Wijkprofiel Morgenstond

  In het wijkprofiel Morgenstond vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Morgenstond, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Samenstelling huishoudens

  Morgenstond heeft 20.278 inwoners en 10.647 huishoudens verdeeld over 3 buurten. In Morgenstond-Oost zijn meer eenpersoonshuishoudens dan in -Zuid. In Morgenstond-West zijn van de 3 buurten het minst aantal eenpersoonshuishoudens. Daar zijn vergeleken met Oost en Zuid meer samenwonende mensen met kinderen.

  Woningen naar eigendom

  Als het gaat om het bezit van woningen lijken Morgenstond-Oost en -Zuid op elkaar. In beide buurten is ongeveer 15% een koopwoning. Dat is een stuk lager dan in West en in heel Den Haag (beide 44%). Het deel corporatiewoningen is met ruim 70% in Morgenstond-Oost en -Zuid groot.

  Verdeling inkomens

  In West heeft een wat groter deel een hoog inkomen (13%) dan in Oost (6%) en Zuid (4%).
  Het deel mensen met een laag inkomen is in
  West lager (52%) dan Oost (72%) en Zuid (68%). Het deel met een WW-uitkering/bijstand is 15%. Gemiddeld in Den Haag is dat 8%.

  Toelichting

  • Morgenstond heeft 20.278 inwoners en 10.647 huishoudens. Morgenstond-West heeft wat meer inwoners (7.752) dan Zuid (6.509) en Oost (6.017). Het aantal inwoners neemt sinds 2007 langzaam toe. Toen had Morgenstond nog 16.484 inwoners.
  • De gemiddelde leeftijd in Morgenston is 37,4 jaar, dat scheelt niet veel met Den Haag gemiddeld (39 jaar). In 1993 was dat nog 46,7 jaar. In Morgenstond heeft 41% een lage opleiding en is 19% hoog opgeleid. Voor Den Haag gemiddeld is dat 30% en 36%.
  • In Morgenstond-Zuid heeft 78% van de bewoners een migratieachtergrond. In West is dat 70% en in Oost 68%. In alle 3 de buurten is dat hoger dan gemiddeld in Den Haag (56%). De buurten verschillen van elkaar. In West zijn er meer koopwoningen en een hoger inkomen.

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Afstand tot voorzieningen

  In Morgenstond-Oost is de gemiddelde afstand tot een huisarts verder dan in Zuid, West en Den Haag gemiddeld. Meestal zijn voorzieningen in de 3 buurten van Morgenstond even ver of dichtbij dan gemiddeld in Den Haag.

  Meldingen openbare ruimte

  In Morgenstond-Oost zijn meer meldingen fysieke kwaliteit (bijvoorbeeld straatmeubilair, verkeerslichten, groenvoorzieningen) en verloedering
  (onder meer over afval, achtergelaten voertuig, hondenpoep) dan in Morgenstond-Zuid en Morgenstond-West.

  Woningen naar energielabels

  9% van de woningen in Morgenstond heeft energielabel F of G. Dat is een stuk minder dan heel Den Haag (33%). Bijna een kwart van huizen in Morgenstond heeft label A en hoger. Gemiddeld in Den Haag is dat 15%. Woningen met label A staan vooral in Morgenstond-West.

  Toelichting

  • In Morgenstond is de fysieke leefbaarheid gemiddeld vergeleken met Den Haag. Voorzieningen als een huisarts, school en winkels zijn even ver of iets minder ver weg dan gemiddeld in Den Haag.
  • Meldingen over verloedering zijn wat hoger dat gemiddeld in Den Haag. Dat komt vooral door het hogere aantal meldingen in Morgenstond-Oost. Het verschil tussen de 3 buurten is ook hier duidelijk.
  • De woningen in Morgenstond hebben naar verhouding duurzamere energielabels dan gemiddeld in Den Haag. In Morgenstond-West staan relatief veel woningen met label A en hoger. En in Zuid zijn wat meer huizen met label D en E te vinden.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Misdrijven

  In heel Morgenstond waren er in 2021 in totaal 1.486 misdrijven. Dat zijn er 733 voor iedere 10.000 inwoners. Dat is iets meer dan gemiddeld in Den Haag (639). Er zijn wel verschillen in buurten. Het aantal misdaden voor iedere 10.000 inwoners in West (586) is lager dan gemiddeld in Den Haag. In Zuid (851) en Oost (794) is dat weer hoger.

  Overlast meldingen

  In 2020 waren in heel Morgenstond 1.669 meldingen van overlast. Dat zijn er 823 voor iedere 10.000 inwoners. Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (708). Morgenstond-West heeft minder meldingen dan in Den Haag gemiddeld. Morgenstond-Oost en Zuid hebben er meer.

  Veiligheidsbeleving in de wijk

  Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt is in Morgenstond een 6,3. Dat is lager dan het Haagse gemiddelde (6,9). Van de inwoners in Morgenstond voelt 31% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (24%).

  Toelichting

  In 2021 waren er 1.486 misdrijven in Morgenstond. Tussen 2012 en 2018 was er een daling. Maar sinds 2018 is dat aantal weer gestegen. Wel waren er in 2021 minder misdaden dan in 2020.

  Het aantal meldingen van overlast in Morgenstond was in totaal 1.669 in 2020. Het aantal meldingen is 2020 een stuk hoger dan het jaar ervoor. In Morgenstond-West zijn minder meldingen dan in Oost en Zuid.

  Het rapportcijfer voor veiligheid is een 6,3. Dat is lager dan het Haagse gemiddelde (6,9). Van de inwoners voelt 31% zich wel eens onveilig. 23% vindt dat er veel misdaad in de buurt is. Dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk aangeven.

  Gezondheid

  68% van de inwoners van de wijk Morgenstond vindt de eigen gezondheid goed of heel goed. In de buurten is dat in Oost en Zuid 66% en in West 70%. Dat is overal wat lager dan gemiddeld in Den Haag (75%).

  Beweging

  42% van de inwoners van Morgenstond beweegt genoeg. Dat is wat minder dan gemiddeld in Den Haag (49%). Er is veel verschil tussen de buurten Oost, Zuid en West Morgenstond.

  Eenzaamheid

  22% van de bewoners in Morgenstond voelt zich ernstig eenzaam. In Morgenstond-West is een kleiner deel ernstig eenzaam (19%) dan in Oost en Zuid (24%). Voor alle 3 de buurten geldt dat dit deel hoger is dan gemiddeld in Den Haag (16%).

  Toelichting

  • Op sociale leefbaarheid scoort Morgenstond wat slechter dan gemiddeld in Den Haag. Minder bewoners ervaren hun gezondheid als goed. Minder bewoners voldoen aan de beweegrichtlijn. En meer bewoners zijn ernstig eenzaam. Wat betreft schaalscore sociale samenhang heeft Morgenstond een 5 vergeleken met een 5,8 gemiddeld in Den Haag. Hierbij gaat het onder meer om contact met buurtbewoners en een prettige omgang met elkaar.
  • Bij prettig wonen geven bewoners Morgenstond een 6,3. Dat is lager dan het gemiddelde cijfer voor prettig wonen in Den Haag (7,2).