Binckhorst

De Binckhorst wordt een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar mensen wonen en werken.

Impressie van gebouw Nova.

De Binckhorst wordt een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar mensen wonen en werken. Een gebied van creatieve ondernemers, mensen met nieuwe ideeën en traditionele Haagse bedrijven.

Sinds 2016 wordt het bedrijventerrein de Binckhorst langzaam omgevormd. Het wordt een groen en waterrijk gebied, aantrekkelijk om in te werken en te wonen. De Binckhorst was een groot industrieterrein met 3 binnenhavens langs het water van de Trekvliet. Het gebied ligt gunstig, vlakbij het centrum, de snelweg en het spoor. Daarom heeft de gemeente besloten dat mensen hier mogen gaan wonen en werken. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met alle betrokkenen. Want niet alleen de gemeente bepaalt de toekomst van de Binckhorst.

Denk mee over de toekomst van de Binckhorst

De Binckhorst verandert van een voormalig industrieterrein naar een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk in 2050. De gemeente hoort graag hoe volgens u de Binckhorst er in de toekomst uit moet zien. En wat u nodig heeft om prettig te kunnen wonen, werken en ontspannen in het gebied. Denkt u mee?

Lees meer

Nieuwsbrief Binckhorst in Beweging

Er gebeurt veel in de Binckhorst. De digitale nieuwsbrief ‘Binckhorst in Beweging’ verschijnt 6 tot 10 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Foto 1: luchtfoto Binckhorst. Foto 2: kaart met deelgebieden Binckhorst
Kaart met de deelgebieden in de Binckhorst. Van links naar rechts: Noord-West, Mercuriuskwartier, Binckhaven, Trekvlietzone.

Sfeer en deelgebieden

De sfeer in de Binckhorst was eerst vooral ruig, stoer en rauw. Dat wil de gemeente graag zo houden. Maar de sfeer is nu ook vernieuwend, creatief en modern. In de Binckhorst zijn verschillende deelgebieden. Ze zijn verschillend in sfeer en in gebruik. De 4 grote gebieden zijn:

 • Binckhaven
 • Trekvlietzone
 • Mercuriuskwartier
 • Binckhorst-Noord

Verandering volgens Omgevingsplan Binckhorst

Voor de Binckhorst is eind 2018 het Omgevingsplan Binckhorst gemaakt. Deze is ontstaan met inbreng van verschillende belanghebbenden in en buiten de wijk. Zoals bewoners, ondernemers, en andere professionals. Het omgevingsplan geeft kaders aan de veranderingen in de Binckhorst. Volgens het Omgevingsplan Binckhorst is er ruimte voor 5.000 extra woningen en 80.000 vierkante meter bedrijfsruimte.

Lees meer over Omgevingsplan Binckhorst

Unieke woonwijk in opbouw

De nieuwe Binckhorst wordt geen traditionele woonwijk met woningen met een tuintje. De gemeente kiest voor een moderne stadswijk. Met veel verschillende soorten woningen voor verschillende huishoudens, inkomens en leeftijden en veel bedrijvigheid.

Lees meer over Binckhorst: unieke woonwijk in opbouw

Ondernemen en werken

De Binckhorst was en is een geliefde plek voor bedrijven. Ook in de nieuwe Binckhorst is er veel ruimte voor ondernemers.

In het omgevingsplan Binckhorst is ruimte voor 80.000 vierkante meter extra bedrijfs-werkruimte. Zittende bedrijven kunnen daardoor uitbreiden en er is ruimte voor nieuwe bedrijven. De Binckhorst is de komende 10 jaar flink in ontwikkeling. Dat betekent ook dat sommige oude bedrijfsruimte verdwijnt om plaats te maken voor nieuwbouw. Om deze nieuwe bedrijfsruimte goed te kunnen zien, is er een speciale digitale kaart ontwikkeld.

Lees meer over ondernemen en werken in de Binckhorst

Groen en duurzame energiewijk

De Binckhorst moet ook een gezonde, schone wijk worden en klaar zijn voor de toekomst. De gemeente stelt hoge eisen aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuur-inclusiviteit.

Daarom krijgt de wijk schone energie in plaats van aardgas. Ook moet op alle gebouwen groen komen, bijvoorbeeld door een begroeid dak- of dakpark.

De Binckhorst is 1 van de 10 groene energiewijken. Dat zijn de 1e Haagse wijken waar de gemeente samen met bewoners en bedrijven plannen maakt voor de overstap naar schone energie.

