Project

Ontwikkeling OV-knooppunt station Laan van NOI

Gestart door Gemeente Den Haag en het Rijk

Nu

Oud station met weinig voorzieningen en geen prettige openbare ruimte

Straks

Een nieuw station als volwaardig ov-knooppunt met een aantrekkelijk stationsplein

Wat

Voor de vernieuwing van station Laan van NOI en omgeving wordt een MIRT-Verkenning gedaan. Dit is een onderzoek naar de mogelijkheden voor verbetering van het station, de voorzieningen en de openbare ruimte. Het is onderdeel van een groter onderzoek (MIRT-Verkenning). Hierbij worden het spoornetwerk en de OV-knooppunten langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht (Oude Lijn) ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie ook op de website MIRT-verkenning Oude Lijn | MIRT trajecten.

Waar

Station Laan van NOI en buitenruimte.

Waarom

De vernieuwing van het station moet ervoor zorgen dat het station een volwaardig OV-knooppunt kan worden. Waardoor het ook in de toekomst het groeiende aantal reizigers kan opvangen. En het een prettige plek is om te zijn. Als er meer reizigers komen, moeten daarnaast de voorzieningen bij het station ook beter worden. Omdat ook de omgeving van het station door ontwikkelingen verandert, is het nodig om beter hierop aan te sluiten.

Wie

De MIRT-Verkenning voor station Laan van NOI is een gezamenlijk onderzoek van de volgende partijen:


• gemeente Leidschendam-Voorburg
• gemeente Den Haag
• Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
• NS
• ProRail
• HTM
• RET

Planning

 1. Huidige stapVooronderzoek 2022-2023

  Opstellen Plan van Aanpak

  November 2022
  : Startbeslissing MIRT-traject (ondertekening startbeslissing door Staatssecretaris en vaststellen Plan van Aanpak). De startbeslissing is het formele besluit om de MIRT-Verkenning te starten en geeft aan wat er onderzocht gaat worden. Lees de Startbeslissing MIRT-Verkenning Oude Lijn.

 2. Aankomende stapOnderzoeken 2024-2026

  Start MIRT-traject, met verschillende participatie- en inspraakmoment tijdens het MIRT-traject met als resultaat een keuze van een voorkeursvariant voor Station Laan van NOI.

 3. Aankomende stapPlan maken 2026-2027

  Partijen starten met het maken van een plan.

 4. Aankomende stapUitvoeren Vanaf 2028

  Uitwerken, voorbereiding en realisatie in stappen Oude Lijn en ontwikkeling knooppunten, waaronder Station Laan van NOI.

NS station Laan van NOI

Naar een volwaardig OV-knooppunt

Doel van de vernieuwing is dat station Laan van NOI een volwaardig OV- en mobiliteitsknooppunt wordt. Hier komen het openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit samen, met veel betere overstap- en transfervoorzieningen. Ook moeten er betere voorzieningen komen voor de reizigers. Zoalss een extra kiosk, het opknappen van de openbare ruimte en meer fietsenstallingen.

Station Laan van NOI zal dan voor zowel een groot deel van Den Haag als voor Leidschendam-Voorburg en de kust als een volwaardige toegangspoort fungeren.

MIRT-Verkenning: onderzoek naar mogelijkheden

Voor deze vernieuwing van het station Laan van NOI wordt een MIRT-Verkenning gedaan. Dit is een onderzoek is naar de verschillende mogelijkheden voor verbetering van het station, de voorzieningen en de openbare ruimte.

MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het is een investeringsprogramma van grote projecten van de Rijksoverheid op het gebied van verkeer en bouwen.

Bij een MIRT-Verkenning wordt in verschillende stappen het gebied waar het om gaat helemaal bekeken. En gezocht naar de beste oplossing voor de toekomst. Zo komt er een voorkeursoplossing die verder wordt uitgewerkt en uiteindelijk uitgevoerd. Bekijk de stappen in de afbeelding.

Planning MIRT

Samenwerking

De MIRT-Verkenning voor station Laan van NOI is een gezamenlijk onderzoek van de volgende partijen: gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), NS, ProRail, HTM en RET.

Uw ideeën zijn welkom

Om van station Laan van NOI een volwaardig OV-knooppunt met een aantrekkelijk stationsplein te maken zijn we benieuwd naar uw ideeën, wensen, meningen en voorkeuren. Hiervoor zullen we u op verschillende momenten raadplegen. Voor de MIRT-Verkenning gaat de gemeente Den Haag tijdens het maken van de ontwikkelvisie ook al met u in gesprek over de toekomst van het station.

Onderdeel ‘Oude Lijn’

De MIRT-Verkenning station Laan van NOI is onderdeel van de MIRT-Verkenning Oude Lijn (de spoorlijn Leiden-Dordrecht). Langs of vlakbij deze Oude Lijn is er de komende jaren een forse groei, in economie, mensen, in woningen en voorzieningen. Zonder goed werkend en duurzaam vervoer is die groei niet mogelijk. Daarom zijn investeringen nodig voor een goede bereikbaarheid.

Met een overkoepelend aanpak wordt de komende jaren hiervoor onderzocht hoe de bestaande knooppunten Leiden, Den Haag Laan van NOI, Schiedam en Dordrecht kunnen worden verbeterd. Ook wordt gekeken naar waar nieuwe stations toe te voegen en het meer laten rijden van treinen.

Kijk voor meer informatie over de MIRT-Verkenning naar de Oude Lijn op de website MIRT-verkenning Oude Lijn | MIRT trajecten.

Wat is er al besloten

 1. Start-beslissing MIRT-traject Oude Lijn

  Op 10 november 2022 is het besluit genomen om een MIRT-Verkenning te starten naar verbetering van de Oude Lijn waaronder ook het station Laan van NOI.

  Resultaten bestuurlijk overleg MIRT 10 november 2022 (RIS 313729)

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.