Wijkagenda Mariahoeve en Marlot 2021-2025

  Mariahoeve en Marlot kreeg in 2021 een wijkagenda. Dit is een plan voor de wijk voor de volgende 4 jaar. Hierin staan de belangrijkste verbeteringen voor 2021-2025.

  Bewoners, ondernemers, organisaties in de wijk en de gemeente maakten de wijkagenda. Zij voeren de plannen ook samen uit.

  Wijkagenda van Mariahoeve en Marlot. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.

  Wijkprofiel als basis

  De basis voor de wijkagenda is het wijkprofiel. Daarin staan alle gegevens over de wijk, onder andere over de bewoners, wonen, werk en inkomen. Die gegevens komen van de gemeente, landelijke partijen als het CBS en de politie en uit gesprekken met organisaties en bewoners in de wijk. Een deel van deze cijfers staat in de leefbaarheidscirkel. Daarin staan alle gegevens over de leefbaarheid in een buurt of wijk bij elkaar.

  Bekijk wijkprofiel Mariahoeve en Marlot

  Prettig wonen

  Mariahoeve is een unieke wederopbouwwijk met veel groen. De bewoners voelen zich veilig en willen graag in de wijk blijven. Dat willen de bewoners, ondernemers en de gemeente graag zo houden. Ook moeten de woningen duurzamer en moderner worden. De gemeente kijkt ook naar de doorstroommogelijkheden voor gezinnen.

  Aandachtspunten

  • bewaren van het karakter van de wijk
  • verbeteren van de sociale samenhang in de wijk en meer onderling begrip
  • isolatie van de woningen
  • doorstroommogelijkheden voor gezinnen

  Aanpak

  • VvE’s helpen om duurzame onderhoudsplannen te maken
  • zorgen dat bewoners elkaar (meer) kunnen ontmoeten
  • bewoners trots maken op hun wijk, door meer aandacht te geven aan de geschiedenis van Mariahoeve

  Kansen voor iedereen

  De meeste mensen in Mariahoeve kunnen zichzelf goed redden. Maar dat geldt niet voor iedereen. Mensen moeten de weg naar de goede hulp weten te vinden. De hulp moet passen bij de vraag uit de wijk. En voor iedereen vindbaar en bereikbaar zijn.

  Aandachtspunten

  • talentontwikkeling bij jongeren
  • geldproblemen en gezondheidsproblemen
  • voor iedereen mogelijkheden om mee te denken en mee te praten over de eigen wijk

  Aanpak

  • hulpinstanties zijn makkelijker te vinden
  • betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de wijk
  • samen met partners onderzoeken hoe bewoners gezonder kunnen leven

  Groen en schoon

  Mariahoeve is een groene en schone wijk. Veel bewoners zijn hier trots op. Het groene karakter blijft bewaard.

  Aandachtspunten

  • meer afwisseling in het groen
  • samen zorgen voor een groene en schone wijk
  • kwaliteit van het water in sloten en plassen

  Aanpak

  • aandacht voor het groenonderhoud
  • meer mensen vinden die een ondergrondse afvalcontainer adopteren
  • kinderen meer betrekken bij de buitenruimte
  • onderzoeken hoe de kwaliteit van het water beter kan

  Downloads

  1. Praatplaat Wijkagenda Mariahoeve (PDF, 924.1 kb)

   download

  Het wijkprofiel

  In het wijkprofiel Mariahoeve en Marlot vindt u de belangrijkste informatie over de wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Bekijk het wijkprofiel