Project

Nieuwe onderdoorgang langzaam verkeer bij de Trekvlietbrug

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaars

Nu

Onveilig en druk kruispunt voor langzaam verkeer

Straks

Een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers naar het centrum

Wat

Onder de huidige Trekvlietbrug komt een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen straks de Mercuriusweg veilig kruisen zonder hinder en oponthoud. Hiermee wordt een grote hindernis voor het langzame verkeer in dit deel van de Binckhorst opgelost. Deze nieuwe onderdoorgang kost ongeveer € 9 miljoen. Lees meer over het project op binckhorstbereikbaar.nl/projecten/onderdoorgang-trekvlietbrug/.

Waar

Onder de Trekvlietbrug.

Waarom

Het kruispunt is nu druk en onveilig voor fietsers en voetgangers. De nieuwe onderdoorgang zorgt voor een veilige verbinding naar het centrum.

Wie

Het project wordt gefinancierd door de samenwerkende partijen: gemeente Den Haag, het Rijk, de regio (MRDH), de provincie Zuid-Holland en buurgemeente Leidschendam-Voorburg. Lees meer via www.binckhorstbereikbaar.nl.

Planning

  1. Stap voltooidOntwerpen Maart/april 2022

    In maart en april 2022 was er een inspraakperiode op het concept voorontwerp van de nieuwe onderdoorgang. Ook was er een inloopavond, waar geïnteresseerden positief waren over de plannen voor deze nieuwe onderdoorgang. Tijdens de inspraakperiode is van 3 mensen een reactie ontvangen. Deze reacties zijn voorzien van een antwoord en onderdeel van het besluit van de gemeenteraad over deze nieuwe onderdoorgang. De binnengekomen reacties hebben niet geleid tot een aanpassing van het ontwerp.

  2. Stap voltooidBesluiten Oktober 2022

    De gemeenteraad heeft op 6 oktober 2022 met het voorontwerp (RIS312646) ingestemd.

  3. Stap voltooidUitvoeren 4e kwartaal 2024 – 3e kwartaal 2025

    Naar verwachting is het werk tussen het 4e kwartaal van 2024 en 3e kwartaal van 2025.

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Informatiecentrum Binckhorst

Binckhorstlaan 340, iedere woensdag van 12.00 tot 16.00 uur open.