Project

Nieuwbouw De Schaloen

Gestart door Ontwikkelaar

Nu

Weinig betaalbare woningen in Zuidwest

Straks

Meer duurzame en betaalbare woningen in Zuidwest

Wat

Sloop en nieuwbouw van 570 woningen, waarvan 222 sociale woningen en 348 middeldure en vrijesectorhuurwoningen.

Waar

Schaloenstraat en omgeving.

Waarom

Vervangen van ruim 200 oude woningen en meer betaalbare woningen bijbouwen.

Wie

Ontwikkelaar Staedion.

Planning

  1. Stap voltooidUitvoeren Januari 2023

    De bouw is gestart.

  2. Stap voltooidAfronden 2025

    Naar verwachting zijn de 1e woningen in 2025 klaar.

Impressie De Schaloen

Impressie van nieuwbouwproject De Schaloen. Op de afbeeldingen zijn 2 van de 4 gebouwen van De Schaloen goed te zien: een laag gebouw met 4 verdiepingen en een hoger flatgebeouw met 16 verdiepingen. De gebouwen hebben op elke verdieping balkons en er is veel glas. De gebouwen zijn gemaakt van een lichtgele baksteen. Voor de gebouwen is een doorgaande weg met een strook groen en bomen ertussen. OP de weg rijden auto's, fietsers en is een trambaan te zien.
Impressie van nieuwbouwproject De Schaloen in de avond. In de gebouwen, die gemaakt zijn van lichtgele bakstenen, staan lampen aan. Op de voorgrond lopen mensen en rijden er auto's en fietsrs op de weg. Ook is er een grasstrook en bomen te zien. In de schemerende lucht vliegen vogels.
Impressie van nieuwbouwproject De Schaloen. Het project bestaat uit 4 gebouwen: 2 hoge en 2 lagere gebouwen. De gebouwen hebben een lichtgele kleur en zijn gemaakt van bakstenen. In de gebouwen zijn veel ramen. De lagere gebouwen hebben 4 verdiepingen. Voor de lage gebouwen is een straat met geparkeerde auto's. Daarvoor is een strook groen te zien met een paar hoge bomen. Op straat lopen en fietsen een paar mensen.
Impressie van nieuwbouwproject de Schaloen. Het is een middelhoog flatgebouw en het gebouw bestaat uit meerdere gestapelde volumes op elkaar. Het gebouw staat op de hoek van twee kruisende autowegen. Langs de weg staan geparkeerde auto's en bomen.

Meer informatie

Lees meer over De Schaloen op www.staedion.nl.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@npzw.nl.