Project

Assumburgweg: nieuwbouw LEVELS

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Oude voormalige brandweerkazerne en oude woningen

Straks

Nieuwbouw met ruimte voor wonen, werken en leren

Wat

De gemeente en ontwikkelaar Stebru hebben plannen voor nieuwbouw op en rond de plek van de oude brandweerkazerne aan de Assumburgweg. Het project heet LEVELS (niveaus). De nieuwbouw bestaat uit 2 woongebouwen langs de Rechterenstraat en de Erasmusweg met verschillende hoogtes van 40 tot 100 meter hoog. Er komen ruim 540 sociale en vrijesector appartementen van ongeveer 45 tot 100 vierkante meter in het plan. Op de begane grond en 1e verdieping van het gebouw langs de Erasmusweg is ruimte voor onder andere bedrijven, horeca, zorg en dienstverlening. Aan de kant van de Assumburgweg komt een parkeergarage tussen de bebouwing.

Waar

Assumburgweg.

Waarom

Er is te weinig woon- en bedrijfsruimte in Zuidwest.

Wie

Gemeente Den Haag, woningcorporatie Hof Wonen (voorheen Vestia) en ontwikkelaar Stebru.

Planning

 1. Stap voltooidBesluiten 2020

  Eind 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Dit betekent dat de gemeente de kaders heeft vastgesteld voor het uitwerken van het plan.

 2. Stap voltooidBesluiten 2021

  Voor het bouwplan LEVELS is eind 2021 een omgevingsvergunning verleend. Hiertegen loopt nog een beroepsprocedure bij de rechtbank.

 3. Stap voltooidBesluiten 2022

  Op het gewijzigde bestemmingsplan zijn bezwaren en zienswijzen ingediend.

  Op 1 juni 2022 heeft de Raad van State geoordeeld dat de gemeente in het bestemmingsplan niet genoeg heeft toegelicht, wat de gevolgen van de nieuwe ontwikkeling zijn voor het aantal auto’s in het gebied.

 4. Stap voltooidBesluiten 2023

  De gemeente heeft een nieuw aangepast bestemmingsplan gemaakt met hierin een betere uitleg. Ook is er een nieuw parkeeronderzoek uitgevoerd. Het nieuwe aangepaste ontwerp bestemmingsplan lag van 23 maart tot en met 3 mei 2023 ter inzage. Iedereen kon tijdens deze periode hierop reageren en een mening geven of zienswijze indienen. 

  Bekijk het nieuwe aangepaste bestemmingsplan op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  Klik hier op: ‘plannen zoeken” en type vervolgens bij plannaam of -nummer Steenzicht en Ruimzicht.

Impressie van nieuwbouwproject Levels: het hoge witte gebouw op de foto. Op de achtergrond de skyline van Den Haag. Rechts van het gebouw is een drukke autoweg te zien.
Impressie van nieuwbouwproject Levels. Het flatgebouw is beige van kleur en heeft 30 verdiepingen. Aan de voor- en achterkant van het gebouw is een singel/water. Aan de voorkant van het gebouw is een fietspad, wandelpad en halte voor de Randstadrail (metro) te zien. Bij de halte wachten mensen op de metro.
Foto van nieuwbouwproject Levels vanaf de hoogte met een ondergaande zon op de achtergrond. Het flatgebouw is het hoogste gebouw op de foto.

Meer informatie

Lees meer over LEVELS op levelsdenhaag.nl. Of kijk op de website van Stebru.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar moerwijk-oost@denhaag.nl.