Project

Plannen voor Morgenstond

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Te weinig en oude woningen in Morgenstond

Straks

Prettig wonen, werken en leven in Morgenstond

Wat

De gemeente maakt een Nota van Uitgangspunten (NvU). In deze nota staat wat de gemeente en de buurt belangrijk vinden voor de volgende 20 jaar. Bijvoorbeeld waar nieuwe woningen, voorzieningen en buitenruimte moeten komen, of waar deze beter moeten. In de nota komt ook te staan hoe de gemeente dat allemaal wil gaan doen.

Waar

Morgenstond

Waarom

De gemeente maakt de NvU zodat Morgenstond een prettige wijk blijft om te wonen, werken en leven.

Wie

Gemeente Den Haag samen met bewonersplatform Morgenstond, scholen, winkelstraatmanager Leyweg en woningcorporaties.

De wijk Morgenstond in Den Haag Zuidwest

Praten met de wijk

Bij gesprekken met partijen uit de wijk vroeg de gemeente hoe het gaat en wat er beter kan in Morgenstond. Maar ook wat er moet gebeuren om de wijk klaar te maken voor de toekomst.

In mei 2021 was er een enquête onder bewoners. De bewoners konden laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun wijk.

Verder waren er in Morgenstond bewonersavonden over de structuurvisie Den Haag Zuidwest. Ook hier konden bewoners zeggen wat zij belangrijk vinden voor hun wijk.

De gesprekken en de enquête gingen over deze onderwerpen:

 1. Identiteit

  Wat voor wijk Morgenstond is, wat moet blijven en wat niet.

 2. Wonen en leven

  Waar de nieuwe woningen moeten komen. En wat er is nodig om prettig te kunnen wonen en leven.

 3. Winkels en bedrijven

  Wie er komen winkelen op de Leyweg. En of er iets moet veranderen in het winkelcentrum.

 4. Sporten, spelen, leren en ontspannen

  Of er genoeg scholen, speeltuinen en sportplekken zijn en in de wijk.

 5. Groen, water en buitenruimte

  Is de wijk nog groen genoeg.

 6. Verkeer

  Hoe het staat met de parkeerplaatsen, fietspaden en het openbaar vervoer. Er of het niet te druk op de weg wordt als er meer woningen komen.

 7. Duurzaamheid

  Of de woningen prettig en gezond zijn om in te wonen. En of bijvoorbeeld het regenwater goed weg kan, zodat straten niet onderlopen.

De volgende stap

De informatie die de gemeente ophaalde uit de wijk gebruikt zij om een Nota van Uitgangspunten te maken voor het gebied Morgenstond.

In deze nota staat wat de gemeente en de buurt belangrijk vinden voor de volgende 20 jaar. Bijvoorbeeld waar nieuwe woningen, voorzieningen en buitenruimte moeten komen, of waar deze beter moeten. In de nota komt ook te staan hoe de gemeente dat allemaal wil gaan doen.

Ook staat erin hoe nieuwbouw en de omgeving eruit moet komen te zien. Dit heet een beeldkwaliteitsplan. Het gaat dan over regels voor de architectuur, bijvoorbeeld over de materialen en kleuren bij nieuwbouw. Verder staat in het plan hoe hoog op sommige plekken gebouwd mag worden. De gemeente vindt het belangrijk dat nieuwbouw goed in Morgenstond past. En dat de verschillende nieuwbouwprojecten goed bij elkaar passen.

Als de Nota van Uitganspunten klaar is, presenteert de gemeente deze aan bewoners en alle partijen waar ze mee gesproken heeft. Dit is om te controleren of alle belangrijke punten erin staan. Daarna neemt de gemeente hier een besluit over.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar gebiedsagenda-morgenstond@denhaag.nl.