Binckhorst

Het Junoblok aan het water van de Trekvliet.
Luchtfoto van de Trekvlietzone.
De Titaan aan het water in aanbouw met 2 hijskranen.
Broekslootkade in Laak.
Pegasus in aanbouw met hijskranen.
Kasteel Binckhorst

De wijk Binckhorst ligt in stadsdeel Laak en heeft 1.254 inwoners (2023). De wijk ligt aan de oostelijke rand van de stad langs de gemeentegrens met Voorburg en wordt omgrensd door de spoorlijnen Rotterdam-Amsterdam en Den Haag-Utrecht, de Broeksloot en de Haagse Trekvliet.

Wijkprofiel

In het wijkprofiel Binckhorst vindt u de belangrijkste informatie over de wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Bekijk het wijkprofiel Binckhorst

Leefbaarheidscirkel

Cijfers over de leefbaarheid in de wijk staan in de leefbaarheidscirkel. Daarin staan alle gegevens over de leefbaarheid in een buurt of wijk bij elkaar. Selecteer bij ‘Wijk’ de wijk Binckhorst (wijk 39). 

Luchtfoto van de Binckhorst in ontwikkeling

Binckhorst in ontwikkeling

De Binckhorst wordt een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar mensen wonen en werken. Een gebied voor creatieve ondernemers, mensen met nieuwe ideeën en traditionele Haagse bedrijven.

Lees meer over ontwikkelingen in de Binckhorst

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.