Verlenging opvang Jupiterkade en nieuwe locatie Maanweg

Nieuws

Op de Jupiterkade vangt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) alleenstaande minderjarige asielzoekers op. De gemeente verlengt deze opvang en er komen hier maximaal 5 extra plekken. Ook komt er op de Maanweg een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Omwonenden kregen hierover een brief van de gemeente.

Opvanglocatie Jupiterkade 11-16

De opvanglocatie Jupiterkade 11-16 wordt verlengd tot eind 2026. Er wonen hier nu 55 alleenstaande minderjarige asielzoekers. Dat worden er maximaal 60.

Er komt een nieuwe opvanglocatie aan de Maanweg 20

Er komt een nieuwe opvanglocatie aan de Maanweg 20. Vanaf dit najaar biedt de gemeente op deze locatie onderdak aan ongeveer 90 Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om mensen die de gemeente nu op andere plekken in Den Haag opvangt. De gemeente kan dit pand hiervoor tot januari 2027 gebruiken.

Inloopbijeenkomst op maandag 8 april 2024

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen? Kom dan naar de inloopbijeenkomst in het Informatiecentrum aan de Binckhorstlaan 340.
Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u hier met medewerkers van de gemeente en het COA in gesprek. Wilt u hierbij zijn? Stuur dan een e-mail naar nieuwkomers@denhaag.nl.

Collegebesluiten

De collegebesluiten vind u op de website van de gemeente. Ga hiervoor naar https://denhaag.raadsinformatie.nl en type rechtsboven in het zoekveld voor de Jupiterkade ‘31805’ of voor de Maanweg ‘318404’.