Project

Verbeteren woningen in De Venen

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Woningen die meer passen bij moderne wensen en eisen

Straks

700 woningen en meer ruimte voor voorzieningen en groen in de wijk

Wat

Verbeteren van de woningen in De Venen door opknappen van verouderde woningen en toevoegen van verschillende soorten nieuwbouwwoningen. Er komt meer ruimte voor voorzieningen, kleine bedrijven en groen.

Waar

De Venen. Dit ligt in de wijk Bouwlust-(Vrederust) in Den Haag Zuidwest.

Waarom

In De Venen staan veel woningen van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ze passen niet meer bij de eisen en wensen van nu. Daarom is het verbeteren en vernieuwen van de woningen en de openbare ruimte in de buurt nodig.

Wie

De woningen zijn van de WOM DHZW (Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest) en van Hof Wonen. De gemeente werkt samen met deze organisaties om het wonen in De Venen beter te maken.

Sociale huurwoningen in De Venen

Bereikbaarheid

De gemeente wil het verkeer in De Venen veiliger maken voor wandelaars en fietsers. Daarom komen er betere verbindingen binnen de wijk. Vooral naar de Meppelweg. Dit worden groene verbindingen met brede stoepen.

Als er meer bewoners zijn, komen er ook meer auto’s in de wijk. Bewoners van de nieuwe woningen parkeren de auto straks in parkeergarages bij hun woning. Daardoor blijft er meer ruimte over voor groen, spelen en elkaar ontmoeten.

De gemeente kijkt ook of het openbaar vervoer van en naar Den Haag Zuidwest en daarmee ook De Venen beter kan. En naar andere manieren van vervoer, zoals het delen van auto’s en fietsen.

Uitwerken van de plannen

De gemeenteraad stemde begin december 2022 in met het Plan Uitwerkingskader (PUK). In het PUK staan de voorwaarden en kaders voor de vernieuwing van De Venen. De ontwikkeling van De Venen gaat in deelprojecten. De plannen hiervoor worden verder uitgewerkt.

Onderstaande sfeerimpressie van het stedenbouwkundig bureau KCAP laat zien hoe de wijk De Venen eruit kan gaan zien.

Impressie van het plan voor vernieuwing De Venen

Situatie nu

De woningen in De Venen staan al jaren op de lijst voor sloop, nieuwbouw of opknappen. De woningen zijn gehorig. En bewoners hebben last van schimmel en tocht in huis. Ook staan er in De Venen nu alleen sociale huurwoningen. Hierdoor hebben bewoners geen kans op doorstromen naar bijvoorbeeld een koopwoning in de eigen wijk.

Plannen voor de wijk

Woningen

De WOM DHZW en Hof Wonen willen een deel van de woningen opknappen. Een ander deel van de woningen willen ze slopen. Hierdoor komt er ruimte voor nieuwbouw. Er worden meer woningen toegevoegd. Zo komen woningen met verschillende huur- en koopprijzen beschikbaar.

Op dit moment zijn er ongeveer 650 sociale huurwoningen in De Venen. Volgens de plannen voor De Venen komen er in totaal ongeveer 1.350 woningen. Behalve sociale huurwoningen komen er ook sociale koopwoningen, betaalbare koopwoningen en marktkoopwoningen. In De Venen komen dus ongeveer 700 extra woningen. Daardoor wordt het woningaanbod in Den Haag groter.

Voorzieningen

Als er meer woningen zijn, komen er ook meer bewoners. Dan zijn er meer voorzieningen nodig. In De Venen komt ruimte voor voorzieningen (ongeveer 700 m2), bijvoorbeeld voor zorg- en welzijnsfuncties. Ook een buurtkamer of kleine bedrijven is een mogelijke invulling.

Aan de Meppelweg komen ongeveer 30 woon-werkwoningen. Dat zijn woningen voor mensen die hun bedrijf aan huis hebben.

Groen

De Venen is een groene buurt. Met de vernieuwing van De Venen wordt het groen behouden en ook aangepast om de wijk groen te houden. Het gaat bijvoorbeeld om tuinen, parkjes of speeltuinen, zoals in de buitenruimte en tussen de gebouwen in Mosveen en Hoogveen

Straat in De Venen

Meer informatie

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Spreekuur Hof Wonen

Iedere dinsdag en donderdag van 9.00 – 11.00 uur houd Hof Wonen een spreekuur aan de Meppelweg 1246. Wilt u langskomen? Maak dan een afspraak met de bewonersbegeleiders Irma Hartog of Marleen Nauta. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 070 412 82 82. Of stuur een e-mail naar devenen@hofwonen.nl.

Bekijk de website van Hof Wonen: Project – De Venen – Hof Wonen

Vragen

Heeft u vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar devenen@denhaag.nl.