Project

Verbeteren woningen in De Venen

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Woningen die meer passen bij moderne wensen en eisen

Straks

700 woningen en meer ruimte voor voorzieningen en groen in de wijk

Wat

Verbeteren woningen De Venen door opknappen van oude woningen en nieuwbouwwoningen. Er komt meer ruimte voor voorzieningen, kleine bedrijven en groen. Ook wordt de bereikbaarheid beter.

Waar

De Venen.

Waarom

In De Venen staan veel woningen van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ze passen niet meer bij de eisen en wensen van nu. Daarom wil de gemeente de woningen en de buitenruimte in de wijk verbeteren.

Wie

De woningen zijn van de WOM DHZW (Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid West) en van Hof Wonen (vroeger Vestia). De gemeente werkt samen met deze organisaties om het wonen in De Venen beter te maken.

Sociale huurwoningen in De Venen

Bereikbaarheid

De gemeente wil het verkeer in De Venen veiliger maken voor wandelaars en fietsers. Daarom komen er betere verbindingen binnen de wijk. Vooral naar de Meppelweg. Dit worden groene verbindingen met brede stoepen.

Als er meer bewoners zijn, komen er ook meer auto’s in de wijk. Bewoners van de nieuwe woningen parkeren de auto straks in parkeergarages onder hun woning. Daardoor blijft er meer ruimte over voor groen, spelen en elkaar ontmoeten.

De gemeente kijkt ook of het openbaar vervoer van en naar De Venen beter kan. En naar andere manieren van vervoer, zoals het delen van auto’s en fietsen.

Uitwerken van de plannen

De plannen voor De Venen worden nog verder uitgewerkt. De gemeenteraad stemde begin december 2022 in met het Plan Uitwerkingskader (PUK). In het PUK staan de voorwaarden en kaders voor de vernieuwing van De Venen.

Het stedenbouwkundig bureau KCAP heeft het Stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit plan laat zien hoe de wijk De Venen eruit kan gaan zien. De afbeelding hieronder geeft een indruk.

Impressie van het stedenbouwkundig plan voor De Venen

Situatie nu

De woningen in De Venen staan al jaren op de lijst voor sloop, nieuwbouw of opknappen. De woningen zijn gehorig. En bewoners hebben last van schimmel en tocht in huis. Ook staan er in De Venen nu alleen sociale huurwoningen. Hierdoor hebben bewoners geen kans op een koopwoning in de eigen wijk.

Plannen voor de wijk

Woningen

De gemeente, WOM DHZW en Hof Wonen willen een deel van de woningen opknappen. Een ander deel van de woningen willen ze slopen. Hierdoor komt er ruimte voor nieuwbouw. Zo komen woningen met verschillende huur- en koopprijzen beschikbaar.

Op dit moment zijn er 650 sociale huurwoningen in De Venen. Volgens de plannen voor De Venen komen er in totaal ongeveer 1.350 woningen. Behalve sociale huurwoningen komen er ook sociale koopwoningen, betaalbare koopwoningen en marktkoopwoningen. In De Venen komen dus ongeveer 700 extra woningen. Daardoor wordt het woningaanbod in Den Haag groter.

Voorzieningen

Als er meer woningen zijn, komen er ook meer bewoners. Dan zijn er meer voorzieningen nodig. In De Venen komt ruimte voor zorg- en welzijnsfuncties. Dit kunnen bijvoorbeeld een huisarts en een apotheek zijn. Er kan ook een buurtkamer komen waar bewoners terecht kunnen voor hulp bij praktische dingen. Ook komt er ruimte voor kleine bedrijven, zoals een fietsenmaker.

Aan de Meppelweg komen ongeveer 30 woon-werkwoningen. Dat zijn woningen voor mensen die hun bedrijf aan huis hebben.

Meer groen

Er komen meer bomen, struiken en planten (groen) in de wijk. In de buitenruimte en tussen de gebouwen in Mosveen en Hoogveen. Het gaat bijvoorbeeld om tuinen, parkjes of speeltuinen.

Straat in De Venen

Meer informatie

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Spreekuur Hof Wonen

Elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.00 uur bij wijkkantoor Hof Wonen, Hoogveen 188.

Wilt u het spreekuur bezoeken? Maak dan een afspraak met Marleen Nauta via:

Vragen

Heeft u vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar zuidwest@denhaag.nl.