder.’

Wethouder Martijn Balster (Volkshuisvesting) vertelt: “We moeten alle zeilen bijzetten om onze ambitie van het bouwen van 4000 woningen per jaar, waarvan een groot deel sociaal en betaalbaar, te realiseren. Daarbij hebben we elkaar meer dan ooit nodig. Ik ben blij dat we met het sluiten van het Doorbouwverbond het belang van die samenwerking onderstrepen”.

Gemeente en marktpartijen sluiten gezamenlijk het Haagse Doorbouwverbond

Hoe kan het wel?

Tijdens de gesprekken en ontmoetingen tussen de gemeente, corporaties en marktpartijen (ontwikkelaars, beleggers en bouwers) is opgehaald wat er nodig is om de komende tijd maximaal door te blijven bouwen. Deze kennis en inzichten hebben geleid tot gezamenlijke maatregelen in het Doorbouwverbond, met het motto “Hoe kan het wel?”.

De partijen spreken in dit verbond af intensiever met elkaar samen te werken. Niet alleen met elkaar, door gezamenlijke projectteams en -planningen, maar samen ook richting het Rijk, de provincie en de regio. Gemeentes en markt kunnen het namelijk niet alleen. De samenwerkingspartners richten de inspanningen op het zo snel mogelijk starten met bouwen na het verlenen van een vergunning en het opstellen van duidelijke bouwkaders voor alle betrokkenen. Zo houdt men tempo in het proces. Er is in het bijzonder aandacht voor projecten die starten tussen 2023 en 2025. Daar valt op korte termijn de meeste winst te behalen. Ook zeggen partijen toe te blijven investeren in de stad, zoals groen en mobiliteit. Zonder deze investeringen kan er niet gebouwd worden aan een toekomstbestendig Den Haag.

De gezamenlijke inzet moet de bouwproductie voor in ieder geval 2023, 2024 en 2025 op peil brengen. De komende tijd gaan de partijen om tafel om de afspraken nog verder uit te werken. 

Wethouders Balster (voor) en Van Asten (achter) ondertekenen het Doorbouwverbond als eerste

Meer informatie

Lees meer over het verbond op Haags Doorbouwverbond – Projecten – Den Haag