Wijkagenda Moerwijk 2020-2024

  Bewoners, ondernemers en organisaties bepalen samen met de gemeente waar zij de volgende 4 jaar aan werken. Dit staat in de wijkagenda.

  Daarvoor maakten ze eerst samen een wijkprofiel. Dit is een verzameling van cijfers, feiten en verhalen over de wijk in 2020. Om te kunnen zien wat belangrijk is in Moerwijk.

  Wijkagenda van Moerwijk. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.
  Wijkagenda van Moerwijk. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.

  Wijkprofiel als basis

  De basis voor de wijkagenda is het wijkprofiel. Daarin staan alle gegevens over de wijk, onder meer over de bewoners, wonen, werk en inkomen. Die gegevens komen van de gemeente, landelijke partijen als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de politie. En uit gesprekken met organisaties en bewoners in de wijk. Een deel van deze cijfers staat in de leefbaarheidscirkel. Daarin staan alle gegevens over de leefbaarheid in een buurt of wijk bij elkaar.

  Bekijk het wijkprofiel Moerwijk via www.denhaag.incijfers.nl

  Prettig en veilig wonen

  Aanpak

  • belangrijke wegen en plekken veiliger maken en fietsen aantrekkelijker maken met bewoners, reizigersorganisaties en de gemeente.
  • de Jan Luykenlaan en Betje Wolffstraat aantrekkelijker maken, met onder meer Haags retailpunt en winkeliersvereniging, woningcorporaties en gemeente
  • aanmoedigen kleine bedrijven met gebouwen voor lokale arbeidsmarkt en zzp’ers
  • opknappen woningen Moerwijk-Oost en Moerwijk-West
  • opknappen binnentuinen met bewoners en corporaties voor gezamenlijke activiteiten en sport.
  • Goede actieve samenwerking met bewoners, gemeente en andere wijkorganisaties rondom afval en rattenaanpak

  Samen leven en ontmoeten

  Aanpak

  • activiteitencentrum op de Jan Luykenlaan
  • wijkwinkel Bij Betje voor ontmoeten, activiteiten en lokaal gemaakte spullen
  • dagbesteding Achterban werkt voor bewoners die kwetsbaar zijn
  • buurtvrouwenhuis: plek voor ontmoeten en activiteiten voor vrouwen van alle culturen
  • vrijwilligers, statushouders en mensen uit het bedrijfsleven koken voor kwetsbare mensen in de Participatiekeuken
  • verder verstevigen van de bewonersorganisatie in Moerwijk

  Hulp bij schulden, gezondheid en werk

  Aanpak

  • hulp bij geldzaken door Helpdesk Geldzaken van de gemeente
  • Bea-Nix: winkel voor gratis spullen en talentontwikkeling
  • Pit van Moerwijk: hulp bij het op orde brengen van geldzaken, kledingbank, creatieve cursussen en Nederlands voor beginners
  • project incassovrije week
  • starten huis van G
  • meer bekendheid geven aan sportaanbod, zoals de buurtsportcoach, wijkroute en streetsportprogramma bij sporttuin Moerwijk
  • groepen tegelijk zorg bieden via project Zorgvrije flat

  Fijn opgroeien en persoonlijke ontwikkeling

  Aanpak

  • plek voor 7e en 8e groepers om huiswerk te maken met hulp
  • cursussen bieden voor taal en computer via Brede buurtschool en Taal in de buurt
  • onderzoeken hoe scholen de Vreedzame wijk aanpak op school kunnen gebruiken.
  • zorgen dat jongerenwerkers de jongeren in de wijk actief opzoeken
  • programma Ouder + School plus
  • opzetten kinderwinkel
  • meer kansen voor jongeren om werkervaring op te doen. Zoals bij Pimp your portiek, Leerwerkbedrijven Made in Moerwijk en Sparkle in style
  • hulp bij start carrière bij maatschappelijke organisaties en nieuwe bedrijven met programma voor wijktalenten