Project

Project Dreven 1C

Gestart door Gemeente Den Haag, corporatie en ontwikkelaar

Nu

Oude woningen

Straks

Woonblok met 71 nieuwbouwwoningen

Wat

Het project Dreven 1C is een nieuwbouwplan. Het bestaat uit:

 • 24 (koop)eengezinswoningen
 • 47 appartementen met 2 en 3 kamers voor koop en middenhuur

Waar

Dreven, Gaarden, Zichten in Den Haag Zuidwest. Het project is in de Dreven, tussen de Baljuwdreef, Gravendreef, Dorpersdreef en Schependreef.

Waarom

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel woningen van vlak na de oorlog. De gemeente, woningcorporatie Staedion en projectontwikkelaar Heijmans werken samen aan het verbeteren van de 3 buurten. Zo worden ze geschikt voor de toekomst.

Wie

Gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion en projectontwikkelaar Heijmans.

Planning

 1. Stap voltooidOnderzoeken 2019 – Ambitiedocument

  Gemeente Den Haag en Staedion deden onderzoek in Dreven, Gaarden en Zichten om de buurt te verbeteren en geschikt te maken voor de toekomst. Hiervoor is het Ambitiedocument de Dreven, Gaarden en Zichten (RIS305714) opgesteld.

 2. Stap voltooidPlan maken 2021 – Nota van Uitgangspunten

  Na het vaststellen van het Ambitiedocument zijn de plannen voor Dreven, Gaarden en Zichten verder uitgewerkt in de Nota van Uitgangspunten. Dit zijn plannen die beschrijven hoe:

  • de buurten vernieuwd worden
  • er meer woningen bij kunnen komen én de wijk toch groen kan blijven
  • de bewoners in de buurten gezonder en sterker kunnen worden
  • er meer ruimte voor kleine bedrijven en ontmoetingsplekken komt

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota’s van Uitgangspunten goedgekeurd. Bekijk deze plannen in de Nota’s van Uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten (RIS308511).

  Informatiebijeenkomsten

  Er waren online informatiebijeenkomsten per wijk. Tijdens de bijeenkomsten vertelde de gemeente meer over de plannen en de Nota’s van Uitgangspunten. Aanwezigen konden ook vragen stellen.

 3. Stap voltooidBesluiten Februari 2022 – gemeenteraad stemt in met projectdocument

  Op 10 februari 2022 stemt de gemeenteraad in met het projectdocument voor de Dreven, Gaarden en Zichten. In het projectdocument staat hoe de plannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten de komende 15 tot 20 jaar worden uitgewerkt. Er staat in:

  • waar het ontwerp van de bouwblokken en de buitenruimte aan moet voldoen
  • hoe er omgaan wordt met parkeren en duurzaamheid
  • wat de kosten van het project zijn

  Bewoners en ondernemers uit de 3 buurten hebben in verschillende workshops mee kunnen denken. Ze gaven hun mening. En deelden hun ideeën over de buitenruimte, de opzet van de buurt, vervoer en wat ze graag willen doen in de buurt.

  Lees het hele Projectdocument (RIS311093).

 4. Stap voltooidPlan maken Begin 2023 – ontwerpen Dreven 1B en 1C

  De gemeente en ontwikkelaar werken de plannen voor Dreven, Gaan en Zichten uit in deelplannen. De plannen voor Dreven 1B en 1C starten eerst. Op 23 februari 2023 konden bewoners en andere belanghebbenden delen wat zij fijn vinden in de buurt. En wat beter kan. Maar ook wat zij graag in een nieuw gebouw terug willen zien.

  Het ontwerpteam gebruikte deze informatie om het schetsontwerp voor het gebouw te maken. Op 27 juni 2023 presenteerde het ontwerpteam het ontwerp aan de buurt. Ook liet het ontwerpteam zien hoe zij de wensen en ideeën van de bewoners meenamen in het plan. Bewoners konden hun reactie geven op het schetsontwerp. Het ontwerpteam past nu de schets aan.

  Rond november 2023 presenteert het ontwerpteam het aangepaste ontwerp aan de buurt.

  Impressie bouwproject Dreven 1C
 5. Stap voltooidUitvoeren Zomer 2024 – start verkoop

  Naar verwachting gaan de eengezinswoningen en koopappartementen rond de zomer van 2024 in de verkoop.

 6. Stap voltooidUitvoeren Midden 2025 – start bouw

  De bouwen start midden 2025. De verwachting is dat de woningen eind 2026 klaar zijn.

Nieuwbouwplan Dreven 1C

De nieuwbouw van project Dreven 1C bestaat uit 1 woonblok met:

 • 24 eengezinswoningen in de koopsector
 • 47 appartementen voor middenhuur en koop

Appartementen

De appartementen hebben 2 of 3 kamers. En zijn voor huishoudens van 1 tot 3 personen.  De appartementen hebben allemaal een eigen buitenruimte (balkon of voortuin op de begane grond). Ook is er een gemeenschappelijke buitenruimte en fietsenstalling.

Eengezinswoningen

De eengezinswoningen hebben een eigen tuin met een berging.

Ontwerp

Het ontwerp is van Van Wilsum Van Loon architecten.

Impressie bouwproject Dreven 1C

Wensen uit de wijk

Op 23 februari 2023 konden bewoners en andere belanghebbenden delen wat zij fijn vinden in de buurt. En wat beter kan. Maar ook wat zij graag in een nieuw gebouw terug willen zien. Het ontwerpteam gebruikte deze informatie om het schetsontwerp voor het gebouw te maken.

Op 27 juni 2023 presenteerde het ontwerpteam het ontwerp aan de buurt. Ook liet het team zien hoe zij de wensen en ideeën van de bewoners meenam in het plan. Bewoners konden hun reactie geven op het schetsontwerp. Het team past nu de schets aan.

Rond november 2023 presenteert het ontwerpteam het aangepaste ontwerp aan de buurt.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar vragen@eenbeterebuurt.nl. De gemeente, Staedion en Heijmans beantwoorden samen uw vragen.

Inloopspreekuren

In de wijkkantoren zijn inloopspreekuren. Daar kunt u meer over de plannen horen, vragen stellen en uw mening geven.

Staedion Wijkkantoor Dreef 60

Elke dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur.

Staedion Wijkkantoor Het Zicht 42

Elke donderdag van 14.30 tot 15.30 uur.