Wijkagenda Rivierenbuurt 2024-2028

  Met de wijkagenda Rivierenbuurt werken bewoners, ondernemers, wijkpartners en de gemeente de volgende 4 jaar aan 5 thema’s. Zodat het prettig is om te wonen en werken in de wijk.

  Vanaf de zomer van 2023 tot het voorjaar van 2024 bepaalden zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en wijkpartners uit de Rivierenbuurt de belangrijkste verbeteringen en acties. Dit werd verzameld met interviews, bijeenkomsten, een vragenlijst en vanuit verschillende gemeentelijke diensten. De gemeente gebruikte ook het wijkprofiel als basis voor de wijkagenda. De komende 4 jaar voeren we samen de actiepunten uit de wijkagenda uit. Samen werken we aan een Rivierenbuurt waar het prettig is om te wonen, werken en leven.

  Denk en doe mee

  Wilt u meedenken of meedoen met de acties van de wijkagenda? Stuur dan een e-mail naar centrum@denhaag.nl.

  Activiteiten en laatste nieuws

  Kijk voor het laatste nieuws en activiteiten op Rivierenbuurt – Projecten – Den Haag

  Wijkagenda van Rivierenbuurt. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.

  4 thema’s

  In de wijkagenda staan de 4 belangrijkste onderwerpen en verbeteringen voor de wijk. De 4 thema’s zijn:

  • samen leven
  • prettig en veilig wonen
  • Rivierenbuurt in ontwikkeling
  • zorg voor elkaar

  Ook staat in de wijkagenda waar de gemeente en partners precies aan gaan werken (doelen). En hoe zij dat willen doen (uitvoeringsplan).

  Uitvoeringsplan voor de Rivierenbuurt. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.

  Samen leven

  De verschillende bewoners en hun belangen bieden zowel een kans als een uitdaging in de Rivierenbuurt. De samenwerking tussen bewoners (-groepen), wijkpartners en de gemeente krijgt steeds meer vorm. Bewonersinitiatieven dragen bij aan de doe- en samenwerkingskracht in de wijk.

  Doel

  • sociale cohesie in de wijk verhogen

  Aanpak

  • bewonersinitiatieven stimuleren en ondersteunen
  • groei van bestaande wijkinitiatieven aanmoedigen
  • ontmoetingsplekken in de wijk verbeteren
  • zichtbaarheid van wijkpartners en de gemeente in de wijk vergroten

  Acties

  • (nieuwe) wijkactiviteiten organiseren voor, door en met bewoners.
  • wijktuin Rivierenbuurt voortzetten en uitbreiding onderzoeken.
  • een geschikte locatie(s) waar bewoners informatie kunnen krijgen en elkaar kunnen ontmoeten in kaart brengen
  • sport- en spelactiviteiten in de wijk aanmoedigen om de sociale interactie te bevorderen en het welzijn te verbeteren
  • een aanpak waarmee bestaande overleg- en samenwerkingsstructuren in de wijk beter worden benut, zoals het uitvoeringsoverleg en de Haagsche Tafel.

  Prettig en veilig wonen

  Bewoners vinden een schone, groene en veilige wijk belangrijk. Minder (zwerf)afval en meer groen dragen daaraan bij. Bewoners willen dat snel rijdend verkeer wordt gestopt. Plekken die zij als onprettig of onveilig ervaren moeten verbeterd worden.

  Doelen

  • fysieke leefbaarheid in de wijk verbeteren
  • sociale veiligheid in de wijk verhogen

  Aanpak

  • bewoners betrekken bij het schoonhouden van de wijk
  • specifieke straten en pleinen vergroenen tegen hitte stress.
  • veiligheidsinitiatieven stimuleren en ondersteunen.
  • snel rijdend verkeer, zwerffietsen en tekort aan fietsnietjes aanpakken.
  • plan opstellen voor verbetering van de leefbaarheid en veiligheid rondom raamprostitutie.

  Acties

  • bewustwordingscampagnes organiseren, zoals ‘Kak in de Bak’
  • opruimdagen, wijkschouwen en hondenpoepacties organiseren
  • locaties als Lamgroen groener maken
  • Handhaving samen laten werken met het Buurt Preventie Team en de Buurtvaders
  • verkeerssituatie in en rondom de Pletterijkade en Boomsluiterskade verbeteren
  • fietsoverlast onderzoeken om zwerffietsen en tekort aan fietsnietjes tegen te gaan
  • extra fietsnietjes plaatsen op basis van onderzoeksresultaten naar fietsoverlast.
  • parkeerdruk onderzoeken
  • voortzetten onderzoek naar toekomst raamprostitutie in de Geleenstraat.
  • analyseren van huidige problemen, betrekken van belanghebbenden en oplossingen zoeken voor de raamprostitutie in de wijk.

