Project

Herinrichten omgeving Schedeldoekshaven

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Een stenen omgeving met weinig ruimte om te wonen

Straks

Nieuwe woningen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer groen

Wat

De gemeente wil de Schedeldoekshaven en directe omgeving veranderen in een aantrekkelijk gebied. Een gebied waar het prettig wonen, werken, fietsen en wandelen is. Ze onderzoekt ook de mogelijkheden om het gebied groener te maken. En om meer functies toe te voegen in het gebied, zoals voorzieningen (horeca, dienstverlening), woningen, kantoren en onderwijsvoorzieningen.

Waar

Het gebied rond de Schedeldoekshaven, het Prins Bernhardviaduct, de Terminalgebouwen en de Ammunitiehaven.

Waarom

Het Prins Bernhardviaduct is een belangrijke verbinding tussen Bezuidenhout, station Den Haag Centraal en het Spuikwartier. Het verbindt deze gebieden met de binnenstad. Een goede verbinding tussen de gebieden er omheen is nu niet mogelijk. Dat komt door de vele op- en afritten en het lange Terminalgebouw bij het viaduct. De omgeving bestaat uit veel steen. Het is krap en mensen ervaren het als onprettig.

Wie

Gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf.

Planning

 1. Huidige stapVooronderzoek 2019

  De gemeente maakte in 2019 gebiedsagenda’s waarin de plannen voor de omgeving Schedeldoekshaven worden beschreven. Lees meer op Gebiedsagenda Campusboulevard (RIS304124) en Gebiedsagenda Policy Campus Centraal (RIS301329).

 2. Huidige stapOnderzoeken 2023

  De gemeente verwacht in 2023 in gesprek te kunnen gaan met bewoners en belanghebbenden om ideeën, wensen en meningen te verzamelen voor het gebied. 

 3. Aankomende stapPlan maken 2023

  De gemeente werkt de plannen uit in een Nota van Uitgangspunten (NvU).

 4. Aankomende stapBesluiten 2023-2024

  De gemeente stuurt de NvU naar de gemeenteraad.

 5. Aankomende stapUitvoeren 2025

  Als de herontwikkeling snel gaat, kunnen de werkzaamheden naar verwachting in 2025 starten.

Meer ruimte voor groen

De gemeente werkt aan een plan om het gebied rond de Schedeldoekshaven, Prins Bernhardviaduct en de Terminalgebouwen opnieuw in te richten. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer groen. En er komen nieuwe woningen en nieuwe gebouwen van de Rijksoverheid.

Luchtfoto van Schedeldoekshaven (bron: Rijksvastgoedbedrijf)

Van snelwegviaduct tot stadsstraat

De gemeente maakt het Prins Bernhardviaduct smaller. En maakt meer ruimte voor fiets- en wandelpaden. Zo wordt het gebied aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers. Er ontstaat een betere verbinding tussen station Den Haag Centraal, de binnenstad en de wijken Beatrixkwartier, Rivierenbuurt en Bezuidenhout-West. De gemeente onderzoekt ook of een nieuwe tramverbinding via de Schedeldoekshaven mogelijk is.

Het Prins Bernhardviaduct: van snelwegviaduct tot stadsstraat

In gesprek met de omgeving

Bij ontwikkelprojecten stelt de gemeente eerst een Nota van Uitgangspunten (NvU) op. In de NvU staat aan welke voorwaarden bouwplannen moeten voldoen. De NvU vormt de basis voor het ontwerp. Tijdens het maken van de concept Nota van Uitgangspunten praat de gemeente graag met bewoners en belanghebbenden om hun ideeën en wensen voor het gebied te verzamelen. Deze bijdragen krijgen zo veel mogelijk een plek in de NvU.

Wanneer

De gemeente verwacht in 2023 in gesprek te kunnen gaan met bewoners en belanghebbenden. Na het vaststellen van de nota door het college en de raad werkt de gemeente het plan voor de Schedeldoekshaven uit met een omgevingsplan. Als de herontwikkeling snel gaat, kan het werk ongeveer in 2025 starten. De bouw en herinrichting duren meerdere jaren.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.