Project

Ontwikkeling OV-knooppunt station Laan van NOI

Gestart door Gemeente Den Haag en het Rijk

Nu

Oud station met weinig voorzieningen en geen prettige openbare ruimte

Straks

Een nieuw station als volwaardig ov-knooppunt met een aantrekkelijk stationsplein

Kijk voor de laatste informatie over de ontwikkeling van OV-knooppunt station Laan van NOI op de website: Home | Knooppuntlaanvannoi.

Wat is er gedaan?

 1. 10 april 2024 – Participatiebijeenkomst MIRT-Verkenning station Laan van NOI

  Woensdag 10 april 2024 was er een bijeenkomst over de vernieuwing van station Laan van NOI tot een volwaardig OV-knooppunt. Tijdens de bijeenkomst kregen bezoekers een toelichting op het onderzoek. Ook konden bezoekers vragen stellen en aandachtspunten, wensen en ideeën delen. De bijeenkomst was in de Koningkerk in Voorburg.

  Plannen stationsgebied Laan van NOI

  Er zijn plannen om het stationsgebied Laan van NOI te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. De vernieuwing van het station is daar een belangrijk onderdeel van. Over het onderzoek dat hiervoor gestart is, was op 10 april 2024 de 1e participatiebijeenkomst.

  Vernieuwing station Laan van NOI

  Station Laan van NOI is deel van de Oude Lijn, de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht.

  In dit deel van Zuid-Holland is de komende jaren een grote groei in economie. Er komen ook meer mensen, woningen en voorzieningen.  Dit vraagt om goed openbaar vervoer in een prettige leefomgeving. Daarom komen er nieuwe stations (Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle, Dordrecht Leerpark) en gaan er meer treinen rijden tussen Den Haag en Dordrecht. Ook worden de 4 bestaande knooppunten verbeterd (Leiden Centraal, Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht). 

  Samenwerken aan volwaardig OV-knooppunt

  ProRail, NS, RET, HTM, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag werken samen aan station Laan van NOI. Het doel is om straks een volwaardig OV-knooppunt te maken met een aantrekkelijke openbare ruimte en passende voorzieningen voor de reizigers en omwonenden. 

  Lees meer over het project op de website: Home | Knooppuntlaanvannoi

Heeft u vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar contact@knooppuntlaanvannoi.nl.