Volgende stap voor herontwikkeling ‘SoZa’

Nieuws

Gemeente Den Haag en ontwikkelaar VORM ondertekenden een overeenkomst over de herontwikkeling van het voormalig ministerie Sociale Zaken (‘SoZa’). In de overeenkomst staan afspraken over de kosten voor het inrichten van de buitenruimte rondom het gebouw. Voordat de bouw start moet de gemeenteraad eerst het bestemmingsplan goedkeuren.

Wethouder Robert van Asten (stedelijke ontwikkeling) en Hans Meurs (CEO Vorm) na het ondertekenen van de overeenkomst

Nieuw gebouw

Op de plek van het oude ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt een nieuw gebouw. Er komen 1.000 tot 1.200 woningen: 30% sociale huur en 20% middeldure huurwoningen. Ook komt er 23.000 vierkante meter ruimte voor kantoren. En 6.000 vierkante meter voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Bijvoorbeeld horeca, winkels en een huisartsenpost.

Sfeerbeeld van SOZA (copyright Barcode Architects & Vorm)

Openbare ruimte

De gemeente en ontwikkelaar knappen ook de buitenruimte op. Zo komt er meer groen. En fijne looproutes. Ook is er meer ruimte voor een stationsplein. 

Nieuw stationsgebied

Het plan voor ‘SoZa’ is onderdeel van de plannen voor het gebied rondom station Laan van NOI. In het stationsgebied komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Niet alleen op de plek van het eerdere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar ook aan de Voorburgse kant bij de Van Alphenstraat. Ook maakt de gemeente, samen met onder andere het Rijk en ProRail, plannen voor het vernieuwen van het station. En de omgeving van het station.  

Gemeenteraad aan zet

In het najaar van 2023 bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan. Na goedkeuring van het plan kan de ontwikkelaar een vergunning aanvragen. Na het goedkeuren van de vergunning start de bouw.

Inhoud van de overeenkomst

De inhoud van de overeenkomst is gedeeld met de gemeenteraad. De overeenkomst is niet in te zien. Lees meer over de overeenkomst in het RIS: Anterieure overeenkomst SoZa Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl).

Meer informatie

Lees meer over de herontwikkeling op de pagina Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa) – Projecten – Den Haag