Project

Recreatief natuurgebied De Uithof

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Uitgangspunten vaststellen om het gebied aantrekkelijker te maken

Straks

Beter bereikbaar gebied, met een goede mix van recreatie en natuur

Wat

De gemeente wil recreatief natuurgebied De Uithof de volgende 10 jaar verbeteren en aantrekkelijker maken voor bewoners. Door bijvoorbeeld betere verbindingen aan te leggen voor voetgangers en fietsers. Door plekken te maken om te ontspannen en vrije tijd door te brengen. En door afspraken te maken over het gebruik van het park.

Waar

Natuurgebied De Uithof.

Waarom

Het park is nu niet goed bereikbaar. Ook moet het groen worden aangepakt.

Wie

Gemeente Den Haag.

Natuurgebied De Uithof

Mogelijke verbeteringen De Uithof

 1. Zuidwesten van Den Haag beter verbinden met het park en het park bereikbaarder maken.

  Bijvoorbeeld door betere en veilige verbindingen te maken voor voetgangers en fietsers over de Lozerlaan. En door het openbaar vervoer uit de stad en de regio naar De Uithof te verbeteren.

 2. Het gebied aantrekkelijker maken en de kwaliteit verbeteren.
  • Door mogelijkheden te onderzoeken om functies zoals sportcentrum De Uithof, de manege en de roeivereniging beter in te passen in het park.
  • Door te kijken of er nog ruimte is voor nieuwe functies in het park.
  • Door de natuur en het landschap te verbeteren. En voor de bezoekers een heldere padenstructuur te maken.
 3. Een groengebied maken voor mens, dier en plant.

  Door plekken te maken waarbij natuur en ontspanning elkaar niet in de weg zitten. Om zo belangrijke natuur te beschermen. En tegelijk plekken te maken waar mensen hun vrije tijd kunnen doorbrengen.

Nota van Uitgangspunten (NvU)

Wenselijke verbeteringen, afspraken over het gebruik van het park en of er ruimte is voor nieuwe functies in het park, worden vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten voor de Uithof/Lozerlaan. Alle plannen  die voor het gebied gemaakt worden, moeten voldoen aan deze uitgangspunten, en een bijdrage leveren aan de verbetering van het gebied.  

De gemeente heeft al een tijd geleden gesprekken gevoerd met ondernemers en verenigingen uit het gebied over hun wensen voor de toekomst.

Verder wordt er gewerkt aan een structuurvisie voor heel Zuidwest Den Haag. In de structuurvisie legt de gemeente bijvoorbeeld vast waar wel of niet gebouwd mag worden en hoe en waar zij in de toekomst het openbaar vervoer wil verbeteren.  

De gesprekken, afspraken uit de structuurvisie en allerlei onderzoeken worden meegenomen bij het schrijven van de Nota van Uitgangspunten voor de Uithof/Lozerlaan. Zodra de nota klaar is wordt die met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de buurt besproken. Als de planning bekend is leest u op deze pagina hoe dit gaat gebeuren.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar agendauithof@denhaag.nl.