Lees meer over Groen in de Binckhorst

Verkeer en vervoer

De Rotterdamsebaan en de Utrechtsebaan zorgen voor een goede aansluiting van de Binckhorst op de snelwegen. In de Binckhorst en het CID komen zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. De gemeente wil dat het gebied goed bereikbaar is en ook blijft als er meer mensen komen wonen en werken. Daarom investeert ze in nieuw openbaar vervoer (zoals bus, tram of lightrail) en fiets- en looproutes.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van een hoogwaardige openbaarvervoer-verbinding tussen Den Haag Centraal en station Voorburg, en naar Rijswijk/Delft. Dit doet zij samen met Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Lees meer op Binckhorst Bereikbaar

Besluitvorming en bestuurlijke stukken

Wat is al besloten. En welke regels en voorwaarden zijn er voor plannen en ontwikkeling in de Binckhorst.

Geplande evenementen

Wat komt eraan?

 1. September 2024 – 2e Binckmarkt

  Informatie volgt.

 2. November 2024 – 3e Binckmarkt

  Informatie volgt.

Wat is er al gedaan?

 1. 22 mei 2024 – Binckmarkt XL

  Hoe moet de Binckhorst eruit zien in 2050? U kon erover meepraten tijdens de Binckmarkt op 22 mei 2024. De bijeenkomst bestond uit 3 onderdelen. Een ontdekkingstocht met gids, uw mening geven over de toekomst van de Binckhorst in werksessies en een informatiemarkt. De Binckmarkt was in de Caballero Fabriek.

  Voor wie

  Bewoners en belangstellenden Binckhorst

  Wanneer

  22 mei 2024 van 15.30 tot 21.00 uur

  Waar

  Caballero Fabriek, Saturnusstraat 60

  Programma Binckmarkt XL 22 mei 2024

  Tour met gids

  Ontdek de Binckhorst samen met een gids. Kies uit:

  • fietstocht
  • wandeltocht
  • boottocht

  Denk mee over de toekomst

  De gemeente maakt een plan voor de toekomst van de Binckhorst. En wil graag weten wat (nieuwe) bewoners nodig hebben om er met plezier te wonen, werken en ontspannen. U kon op de Binckmarkt praten met de gemeente. En in groepjes uw mening geven over 4 onderwerpen:

  • Samen in de Binckhorst: dna & community
  • Leven in de Binckhorst: wonen, werken en voorzieningen
  • Bewegen in de Binckhorst: mobiliteit en infrastructuur
  • Buiten in de Binckhorst: openbare ruimte en groen

  Van ideeën naar een plan

  Van de opgehaalde ideeën voor de Binckhorst van de toekomst maakt de gemeente een (beeld)verslag. Het verslag komt op deze website te staan. Zo weet u altijd alle ideeën voor de Binckhorst. Let op: in 2024 gaat het vooral over het karakter van de wijk, niet over bouwplannen. Tijdens de Binckmarkten vertelt de gemeente waarom ideeën wel of niet in de plannen komen.

  Binckmarkt

  Tijdens de informatiemarkt kreeg u onder meer informatie over:

  • HOV (de toekomstige tramverbinding)
  • energietransitie
  • wijkagenda

Samenwerken in de Binckhorst

De gemeente vindt het belangrijk dat de buurt kan meedenken en meepraten (participatie) over plannen voor de Binckhorst. Dit zorgt voor betere plannen en meer betrokkenheid.

Lees meer over samenwerken in de Binckhorst

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.

Informatiecentrum Binckhorst

Bezoek het Informatiecentrum Binckhorst aan de Binckhorstlaan 340. Bekijk maquettes en informatiepanelen over de veranderingen in de Binckhorst. En ontdek plannen van de gemeente, nieuwbouwprojecten en het woningaanbod. Het informatiecentrum is iedere woensdag van 12.00 tot 16.00 uur open.

Informatiecentrum gesloten in de zomer

Het informatiecentrum is gesloten van woensdag 24 juli t/m woensdag 14 augustus. Vanaf woensdag 21 augustus kunt u weer langskomen.

Nieuwsbrief Binckhorst in Beweging

Er gebeurt veel in de Binckhorst. De digitale nieuwsbrief ‘Binckhorst in Beweging’ verschijnt 6 tot 10 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Binckhorst in Beweging

Er gebeurt veel in de Binckhorst. De digitale nieuwsbrief ‘Binckhorst in Beweging’ verschijnt 6 tot 10 keer per jaar met actuele informatie over de laatste ontwikkelingen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief