Zuidwest

Bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de overheid werken samen. Zodat Zuidwest een goede plek is om te leven.

Impressie van nieuwbouwproject Ruimzicht. Op de impressie twee appartementencomplexen met 3 verdiepingen. Tussen de gebouwen is een binnenplaats, met een glazen entree naar de woningen. In de binnenplaats zitten mensen aan picknicktafels en praten met elkaar.
Impressie van een nieuwbouwproject. Het gebouw heeft 6 verdiepingen met veel ramen en balkons. Op de stoep voor de woningen lopen mensen tussen stukken groen, gras en bomen.
Singel op de Hengelolaan. Naast de singel stroken met gras en bomen. Aan de rechterkant van de singel staan op de autoweg auto's geparkeerd. Naast de auto's een stoep met daarachter een hoog woongebouw van bruine bakstenen. Aan de linkerkant is een voetpad waar mensen wandelen.
Bewoners van Bouwlust zitten aan het water. Een meisje voert meeuwen en duiven wat brood. De vogels vliegen rond de mensen op de kade. Aan de overkant van het water staan veel bomen en struiken.
Hoog, wit flatgebouw. Op de voorgrond een grote boom.
Straat in de Venen. Aan de rechterkant een gebouw met woningen en ervoor een brede stoep met bomen en struiken. Naast de stoep staan auto's geparkeerd. Op de stoep aan de overkant van de woningen staan ondergrondse afvalcontainers.
Woningen aan de Guntersteinweg. Het gebouw is grijs en beige van kleur. Tegenover het appartementencomplex staan bomen. Voor de ingang van de woningen een leeg stuk grond en fietsenrekken.
Impressie van nieuwbouwproject Levels: het hoge witte gebouw op de foto. Op de achtergrond de skyline van Den Haag. Rechts van het gebouw is een drukke autoweg te zien.

Den Haag Zuidwest bestaat uit de wijken Bouwlust, Vrederust, Moerwijk en Morgenstond. Hier werken bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de overheid samen. Zodat Zuidwest een goede plek is om te leven.

Doel van de samenwerking is dat de bewoners van Zuidwest over 20 jaar net zo goed wonen als andere inwoners van Den Haag. Dat meer bewoners werk hebben, kinderen betere onderwijskansen krijgen en het gemiddelde inkomen is gestegen. En dat bewoners van Zuidwest zich gezonder en veiliger voelen. En zich thuis voelen in hun wijk.

Bewoners kunnen meedoen

Om dat doel te halen wordt er nu hard gewerkt aan Zuidwest. Bewoners zijn hierbij erg belangrijk. Zij kennen elkaar en de wijken het beste, en weten wat er nodig is. Daarom kunnen bewoners meedenken en meedoen. Bijvoorbeeld met de bouwprojecten onderaan deze pagina. En ook met projecten zoals de Participatiekeuken, de Mengelmoestuin, Allekanten, KIES! en de buurtkamers.

Nationaal Programma

Alle projecten zijn onderdeel van een 20-jarig plan om Zuidwest te verbeteren: het Nationaal Programma Zuidwest. In dit plan worden verbeteringen van gezondheid, veiligheid, onderwijs, participatie, wonen en werk samen opgepakt. Dat kan alleen als iedereen samenwerkt. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners, het Rijk en de gemeente maakten dit plan dan ook samen. Zij voeren het samen uit. Via de Partnerraad Zuidwest zijn bewoners direct betrokken.

Structuurvisie Den Haag Zuidwest

De gemeente maakte een plan voor de toekomst van Den Haag Zuidwest: de structuurvisie. In de structuurvisie beschrijft de gemeente wat zij de volgende 20 jaar met de gebouwde omgeving wil.

Bekijk de Structuurvisie Den Haag Zuidwest

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@npzw.nl.