Wijkprofiel Rivierenbuurt

  In het wijkprofiel Rivierenbuurt vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Gebied wijkagenda

  De wijkagenda Rivierenbuurt gaat over het uitgelichte gebied op de kaart. Er zijn alleen cijfers beschikbaar bij afgesproken buurtgrenzen (zie zwarte lijnen).

  De buurten Rivierenbuurt-Noord en –Zuid zijn onderdeel van de wijk Stationsbuurt. Het wijkprofiel geeft de cijfers weer van deze 2 zwart omlijnde buurten.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft de Rivierenbuurt, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Bevolking

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022  Eenheid: aantallen

  Rivierenbuurt-Noord (R-Noord) heeft 3.882 bewoners en 2.223 huishoudens. Rivierenbuurt-Zuid (R-Zuid) heeft 880 bewoners en 608 huishoudens (2022).

  De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is 1% in Rivierenbuurt-Noord en 9% in -Zuid. In Den Haag gemiddeld is dat 5%.

  Verdeling naar leeftijd

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling/SEPO | 2022  Eenheid: in procenten

  Er wonen naar verhouding wat minder jongeren in Rivierenbuurt-Noord (18%) en -Zuid (11%) dan in Den Haag gemiddeld (22%). Er wonen ook wat minder 65-plussers in Rivierenbuurt-Noord (10%) en -Zuid (7%) dan gemiddeld in Den Haag (15%).

  De gemiddelde leeftijd in Rivierenbuurt is iets lager dan in heel Den Haag. In -Noord is het 36,8 jaar, in -Zuid 34,7. In heel Den Haag is 39,1 jaar de gemiddelde leeftijd.

  Inkomensverdeling

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft gemiddeld 18% een hoog inkomen. In Rivierenbuurt-Noord is dat even hoog, in -Zuid heeft maar 4% een hoog inkomen. Daar heeft ruim 3/4 (76%) een laag inkomen. Dat is hoger dan in -Noord (57%) en hoger dan in heel Den Haag (48%).

  Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In Rivierenbuurt-Noord is dat lager (€ 40.100) maar vooral in -Zuid is dat lager (€ 26.500). In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Rivierenbuurt-Noord is dat 27% en in -Zuid 31%.

  Inkomensbron

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners dat inkomen uit werk heeft is wat hoger in Rivierenbuurt-Noord (70%) en –Zuid (73%) dan in Den Haag gemiddeld (65%). Het deel dat pensioen krijgt is lager. In heel Den Haag is dat 22%. In de Rivierenbuurt-Noord krijgt 14% inkomsten uit pensioen, in -Zuid 9%.

  Het deel dat een WW-uitkering/bijstand krijgt is wat hoger in Rivierenbuurt-Noord (12%) en in -Zuid (13%) dan gemiddeld in Den Haag (8%).

  Samenstelling huishouden

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel eenpersoonshuishoudens is in Rivierenbuurt-Noord hoger (57%) dan in Den Haag gemiddeld (47%). In -Zuid is ruim 2/3 van de huishoudens een eenpersoonshuishouden (67%).

  Het deel huishoudens samenwonend met kinderen is in -Zuid een stuk lager (5%) dan in Den Haag gemiddeld (21%). Ook in Rivierenbuurt-Noord is dit wat lager (13%) dan in de hele stad.

  Migratieachtergrond

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022 Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft 57% van de bewoners een migratieachtergrond. In Rivierenbuurt-Noord is dat hoger (67%), in -Zuid nog hoger (73%).

  Er wonen naar verhouding meer bewoners met een Antilliaanse achtergrond in beide buurten dan gemiddeld in Den Haag. In Rivierenbuurt-Zuid wonen daarnaast naar verhouding meer bewoners met een Oost-Europese achtergrond.

  Woningen eigendom

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In heel Den Haag is 43% van de woningen een koopwoning. In Rivierenbuurt-Noord is dat minder (27%). In -Zuid nog minder (20%).

  In Rivierenbuurt-Zuid is 60% van de woningen een particuliere huurwoning. Dat is een stuk hoger dan in heel Den Haag (25%). Ook in Noord is dit deel hoger (43%) dan in de hele stad.

  Woningen type

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In Den Haag is 22% van de woningen een eengezinswoning. In Rivierenbuurt-Noord is dat wat minder, namelijk 14%.

  In -Zuid zijn er geen eengezinswoningen. Daar is 98% van de woningen een appartement. Dat is een stuk hoger dan in Den Haag gemiddeld. Daar is ruim 3/4 (76%) van de woningen een appartement.

  Woningen WOZ-waarde

  Gemiddelde WOZ-waarde woningen. Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst | 2022   Eenheid: Euro

  De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld
  € 319.943 (in 2022). In Rivierenbuurt-Noord wijkt de WOZ-waarde nauwelijks af van het gemiddelde in Den Haag, namelijk € 314.434.

  In Rivierenbuurt-Zuid ligt de WOZ-waarde veel lager. Deze was in 2022 € 168.168.

  Energielabels woningen

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022 Eenheid: in procenten

  In heel Den Haag heeft de helft (50%) van de woningen energielabel C of hoger. In Rivierenbuurt-Noord is dat deel hoger (62%), in -Zuid lager (37%).

