Bezuidenhout

Anna van Buerenplein.
Wijkfeest buiten in Bezuidenhout.
Viaduct 'de Kous' in het Beatrixkwartier.
Straat in Bezuidenhout.
Straat in Bezuidenhout.
Spoorviaduct met fietstunnel in Den Haag.
Spoorviaduct met fietstunnel in Den Haag.

De wijk Bezuidenhout ligt in stadsdeel Haagse Hout en heeft 18.065 inwoners (1 januari 2022). De wijk is gelegen ten zuidoosten van het Haagse Bos. De overige grenzen zijn: het spoorwegemplacement van station Den Haag Centraal, de spoorlijn Rotterdam-Amsterdam (grens met Voorburg) en de Carel Reinierszkade (grens met de wijk Mariahoeve).

Onderdeel van Bezuidenhout

In de wijk

Er zijn veel interessante bewonersinitiatieven en organisaties in de wijk. Bekijk waar u aan mee kunt doen.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar haagsehout@denhaag.nl.