  Rivierenbuurt in ontwikkeling

  De Rivierenbuurt ligt in het economische hart van de stad: het Central Innovation District (CID). Dit deel van het centrum zal tot 2040 uitbreiden. De uitbreiding van het centrum heeft effect op de leefbaarheid in de Rivierenbuurt. Aan de Schedeldoekshaven komen nieuwe woningen en kantoren. We maken meer ruimte voor fietsers en voetgangers, meer groen en plekken voor ontmoeting.

  Doelen

  • bewoners betrekken bij de herontwikkeling van specifieke gebieden zoals Schedeldoekshaven, Prins Bernhardviaduct, Terminalgebouwen en Ammunitiehaven
  • bewoners betrekken bij herinrichtingsplannen voor grachten, kades, verkeer, en rioleringsvervanging

  Aanpak

  • winkel- en horeca aanbod in de Rivierenbuurt versterken
  • (bewoners-) werkgroepen in de Rivierenbuurt versteken en gebruiken
  • herontwikkeling van de Schedeldoekshaven onderzoeken, plannen en uitvoeren

  Acties

  • verbeterpunten voor ondernemers, winkels en horeca in de wijk in kaart brengen
  • bewonersbijeenkomsten over de herinrichting van de Schedeldoekshaven organiseren
  • CID nieuwsbrief over de ontwikkelingen in en rondom de Rivierenbuurt versturen
  • Het informeren van bewoners informeren over werkzaamheden, bijvoorbeeld op de website www.bereikbarestad.denhaag.nl

  Kijk voor meer informatie over de omgeving Den Haag Centraal op Toekomstplan voor Den Haag Centraal – Projecten – Den Haag

  Kijk voor meer informatie over werkzaamheden in uw buurt op Home – Bereikbaarheid Den Haag

  Zorg voor elkaar

  De meeste inwoners in de Rivierenbuurt kunnen zichzelf goed redden. Dat geldt niet voor iedereen. Er is ook sprake van verborgen eenzaamheid en problemen. En het aantal uitkeringen in de wijk ligt boven het Haags gemiddelde.

  Doelen

  • zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners in de Rivierenbuurt versterken.

  Aanpak

  • vindbaarheid van hulpinstanties te vergroten.
  • zorgen voor betere samenwerking tussen partijen in de wijk.
  • ondersteuning bieden bij opvoeding- en gezondheidsvragen.
  • ondersteuning bieden bij financiële problemen.
  • eenzaamheid onder ouderen verminderen

  Maken wijkagenda Rivierenbuurt

  De gemeente maakte tussen augustus 2023 en maart 2024 de wijkagenda. Eerst maakte zij het wijkprofiel. Ook konden bewoners meedenken en meepraten over de inhoud van de wijkagenda. Op de pagina Maken wijkagenda Rivierenbuurt staat meer informatie over:

  Op de pagina Rivierenbuurt – Projecten – Den Haag staat:

  • laatste nieuws
  • activiteiten wijkagenda

  Beelden bewonersavond wijkagenda Rivierenbuurt

  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen
  Gemeente Den Haag. Verhalenavond Rivierenbuurt. ( Den Haag 10-10- 23) Foto: Frank Jansen

  Beelden uitreiking wijkagenda Rivierenbuurt

  Gemeente Den Haag. Wijkagenda rivierenbuurt. (Den Haag 19-03-24) Foto: Frank Jansen.
  Gemeente Den Haag. Wijkagenda rivierenbuurt. (Den Haag 19-03-24) Foto: Frank Jansen.
  Gemeente Den Haag. Wijkagenda Rivierenbuurt. (Den Haag 19-03-24) Foto: Frank Jansen.
  Gemeente Den Haag. Wijkagenda Rivierenbuurt. (Den Haag 19-03-24) Foto: Frank Jansen.
  Gemeente Den Haag. Wijkagenda Rivierenbuurt. (Den Haag 19-03-24) Foto: Frank Jansen.
  Gemeente Den Haag. Wijkagenda Rivierenbuurt. (Den Haag 19-03-24) Foto: Frank Jansen.
  Gemeente Den Haag. Wijkagenda Rivierenbuurt. (Den Haag 19-03-24) Foto: Frank Jansen.
  Gemeente Den Haag. Wijkagenda Rivierenbuurt. (Den Haag 19-03-24) Foto: Frank Jansen.
  Gemeente Den Haag. Wijkagenda Rivierenbuurt. (Den Haag 19-03-24) Foto: Frank Jansen.
  Gemeente Den Haag. Wijkagenda Rivierenbuurt. (Den Haag 19-03-24) Foto: Frank Jansen.

  Downloads

  1. Praatplaat Wijkagenda Rivierenbuurt (PDF, 1.7 mb)

   download
  2. Uitvoeringsplan Rivierenbuurt 2024 2028 (PDF, 1.6 mb)

   download