Wijkprofiel Spoorwijk

  In het wijkprofiel Spoorwijk vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Spoorwijk, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Inwoners naar leeftijd

  Bron: DHIC/GDH/DPZ/DSO/SEPO | 2021

  Spoorwijk heeft 4.358 inwoners en 1.891 huishoudens. Er wonen wat meer jongeren en wat minder ouderen in Spoorwijk dan gemiddeld in Den Haag. De gemiddelde leeftijd in Spoorwijk is 35,2 jaar. Dat is iets lager dan de gemiddelde leeftijd in Den Haag (39 jaar).

  Huishoudens naar samenstelling

  Bron: DHIC/GDH/OZB | 2021

  Er zijn in Spoorwijk meer huishoudens met de samenstelling samenwonend met kinderen. En meer eenoudergezinnen dan gemiddeld in heel Den Haag. Er zijn minder huishoudens met de samenstelling samenwonend zonder kinderen. En minder eenpersoonshuishoudens.

  Woningen naar eigendom

  Bron: DHIC/GDH/OZB | 2021

  Meer dan de helft van de woningen in Spoorwijk zijn corporatiewoningen. Dat is veel meer dan gemiddeld in Den Haag. Opvallend is dat ruim de helft (53%) van de woningen in Spoorwijk eengezinswoningen zijn. Dat is veel meer dan gemiddeld in Den Haag (22%).

  Toelichting

  • Spoorwijk heeft 4.358 inwoners en 1.891 huishoudens. Er zijn geen cijfers op buurtniveau over opleidingsniveau. Wel is bekend dat het deel dat te jong van school gaat hoger is (4,5%) dan gemiddeld in Den Haag (2,9%).
  • Bijna 4 op de 5 inwoners van Spoorwijk (79%) heeft een migratieachtergrond. Dat is veel hoger dan gemiddeld in Den Haag (56%). Uit onderzoek blijkt dat 50% van de inwoners in stadsdeel Laak laaggeletterd is.
  • Het gemiddeld besteedbaar inkomen is in Spoorwijk € 34.600. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (€ 40.600). Het deel personen met werkloosheidsuitkering (WW) is 2%. Met een bijstandsuitkering 9% en met een arbeidsongeschiktheidsuitkering 8%.

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Afstand tot voorzieningen

  Bron: DHIC/CBS | 2019

  In Spoorwijk is de gemiddelde afstand tot een huisarts, een grote supermarkt en een andere dagelijkse levensmiddelenwinkel kleiner dan gemiddeld in Den Haag. De gemiddelde afstand is 300 meter in Spoorwijk en 500 meter gemiddeld in Den Haag.

  Meldingen openbare ruimte

  Bron: DHIC/GDH/KIM | 2021

  Oplettende bewoners doen Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Zij merken dan dat er iets mis is in de buitenruimte. In Spoorwijk waren in totaal meer meldingen dan gemiddeld in Den Haag. Vooral het aantal meldingen over afval is hoger dan gemiddeld.

  Woningen naar energielabels

  Bron: DHIC/GDH/KIM | 2021

  In Spoorwijk heeft ruim een derde van de woningen energielabel A. Dat is flink meer dan gemiddeld in Den Haag. Woningen met label A zijn vooral koopwoningen en corporatiewoningen. Woningen met label C zijn bijna allemaal corporatiewoningen. Woningen met label G zijn vooral particuliere huurwoningen.

  Toelichting

  • Spoorwijk scoort beter dan gemiddeld in Den Haag op fysieke leefbaarheid. De afstand tot een basisschool, huisarts en een grote supermarkt is korter dan gemiddeld in Den Haag.
  • Er worden meer meldingen in Spoorwijk gedaan dan gemiddeld in Den Haag over de buitenruimte. Zoals afval op straat of een achtergelaten voertuig of fiets.
  • Bij energielabels van de woningen komt Spoorwijk er beter uit dan gemiddeld in Den Haag. Er zijn veel woningen met energielabel A.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Misdrijven

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden | 2021

  In Spoorwijk waren er in 2021, 239 misdrijven. Dat zijn er 548 op 10.000 inwoners. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (639). Het vaakst kwam diefstal van een (brom)fiets voor. Net iets vaker dan vernieling.

  Overlastmeldingen

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden | 2020

  In 2020 waren er in Spoorwijk 247 meldingen van overlast. Omgerekend zijn dat 559 meldingen voor iedere 10.000 inwoners. Dat is lager dan in gemiddeld Den Haag (639 op 10.0000 inwoners). Het aantal meldingen van overlast was in 2020 hoger dan in 2019.

  Veiligheidsbeleving in de wijk

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden | 2021

  Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt is in Spoorwijk een 6,1*. Dat is lager dan het Haagse gemiddelde (6,9). 37% voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. 31% vindt dat misdaad veel voorkomt in de buurt. Dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (4% en 18%).

  * Deze gegevens zijn voor Molenwijk en Spoorwijk samen.

  Toelichting

  In verhouding is er minder misdaad en zijn er minder meldingen van overlast dan gemiddeld in Den Haag. Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt is alleen lager dan gemiddeld. Het deel ondervraagden dat zich onveilig voelt hoger. Misdrijven en meldingen komen uit politiecijfers. Als mensen geen melding en/of geen aangifte doen, bijvoorbeeld omdat ze niet durven of omdat ze denken dat het geen zin heeft, komt dit niet in de cijfers.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk laten zien.

  Gezondheid > 19 jaar

  Bron: DHIC/RIVM | 2020

  70% van de inwoners van Spoorwijk vindt de eigen gezondheid goed. Dat is iets minder dan het gemiddelde in Den Haag (75%). 28% van de inwoners heeft minstens 1 handicap. Dat is iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (20%).

  Roken en alcohol > 19 jaar

  Bron: DHIC/RIVM | 2020

  69% in de Spoorwijk voldoet aan de alcoholrichtlijn (geen tot maximaal 1 glas alcohol op een dag). Dat is veel meer dan gemiddeld in Den Haag (52%). Het deel rokers is met 23% ietsje hoger dan gemiddeld in Den Haag (21%).

  Eenzaamheid > 19 jaar

  Bron: DHIC/RIVM | 2020

  19% van de inwoners van Spoorwijk is ernstig eenzaam. Dat is iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (16%). Het deel inwoners met een hoog risico op angst en depressie is 14%. Dat is ook iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (10%).

  Toelichting

  • Op sociale leefbaarheid scoort Spoorwijk wat slechter vergeleken met heel Den Haag. Het deel van de mensen dat de eigen gezondheid goed vindt is lager dan gemiddeld. Ruim 2/3 van de bewoners voldoet aan de alcoholrichtlijn. Dat is een stuk hoger gemiddeld in Den Haag (52%) en dus erg positief. Het deel rokers is wel iets hoger (23%) dan gemiddeld in Den Haag (21%).
  • Ook het deel bewoners dat ernstig eenzaam is, is hoger dan gemiddeld. Net als het deel dat een hoog risico op angst en depressie heeft.