Wijkagenda Spoorwijk 2023-2026

  Bewoners, ondernemers, partners uit de wijk en de gemeente maakten de wijkagenda voor de volgende 4 jaar. Samen bepaalden zij de belangrijkste thema’s en actiepunten. Zij werken 4 jaar aan een wijk waar het prettig is om te wonen, ondernemen, te zijn en te werken.

  Er zijn veel speeltuinen en mooie parken in en rondom de wijk. Er is veel nieuwbouw. Oude woningen worden vervangen door nieuwe en duurzame woningen. Dit zorgt ook voor een tweedeling in de wijk.

  Het gemiddelde inkomen in de wijk is laag. 80% van de bewoners heeft een migratieachtergrond. Op straat ligt veel zwerfafval. Er is een gevoel van onveiligheid door hangjongeren, daklozen en drank- en drugsgebruikers. Mensen die dat wel nodig hebben zoeken niet zo gauw hulp. Er zijn steeds meer organisaties in de wijk die contact met hen hebben. Wel zijn er te weinig vrijwilligers.

  Wijkagenda van Spoorwijk. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.
  Wijkagenda van Spoorwijk. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.

  Wijkprofiel als basis

  De basis voor de wijkagenda is het wijkprofiel. Daarin staan alle gegevens over de wijk, onder meer over de bewoners, wonen, werk en inkomen. Die gegevens komen van de gemeente, landelijke partijen als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de politie. En uit gesprekken met organisaties en bewoners in de wijk. Een deel van deze cijfers staat in de leefbaarheidscirkel. Daarin staan alle gegevens over de leefbaarheid in een buurt of wijk bij elkaar.

  Bekijk wijkprofiel Spoorwijk

  Kinderen en jongeren

  Het doel: een prettige wijk voor kinderen en jongeren, waar zij gezien en gehoord worden.

  Aanpak

  • sterk netwerk vormen met officiële en niet-officiële organisaties
  • verhogen van de ouderbetrokkenheid
  • kinder- en jeugdwerk blijven ontwikkelen
  • voorlichting geven aan jongeren over jongerenthema’s die spelen
  • starten van rolmodellennetwerk in de wijk
  • bekendheid geven aan activiteitenaanbod in de wijk
  • extra hulpmiddelen zoeken voor meer kinder- en jongerenwerk

  Veiligheid

  Het doel: een wijk waar iedereen zich veilig voelt op straat en in het verkeer.

  Aanpak

  • bekijken hoe de verkeersveiligheid in straat beter kan worden door aanpassingen in de buitenruimte
  • opnieuw bekijken van de openbare verlichting in de wijk. En deze aanpassen op plekken waar mensen zich niet veilig voelen

  Schoon

  Hel doel: een schone en opgeruimde wijk.

  Aanpak

  • bewustwordingscampagne starten rondom onderwerp afval
  • ondergrondse afvalcontainers controleren door een aangewezen persoon
  • ruimte rondom de ondergrondse afvalcontainer opnieuw inrichten, zodat er geen afval naast past

  Financiële weerbaarheid

  Het doel: beter bereik van inkomensondersteunende voorzieningen.

  Aanpak

  • sterk netwerk opbouwen in de wijk
  • actief de wijk in gaan om te bewoners te helpen hulp te vinden
  • duidelijker maken wat voor diensten en activiteiten er beschikbaar zijn
  • niet alleen in het Nederlands, maar ook in andere talen communiceren in de wijk
  • inzetten op het leren van de Nederlandse taal
  • organiseren jaarlijkse banen- en informatiemarkt

  Het wijkprofiel

  In het wijkprofiel Spoorwijk vindt u de belangrijkste informatie over de wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Bekijk het wijkprofiel