Wijkprofiel Molenwijk

  In het wijkprofiel Molenwijk vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Molenwijk, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Inwoners naar leeftijd

  Bron: DHIC/GDH/DPZ/DSO/SEPO | 2021

  Molenwijk heeft 8.409 inwoners en 4.311 huishoudens. Het deel 65-plussers is 9%. Dat is wat lager dan gemiddeld in Den Haag (15%). De gemiddelde leeftijd in Molenwijk is 35,1 jaar. Dat is wat lager dan de gemiddelde leeftijd in Den Haag (39 jaar).

  Woningen naar eigendom

  Bron: DHIC/GDH/OZB | 2021

  Bijna 1/4 van de woningen in Molenwijk is een koopwoning. In Den Haag gemiddeld is dat deel hoger: 44%. Bij soort woningen valt in Molenwijk op dat 93% van de woningen een appartement is. En maar 5% een eengezinswoning.

  Huishoudens naar inkomen

  Bron: DHIC/CBS | 2019

  Bijna 2/3 van de huishoudens in Molenwijk heeft een laag inkomen. Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (48%). Een hoog inkomen heeft 5% van de inkomens. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (18%).

  Toelichting

  • Molenwijk heeft 8.409 inwoners en 4.311 huishoudens. Het deel 65-plussers is lager dan gemiddeld in Den Haag. Het deel dat te jong van school gaat is hoger (4,6%) dan gemiddeld in Den Haag (2,9%)
  • In Molenwijk heeft 85% van de bewoners een migratieachtergrond. Dat is een stuk hoger dan gemiddeld in Den Haag (56%). Uit onderzoek blijkt dat 50% van de inwoners in stadsdeel Laak laaggeletterd is. Dat is het hoogst van heel Den Haag (gemiddeld 24%).
  • Het gemiddeld besteedbaar inkomen was € 28.200 in 2018. Dat is lager dan gemiddeld in heel Den Haag (€ 40.600).

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Afstand tot voorzieningen

  Bron: DHIC/CBS | 2019

  In Molenwijk is de gemiddelde afstand tot een grote supermarkt 300 meter. En tot een andere dagelijkse levensmiddelenwinkel 200 meter. Daarmee zijn deze dichterbij dan gemiddeld in Den Haag. Ook de gemiddelde afstand tot een basisschool is kleiner dan gemiddeld in Den Haag.

  Meldingen openbare ruimte

  Bron: DHIC/GDH/KIM | 2021

  Oplettende bewoners doen Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Zij merken dan dat er iets mis is in de buitenruimte. Het totaal aantal meldingen over de openbare ruimte verschilt in Molenwijk niet veel van het gemiddelde in Den Haag.

  Woningen naar energielabels

  Bron: DHIC/GDH/KIM | 2021

  Bijna een derde van de woningen in Molenwijk heeft energielabel C. De woningen met label B en C zijn vooral de corporatiewoningen. De woningen met label G zijn vooral koopwoningen en particuliere huurwoningen. Dat is ruim 1/3 van de woningen in de wijk.

  Toelichting

  • Molenwijk scoort beter dan gemiddeld op fysieke leefbaarheid. Voorzieningen zoals winkels en een basisschool zijn dichterbij dan gemiddeld in Den Haag.
  • Er zijn in Molenwijk ongeveer evenveel meldingen over de buitenruimte dan gemiddeld in Den Haag. De bereidheid tot melden is niet in alle wijken even hoog.
  • Bij de energielabels van de woningen valt op dat de corporatiewoningen vooral label B en C hebben. Woningen met label G zijn vooral koop- en particuliere huurwoningen.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Misdrijven

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden | 2021

  In Molenwijk waren er in 2021 in totaal 603 misdrijven. Dit aantal neemt met de jaren langzaam af. Het meest voorkomend was vernieling in Molenwijk. 90 gevallen op 10.000 inwoners, meer dan gemiddeld in Den Haag (62). Ook het aantal mishandelingen was in Molenwijk hoger dan gemiddeld in Den Haag.

  Overlastmeldingen

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden | 2021

  In Molenwijk waren in 2020, 748 meldingen van overlast. Dit is omgerekend 890 meldingen voor iedere 10.000 inwoners. Dat is hoger dan in gemiddeld Den Haag (639 op 10.0000 inwoners). De meeste van deze meldingen in Molenwijk gingen over overlast van personen. Meldingen over jeugd zijn lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Veiligheidsbeleving in de wijk

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden | 2019

  Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt is in Molenwijk een 6,1.* Dat is lager dan het Haagse gemiddelde (6,9). Van de inwoners in Molenwijk voelt 37% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (24%).

  * Deze gegevens zijn voor Molenwijk en Spoorwijk samen.

  Toelichting

  • In 2021 waren er omgerekend 709 misdrijven voor iedere 10.000 inwoners. Dat is iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (642 op 10.000 inwoners). Het aantal misdaden neemt met de jaren af.
  • In 2020 waren er omgerekend 890 meldingen van overlast voor iedere 10.000 inwoners. Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (639). Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt is voor Molenwijk een 6,1. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (6,9). 37% voelt zich wel eens onveilig. 31% vindt dat misdaad veel voorkomt in de buurt. Dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (24% en 18%).

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk laten zien.

  Gezondheid > 19 jaar

  Bron: DHIC/RIVM | 2020

  71% van de inwoners van Molenwijk heeft een goede gezondheid. Dat is iets minder dan het gemiddelde in Den Haag (75%). Het deel personen dat een handicap heeft is 26%. Dat is hoger dan het gemiddelde in Den Haag (20%).

  Roken en alcohol > 19 jaar

  Bron: DHIC/RIVM | 2020

  60% van de bewoners in Spoorwijk drinkt geen tot maximaal 1 glas alcohol op een dag. Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (52%). Het deel dat rookt is met 25% iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (21%).

  Eenzaamheid > 19 jaar

  Bron: DHIC/RIVM | 2020

  21% van de bewoners in de Molenwijk voelt zich ernstig eenzaam. Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (16%). Ook is het deel van de mensen met een hoog risico op angst en depressie wat hoger (14%) dan gemiddeld in Den Haag (10%).

  Toelichting

  • Molenwijk scoort wat minder goed op sociale leefbaarheid dan gemiddeld in Den Haag. Het deel mensen met een goede gezondheid is lager dan gemiddeld. 60% van de bewoners drinkt geen of maximaal 1 glas alcohol op een dag. Dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (52%). Het deel rokers is wel iets hoger (25%) dan gemiddeld in Den Haag (21%).
  • Het deel dat zich ernstig eenzaam voelt is hoger dan gemiddeld in Den Haag. Dit geldt ook voor het deel met een hoog risico op angst en depressie.