  In Rivierenbuurt-Zuid heeft ruim 1/3 van de woningen (36%) energielabel G. Dat is een stuk hoger dan in heel Den Haag (19%). De energielabels G blijken vooral de koop- en particuliere huurwoningen te zijn.

  Energielabels naar eigendom

  Rivierenbuurt-Noord

  Rivierenbuurt-Zuid

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022. Eenheid: in aantallen
  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022. Eenheid: in aantallen

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Groen en hittestress

  Bron: RIVM (2018)

  Op de Groenkaart is te zien waar het groen is in de stad. Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. Het wijkagenda gebied is zwart omrand in het midden van het kaartje.

  Het percentage oppervlakte dat op zomerse dagen heel gevoelig is voor hittestress, is gemiddeld in Den Haag 3%. In Rivierenbuurt-Noord is dat 4,1% en in -Zuid 6,4%.

  Afstand tot voorzieningen

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2021
  Eenheid: in kilometers

  In Rivierenbuurt zijn huisarts en een winkel voor dagelijkse levensmiddelen wat dichterbij dan in heel Den Haag.

  Een grote supermarkt is wat verder ver weg dan gemiddeld in Den Haag. Een basisschool is in Rivierenbuurt-Zuid even ver weg als gemiddeld in Den Haag. In -Noord is deze iets verder weg.

  Meldingen openbare ruimte

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In 2021 waren er in de Rivierenbuurt-Noord 558 meldingen over afval. In -Zuid 201. Om dit te kunnen vergelijken wordt dit omgerekend naar aantal meldingen voor iedere 10.000 bewoners.

  Voor heel Den Haag zijn dat 1.302 meldingen voor iedere 10.000 inwoners. In de Rivierenbuurt-Noord is dat wat hoger met 1.428 meldingen over afval voor iedere 10.000 inwoners. Dit is in -Zuid een stuk hoger (2.343).

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In Rivierenbuurt-Zuid is het aantal meldingen over een achtergelaten voertuig/fiets veel hoger dan gemiddeld in Den Haag. In -Noord is dit ook wat hoger.

  Ook het aantal meldingen over groen en over dieren- en hondenpoep zijn in -Zuid wat hoger dan in heel Den Haag. In -Noord is het aantal meldingen wat lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In de Rivierenbuurt-Zuid is het aantal meldingen over straten en straatmeubilair hoger dan gemiddeld in Den Haag. In -Noord is het wat lager.

  Het aantal meldingen over een onveilige situatie in het verkeer en over parkeren is in beide buurten wat lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Overlast meldingen

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020 Eenheid: per 10.000 inwoners

  In 2020 waren er in de Rivierenbuurt-Noord 541 meldingen van overlast en in -Zuid 123. Dat zijn omgerekend 1.399 en 1.447 meldingen voor iedere 10.000 inwoners. Dat is hoger dan het gemiddelde in Den Haag (708 voor iedere 10.000 inwoners).

  In Rivierenbuurt-Zuid is na een afname tussen 2016 en 2019 het aantal meldingen van 2019 tot 2020 gestegen.

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Bij het bekijken van soorten overlast blijkt dat vooral de overlast van personen naar verhouding hoger is in beide buurten. Bijna 4 keer zo hoog als in heel Den Haag.

  Ook het aantal meldingen van overlast van geluid is in beide buurten hoger dan in Den Haag gemiddeld. Er zijn naar verhouding weer minder meldingen van overlast van jeugd in de buurten.

  Misdrijven

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het totaal aantal misdrijven is de afgelopen jaren minder geworden in heel Den Haag. In Rivierenbuurt-Noord is een duidelijke afname te zien. In Rivierenbuurt-Zuid is er een stijging tussen 2018 en 2021.

  Het aantal misdrijven was in 2021 in Den Haag 639 (op 10.000 inwoners). In Rivierenbuurt- Noord waren dat 1.610 misdaden op 10.000 inwoners, in -Zuid 1.154. Dit is in beide buurten hoger.

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Bij het bekijken van een aantal misdrijven blijkt dat het hoge aantal misdrijven in Rivierenbuurt-Noord vooral komt door het hoge aantal diefstallen van brom- snorfiets of fietsen.

  In Rivierenbuurt-Zuid zijn naar verhouding meer mishandelingen dan in -Noord en dan in heel Den Haag gemiddeld.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk laten zien.

  Lichamelijke gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners met een goede gezondheid is in beide buurten ongeveer gelijk (77%) aan het gemiddelde in Den Haag (75%).

  Ook het deel van de bewoners met een of meer langdurige ziekten en met overgewicht verschilt niet veel van het Haagse gemiddelde (16%).

  Leefstijl

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020
  Eenheid: in procenten

  In Rivierenbuurt-Noord is het deel dat geen of maximaal een glas alcohol op een dag drinkt wat lager (48%) dan gemiddeld in Den Haag (52%). In Zuid is dat nog wat lager (44%). Dat betekent dus dat in deze buurten meer alcohol wordt gedronken dan in Den Haag gemiddeld.

  Het deel dat rookt is in beide buurten wat hoger dan gemiddeld in Den Haag (21%).

  Psychische/sociale gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is in Rivierenbuurt-Noord (11%) en in -Zuid (14%), iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (10%).

  Ook het deel van de bewoners dat ernstig eenzaam is, is in beide buurten wat hoger dan gemiddeld in Den Haag.