Wijkagenda Schipperskwartier 2021-2024

  De gemeente sprak met bewoners, ondernemers en wijkpartners van het Schipperskwartier. Wat vinden zij belangrijk voor de wijk? Tijdens de gesprekken kwamen 5 thema’s naar voren. De acties die hierbij horen vormen de wijkagenda. De volgende 4 jaar voert de gemeente samen met de wijk de actiepunten uit. Het moet voor iedereen veilig en prettig voelen om in het Schipperskwartier te zijn en te wonen.

  Belangrijke onderwerpen

  De meeste bewoners vinden het belangrijk dat hun omgeving veilig en schoon is. Volwassenen noemen ook vaak dat er voldoende aandacht moet zijn voor de jeugd. Denk aan meer goed onderhouden speeltuinen, activiteiten en een gezellig buurtcentrum. Ook voor het stukje sociale controle. De jeugd vindt dit ook. Maar geeft ook aan het naar de zin te hebben in de wijk.

  De wijkagenda weergegeven op een poster. De tekst staat beschreven op deze pagina.

  Wijkprofiel als basis

  De basis voor de wijkagenda is het wijkprofiel. Daarin staan alle gegevens over de wijk, onder meer over de bewoners, wonen, werk en inkomen. Die gegevens komen van de gemeente, landelijke partijen als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de politie. En uit gesprekken met organisaties en bewoners in de wijk.

  Bekijk het wijkprofiel op denhaag.incijfers.nll

  Communicatie

  Bewoners vinden dat de communicatie van de gemeente beter en duidelijker kan.

  Aanpak

  • de gemeente communiceert duidelijk en regelmatig over verschillende onderwerpen uit de wijk
  • buurtbewoners betrekken bij de communicatie
  • nieuwe bewoners krijgen een wijkinformatiemap
  • de gemeente is meer te zien in de wijk

  Veiligheid

  Veel bewoners geven aan zich niet veilig te voelen in hun wijk.

  Aanpak

  • wijkbewoners betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
  • starten van een bewonersinitiatief veiligheid
  • relatie wijkbewoners, politie en handhaving verbeteren
  • informatie geven over het doen van een melding overlast
  • voorbeelden gebruiken en laten zien in de wijk

  Jeugd en gezin

  De jeugd heeft de toekomst. Veel bewoners geven aan dat er meer aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van de jeugd.

  Aanpak

  • verhogen van de betrokkenheid van ouders
  • vast hulp bij huiswerk bieden
  • lezen verbeteren
  • aanmoedigen van Nederlandse taallessen
  • aandacht voor sociale en financiële problemen
  • meer verschillende sporten bieden
  • Lief & Leedstraatjes starten

  Buurthuis

  Het buurthuis moet voor iedereen in de wijk een fijne plek zijn.

  Aanpak

  • het buurthuis meer bekend maken
  • sfeer van het buurthuis verbeteren
  • werken aan een verschillend en vast activiteitenaanbod

  Openbare ruimte

  Bewoners willen een schone buurt met meer groen.

  Aanpak

  • samen met bewoners zoeken naar mogelijkheden voor meer groen in de wijk
  • kinderen meer betrekken bij de buitenruimte in de wijk
  • samen met bewoners ratten- en hondenpoepoverlast voorkomen
  • informatie geven over het doen van een melding openbare ruimte