Project

Herontwikkeling Bezuidenhoutseweg 50-58

Gestart door Ontwikkelaar

Nu

Oud en leeg kantoorpand

Straks

Nieuw gebouw met hotelkamers, kantoren, horeca en een route naar het Haagse Bos

Wat

Nieuw gebouw met hotelkamers, kantoren, horeca en een route naar het Haagse Bos.

Waar

Bezuidenhoutseweg 50-58.

Waarom

Den Haag groeit de komende jaren. Er zijn meer woningen en kantoren nodig, vooral in het Central Innovation District (CID). Ook is er veel vraag naar woningen voor een kort verblijf. Het plan voor Bezuidenhoutseweg 50-58 past daar goed bij.

Wie

Ontwikkelaar C.V. Light House.

Planning

 1. Stap voltooidVooronderzoek 2019
  • De gemeente maakte in 2019 een gebiedsagenda waarin de plannen voor de omgeving Den Haag Centraal worden beschreven. Lees meer via RIS301329.
 2. Stap voltooidOnderzoeken 2021-2022
  • De eigenaar van de grond organiseerde bijeenkomsten in oktober 2021 en in juni 2022. Deelnemers konden meedenken over het Planuitwerkingskader (PUK). De gemeente was ook aanwezig om informatie te geven.
 3. Stap voltooidPlan maken 2022-2023
 4. Stap voltooidBesluiten Juni – september 2023
 5. Stap voltooidPlan maken 2023 – 2024
  • De ontwikkelaar en de gemeente werken aan het beeldkwaliteitsdocument. De ontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.
 6. Huidige stapInspraak 2e kwartaal 2024
  • Het college van burgemeester en wethouders stuurt het beeldkwaliteitsdocument naar de gemeenteraad.
  • Het beeldkwaliteitsdocument herontwikkeling Bezuidenhoutseweg 50-58 ligt ter inzage voor inspraak van 24 mei tot en met 5 juli 2024. U kunt het plan ook bekijken bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70, Den Haag. Hiervoor kunt u een afspraak maken op de website.
  • De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst op woensdag 12 juni van 17.00 tot 20.00 uur in het stadhuis. Bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden ontvangen een uitnodigingsbrief.
 7. Aankomende stapBesluiten 3e kwartaal 2024
  • Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het 3e kwartaal van 2024 een besluit over het beeldkwaliteitsdocument.
 8. Aankomende stapInspraak 2024 – 2025
  • Als de ontwikkelaar het plan wil uitwerken tot een bouwplan, vraagt hij de gemeente om het plan mogelijk te maken. De gemeente kan hiervoor het bestemmingsplan aanpassen. Of kiezen voor een andere vervolgprocedure. Het bestemmingsplan ligt dan ter inzage voor inspraak. U kunt het plan bekijken en hierop reageren (zienswijze). U kunt ook bezwaar maken tegen een bestemmingsplan of tegen de andere vervolgprocedure.
 9. Aankomende stapUitvoeren 2024 – 2025
  • Als de gemeente de omgevingsvergunning verleent, kan de bouw starten.
Naast het kantoorgebouw aan de Bezuidenhoutseweg 50 is nu geen doorgang naar het Haagse Bos erachter

Het plan voor Bezuidenhoutseweg 50-58

Het nieuwe gebouw aan de Bezuidenhoutseweg krijgt verschillende functies.

De begane grond wordt voor een deel een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en bezoekers. Hier komt horeca en een buitenruimte aan het Haagse Bos. Op de verdiepingen komen kantoren en CityPop appartementen (hotelkamers). De appartementen zijn voor mensen die tijdelijk een woning zoeken. Bijvoorbeeld omdat ze voor korte tijd in de stad studeren of werken voor internationale organisaties. Deze appartementen hebben extra voorzieningen, zoals een receptie.

Onder het gebouw komt een parkeergarage met veel ruimte voor fietsen. En naast het gebouw komt zoals vroeger weer een route naar het Haagse Bos.

Uitwerken van het plan

De gemeente bekijkt of dit plan past binnen de plannen en wensen van de stad. Zij stelt daarvoor voorwaarden aan de bouw. Die voorwaarden staan in een Planuitwerkingskader (PUK). De gemeente maakt het PUK samen met de eigenaar. Met het PUK kan de eigenaar het plan in detail uitwerken. Om de plannen voor de bouw te kunnen goedkeuren, moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen of een andere vervolgprocedure volgen.

Tijdens bijeenkomsten in oktober 2021 en in juni 2022 konden buurtbewoners en geïnteresseerden meedenken over het PUK. De eigenaar van de locatie nodigde iedereen in de omgeving hiervoor uit. De gemeente was ook aanwezig om informatie te geven. Deelnemers aan de bijeenkomst kregen uitleg over het plan en deelden hun ideeën en adviezen met de gemeente. De reacties zijn verwerkt in het PUK.

Locatie Bezuidenhoutseweg 50-58 in het midden met daar omheen het Emmapark, Haagse Bos, Zandvlietcollege links en SER gebouw rechts (bron: maquette Team V Architectuur)

Meer informatie

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.