Nieuwe tramverbinding Voorburg, Rijswijk en Delft

Nieuws

De gemeenteraad is voor de komst van een tramlijn naar Voorburg, Rijswijk en Delft. De tramlijn moet de Binckhorst en het gebied tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI (het CID) beter bereikbaar maken. De tram rijdt naar verwachting in 2030.

De nieuwe tramlijn loopt van station Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg. En vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg naar Rijswijk en Delft.

Maatregelen

De gemeenteraad stemde ook voor maatregelen om het gebied leefbaarder te maken (prettiger om in te wonen, werken en verblijven). Deze maatregelen zijn nodig, omdat 35.000 woningen erbij komen in de Binckhorst en het gebied tussen de 3 intercitystations (het CID). Door de tram en maatregelen, blijven deze gebieden bereikbaar en leefbaar voor alle mensen die er komen wonen en werken. De gemeente Den Haag, partners in de regio en het kabinet investeren samen € 575 miljoen in de nieuwe tramlijn en de maatregelen.

Duurzaam vervoer

Er wordt extra geld uitgegeven aan duurzaam en schoon vervoer in de Binckhorst, Voorburg-West en Rijswijk. Er moet meer ruimte komen voor voetgangers, fietsers en deelvervoer. En minder auto’s zodat het verkeer beter doorstroomt en veiliger wordt.

Met bewoners en ondernemers

De gemeenteraden van Rijswijk en Leidschendam-Voorburg gingen al eerder akkoord met de plannen. Nu de gemeenteraad van Den Haag ook voor is, kunnen de gemeenten de komende jaren de plannen verder uitwerken. Dit doen zij samen met bewoners en ondernemers. Er wordt bijvoorbeeld bekeken hoe de tramlijn nog beter kan aansluiten op de omgeving.