Nieuws over Steenzicht

Nieuws

De gemeenteraad heeft een kader vastgesteld voor plannen rond Steenzicht en Ruimzicht: een bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat wat hier gebouwd mag worden. En welke regels er voor een bouwplan gelden. 

Staedion en Heijmans maakten voor Steenzicht een bouwplan. Voor dit bouwplan is een omgevingsvergunning verleend. Er is bezwaar en beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. En tegen de omgevingsvergunning. 

Bestemmingsplan

De Raad van State (de hoogste rechter) heeft gezegd dat de bezwaarmakers op veel punten ongelijk hebben. Maar ook dat het plan op 4 punten beter had moeten worden onderbouwd. Dat leidde tot het afkeuren van het bestemmingsplan. Hiermee is het niet langer geldig. De gemeente moet daarom met een verbeterd plan komen.  

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning geldt nog wel. Daarom mag er nog gebouwd worden. Tegen deze vergunning loopt nog een beroep bij de rechtbank. Daarom kan het zijn dat de rechter op korte termijn beslist de bouw voorlopig stil te leggen.

Als dit gebeurt, vertelt de gemeente wat dit betekent. En ook hoe zij dan zo snel mogelijk tot een verbeterd plan gaat komen. Dit leest u dan op deze website.

De wethouder stuurde de raad een brief om uit te leggen wat er precies aan de hand is. Deze brief leest u op: RIS317743+Stand+van+zaken+project+Steenzicht (raadsinformatie.nl).