Binckhorst

De Binckhorst wordt een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar mensen wonen en werken.

Luchtfoto van Binckhaven in de Binckhorst.
Impressie van de bovenkant van gebouw Linck.
Verlichte Binckhaven bij nacht.
Kunst op een schutting bij Binckhaven.
Het Bier en Braad festival bij de Binckhaven.
Impressie van het het gebouw De Nieuwe Hallen.
Graffiti met afbeeldingen van auto's, hoogwerker, groen en hanen.
De skyline van Den Haag in de mist met in aanbouw de Pegasus.
Impressie van gebouw Nova.
Luchtfoto van Binck Eiland.

De Binckhorst wordt een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar mensen wonen en werken. Een gebied van creatieve ondernemers, mensen met nieuwe ideeën en traditionele Haagse bedrijven.

Sinds 2016 wordt het bedrijventerrein de Binckhorst langzaam omgevormd. Het wordt een groen en waterrijk gebied, aantrekkelijk om in te werken en te wonen. De Binckhorst was een groot industrieterrein met 3 binnenhavens langs het water van de Trekvliet. Het gebied ligt gunstig, vlakbij het centrum, de snelweg en het spoor. Daarom heeft de gemeente besloten dat mensen hier mogen gaan wonen en werken. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met alle betrokkenen. Want niet alleen de gemeente bepaalt de toekomst van de Binckhorst.

Nieuwsbrief Binckhorst in Beweging

Er gebeurt veel in de Binckhorst. De digitale nieuwsbrief ‘Binckhorst in Beweging’ verschijnt 6 tot 10 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Foto 1: luchtfoto Binckhorst. Foto 2: kaart met deelgebieden Binckhorst
Kaart met de deelgebieden in de Binckhorst. Van links naar rechts: Noord-West, Mercuriuskwartier, Binckhaven, Trekvlietzone.

Sfeer en deelgebieden

De sfeer in de Binckhorst was eerst vooral ruig, stoer en rauw. Dat wil de gemeente graag zo houden. Maar de sfeer is nu ook vernieuwend, creatief en modern. In de Binckhorst zijn verschillende deelgebieden. Ze zijn verschillend in sfeer en in gebruik. De 4 grote gebieden zijn:

  • Binckhaven
  • Trekvlietzone
  • Mercuriuskwartier
  • Binckhorst-Noord

Verandering volgens Omgevingsplan Binckhorst

Voor de Binckhorst is eind 2018 het Omgevingsplan Binckhorst gemaakt. Deze is ontstaan met inbreng van verschillende belanghebbenden in en buiten de wijk. Zoals bewoners, ondernemers, en andere professionals. Het omgevingsplan geeft kaders aan de veranderingen in de Binckhorst. Volgens het Omgevingsplan Binckhorst is er ruimte voor 5.000 extra woningen en 80.000 vierkante meter bedrijfsruimte.

Lees meer over Omgevingsplan Binckhorst

Unieke woonwijk in opbouw

De nieuwe Binckhorst wordt geen traditionele woonwijk met woningen met een tuintje. De gemeente kiest voor een moderne stadswijk. Met veel verschillende soorten woningen voor verschillende huishoudens, inkomens en leeftijden en veel bedrijvigheid.

Lees meer over Binckhorst: unieke woonwijk in opbouw

Ondernemen en werken

De Binckhorst was en is een geliefde plek voor bedrijven. Ook in de nieuwe Binckhorst is er veel ruimte voor ondernemers.

In het omgevingsplan Binckhorst is ruimte voor 80.000 vierkante meter extra bedrijfs-werkruimte. Zittende bedrijven kunnen daardoor uitbreiden en er is ruimte voor nieuwe bedrijven. De Binckhorst is de komende 10 jaar flink in ontwikkeling. Dat betekent ook dat sommige oude bedrijfsruimte verdwijnt om plaats te maken voor nieuwbouw. Om deze nieuwe bedrijfsruimte goed te kunnen zien, is er een speciale digitale kaart ontwikkeld.

Lees meer over ondernemen en werken in de Binckhorst

Groen en duurzame energiewijk

De Binckhorst moet ook een gezonde, schone wijk worden en klaar zijn voor de toekomst. De gemeente stelt hoge eisen aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuur-inclusiviteit.

Daarom krijgt de wijk schone energie in plaats van aardgas. Ook moet op alle gebouwen groen komen, bijvoorbeeld door een begroeid dak- of dakpark.

De Binckhorst is 1 van de 10 groene energiewijken. Dat zijn de 1e Haagse wijken waar de gemeente samen met bewoners en bedrijven plannen maakt voor de overstap naar schone energie.

Lees meer over Groen in de Binckhorst

Verkeer en vervoer

De Rotterdamsebaan en de Utrechtsebaan zorgen voor een goede aansluiting van de Binckhorst op de snelwegen. In de Binckhorst en het CID komen zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. De gemeente wil dat het gebied goed bereikbaar is en ook blijft als er meer mensen komen wonen en werken. Daarom investeert ze in nieuw openbaar vervoer (zoals bus, tram of lightrail) en fiets- en looproutes.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van een hoogwaardige openbaarvervoer-verbinding tussen Den Haag Centraal en station Voorburg, en naar Rijswijk/Delft. Dit doet zij samen met Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Lees meer op Binckhorst Bereikbaar

Besluitvorming en bestuurlijke stukken

Wat is al besloten. En welke regels en voorwaarden zijn er voor plannen en ontwikkeling in de Binckhorst.

De gemeente vindt het belangrijk dat de buurt kan meedenken en meepraten (participatie) over plannen voor de Binckhorst. Dit zorgt voor betere plannen en meer betrokkenheid.

Lees meer over samenwerken in de Binckhorst

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.

Informatiecentrum Binckhorst

Binckhorstlaan 340, iedere woensdag van 12.00 tot 16.00 uur open.

Nieuwsbrief Binckhorst in Beweging

Er gebeurt veel in de Binckhorst. De digitale nieuwsbrief ‘Binckhorst in Beweging’ verschijnt 6 tot 10 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief