Project

Herinrichten omgeving Schedeldoekshaven

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Een stenen omgeving met weinig ruimte om te wonen

Straks

Nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer groen

Wat

De gemeente wil de Schedeldoekshaven en directe omgeving veranderen in een aantrekkelijk gebied. Een gebied waar het prettig wonen, werken, fietsen en wandelen is. Ze onderzoekt ook de mogelijkheden om het gebied groener te maken. En om meer functies toe te voegen in het gebied, zoals voorzieningen (horeca, dienstverlening), woningen, kantoren en onderwijsvoorzieningen.

Waar

Het gebied rond de Schedeldoekshaven, het Prins Bernhardviaduct, de Terminalgebouwen en de Ammunitiehaven.

Waarom

Het Prins Bernhardviaduct is een belangrijke verbinding tussen Bezuidenhout, de Rivierenbuurt, station Den Haag Centraal en het Spuikwartier. Het verbindt deze gebieden met de binnenstad. Een goede verbinding tussen de gebieden er omheen is nu niet mogelijk. Dat komt door de vele op- en afritten en het lange Terminalgebouw bij het viaduct. De omgeving bestaat uit veel steen en asfalt. Het is krap en mensen ervaren het als onprettig.

Wie

Gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf.

Planning

  1. Stap voltooidVooronderzoek 2019
  2. Stap voltooidOnderzoeken 2022-2023
  3. Stap voltooidPlan maken 2022-2023
  4. Stap voltooidOnderzoeken 2025
    • De gemeente maakt een Buitenruimteplan. Hierin staan de voorwaarden voor het inrichten van de openbare ruimte. Bij het maken van het plan organiseert de gemeente participatiemomenten voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.. Volg de planning op Toekomstplan voor Den Haag Centraal – Projecten – Den Haag
  5. Stap voltooidUitvoeren
    • Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden kunnen starten.

Meer ruimte voor groen

De gemeente werkt aan een plan om het gebied rond de Schedeldoekshaven, Prins Bernhardviaduct en de Terminalgebouwen opnieuw in te richten. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer groen. En er komen nieuwe woningen, ruimte voor voorzieningen en nieuwe gebouwen van de Rijksoverheid.

Luchtfoto van Schedeldoekshaven (bron: Rijksvastgoedbedrijf)

Van snelwegviaduct tot stadsstraat

De gemeente wil het Prins Bernhardviaduct smaller maken. En maakt daardoor meer ruimte voor fiets- en wandelpaden. Zo wordt het gebied aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers. Er ontstaat een betere verbinding tussen station Den Haag Centraal, de binnenstad en de wijken Rivierenbuurt en Bezuidenhout-West. De gemeente onderzoekt ook of een nieuwe tramverbinding via de Schedeldoekshaven mogelijk is.

In gesprek met de omgeving

De Schedeldoekshaven is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Central Innovation District. Voor het gebied rond Den Haag Centraal maakt de gemeente een Toekomstplan samen met de omgeving en andere belanghebbenden. De ambities voor de toekomst van dit gebied legt de gemeente vast in onder andere een Ontwikkelvisie. Deze is gepresenteerd op de slotbijeenkomst van de participatie in november 2023. Op de pagina Toekomstplan voor Den Haag Centraal – Projecten – Den Haag leest u planning van de ontwikkelvisie en wanneer u verder mee kunt praten.

Tijdelijke inrichting kruising Ammunitiehaven-Nieuwe Haven

In de Ontwikkelvisie Den Haag Centraal staan voorstellen hoe de kruising Ammunitiehaven-Nieuwe Haven eenvoudiger en veiliger kan worden. Door de komst van de nieuwe woontorens in het Spuikwartier is het belangrijk dat de kruising nu al verbetert. Daarom wil de gemeente met de omgeving een ontwerp voor een tijdelijke inrichting van de kruising maken. Meer informatie over de tijdelijke inrichting staat op de pagina: Spuikwartier: van bouwplaats naar bruisende plek.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.