Project

Herinrichten Spuiplein

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Plein met veel bouwplaatsen en geen mooie buitenruimte

Straks

Gastvrij plein met groen, zitplekken en ruimte voor evenementen

Wat

Het Spuiplein krijgt een nieuwe inrichting. Er komt:

 • bomen en meer groen
 • plek voor evenementen
 • waterbassin
 • veel zitplekken

Waar

Spuiplein

Waarom

Het gebied rond de culturele organisaties moet een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De plannen voor het Spuiplein passen hier goed bij.

Wie

Gemeente Den Haag en ontwikkelaar OKRA.

Planning

 1. Stap voltooidOntwerpen Najaar 2022

  In het najaar van 2022 maakt de gemeente het definitieve ontwerp bekend. Dan werkt de gemeente de details uit en het start het proces van aanbesteding.

 2. Stap voltooidUitvoeren Najaar 2024

  In het najaar van 2024 begint het inrichten van het nieuwe Spuiplein.

Gesprekken met bewoners

Over het opnieuw inrichten van het Spuiplein spraken de gemeente en OKRA (het bureau dat het Spuiplein ontwerpt) veel met bewoners, ondernemers, culturele organisaties en organisatoren van evenementen. De skaters die het plein regelmatig gebruiken mochten ook meepraten. Tijdens bijeenkomsten en klankbordgroepen in 2014 en 2020/2021 kwam een aantal wensen naar voren. De betrokkenen willen dat het plein:

 • culturen samenbrengt
 • ruimte voor groen heeft en dat het plein zich kan aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden
 • bomen heeft die daar ook oud kunnen worden
 • geschikt is voor evenementen.
 • routes krijgt voor voetgangers. Voor de verbinding met het Theater aan het Spui, het Filmhuis en de Nieuwe Kerk
 • overdag en ’s avonds levendig is
 • een prettige plek wordt waar iedereen welkom is en elkaar kan ontmoeten
Impressie van het Spuiplein, met uitzicht op de Nieuwe Kerk.
Impressie van het Spuiplein, met uitzicht op de Nieuwe Kerk.

Ontwerp Spuiplein

Voor de nieuwe inrichting van het Spuiplein is een ontwerp. In het ontwerp is veel ruimte voor groen en water. Er komen zitjes en banken. Er zijn open plekken voor kleine evenementen.

Uitlegvideo over plannen Spuiplein

Groen

Het nieuwe Spuiplein wordt een fijne plek om te zijn en om even tot rust te komen. Er is veel ruimte voor groen en er komen zitjes en banken. In het midden komt een langwerpig waterbassin met groen. Tussen het groen en het water zijn open plekken, half verhard met gravel.

Het groen, de bomen en de open plekken met gravel zorgen dat het niet snel te warm wordt. En dat regenwater goed weg kan lopen. Zo is het plein goed voorbereid op veranderingen van het klimaat. De bomen en planten hebben het hele jaar door kleur. Op de randen van de plantvakken komen banken met houten leuningen.

Bomen en planten op het Spuiplein
Bomen en planten op het Spuiplein.

In het ontwerp zijn de trappen van het Mercure Hotel geschikt als tribune voor publiek. Van de klankbordgroepen kwam de wens om de trappen groener te maken. Dat kan alleen samen met de eigenaren van het hotel en met extra geld. Het pleintje aan de overkant bij het Filmhuis kan ook groener. Maar ook daar is extra geld voor nodig. De gemeente neemt het groener maken van de trappen en het pleintje aan de overkant mee als mogelijkheid in het ontwerp.

Bij de trappen wordt de ondergrond geschikt voor skaten. Dat gebeurt in overleg met de skaters.

De Turfmarkt zoals die nu is, loopt door tot aan het Spui. Dit wordt de overgang van het gebied rond het stadhuis naar het Spuiplein. Het waterbassin op het Spuiplein komt op een rechte lijn met de Nieuwe Kerk te staan.

Ontmoeten

Het Spuiplein ligt tussen een aantal culturele gebouwen zoals Amare, de Nieuwe Kerk, Theater aan het Spui en het Filmhuis. Het opnieuw inrichten sluit daar goed op aan. Op verschillende plekken zijn de culturele organisaties en buitenruimtes te zien. Bomen en planten maken het uitzicht nog mooier. U kijkt bijvoorbeeld vanaf de ingang van Amare uit op Theater aan het Spui. Zo wordt het plein een echte ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Het nieuwe Spuiplein met groen, water en halfverharding van gravel.
Het nieuwe Spuiplein met groen, water en halfverharding van gravel.

Buitenzaal

Het hart van het Spuiplein is een open ruimte met gravel en groen. Daaromheen komen klinkers, zodat er ruimte is voor terrassen.

De plek kan dienst doen als ‘buitenzaal’ voor culturele organisaties. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten. Er is ruimte voor kleine evenementen. Op het plein zijn verschillende plekken waar dit kan. In deze buitenzaal kan iedereen op een makkelijke manier van cultuur genieten. Er is plek voor straattheater, muziekvoorstellingen van conservatoriumstudenten, ballet of een openluchtbioscoop. De trappen van het Mercure hotel kunnen dienstdoen als tribune.

Impressie van het Spuiplein als centrale ontmoetingsplaats.
Impressie van het Spuiplein als centrale ontmoetingsplaats.

Nieuw kunstwerk

Op het Spuiplein komt een nieuw kunstwerk. De gemeente vroeg geïnteresseerde Hagenaars om mee te denken over de voorwaarden waaraan het nieuwe kunstwerk moet voldoen. Eén van de voorwaarden is dat de kunstenaar een band met Den Haag moet hebben. In het voorjaar van 2022 kreeg een aantal kunstenaars een uitnodiging om schetsontwerpen te presenteren. Een adviescommissie beslist over de ontwerpen.

Als u meer wilt weten over het kunstwerk of over de adviescommissie, stuur dan een e-mail naar kunstophetspuiplein@denhaag.nl.

Plattegrond nieuwe Spuiplein
Plattegrond van het nieuwe Spuiplein.

Zie ook