Project

Verbeteren openbare ruimte Moerwijk-Oost

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Rommelige inrichting van straten en pleinen

Straks

Meer ruimte voor groen in de openbare ruimte

Wat

Verbeteren van de buitenruimte die voldoende uitnodigt voor bewegen, spelen en ontmoeten. En aansluit op nieuwbouw in de wijk.

Waar

Moerwijk-Oost.

Waarom

De plannen zorgen voor meer eenheid in de buitenruimte en ook een betere aansluiting op de nieuwbouwprojecten in de buurt. Ook zorgt het voor verbetering van een aantal plekken die een onverzorgd en rommelig beeld aan Moerwijk-Oost geven. 

Wie

Gemeente Den Haag en ontwerpbureau MUST.

Brede straat met een een groot stuk gras. Op het gras staan veel hoge, groene bomen. Langs het stuk groen staan auto's geparkeerd.
Den Haag

Wat zit in het plan

Het vernieuwen van de buitenruimte in Moerwijk-Oost sluit aan op de ambities uit de Structuurvisie Zuidwest.

De buitenruimte moet veilig zijn en bewoners van de wijk moeten er kunnen bewegen, spelen en ontmoeten. En ook moet de buitenruimte aansluiten op de vernieuwingen en verbeteringen van de woningen in de wijk. Het doel van het plan is om te zorgen voor een duurzame buitenruimte van goede kwaliteit.

Uitgangspunten vernieuwingsplan

De uitgangspunten voor het vernieuwingsplan zijn: 

  • Verbeteren van enkele belangrijke openbare verblijfsplekken. Het gaat hierbij om het Heeswijkplein (voor een deel al vernieuwd), de singel aan de Ulenpasstraat en de kop van de wijk bij het station Moerwijk.
  • Maken van een eenduidige hoofdroute door de wijk met genoeg ruimte voor alle weggebruikers. De route verbindt de belangrijke verblijfsplekken onderling en maakt ook de verbinding met de wijken die er naast liggen zoals Moerwijk-Zuid en Moerwijk-Noord.
  • Verbeteren van de singels. Door de singels beter zichtbaar en toegankelijk te maken kunnen bewoners hier meer van genieten.  Ook moet de kwaliteit van het groen verbeterd worden door de oevers aan te passen en meer groen toe te voegen.
  • Verbeteren van woonstraten. Hierbij worden de straten aangepast aan de eisen van deze tijd en zodat ze een geheel vormen. Per straat wordt gekeken hoe de ruimte zo goed mogelijk gebruikt kan worden. Soms moeten er door de beperkte ruimte keuzes gemaakt worden.

Inbreng vanuit de buurt

In 2018 konden de bewoners uit de wijk tijdens onder andere een inloop bijeenkomst reageren op het schetsontwerp en vertellen wat zij belangrijk vonden om te verbeteren aan de openbare ruimte. Ontwerpbureau MUST verwerkte zoveel mogelijk alle wensen en idee├źn uit de wijk in een voorlopig ontwerp. Belangrijke onderwerpen waar in het ontwerp rekening mee gehouden moet worden zijn: veiligheid, onderhoud, groen en parkeren. De inbreng is waar mogelijk verwerkt in het voorlopige ontwerp. Deze werd in 2021 besproken met de buurt. U kunt de bijeenkomst terugkijken via Teams.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

  • Huurt u een woning in Moerwijk-Oost, en wilt u weten welke plannen er zijn voor uw woning? Neem dan contact op met Hof Wonen.
  • Voor projecten van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) neemt u contact op via e-mailadres info@womdhzw.nl.
  • Algemene vragen over de ruimtelijke ontwikkelingen en plannen in Moerwijk-Oost kunt u sturen naar e-mailadres moerwijk-oost@denhaag.nl.